Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Показані 1-20 із 40 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформаціїп.4. пп.11
3вживає разом з іншими органами державної влади заходів з розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдженняп.4. пп.12
4розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукціїп.4. пп.13
5погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої владип.4. пп.2
6бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовленняп.4. пп.20
7видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовоюп.4. пп.23
8забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організовує та здійснює контроль за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах данихп.4. пп.29
9розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особип.4. пп.3
10бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільствап.4. пп.4
11готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфіїп.4. пп.6
12визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої владип.4. пп.7
13виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпекип.4. пп.5
14проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним органамп.4. пп.8
15узагальнює і подає Кабінетові Міністрів України інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботип.4. пп.9
16аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфіїп.4. пп.10
17забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферіп.4. пп.14
18вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній мораліп.4. пп.15
19забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфіїп.4. пп.16
20сприяє створенню та діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовленняп.4. пп.17
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси