Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 375 Київ Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 225 від 22.04.2015 № 387 від 08.04.2015 № 548 від 22.07.2015 № 90 від 18.02.2016 № 185 від 11.02.2016 № 469 від 22.07.2016 № 530 від 23.08.2016 № 951 від 14.12.2016 № 76 від 16.01.2017 № 323 від 25.04.2018 № 305 від 25.04.2018 № 554 від 11.07.2018 № 562 від 18.07.2018 № 922 від 03.11.2019 № 1164 від 24.12.2019 № 464 від 10.06.2020 № 598 від 15.07.2020 № 891 від 23.09.2020 № 1209 від 09.12.2020 № 772 від 07.07.2022 № 130 від 14.02.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство фінансів України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 34 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство фінансів України {Текст Положення, крім підпункту 85 пункту 4, після слів "контролю за дотриманням бюджетного законодавства" доповнено словами ", державного фінансового контролю" згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019} 1. Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, державну політику у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку. {Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 225 від 22.04.2015, № 548 від 22.07.2015, № 469 від 22.07.2016, № 951 від 14.12.2016, № 76 від 16.01.2017, № 305 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019, № 464 від 10.06.2020, № 598 від 15.07.2020, № 891 від 23.09.2020} 2. Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Мінфіну є: 1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту; {Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 225 від 22.04.2015, № 76 від 16.01.2017, № 305 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019, № 891 від 23.09.2020} 2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; {Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 951 від 14.12.2016, № 1164 від 24.12.2019, № 464 від 10.06.2020} 3) забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку; {Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 08.04.2015, № 548 від 22.07.2015, № 1164 від 24.12.2019, № 598 від 15.07.2020} 31) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності; {Пункт 3 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017} 4) забезпечення спрямування бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку. {Підпункт 4 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 4. Мінфін відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 21) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 3) погоджує проекти законів, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 5) здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку та аудиту, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; {Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 951 від 14.12.2016, № 305 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019, № 464 від 10.06.2020, № 598 від 15.07.2020, № 891 від 23.09.2020} 51) здійснює заходи з підготовки до імплементації у національне законодавство рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в сфері міжнародного оподаткування, трансфертного ціноутворення, а також щодо обміну фінансовою інформацією в податкових цілях; {Пункт 4 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020} 6) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету; {Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 8) визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України; {Підпункт 8 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 81) прогнозує обсяги доходів державного бюджету, визначає обсяги фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону) на середньостроковий період; {Пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 9) здійснює заходи з підвищення ефективності управління державними фінансами; 91) забезпечує управління фіскальними ризиками; {Пункт 4 доповнено підпунктом 91 згідно з Постановою КМ № 90 від 18.02.2016; в редакції Постанови КМ № 562 від 18.07.2018} 10) проводить разом з іншими органами виконавчої влади аналіз фінансово-економічного стану держави, перспектив її подальшого розвитку; 11) складає разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету Бюджетну декларацію; {Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 111) розробляє та доводить до відома головних розпорядників коштів державного бюджету інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період; {Пункт 4 доповнено підпунктом 111 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 12) розробляє в установленому порядку проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додаються до нього; 13) організовує роботу, пов'язану із складенням та управлінням виконання Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; {Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 15) удосконалює міжбюджетні відносини; {Підпункт 16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 17) удосконалює механізм фінансового вирівнювання; {Підпункт 17 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 18) здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС, надає індивідуальні роз'яснення з цих питань, якщо вони належать до діяльності заявників; {Підпункт 18 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 305 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 19) забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінфіну, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів; 20) інформує громадськість про економічні та фіскальні цілі держави; 21) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для підготовки проекту Державного бюджету України, встановлює строк та порядок їх подання; {Підпункт 21 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 22) проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складення розпису державного бюджету; 23) проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності Бюджетній декларації, а також ефективності використання бюджетних коштів; {Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 24) здійснює підготовку аналітичних матеріалів до закону про Державний бюджет України; 241) здійснює на підставі результатів аналізу персональних даних та інформації, що містить банківську таємницю, верифікацію та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування пенсій, допомог, пільг, субсидій, соціальний стипендій, інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування; {Пункт 4 доповнено підпунктом 241 згідно з Постановою КМ № 185 від 11.02.2016; в редакції Постанов КМ № 1164 від 24.12.2019, № 130 від 14.02.2023} 242) проводить перевірку достовірності інформації та документів, внесених до електронної системи охорони здоров'я (крім інформації про стан здоров'я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; {Пункт 4 доповнено підпунктом 242 згідно з Постановою КМ № 130 від 14.02.2023} 243) забезпечує обробку та захист персональних даних під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, а також під час проведення перевірки достовірності інформації та документів, внесених до електронної системи охорони здоров'я (крім інформації про стан здоров'я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; {Пункт 4 доповнено підпунктом 243 згідно з Постановою КМ № 130 від 14.02.2023} 244) здійснює моніторинг інформації, отриманої під час перевірки достовірності інформації та документів, внесених до електронної системи охорони здоров'я (крім інформації про стан здоров'я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, результатів такої перевірки, а також результатів опрацювання та врахування НСЗУ рекомендацій; {Пункт 4 доповнено підпунктом 244 згідно з Постановою КМ № 130 від 14.02.2023} 25) аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей та причини їх виникнення; {Підпункт 25 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 26) готує проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення переліків бюджетних програм, за якими необхідно затвердити порядки використання коштів державного бюджету або внести зміни до затверджених порядків використання коштів державного бюджету; 27) складає розпис Державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів; розробляє інструктивні матеріали щодо складення розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету України; 28) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету; 29) погоджує подані головними розпорядниками бюджетних коштів проекти паспортів бюджетних програм; {Підпункт 29 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 30) затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл; 31) формує проект річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України та здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період; 32) здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету; 33) затверджує загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм; 34) визначає організаційно-методологічні засади проведення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів; {Підпункт 34 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 341) визначає організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, проводить оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; {Пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Постановою КМ № 951 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 342) встановлює правила складення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 342 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 343) визначає організаційно-методологічні засади проведення оглядів витрат державного бюджету; {Пункт 4 доповнено підпунктом 343 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} {Підпункт 35 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 36) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджету; 37) визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління державними фінансами; 38) здійснює заходи щодо модернізації державних фінансів, створює інтегровану систему управління державними фінансами; 39) здійснює узгодження рішення про надання розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного бюджетного року; 40) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом, зокрема: розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань управління державним боргом; здійснює управління ризиками, пов'язаними з державним боргом; розробляє Стратегію управління державним боргом; {Підпункт 40 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} здійснює прогноз фінансування державного бюджету; здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України; здійснює оперативний облік державного та гарантованого державою боргу; веде реєстр державних гарантій; здійснює погашення та обслуговування державного боргу; здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду; здійснює на відкритих аукціонах продаж прав вимоги простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування в державні цінні папери України, і комплексні заходи з поліпшення кредитного рейтингу України; затверджує порядок відбору та функціонування первинних дилерів; затверджує та оприлюднює графік первинного розміщення державних цінних паперів; 41) забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами; 42) встановлює форми зведених показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів; 43) розробляє порядок перерахування міжбюджетних трансфертів; {Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 44) затверджує форми фінансової та бюджетної звітності про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів; 45) удосконалює програмно-цільовий метод та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні; {Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 451) визначає організаційно-методологічні засади складення прогнозів та проектів місцевих бюджетів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 451 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 452) проводить аналіз показників місцевих бюджетів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 452 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 46) формує та уточнює програмну класифікацію видатків та кредитування державного та місцевих бюджетів, у тому числі шляхом визначення нових кодів та назв бюджетних програм відповідно до бюджетного законодавства; {Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 47) затверджує та вносить зміни до бюджетної класифікації; 471) затверджує типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету та зміни до неї; {Пункт 4 доповнено підпунктом 471 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} {Підпункт 48 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 49) приймає рішення щодо безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету; 50) погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих гарантій; 51) погоджує залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України; {Підпункт 51 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 52) затверджує порядок отримання і погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах; 53) затверджує форми вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та інформації про встановлення фактів нецільового використання субвенції; 54) проводить оцінку фінансового забезпечення проектів державних цільових програм; {Підпункт 54 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 55) забезпечує в установленому законодавством порядку участь держави в капіталізації банків, здійснює управління корпоративними правами таких банків та готує плани їх продажу; 56) формує та проводить у межах повноважень, передбачених законом, єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ; 57) затверджує порядок проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, та проводить зазначений конкурс; 571) готує і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти рішень вищого органу управління банку стосовно діяльності державних банків, які оформлюються актами Кабінету Міністрів України, і не підлягають погодженню з іншими заінтересованими органами; {Пункт 4 доповнено підпунктом 571 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 58) здійснює заходи (у тому числі фінансові операції) щодо забезпечення виконання фінансових та інших зобов'язань держави, що випливають із членства України у міжнародних фінансових організаціях згідно з угодами про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку, у Чорноморському банку торгівлі та розвитку, з рамкових угод між Україною та Північним інвестиційним банком, між Україною та Європейським інвестиційним банком, між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією; 59) організовує і налагоджує співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями; 591) координує роботу, пов'язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених проектів, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи; {Пункт 4 доповнено підпунктом 591 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 592) проводить експертизу проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, з урахуванням експертного висновку про відповідність інвестиційних проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері, приймає рішення про доцільність підготовки відповідного проекту та визначає відповідального за його підготовку і реалізацію; {Пункт 4 доповнено підпунктом 592 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019} 593) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності залучення позики для реалізації системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань фінансового співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік; {Пункт 4 доповнено підпунктом 593 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018} 594) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності представника України в Асамблеї Вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля; {Пункт 4 доповнено підпунктом 594 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015} 595) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності міжнародних фінансових організацій, призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними; {Пункт 4 доповнено підпунктом 595 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015} 596) готує та надсилає іноземним державам, іноземним фінансовим установам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 596 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 60) забезпечує виконання функцій представника України згідно з положеннями міжнародних договорів, укладених з міжнародними організаціями; 61) укладає договори з підприємствами, установами і організаціями, які беруть участь у реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами та ЄС проектів; 62) здійснює в рамках проектів спільних з міжнародними організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами, облік надходження та використання кредитних коштів, у межах своїх повноважень здійснює моніторинг їх цільового використання, контроль за проведенням розрахунків та виконанням фінансових зобов'язань за укладеними в рамках таких проектів договорами; {Підпункт 62 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1209 від 09.12.2020} 621) бере участь у переговорах з делегаціями Урядів інших держав щодо підготовки проектів міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно та внесення змін до діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно; {Пункт 4 доповнено підпунктом 621 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018} 622) здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; {Пункт 4 доповнено підпунктом 622 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020} 623) забезпечує реалізацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA); {Пункт 4 доповнено підпунктом 623 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020} 624) здійснює заходи з приєднання до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та сприяє її подальшій реалізації; {Пункт 4 доповнено підпунктом 624 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020} 63) проводить відбір банків, що залучаються до реалізації спільних з міжнародними організаціями проектів; 64) проводить оцінку фінансового стану потенційних бенефіціарів спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів; 65) здійснює контроль за виконанням зобов'язань за угодами про реструктурування простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою; 66) забезпечує організацію роботи з використання бенефіціарами коштів міжнародних фінансових організацій; 67) здійснює заходи щодо виконання програм бюджетної підтримки, зокрема секторальної, що впроваджуються в Україні в рамках укладених між Кабінетом Міністрів України та ЄС міжнародних договорів про фінансування зазначених програм, а також залучення на безоплатній та безповоротній основі коштів у рамках інших програм і проектів зовнішньої фінансової допомоги та залучення кредитних коштів ЄС; {Підпункт 67 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 671) здійснює координацію роботи з виконання функцій Національного контрольно-контактного пункту спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 на території України; {Пункт 4 доповнено підпунктом 671 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018} 672) здійснює координацію організації проведення аудиту та здійснення контролю за виконанням в Україні спільних операційних програм прикордонного співробітництва; {Пункт 4 доповнено підпунктом 672 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018} 673) здійснює координацію створення та ведення відкритого переліку незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва; {Пункт 4 доповнено підпунктом 673 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018} 674) здійснює координацію організації навчань та тренінгів незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва; {Пункт 4 доповнено підпунктом 674 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018} 675) здійснює координацію роботи з проведення спільних перевірок реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва на місцях в Україні та повернення коштів, витрачених не за призначенням в рамках виконання даних програм. {Пункт 4 доповнено підпунктом 675 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018} 68) здійснює ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері управління державними фінансами; 69) укладає із суб'єктами господарювання договір про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов'язань; 70) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах повноважень, передбачених законом; 701) бере участь у засіданнях робочих груп з питань податкової політики та адміністрування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); {Пункт 4 доповнено підпунктом 701 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018} 71) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у межах повноважень, передбачених законом; 72) запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту і забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну; {Підпункт 72 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018} 73) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Мінфіну; 74) організовує роботу, пов'язану з формуванням Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; {Підпункт 75 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 76 від 16.01.2017} 751) реалізовує державну політику у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять; {Пункт 4 доповнено підпунктом 751 згідно з Постановою КМ № 225 від 22.04.2015} 76) здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом; 77) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктів аудиторської діяльності; бухгалтерів; суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб'єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном; суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри; суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з торгівлі культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності; {Підпункт 77 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 891 від 23.09.2020; в редакції Постанови КМ № 130 від 14.02.2023} 78) застосовує заходи впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до статей 18 і 32 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов'язану із застосуванням до суб'єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу; {Підпункт 78 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020} 781) вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, та здійснює контроль за виконанням таких вимог; {Пункт 4 доповнено підпунктом 781 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020} 782) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема надає рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері; {Пункт 4 доповнено підпунктом 782 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020} 783) забезпечує створення умов для повідомлення працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема через свій офіційний веб-сайт; {Пункт 4 доповнено підпунктом 783 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020} 784) розробляє методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, затверджує положення про форму та зміст структури власності юридичної особи та забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну; {Пункт 4 доповнено підпунктом 784 згідно з Постановою КМ № 130 від 14.02.2023} 79) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; {Підпункт 79 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020} 791) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 791 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020} {Підпункт 80 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016} 81) забезпечує внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінфіні та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління; {Підпункт 81 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 82) погоджує кошториси та штатні розписи Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, президій національних академій наук; {Підпункт 82 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 83) погоджує в установленому порядку типові штати бюджетних установ; 84) погоджує здійснення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов'язаннями; 85) здійснює координацію та спрямування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 86) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну; 87) визначає пріоритети розвитку сфер, віднесених до відання Мінфіну; 88) готує разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади експертні висновки до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету (з обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду; 89) розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів); {Підпункт 89 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 90) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінфіну, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються; 91) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні; 92) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Мінфін з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Мінфіну та на підприємства, в установи і організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну; 5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних; 6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил; 8) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Мінфіну в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових осіб юридичної служби Мінфіну або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Мінфіну в судах та інших органах через представників. {Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020} 6. Мінфін для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінфіну; 2) отримувати безоплатно: від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Мінфін завдань; від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складення Бюджетної декларації, проекту Державного бюджету України, розпису державного бюджету та аналізу виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави, матеріали з питань надходження і використання коштів державних цільових фондів, їх кошториси та звіти; {Абзац третій підпункту 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} від центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національного банку, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, а також для виконання покладених на Мінфін завдань; від центральних органів виконавчої влади інформацію про розроблення і запровадження галузевих методичних рекомендацій щодо застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; від державних банків, банків, у капіталізації яких бере участь держава, Національного банку та інших органів державної влади будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність таких банків, у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю, необхідну для здійснення моніторингу діяльності таких банків та стану виконання стратегії їх розвитку; {Абзац сьомий підпункту 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання функцій з регулювання і нагляду за такими суб'єктами; від суб'єктів господарювання, яким надані ліцензії Мінфіном на провадження господарської діяльності, інформацію, необхідну для здійснення контролю за їх діяльністю; від Держаудитслужби щомісяця в установленому порядку звіти про проведення контрольних заходів; {Абзац десятий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 22.07.2016} від органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інформацію про здійснені запозичення, у тому числі надходження від розміщення облігацій місцевих позик та надходження від укладених договорів про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах; від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про реєстрацію випуску облігацій місцевих позик та надходження від їх розміщення, а також про погашення; {Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 891 від 23.09.2020} від позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів; від державних підприємств, у тому числі господарських товариств, у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), що отримали зовнішні кредити, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів; від суб'єктів господарювання державного сектору економіки інформацію, необхідну для управління фіскальними ризиками; {Підпункт 2 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 90 від 18.02.2016} від органів, які здійснюють державні виплати, а також центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, установ, організацій і підприємств, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, у тому числі персональні дані, а також для перевірки достовірності інформації та документів, внесених до електронної системи охорони здоров'я (крім інформації про стан здоров'я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій; {Підпункт 2 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 185 від 11.02.2016; в редакції Постанов КМ № 1164 від 24.12.2019, № 130 від 14.02.2023} 3) призупиняти у межах повноважень здійснення бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законом; 4) зупиняти в установленому законодавством порядку здійснення операцій з бюджетними коштами в разі виявлення порушення бюджетного законодавства. 7. Мінфін у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями. 8. Мінфін у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази Мінфіну, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти Мінфіну підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Мінфіну, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 9. Мінфін очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 10. Міністр: 1) очолює Мінфін, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до відання Мінфіну; 3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема: забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритети роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади; {Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 530 від 23.08.2016} погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності; погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; {Абзац десятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 530 від 23.08.2016} порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині; доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників; ініціює питання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління; ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління; приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів; заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи; визначає структурний підрозділ апарату Мінфіну, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає посадових осіб Мінфіну, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає порядок обміну інформацією між Мінфіном та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання; вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 4) визначає пріоритети роботи Мінфіну та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінфіну, звіти про їх виконання; 5) організовує та контролює виконання Мінфіном Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; {Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінфін; 7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінфін та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінфіну, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 8) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України; 9) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін, та бюджетних коштів, передбачених для утримання апарату Мінфіну; 10) затверджує розпис Державного бюджету України у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України; 11) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету; 12) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України; 13) вчиняє за рішенням Кабінету Міністрів України правочини щодо надання гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України; 14) має право за погодженням з Національним банком у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду; 15) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень; 16) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; 17) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника Міністра та заступників Міністра; {Підпункт 17 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 18) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінфіну; {Підпункт 18 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 530 від 23.08.2016} 19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра; {Підпункт 19 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 530 від 23.08.2016} 20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінфіну; {Підпункт 20 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 21) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; {Підпункт 21 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 22) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату Мінфіну доручення; 23) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін; 24) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінфіні, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; {Підпункт 24 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 25) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Мінфіну, затверджує їх положення (статути), здійснює інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну; {Підпункт 25 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 251) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінфіну, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 10 доповнено підпунктом 251 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 27) підписує накази Мінфіну; {Підпункт 28 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 530 від 23.08.2016} 29) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та приймає рішення про нагородження ними; 30) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінфіну; {Підпункт 30 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 31) представляє Мінфін у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 32) здійснює інші повноваження, визначені законом. 101. Повноваження керівника державної служби у Мінфіні здійснює державний секретар Мінфіну. Державний секретар Мінфіну є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінфіну. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар Мінфіну призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення. {Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 102. Державний секретар Мінфіну відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату Мінфіну; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінфіном та подає їх на розгляд Міністру; 3) організовує та контролює виконання апаратом Мінфіну Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 31) організовує планування роботи з персоналом Мінфіну, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”; {Пункт 102 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінфіну, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінфін завдань; 61) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби Мінфіну підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі; {Пункт 102 доповнено підпунктом 61 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 62) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби Мінфіну з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється; {Пункт 102 доповнено підпунктом 62 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінфіну, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 7 пункту 102 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінфіну, укладає та розриває з ними контракти, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 8 пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 81) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Мінфіні та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення); {Пункт 102 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; 10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; {Підпункт 11 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} {Підпункт 12 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019} 13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінфіну; 131) здійснює планування навчання персоналу Мінфіну з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”; {Пункт 102 доповнено підпунктом 131 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 14) представляє Мінфін як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінфіну доручення; 16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінфіну до відзначення державними нагородами України; 18) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”; {Пункт 102 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 19) виконує функції роботодавця стосовно працівників Мінфіну, які не є державними службовцями; {Пункт 102 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 20) створює належні для роботи в Мінфіні умови та їх матеріально-технічне забезпечення; {Пункт 102 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 21) здійснює інші повноваження відповідно до закону. {Пункт 102 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} {Положення доповнено пунктом 102 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 103. На час відсутності державного секретаря Мінфіну чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінфіну відповідно до наказу державного секретаря Мінфіну. {Положення доповнено пунктом 103 згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 104. Державний секретар Мінфіну має право делегувати окремі повноваження, визначені частиною другою статті 17 Закону України “Про державну службу”, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Мінфіну в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. {Положення доповнено пунктом 104 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019} 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінфіні може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінфіну. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінфіні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром. 12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінфіну затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Мінфіну затверджується Міністром фінансів. Штатний розпис і кошторис Мінфіну затверджуються державним секретарем Мінфіну. {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016} 13. Мінфін є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства і банках.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси