Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, Положення від 10.02.2004 № 52

Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

Реєстрація: Мін'юст України від 02.03.2004 № 270/8869

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0270-04

Текст документа від 29.04.2005:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2004 N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2004 р. за N 270/8869

Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 49 ( z0417-05 ) від 28.02.2005 )

З метою визначення порядку оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження з митної території України та товарів українського походження з митних територій іноземних країн, відповідно до чинних міжнародних договорів України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1211 ( 1211-2003-п ) "Деякі питання реекспорту товарів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, що додається;

Форму дозволу на реекспорт товарів іноземного походження, що додається ( z0271-04 );

Форму дозволу на реекспорт товарів українського походження, що додається ( z0272-04 ).

2. Покласти функції щодо оформлення дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України на управління зовнішньоекономічної політики департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.

3. Установити, що дозволи на реекспорт товарів іноземного походження має право підписувати Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, дозволи на реекспорт товарів українського походження має право підписувати заступник Міністра, якому безпосередньо підпорядкований департамент державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю. ( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 49 ( z0417-05 ) від 28.02.2005 )

4. Управлінню зовнішньоекономічної політики департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установлений законодавством термін.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Пятницького В.Т.

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України М.Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України 10.02.2004 N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2004 р. за N 270/8869

ПОЛОЖЕННЯ про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок подання документів, їх розгляду, оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Міністерство) дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження.

1.2. Дозволи на реекспорт товарів, переліки яких оприлюднюються Міністерством: походженням з України, що здійснюється з території інших країн відповідно до міжнародних договорів України; походженням з інших країн, що здійснюється за межі митної території України, видаються Міністерством всім іноземним суб'єктам господарської діяльності та суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, незалежно від їх форми власності, місцезнаходження та місця реєстрації, які здійснюють реекспорт зазначених товарів.

1.3. Реекспорт товарів іноземного походження з митної території України та товарів українського походження з територій іноземних країн згідно з переліками може бути здійснений лише за наявності належним чином оформленого письмового дозволу, виданого Міністерством.

1.4. Однією з умов надання письмового дозволу на реекспорт товарів українського походження згідно з переліком товарів, затвердженим Міністерством, є обов'язкове відшкодування (далі - відшкодування) іноземним суб'єктом господарської діяльності Україні, як країні походження товару, суми вивізного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України, за умови наявності у чинному міжнародному договорі зазначеної правової норми щодо відшкодування.

2. Документи, які подаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності Міністерству для одержання письмових дозволів на реекспорт товарів

2.1. Для одержання письмового дозволу на реекспорт товарів іноземного походження суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України подаються такі документи:

лист-звернення в довільній формі за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхідності здійснення реекспорту, термінів поставки, терміну дії письмового дозволу, кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );

заявка на реекспорт товарів іноземного походження, яка складається за формою дозволу на реекспорт товарів іноземного походження;

завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

копія довідки органу державної податкової служби про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП;

дозвіл уповноваженого органу країни походження товару на реекспорт цього товару (у разі встановлення відповідно до чинних міжнародних договорів України з цією країною обмежень на реекспорт такого товару); ( Абзац шостий пункту 2.1 Положення в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 49 ( z0417-05 ) від 28.02.2005 )

завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт в Україну товарів іноземного походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів іноземного походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

завірена в установленому порядку копія сертифіката про походження товару.

2.2. Для одержання письмового дозволу на реекспорт товарів українського походження іноземним суб'єктом господарської діяльності подаються такі документи разом з їх перекладом на українську (російську) мову:

лист-звернення в довільній формі за підписом керівника іноземного суб'єкта господарської діяльності або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхідності здійснення реекспорту, терміну дії письмового дозволу, термінів поставки, кодів товарів відповідно до Гармонізованої системи опису і кодування товарів ( 995_079 ), гарантуванням відшкодування суми вивізного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України*;

заявка на реекспорт товарів українського походження, яка складається за формою дозволу на реекспорт товарів українського походження;

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи нерезидента, засвідчена нотаріально;

завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів українського походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів українського походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

завірена в установленому порядку копія сертифіката про походження товару.

_______________ * з урахуванням вимог пункту 1.4.

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в поданих до Міністерства документах для одержання дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, несе керівник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, керівник іноземного суб'єкта господарської діяльності або уповноважені ними особи.

2.4. Датою подання документів для одержання письмового дозволу вважається день їх реєстрації в управлінні документального забезпечення Міністерства. Дата реєстрації документів фіксується на листі-зверненні іноземного суб'єкта господарської діяльності або суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України відповідно на реекспорт товарів українського походження або товарів іноземного походження.

2.5. Документи, подані до Міністерства з порушенням вимог цього Положення, до розгляду не приймаються та повертаються заявнику.

3. Порядок розгляду документів, поданих для одержання в Міністерстві дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

3.1. Розгляд документів, поданих для одержання дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, здійснюється управлінням зовнішньоекономічної політики за участю управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики, управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" та в разі потреби - за участю інших управлінь і структурних підрозділів Міністерства.

3.2. Управління зовнішньоекономічної політики одержані документи заносить до книги обліку, додає до них лист погодження, разом з яким документи направляються на розгляд (експертизу) до управлінь і структурних підрозділів Міністерства, зазначених у пункті 3.1 цього Положення.

3.3. Зазначені в пункті 3.1 цього Положення управління та структурні підрозділи Міністерства в межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів, поданих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності для одержання письмового дозволу, з питань:

застосування до сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) - управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю;

відповідності платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України (у разі одержання дозволів на реекспорт товарів іноземного походження) - управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю;

відповідності чинному законодавству України та міжнародним договорам України - управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики;

відповідності Гармонізованій системі опису і кодування товарів ( 995_079 ) та встановлених ставок мита - управління митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку;

цінових умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на реекспорт товарів іноземного або українського походження та існуючої кон'юнктури ринку - Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ".

3.4. Управління зовнішньоекономічної політики з урахуванням висновків управлінь та структурних підрозділів Міністерства, зазначених у пункті 3.1 цього Положення, здійснює остаточний розгляд документів і готує дозвіл на реекспорт товарів або відмову в його видачі з обґрунтуванням причин.

3.5. Загальний термін розгляду документів, поданих для одержання дозволу, становить п'ятнадцять робочих днів.

Термін розгляду документів управліннями та структурними підрозділами Міністерства не повинен перевищувати одного робочого дня від дати надходження документів в управління або структурний підрозділ.

4. Порядок оформлення та видачі дозволу Міністерства

4.1. Дозволи на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження оформляються згідно з установленими формами українською (російською) мовою.

4.2. Термін дії дозволу визначається Міністерством з урахуванням пропозицій заявника та умов зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів і зазначається в дозволі.

4.3. Дозвіл видається в одному примірнику і скріплюється гербовою печаткою Міністерства. ( Пункт 4.3 Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 49 ( z0417-05 ) від 28.02.2005 )

4.4. Дозвіл видається особі, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання.

Для одержання дозволу на реекспорт товарів українського походження іноземному суб'єкту господарської діяльності необхідно подати копію платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України суми відшкодування вивізного (експортного) мита згідно з пунктом 1.4 цього Положення.

4.5. Про видані дозволи на реекспорт товарів українського походження Міністерство інформує уповноважені органи іноземної країни, з митної території якої здійснюється реекспорт цих товарів.

4.6. Про видані дозволи на реекспорт товарів іноземного походження Міністерство інформує Державну митну службу України.

5. Рішення про відмову у видачі дозволу

5.1. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути прийнято в разі:

подання документів з порушенням вимог, зазначених у розділі 2 цього Положення;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

застосування демпінгових цін або інших елементів недобросовісної торгової практики, що завдають шкоди економічним інтересам України;

наявності обмежень з боку третіх країн щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів;

застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );

невідповідності платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України (у разі одержання дозволів на реекспорт товарів іноземного походження).

5.2. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається лист з обґрунтуванням причин відмови.

5.3. Заявник має право повторно звернутися до Міністерства з проханням про видачу дозволу, усунувши причини відмови.

Повторний розгляд документів здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням.

6. Порядок оформлення і видачі дубліката дозволу Міністерства

6.1. У разі викрадення, втрати або пошкодження виданого Міністерством дозволу заявник може звернутися до Міністерства з проханням видати дублікат такого дозволу, який заповнюється на підставі раніше поданих документів, що зберігаються в управлінні зовнішньоекономічної політики.

6.2. До заяви про видачу дубліката має бути додано документ, що підтверджує факт крадіжки чи втрати дозволу.

6.3. Дублікат дозволу має відмітку "ДУБЛІКАТ", дату та номер оригіналу дозволу.

6.4. Про факт видачі дубліката дозволу Міністерство повідомляє:

уповноважені органи іноземної країни, з митної території якої здійснюється реекспорт товарів українського походження, - щодо дубліката дозволу на реекспорт товарів українського походження;

Державну митну службу України - щодо дубліката дозволу на реекспорт товарів іноземного походження.

Начальник управління зовнішньоекономічної політики Ю.Курганський

Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси