Про затвердження Порядку використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 04.11.2015 № 901

Про затвердження Порядку використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 901-2015-п

Текст документа від 04.11.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2015 р. № 901
Київ

Про затвердження Порядку використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Порядок використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях, що додається.

2. Міністерству закордонних справ привести власні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 74ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. № 901

ПОРЯДОК
використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення та виплати компенсації за використання у службових цілях власних легкових автомобілів працівниками закордонних дипломатичних установ України (далі - дипломатичні установи), службова діяльність яких пов’язана з поїздками.

2. Компенсація за використання працівниками дипломатичних установ власних легкових автомобілів у службових цілях полягає у покритті витрат на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами відповідно до маршруту та фактичного пробігу автомобіля.

3. МЗС для кожної дипломатичної установи затверджує граничні ліміти кількості та кілометражу власних легкових автомобілів працівників зазначених установ, щодо яких здійснюватиметься компенсація на рівні, необхідному для забезпечення належного функціонування дипломатичної служби з урахуванням обсягу видатків, що передбачаються у державному бюджеті для функціонування дипломатичних установ.

З урахуванням затверджених бюджетних призначень на поточний рік та за наявності об’єктивних потреб і відповідного обґрунтування МЗС може здійснювати перегляд затверджених граничних лімітів.

4. У межах затверджених МЗС граничних лімітів та з урахуванням обсягу бюджетних призначень керівник дипломатичної установи не рідше ніж один раз на рік відповідним наказом визначає працівників такої установи, яким за використання їх власних легкових автомобілів у службових цілях здійснюється компенсація понесених витрат, та встановлює граничний кілометраж для кожного власного автомобіля.

Для підготовки наказу працівник дипломатичної установи подає керівникові такої установи письмову заяву про використання власного легкового автомобіля у службових цілях, до якої додає:

копію документа, що підтверджує його право власності на легковий автомобіль;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в органах реєстрації держави перебування (технічний паспорт легкового автомобіля);

копію страхового свідоцтва (поліса) на легковий автомобіль;

копію міжнародного посвідчення водія відповідної категорії.

5. У заяві працівник дипломатичної установи також зазначає, що зобов’язується забезпечувати належний зовнішній вигляд, технічний стан, своєчасне проведення планового технічного обслуговування, ремонт, страхування власного легкового автомобіля та дає згоду на використання ним власного легкового автомобіля у службових цілях. Рішення про відповідність власного легкового автомобіля працівника дипломатичної установи зазначеним вимогам приймає керівник такої установи.

6. Службові відрядження на підставі наказу керівника дипломатичної установи здійснюються з використанням власних легкових автомобілів тільки у разі неможливості здійснення працівником такої установи відрядження службовим автомобілем дипломатичної установи та відсутності економічної доцільності проїзду повітряним (залізничним) та іншими видами транспорту.

7. Для одержання компенсації за використання власного легкового автомобіля у службових цілях працівник дипломатичної установи подає щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним, звіт про використання власного легкового автомобіля у службових цілях.

Форма звіту та методика розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях затверджується МЗС.

Компенсація за використання власних легкових автомобілів у службових цілях виплачується працівнику дипломатичної установи щомісяця згідно з поданим звітом та з урахуванням підтвердних документів за фактичними витратами (рахунками, квитанціями, касовими чеками тощо).

Якщо в державі перебування існує практика відшкодування податку на додану вартість, акцизного збору, мита тощо, компенсація витрат виплачується з відрахуванням сум зазначених податків.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси