Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Показані 21-40 із 40 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
21забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовленняп.4. пп.18
22готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядкуп.4. пп.19
23є замовником на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск видавничої продукції, проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльностіп.4. пп.21
24веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукціїп.4. пп.22
25здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіоп.4. пп.24
26забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціяхп.4. пп.25
27проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціямип.4. пп.26
28вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентствп.4. пп.27
29веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію, отримує обов’язкові примірники книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірникап.4. пп.28
30здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних і книжкових виставках, ярмарках, форумахп.4. пп.30
31забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сферіп.4. пп.31
32здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України “Українська книжка року”п.4. пп.32
33вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформаціїп.4. пп.33
34забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконанняп.4. пп.34
35узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції Українип.4. пп.35
36здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняп.4. пп.36
37утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіоп.4. пп.37
38виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управлінняп.4. пп.38
39спрямовує та надає методичну допомогу структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформаціїп.4. пп.39
40здійснює інші повноваження, визначені закономп.4. пп.40
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси