Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

Президент України; Указ від 12.01.2016 № 2/2016

Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 2/2016

Текст документа від 12.01.2016:

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

1. Внести до Положення про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 2011 року № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово "календарний" виключити;

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"студентів коледжів, технікумів (училищ) - 800 гривень на місяць;

студентів університетів, академій, інститутів - 1000 гривень на місяць.

Для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних або студентами вищих навчальних закладів, стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб";

абзац сьомий доповнити словами "але не більше двох разів";

2) абзац перший пункту 5 замінити двома абзацами такого змісту:

"5. Пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендій вносяться структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і навчальними закладами, а також шляхом самовисунення до комісії, яка утворюється в установленому порядку Міністерством культури України.

Кандидати на здобуття стипендії - самовисуванці подають до комісії заявку за формою, затвердженою Міністерством культури України, лист-мотивацію (в якому викладаються підстави для отримання стипендії), дві рекомендації від провідних майстрів народного мистецтва та автобіографію".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Виплата стипендій здійснюється відповідно до заяви стипендіата про виплату стипендії шляхом перерахування коштів на особові рахунки стипендіатів в установах банків та/або шляхом відкриття бюджетних асигнувань одержувачам бюджетних коштів чи розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 січня 2016 року
№ 2/2016


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси