Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Список, Перелік від 28.01.2004 № 86

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 86-2004-п

Текст документа від 22.11.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2004 р. № 86
Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 699 від 26.05.2004
№ 1432 від 28.10.2004
№ 274 від 13.04.2005
№ 622 від 21.07.2005
№ 1209 від 15.12.2005
№ 227 від 01.03.2006
№ 726 від 25.05.2006
№ 809 від 07.06.2006
№ 1700 від 08.12.2006
№ 692 від 03.05.2007
№ 1012 від 08.08.2007
№ 1240 від 17.10.2007
№ 464 від 14.05.2008
№ 755 від 27.08.2008
№ 886 від 01.10.2008
№ 338 від 15.04.2009
№ 442 від 06.05.2009
№ 740 від 17.07.2009
№ 876 від 19.08.2009
№ 3 від 06.01.2010
№ 887 від 29.09.2010
№ 1143 від 15.12.2010
№ 24 від 18.01.2012
№ 282 від 05.04.2012
№ 453 від 21.05.2012
№ 696 від 01.08.2012
№ 698 від 01.08.2012
№ 1027 від 24.10.2012
№ 779 від 23.10.2013
№ 423 від 10.09.2014
№ 184 від 10.03.2017
№ 418 від 14.06.2017
№ 868 від 15.11.2017}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

До товарів подвійного використання (далі - товари) належать:

товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

3. Міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт) або іноземним суб'єктом господарської діяльності (далі - іноземний суб'єкт) за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу подвійного використання є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого товару за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

4. Товари, контроль за міжнародними передачами яких здійснюється відповідно до цього Порядку, зазначені у списках:

товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, згідно з додатком 1;

товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, згідно з додатком 2;

товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3;

товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, згідно з додатком 4;

товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, згідно з додатком 5.

5. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 453 від 21.05.2012 }

6. Експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюється з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

7. Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

використання у терористичних або інших протиправних цілях;

використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин.

8. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділах 1 і 2 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 1 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць зазначеної Конвенції у разі, коли вони використовуються у дослідницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 2 частини першої додатка 4, допускається до або з держав, які не є учасницями зазначеної Конвенції, якщо йдеться про товари, що:

1) містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 А;

2) містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 В;

3) визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або для індивідуального використання.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 809 від 07.06.2006 }

9. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, допускається тільки у разі, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

10. Експорт спеціально спроектованого обладнання, призначеного для виробництва товарів, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (категорія I), як правило, не допускається, за винятком випадків, передбачених керівними принципами міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями.

11. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Загальні вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів

12. Для отримання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення чи реекспорту товарів суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономрозвитку формою.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012 }

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012 }

{Абзац четвертий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012 }

{Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012 }

{Абзац шостий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 10.09.2014 }

{Абзац сьомий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 10.09.2014 }

У разі подання суб'єктом заяви про надання відповідного відкритого або генерального дозволу чи висновку документи, передбачені абзацами другим і п'ятим пункту 15, а також абзацами другим і третім пункту 25 цього Порядку, до листа не додаються, а подаються Держекспортконтролю разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом суб'єкта про використання дозволу чи висновку.

{Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 24 від 18.01.2012 }

У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не додаватися.

Якщо постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтроль може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів.

Строк розгляду заяви суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

до 25 днів - щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів;

до 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів у випадках, передбачених пунктами 19, 20, 26 і 27 цього Порядку.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб'єкта додаткових відомостей або документів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України чи інтересів національної безпеки, здійснюється із залученням в установленому порядку Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 464 від 14.05.2008 }

У разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або згідно із зверненням суб'єкта строк розгляду заяви може бути продовжений рішенням Голови Держекспортконтролю.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження терміну та визначають додатковий термін для надання висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1209 від 15.12.2005 , із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006 }

Документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому порядку переклад на українську мову.

13. Заява суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів залишається без розгляду у разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку.

Про залишення заяви про надання дозволу чи висновку без розгляду або у разі прийняття рішення про відмову в його наданні Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта та центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить цей суб'єкт, протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причин.

14. Заява і документи, які суб'єкт подає Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку, повинні містити повну та достовірну інформацію про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні зазначеної у заяві міжнародної передачі товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих товарів, а також гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.

Додаткові вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів

15. До листа про надання дозволу на експорт товарів, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, суб'єкт додає:

1) оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів;

2) документ про походження товарів;

3) засвідчені в установленому порядку:

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

{Абзац сьомий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 24 від 18.01.2012 }

Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням, а також його зобов'язання щодо окремих груп товарів, а саме:

а) товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

б) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов'язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням;

в) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.

У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником "Chemical abstracts service", якщо він йому присвоєний (у разі експорту хімікатів);

г) товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї:

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення;

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.

У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).

У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Якщо експорт товарів, визначених як "чутливі" або "дуже чутливі" у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, або коли експорт товарів, визначених в інших додатках, здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, до зазначених у цьому пункті документів додаються імпортний сертифікат або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави.

16. У разі експорту товарів до держав - учасниць відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, документи, зазначені у пункті 15 цього Порядку, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з Держекспортконтролем можуть не подаватися.

У разі експорту товарів, які є внеском до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства - бінаціональної компанії "Алкантара Циклон Спейс", утвореного відповідно до Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. в м. Бразиліа, зовнішньоекономічний договір (контракт) не надається.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 3 від 06.01.2010 }

17. Відкритий або генеральний дозвіл на право експорту товарів до держав, які не є учасниками відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, а також у разі, коли з державою - кінцевим споживачем товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням з МЗС, а у разі потреби - з іншими центральними органами виконавчої влади.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 464 від 14.05.2008 }

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб'єкт повинен здійснювати лише після отримання документів, зазначених в абзацах другому і п'ятому пункту 15 цього Порядку.

18. Реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачеві товарів здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх експорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 12 і 15 цього Порядку, експортер подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну.

19. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.

20. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, додаються:

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів;

довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачаються для тимчасового вивезення.

21. У разі експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, подається документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який містить підтвердження або гарантії цього державного органу, що отримані товари, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:

не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;

перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом усього строку їх фактичного використання згідно з угодою про гарантії між державою, що отримує товари, і МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну діяльність цієї держави;

забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівні, не нижчому ніж рекомендовано МАГАТЕ;

реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції держави-імпортера до будь-якої іншої держави тільки за умов, передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмового дозволу на це експортера та органів експортного контролю України.

Підтвердження або гарантії, передбачені цим пунктом, приймаються до розгляду, якщо вони оформлені уповноваженим на це державним органом держави, що отримує товар, шляхом підтвердження ним зобов'язань у зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на зобов'язання відповідно до багатосторонніх або двосторонніх договорів, учасниками яких є Україна та держава, що отримує товар.

У разі експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарів, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3, до документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додатково подається висновок Держатомрегулювання щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час здійснення операцій з вивезення заявлених товарів.

Додаткові вимоги до здійснення імпорту та тимчасового ввезення товарів

22. Імпорт та тимчасове ввезення товарів (крім товарів, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також товарів, тимчасове ввезення яких здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо), здійснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

Імпорт товарів, не включених до списків товарів, які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого державного документа, який підтверджує зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.

{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004 }

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004 }

23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у пунктах 12 і 15 цього Порядку.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1432 від 28.10.2004 }

24. Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською Стороною документів про гарантії, пов'язані з кінцевим використанням імпортованих товарів, такі документи оформлюються в порядку, встановленому Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1005; 2003 р., № 4, ст. 139, № 32, ст. 1711).

Передача іншому кінцевому споживачеві товарів, зазначених у додатках 1-5, а також інших товарів, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту, а до документів, зазначених у пунктах 12 і 25 цього Порядку, суб'єкт додає документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну.

25. До листа про надання дозволу на імпорт товарів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються:

засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство-посередник, - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;

сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання товарів у заявлених цілях.

26. Тимчасове ввезення товарів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.

До листа про надання висновку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються:

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

27. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, додаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів.

28. У разі імпорту та тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, або у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, крім документів, передбачених пунктом 12 цього Порядку, подається документ, який містить:

відомості про мету ввезення;

зобов'язання імпортера та кінцевого споживача щодо використання товарів, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, визначених у пунктах 8 або 9 цього Порядку;

зобов'язання імпортера та кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, без дозволу на це Держекспортконтролю;

зобов'язання кінцевого споживача про те, що будь-яка наступна передача товарів буде здійснена тільки після отримання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Транзит товарів територією України

29. Транзит товарів територією України (крім товарів категорії І, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу першого частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї) здійснюється без висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004 }

30. Для одержання висновку на право транзиту територією України товарів, зазначених у пункті 29 цього Порядку, суб'єкт або іноземний суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономрозвитку формою;

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012 }

засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення;

інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави-отримувача товару на вимогу Держекспортконтролю.

Звітування та відповідальність суб'єктів

31. Звіти про використання отриманих дозволів на право експорту чи імпорту товарів суб'єкт подає Держекспортконтролю за встановленою Мінекономрозвитку формою. Строки подання звітів визначаються під час реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі або оформлення дозволів.

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1027 від 24.10.2012 }

Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом зазначених звітів тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

32. Суб'єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.


Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. № 887)

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 622 від 21.07.2005 ; в редакції Постанови КМ № 227 від 01.03.2006 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1700 від 08.12.2006 ; в редакції Постанови КМ № 1240 від 17.10.2007 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 338 від 15.04.2009 , № 442 від 06.05.2009 ; в редакції Постанови КМ № 887 від 29.09.2010 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 696 від 01.08.2012 , № 184 від 10.03.2017 }


Додаток 2
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 698)

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 26.05.2004 ; в редакції Постанов КМ № 755 від 27.08.2008 , № 876 від 19.08.2009 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1143 від 15.12.2010 ; в редакції Постанови КМ № 698 від 01.08.2012 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 23.10.2013 , № 184 від 10.03.2017 , № 418 від 14.06.2017 }


Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. № 740

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 28.10.2004 ; в редакції Постанови КМ № 740 від 17.07.2009 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 10.03.2017 }


Додаток 4
до Порядку

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї

{Додаток 4 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 274 від 13.04.2005 }


Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 868)

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

Номер позиції

Найменування

Код товару згідно з УКТЗЕД


ЧАСТИНА I
БІОЛОГІЧНІ АГЕНТИ


I.1.
[1C351]

ПАТОГЕНИ ТА ТОКСИНИ, НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН


I.1.а.

ВІРУСИ:1) африканської чуми коней (Pestis africana equorum);

3002 90 50 00


2) африканської чуми свиней (African swine fever);

3002 90 50 00


3) Андеса (Andes virus);

3002 90 50 00


4) грипу птахів (Grippus avium);

3002 90 50 00

Примітка.

Контролю підлягають тільки віруси високопатогенного грипу птиці, які визначені Міжнародним епізоотичним бюро (МЕБ), Європейським Союзом (ЄС) або відповідними національними контрольними органами.


5) катаральної лихоманки овець або блютангу (febris catarrhalis ovium);

3002 90 50 00


6) Чапаре (Chapare virus);

3002 90 50 00


7) Чикунгунія (Chikungunya virus);

3002 90 50 00


8) Чокло (Choclo virus);

3002 90 50 00


9) класичної чуми свиней (Pestis suum);

3002 90 50 00


10) Конго-Кримської геморагічної гарячки (febris haemorrhagica crimiana);

3002 90 50 00


11) Добрава-Белград (Dobrava-Belgrade virus);

3002 90 50 00


12) східного енцефаліту (енцефаломієліту) коней (Епсерhalomyelitis equorum orientalis);

3002 90 50 00


13) Еболавірус: всі представники роду Еболавірусу (Ebola febris haemorrhagica);

3002 90 50 00


14) ящуру (Aphtae epizooticae);

3002 90 50 00


15) віспи кіз (Goatpox virus, GPPV);

3002 90 50 00


16) Гуанаріто (збудник Венесуельської геморагічної гарячки);

3002 90 50 00


17) Хантаан (збудник геморагічної гарячки з нирковим синдромом);

3002 90 50 00


18) Хендра (збудник хвороби Хендра, морбілівірус коней, Hendra virus infection);

3002 90 50 00


19) японського енцефаліту (Japanese encephalitis);

3002 90 50 00


20) Джунін (збудник аргентинської геморагічної гарячки);

3002 90 50 00


21) хвороби К’ясанурського лісу (Fievre hemorragique de la foret de Kyasanur);

3002 90 50 00


22) Чорної лагуни (Laguna Negra virus);

3002 90 50 00


23) геморагічної гарячки Ласса (febris Lassa);

3002 90 50 00


24) шотландського енцефаліту (енцефаломієліту) овець (encephalomyelitis schotlandensis ovium);

3002 90 50 00


25) геморагічної гарячки Луйо;

3002 90 50 00


26) нодулярного (вузликового) дерматиту великої рогатої худоби (Dermatitis nodularis bovum);

3002 90 50 00


27) лімфоцитарного хоріоменінгіту (choriomeningitis lymphocytica);

3002 90 50 00


28) Мачупо (болівійської геморагічної гарячки);

3002 90 50 00


29) Марбургу: всі представники роду Marburgvirus;

3002 90 50 00


30) віспи мавп (Monkeypox virus);

3002 90 50 00


31) енцефаліту долини Муррей (австралійської Х-хвороби, Murrey encephalitis);

3002 90 50 00


32) ньюкаслської хвороби птиці (Newcastle disease, avian pneumoencephalitis);

3002 90 50 00


33) Ніпах (хвороби Ніпах, Nipah disease);

3002 90 50 00


34) омської геморагічної гарячки;

3002 90 50 00


35) Оропуше;

3002 90 50 00


36) чуми дрібної рогатої худоби (Peste des petits);

3002 90 50 00


37) хвороби Тешена;

3002 90 50 00


38) Повассан;

3002 90 50 00


39) сказу (ліссавіруси);

3002 90 50 00


40) реконструйованого вірусу грипу 1918 року;

3002 90 50 00


41) лихоманки долини Ріфт;

3002 90 50 00


42) чуми великої рогатої худоби (Pestis bovum);

3002 90 50 00


43) Росіо;

3002 90 50 00


44) Сабія;

3002 90 50 00


45) Ceул (Seoul virus);

3002 90 50 00


46) Коронавірус, збудник гострого респіраторного синдрому (SARS);

3002 90 50 00


47) віспи овець (Sheeppox virus, SPPV);

3002 90 50 00


48) Сін-Номбре;

3002 90 50 00


49) енцефаліту Сент-Луїса;

3002 90 50 00


50) псевдо-сказу, збудник хвороби Ауески (Morbus Aujeszky, Pseudorabies virus, Aujeszky’s Disease);

3002 90 50 00


51) ентеровірусної везикулярної інфекції свиней (swine vesicular disease);

3002 90 50 00


52) весняно-літнього кліщового енцефаліту (далекосхідний підтип);

3002 90 50 00


53) натуральної віспи (Variola virus);

3002 90 50 00


54) Венесуельського енцефаліту (енцефаломієліту) коней (Venezuelan equine encephalomyelitis, Venezuelan enzootica equorum);

3002 90 50 00


55) везикулярного стоматиту (vesicular stomatitis);

3002 90 50 00


56) західного енцефаліту(енцефаломієліту) коней (Western equine encephalomyelitis);

3002 90 50 00


57) жовтої гарячки (febris flava)

3002 90 50 00

I.1.b.

БАКТЕРІЇ:1) збудник сибірки (Bacillus anthracis);

3002 90 50 00


2) збудник бруцельозу великої рогатої худоби (Brucella abortus);

3002 90 50 00


3) збудник бруцельозу дрібної рогатої худоби (Brucella melitensis);

3002 90 50 00


4) збудник бруцельозу свиней (Brucella suis);

3002 90 50 00


5) збудник сапу (Burkholderia mallei, раніше відомий як Pseudomonas mallei);

3002 90 50 00


6) збудник меліоідозу (Burkholderia Pseudomallei, раніше відомий як Pseudomonas pseudomallei);

3002 90 50 00


7) збудник орнітозу (Chlamydia psittaci);

3002 90 50 00


8) збудник ботулізму Clostridium argentinense, раніше відомий як Clostridium botulinum типу G, штами, що продукують нейротоксини ботуліну;

3002 90 50 00


9) збудник ботулізму Clostridium baratii, штами, що продукують нейротоксини ботуліну;

3002 90 50 00


10) збудник ботулізму Clostridium botulinum;

3002 90 50 00


11) збудник ботулізму Clostridium butyricum, штами, що продукують нейротоксини ботуліну;

3002 90 50 00


12) збудник газової гангрени (Clostridium perfringens), продуценти епсилон-токсину;

3002 90 50 00

Примітка.

Контролю підлягає тільки передача штамів Clostridium perfringens, що продукують епсілон-токсин, та не поширюється на інші штами Clostridium perfringens, які використовуються для культур позитивного контролю під час тестування харчових продуктів та контролю якості.


13) збудник гарячки Ку (Coxiella burnetii);

3002 90 50 00


14) збудник туляремії (Francisella tularensis);

3002 90 50 00


15) збудник контагіозної плевропневмонії кіз (Mycoplasma mycoides var. Сapri, штам F38);

3002 90 50 00


16) збудник контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби (Mycoplasma mycoides, var. Mycoides, SC);

3002 90 50 00


17) збудник висипного тифу (Rickettsia prowazekii);

3002 90 50 00


18) збудник черевного тифу (Salmonella typhi);

3002 90 50 00


19) збудник ешерихіозів Escherichia colі (STEC), серотипи О26, О45, О103, О104, О111, О121, О145, О157 та інші, що продукують шига-токсин;

3002 90 50 00

Примітка.

Бактерія Escherichia colі (EHEC coli (STEC)), що продукує шига-токсин, також включає геморагічну E.colі та E.colі, що є продуцентом веротоксину (VTEC) або веросітоксину E. colі (VTEC).


20) збудник дизентерії (Shigella dysenteriae);

3002 90 50 00


21) збудник холери (Vibrio cholerae);

3002 90 50 00


22) збудник чуми (Yersinia pestis)

3002 90 50 00

I.1.c.

ТОКСИНИ ТА ЇХ ПІДГРУПИ:


Примітка.

Згідно з цією позицією контролю не підлягають імунотоксини.


1) абрін (фітотоксин бобових Abrus precatoris);

3002 90 90 00


2) афлатоксини В1, В2, G1, G2, M1, M2 (мікроміценти Aspergillus);

3002 90 90 00


3) токсини ботулізму (Clostridium botulinum);

3002 90 90 00


4) токсини холери (Vibrio cholera);

3002 90 90 00


5) токсини газової гангрени (Clostridium perfringens) альфа, бета-1, бета-2, епсилон та йота;

3002 90 90 00


6) конотоксин GS, a-конотоксин G1, mконотоксин;

3002 90 90 00


7) токсин діацетоксіcцирпенолу (Diacetoxyscirpenol);

3002 90 90 00


8) токсин НТ-2 (мікроміценти Fusarium spp.);

3002 90 90 00


9) мікроцистин (циангінозин) (цианобакктерії Anabaena, Microcystins, Planktothirix);

3002 90 90 00


10) модецин (Modeccin);

3002 90 90 00


11) рицин (фітотоксин бобових Ricinum communis;

3002 90 90 00


12) сакситоксин (водорості Gonyaulax tamarensis);

3002 90 90 00


13) токсин Шига (Shigella dysenteriae);

3002 90 90 00


14) токсини золотистого стафілококу (Staphylococcus aureus), альфа-токсин гемолізину та токсин синдрому токсичного шоку (раніше відомого як ентеротоксин стафілококу типу F (Staphylococcus enterotoxin F);

3002 90 90 00


15) токсин Т-2 (мікроміценти Fusarium spp.);

3002 90 90 00


16) тетродотоксин (Aphaizomenon flos-aquae);

3002 90 90 00


17) веротоксин та протеїни, що інактивують шигаподібні рибосоми;

3002 90 90 00


18) віскумін (омела біла Viscum album Lectin 1);

3002 90 90 00


19) волкенсин (фітотоксин Adenia digitata, Adenia volkensii)

3002 90 90 00

Примітка.

Згідно з цією позицією контролю не підлягають токсини ботулізму та конотоксини, які:
1) є фармацевтичними препаратами, що призначені для клінічних випробувань людей, стан яких потребує медичного втручання;
2) розфасовані для розповсюдження як клінічного або медичного використання;
3) схвалені відповідним державним органом для продажу як клінічний або медичний товар.

I.1.d.

ГРИБИ:


1) паразитичний грибок (Сoccidioides immitis);

3002 90 50 00


2) паразитичний грибок (Сoccidioides posadasii)

3002 90 50 00

Примітка.

Біологічний агент/патоген контролюється у разі, коли він є ізольованою живою культурою патогену або препаратом токсичного агента, якій ізольований або виділений з будь-якого джерела, або є матеріалом, у тому числі живим матеріалом, якому спеціально зроблено щеплення таким агентом або який був спеціально заражений ним. Ізольовані живі культури патогенного агента включають живі культури в домінантній формі або висушені незалежно від того чи є агент натуральним або модифікованим.
Біологічний агент/патоген мікроорганізм не відноситься до цього списку, якщо він існує у формі вакцини. Вакцина є медичним продуктом з фармакологічною рецептурою, яка ліцензована або має дозвіл на продаж або клінічні випробування уповноваженого органу країни-виробника або країни-користувача та яка призначена для стимулювання захисної імунологічної реакції у людей або тварин з метою попередження хвороби.

I.1.e.
[1C353]

ГЕНЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ:1) генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнових кислот, що пов’язані з патогенністю будь-якого мікроорганізму, зазначеного у цьому списку;

2934
3002 10 99 00

.

2) генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнових кислот, що кодують будь-який із токсинів, зазначений у цьому списку, або його складові;

2934
3002 10 99 00


3) генетично модифіковані організми, які містять послідовності нуклеїнових кислот, що пов’язані з патогенністю будь-якого мікроорганізму, зазначеного у цьому списку;

3002 90 50 00


4) генетично модифіковані організми, які містять послідовності нуклеїнових кислот, що кодують будь-який із токсинів, зазначений у цьому списку, або його складові

3002 90 50 00

Технічна примітка.

Генетично модифіковані організми включають організми, в яких генетичний матеріал (послідовності нуклеїнових кислот) змінено таким чином, що не існує у природі під час схрещування та/або природній рекомбінації, та охоплюють такі організми, що повністю або частково створені штучним шляхом.
Генетичні елементи включають, зокрема, хромосоми, геноми, плазміди, транспозони та вектори незалежно від того модифіковані вони генетично чи ні або синтезовані хімічним шляхом.
“Послідовність нуклеїнових кислот, пов’язана з патогенністю будь-яких мікроорганізмів, зазначених у цьому списку” означає будь-яку послідовність, специфічну для відповідного мікроорганізму, включеного до цього списку: яка сама по собі або транскрибовані чи трансльовані змінені продукти якої становлять значну небезпеку для здоров’я людини, тварини або рослини; або
така, про яку відомо, що вона підсилює здатність включених до списку мікроорганізмів або будь-яких інших організмів, до складу яких вона може бути включена або будь-яким чином інтегрована, викликати серйозну шкоду для здоров’я людини, тварини або рослини.
Контролю не підлягають послідовності нуклеїнових кислот, пов’язані з патогенністю Escherichia coli, серотипу О157 та інші штами-продуценти веротоксину, крім тих, що кодують веротоксини або їх складові частини.

I.2.
[1С354]

ПАТОГЕНИ, НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ РОСЛИН


I.2.а.

ВІРУСИ:1) андійський латентний тимовірус картоплі (Potato Andian latent tymovirus, APLV);

3002 90 50 00


2) віроїд, скручуючий коренеплоди картоплі (Potato spindle tuber viroid);

3002 90 50 00

I.2.b.

БАКТЕРІЇ:


1) збудник бактеріозу цукрової тростини (Xanthomonas albilinans);

3002 90 50 00


2) збудник бактеріального раку цитрусових (Xanthomonas axonopodis pv.citri, Xanthomonas campeastis pv.citri A, Xanthomonas campeastis pv.citri);

3002 90 50 00


3) збудник бактеріального опіку рису (Xanthomonas oryzae pv.oryzae, Pseudomonas campastis pv. oryzae);

3002 90 50 00


4) збудник кільцевої гнилі картоплі (Calibacter michiganesis subsp.sepedonicus, Corynebacterium michiganesis subsp.sepedonicum, Corynebacterium sepedonicum);

3002 90 50 00


5) бура бактеріальна гниль (Pseudomonas solanacearum види 2 та 3 або Burkholeria solanacearum види 2 та 3)

3002 90 50 00

I.2.с.

ГРИБИ:


1) збудник антракнозу кавових дерев (Colletotrichum kahawae, Colletotrichum coffeanum var.virulans);

3002 90 50 00


2) збудник гельмінтоспоріозу рису (Cochiobolus miyabeanus, Helminthosporium oryzae);

3002 90 50 00


3) збудник грибкового опіку листя гевеї (Microcyclus ulei, syn.Dothidella ulei);

3002 90 50 00


4) збудник стеблової іржі пшениці (Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis, Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii, syn. b graminis syn. Puccinia graminis f.sp.tritici);

3002 90 50 00


5) збудник жовтої іржі пшениці (Puccinia striiformis, syn. Puccinia glumarum);

3002 90 50 00


6) збудник пирикуляриозу рису (Magnaporthe oryzae);

3002 90 50 00


7) збудник пероноспорозу (Peronosclerospora philippinensis, Peronosclerospora sacchari);

3002 90 50 00


8) несправжня борошниста роса (Sclerospora rayssiae var.Zeae);

3002 90 50 00


9) збудник раку картоплі (Synchytrium endobioticum);

3002 90 50 00


10) збудник головні злаків (Tilletia indica Mitra);

3002 90 50 00


11) збудник головні картоплі (Thecaphora solani (Thirumulacher&O’Brien) Mordue)

3002 90 50 00

I.2.d.

ГЕНЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ:Генетично модифіковані організми та генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнової кислоти, що пов’язані з патогенністю мікроорганізмів, зазначених у позиціях I.2.a-I.2.c

2934
3002 10 99 00
3002 90 50 00

Технічна примітка.

Генетично модифіковані організми включають організми, в яких генетичний матеріал (послідовності нуклеїнових кислот) змінено таким чином, що не існує у природі під час схрещування та/або природній рекомбінації, та охоплюють такі організми, що повністю або частково створені штучним шляхом.
Генетичні елементи включають, зокрема, хромосоми, геноми, плазміди, транспозони та вектори, генетично модифіковані або не модифіковані.
“Послідовність нуклеїнових кислот, пов’язана з патогенністю будь-яких мікроорганізмів, зазначених у цьому списку” означає будь-яку послідовність, специфічну для відповідного мікроорганізму, включеного до цього списку:
яка сама по собі або транскрибовані чи змінені продукти якої становлять значну небезпеку для здоров’я людини, тварини або рослини; або
про яку відомо, що вона підсилює здатність включених до цього списку мікроорганізмів або будь-яких інших організмів, до складу яких вона може бути включена або будь-яким чином інтегрована, викликати серйозну шкоду для здоров’я людини, тварини або рослини.

ЧАСТИНА II
БІОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

II.1.
[2B352]

Ізольовані лабораторії та призначене для них обладнання


II.1.а
[2B352]

Ізольовані лабораторії з рівнем біологічного захисту Р3 або Р4 (BL3, BL4, L3, L4), що відповідає вимогам ВООЗ (посібник з біологічної безпеки в умовах лабораторій, 3є видання, Женева, 2004 рік)

9406 00

II.1. b
[2B352

Стаціонарне обладнання, призначене для ізольованих лабораторії, зазначених у позиції II.1.а:
1) автоклави, оснащені подвійними наскрізними дверима;
2) дезінфікуючий душ для захисних костюмів з повітропостачанням;
3) наскрізні механічні або пневматичні герметичні двері

8419 20 00 00
9406 00
3922 10 00 00
6910 90 00 00
3925 20 00 00
7308 30 00 00
7610 10 00 00

II.2.
[2B352

Ферментери та призначені для них компоненти

8419 89 98 00
8479 82 00 00

II.2.а
[2B352]

Ферментери, здатні культивувати мікроорганізми або живі клітини для виробництва вірусів або токсинів без ризику утворення аерозолів, та які мають загальну внутрішню ємність 20 л або більше

8419 89 98 00
8479 82 00 00

II.2.b
[2B352]

Компоненти, призначені для ферментерів, зазначених у позиції II.2.а:
1) культиваційні камери, що стерилізуються або дезінфікуються паром у робочому стані;
2) пристрої для кріплення культиваційних камер;
3) блоки контролю, здатні одночасно здійснювати управління та контроль двох або більшої кількості параметрів (наприклад, температури, pH, поживних речовин, перемішування, розчиненого кисню, повітряного потоку, піноутворення)

8419 90 15 00
9027
8543 70 90 00

Технічна примітка.

Ферментери включають в себе біореактори (у тому числі одноразові або змінні біореактори), хемостати та проточні системи.

II.3.
[2B352]

Відцентрові сепаратори, здатні забезпечувати безперервне відокремлення патогенних мікробів без ризику утворення аерозолів, що мають всі нижче наведені характеристики:
1) наявність одного або більше ущільнюючих швів у середині зони збирання пару;
2) швидкість потоку більш як 100 л/год;
3) компоненти виконані з полірованої нержавіючої сталі або з титану;
4) можливість стерилізації паром у робочому стані

8421 19 20 00
8421 19 70 90

Технічна примітка.

Відцентрові сепаратори включають в себе пристрій для відстою.

II.4.
[2B352]

Обладнання фільтрації в поперечному потоці


II.4.а.

Обладнання проточної фільтрації у поперечному потоці, придатне для безперервного відокремлення патогенних мікроорганізмів, вірусів, токсинів або кліткових культур без ризику утворення аерозолів, що має всі нижче наведені характеристики:
1) загальна площа фільтрації становить 1 м - 2 або більше;
2) має одну з таких характеристик:
а) можливість стерилізації паром чи дезінфекції у робочому стані; або
б) використовує змінні чи одноразові фільтруючі компоненти

8421 29 00 00

Технічна примітка.

Стерилізація означає знищення всіх видів життєздатних мікроорганізмів та їх спор в обладнанні фізичним або хімічним методами.
Дезінфекція означає знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, а також руйнування токсинів в обладнанні з використанням хімічних засобів з бактерицидним ефектом.
Дезінфекція та стерилізація відрізняються від санітарної обробки. Санітарна обробка стосується процедур очищення, призначених для зменшення мікробного обсіменіння обладнання, та не вимагає повного усунення мікробної контамінації або життєдіяльності мікроорганізмів.

II.4.b.

Компоненти обладнання проточної фільтрації в поперечному потоці (наприклад, модулі, елементи, касети, картриджі, вузли або пластини) з площею фільтрації кожного компонента 0,2 м - 2 або більше, які призначені для використання в обладнанні, зазначеному у позиції II.4.a

8421 99 00 00

Примітка.

Згідно з пунктом II.4 контролю не підлягає обладнання зворотного осмосу та гемодіалізу.

II.5.
[2B352]

Обладнання ліофільного сушіння, що стерилізується паром або газом та має продуктивність 10 кг чи більшу, але менше ніж 1000 кг льоду за добу

8419 39 00 90

II.6.
[2B352]

Обладнання для сушіння розпилюванням, здатне висушувати токсини та патогени, що має всі нижче наведені характеристики:
1) потужність випарювання дорівнює або є більшою ніж 0,4 кг/год та дорівнює або є меншою ніж 400 кг/год;
2) здатність створювати середній розмір частинок продукту, що дорівнює або є меншою ніж 10 мкм, з допомогою існуючої комплектації обладнання або мінімальної модифікації розпилюючої сушарки з форсунками для розприскування, які дозволяють створювати необхідний розмір частинок; та
3) можливість стерилізації або дезінфекції у робочому стані

8419 39 00 90

II.7.
[2B352]

Захисне та ізолююче обладнання


II.7.a.

Захисні комбінезони чи напівкомбінезони або витяжні шафи, що залежать від зовнішнього постачання повітря та працюють в умовах позитивного тиску

4015 90 00 00
6113 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00
9020 00 00 00

Примітка.

Згідно із цією позицією контролю не підлягають захисні костюми з автономною системою дихання.

II.7.b.

Біоізоляційні камери, ізолятори та шафи з біологічним захистом, що мають всі нижче наведенні характеристики для експлуатації у штатному режимі:
1) повністю ізольована робоча зона, в якій оператор відокремлений від біологічного матеріалу фізичним бар’єром;
2) здатність функціонувати в умовах негативного тиску;
3) наявність засобів для безпечних маніпуляцій з матеріалом в робочій зоні;
4) фільтрація повітря, що постачається, та відпрацьованого повітря, здійснюється НЕРА-фільтрами

8414 60 00 00
8479 89 97 90

Примітка.

Згідно із цією позицією контролю підлягають шафи з III-м рівнем біологічного захисту, що відповідають положенням останньої версії Керівництва ВООЗ з біологічної безпеки в умовах лабораторій або виготовлені відповідно до національних стандартів, нормативів або методичних вказівок.
Контролю не підлягають ізолятори, що спеціально спроектовані для захисту медичного персоналу від інфекції під час догляду за інфікованими пацієнтами або транспортування таких пацієнтів.

II.8.
[2B352]

Аерозольне інгаляційне обладнання, призначене для дослідження впливу аерозолів мікробів, вірусів або токсинів як зазначено нижче:
1) інгаляційні камери для впливу на весь організм, що мають об’єм 1 м - 3 або більше;
2) назальні пристрої з направленим аерозольним потоком, що вміщують 12 та більш гризунів або 2 та більше інших тварин (не гризунів), а також капсули-труби закритого типу для утримання тварини, що використовують з такими пристроями

8424 89 00 00
9018 90 84 00

II.9.

Системи розпилення або дрібно краплинного обприскування та їх компоненти

8424 20 00 90

II.9.a.

Завершені системи розпилення або дрібно краплинного обприскування, спеціально спроектовані або модифіковані для встановлення на “аеростатичних повітряних суднах” або безпілотних літальних апаратах, які можуть випускати з рідкої суспензії початкову краплю середнього діаметру менш як 50 мкм, із швидкістю потоку більш як 2 л/хв

8424 20 00 90
8424 89 00 00

II.9.b.

Штанги з насадками для розпилення або пристрої для створювання аерозолів, спеціально спроектовані або модифіковані для встановлення на “аеростатичних повітряних суднах” або безпілотних літальних апаратах, які можуть випускати з рідкої суспензії початкову краплю середнього діаметру менш як 50 мкм, із швидкістю потоку більш як 2 л/хв

8424 20 00 90
8424 89 00 00

II.9.c.

Пристрої для створення аерозолів, спеціально спроектовані для встановлення у системах, які відповідають критеріям, зазначеним у позиціях II.9.a та II.9.b

8424 20 00 90
8424 89 00 00

Технічні примітки.

1. Пристрої для створення аерозолів - це такі апарати, як форсунки для розприскування, розпилювачі для обертових барабанів та аналогічні пристрої, спеціально спроектовані або модифіковані для встановлення на літальних апаратах.
2. Контролю не підлягають системи розпилення або дрібнодисперсного обприскування та компоненти, зазначені у позиції II.8, для яких доведено, що вони не можуть бути використані для доставки біологічних агентів у формі інфекційних аерозолів.
3. Для визначення розміру краплі розпилюючого обладнання чи форсунок, спеціально спроектованих для встановлення на повітряних судах або безпілотних літальних апаратах, застосовується будь-який із нижче наведених методів:
а) лазерний метод Доплера;
б) метод прямої лазерної дифракції.

II.10.

Частково або повністю автоматизовані синтезатори нуклеїнових кислот, розроблені для неперервної генерації послідовностей нуклеїнових кислот довжиною більш як 1,5 кілобаз з похибкою менш як 5 % за один хід

8479 89 97 90

ТЕХНОЛОГІЇ, ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ

III.1.
[1Е001]

“Технології”, безпосередньо пов’язані з біологічними агентами, що включені до частини I цього списку


III.2.
[2Е002]

“Технології”, безпосередньо пов’язані з обладнанням, що включене до частини II цього списку


Примітка.

Контроль не застосовується до „технологій”, що є “загальнодоступними”, “фундаментальних наукових досліджень” або мінімальної інформації, необхідної для подання заявки на патент.
Контролю підлягає:
передача “технології” (“технічних даних”) будь-яким шляхом, зокрема електронними засобами, факсом або телефоном;
передача “технології” у вигляді надання “технічної допомоги”.
Дозвіл на експорт будь-якого обладнання подвійного використання, що міститься у цьому списку, також поширюється на експорт до того ж самого кінцевого споживача мінімальної “технології”, яка є необхідною для монтажу, експлуатації, технічного обслуговування або ремонту цього обладнання.

III.3.

“Послуги та роботи” (відповідно до загальної примітки щодо послуг та робіт) стосовно товарів подвійного використання, зазначених у цьому списку.


ЧАСТИНА IV

II.9.

“Програмне забезпечення”, пов’язане з товарами подвійного використання, зазначеними у частинах I, II і III цього списку


Примітка.

Контроль за передачами програмного забезпечення, не застосовується до “програмного забезпечення”, яке є:

загальнодоступним завдяки:

- оптовому чи роздрібному продажу без обмежень шляхом:

готівково-грошових операцій;

торговельних операцій за поштовими замовленнями;

електронним торговельним операціям;

або торговельним операціям за замовленнями по телефону;

та

- розроблено для інсталяції користувачем без подальшої допомоги з боку постачальника; або

“загальнодоступним” (безкоштовним).

Примітки

1. Термін “товари подвійного використання” у цьому списку вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

Міжнародні передачі “послуг та робіт”, пов’язаних з “розробленням”, “виробництвом”, “використанням”, монтажем, випробуванням, модифікацією та модернізацією виробів, обладнання, матеріалів, “програмного забезпечення” і “технологій”, підлягають експортному контролю у тому самому обсязі, що і міжнародні передачі виробів, обладнання, матеріалів, “програмного забезпечення” і “технологій”, зазначених у цьому списку.

Коди товарів згідно з УКТЗЕД зазначаються у цьому списку довідково. Основною ознакою для прийняття рішення є відповідність заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису відповідного товару, наведеному в цьому списку.

У графі “Номер позиції” у квадратних дужках наводяться коди товарів згідно із системою їх класифікації державами - учасницями Європейського Союзу.

2. Терміни, що використовуються у цьому списку, мають таке значення:

“аеростатичні повітряні судна” - повітряні кулі та дирижаблі, які для створення підйомної сили використовують гаряче повітря або легші за повітря гази (наприклад, гелій або водень);

“виробництво” - всі стадії виробництва, такі як конструювання, відпрацювання технологічного процесу, виготовлення, компонування, монтаж, перевірка, випробування та контроль якості;

“використання” - експлуатація, монтаж (у тому числі монтаж на місці), технічне обслуговування та поточний ремонт (перевірка), ремонт, капітальний ремонт або відновлення;

“загальнодоступна технологія” - технологія, на подальше поширення якої не накладені обмеження (обмеження авторського права не виключають технологію з категорії загальнодоступної);

“мікропрограма” - послідовність простих команд, що зберігаються у спеціальному запам’ятовувальному пристрої та виконання яких ініціюється введенням регістру, що зберігає інструкцію звернення;

“послуги та роботи” -  послуги у сфері розроблення, виробництва, використання, монтажу, випробування, модифікації, модернізації, підтримки у робочому стані (у тому числі “авторському” та “гарантійному” нагляді) систем, обладнання та їх компонентів, матеріалів, програмного забезпечення та технологій, які зазнчені у цьому списку;

“програмне забезпечення” - сукупність однієї чи більше “програм” або “мікропрограм”, зафіксована у будь-якій матеріальній формі;

“програма” - послідовність команд для виконання електронним комп’ютером або та, що перетворюється у форму, що виконується електронним комп’ютером;

“розроблення” - всі стадії робіт, що проводяться до початку серійного виробництва, зокрема проектування, проектні дослідження, аналіз проектних варіантів, розроблення концепцій проектування, складення та випробування прототипів (дослідних зразків), створення схеми дослідного виробництва, розроблення проектної документації, перетворення проектної документації у продукт, проектування конфігурації, проектування схеми компонування, макетування;

“технологія” - спеціальна інформація у формі технічних даних або технічної допомоги (крім загальнодоступної, “фундаментальних наукових досліджень” або мінімальної інформації, необхідної для подання заявки на патент), яка необхідна для розроблення, виробництва і використання матеріалів та обладнання, зазначених у частинах I і II цього списку.

Технічні дані можуть бути надані у формі проектів, планів, креслень та їх копій, схем, діаграм, моделей, формул, технічних проектів і специфікації, посібників та інструкцій (у письмовій формі або записі на магнітних дисках, стрічках і постійних запам’ятовувальних пристроях).

Технічна допомога може надаватися шляхом проведення інструктажів, консультацій, навчання, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, практичного освоєння методів роботи. Технічна допомога може також включати передачу технічних даних;

“фундаментальні наукові дослідження” - експериментальні або теоретичні роботи, що проводяться в основному з метою здобуття нових знань про фундаментальні принципи явищ та фактів, що спостерігаються, і не спрямовані на досягнення конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання.

3. Одиниці виміру, що використані в цьому списку:


год

-

година;


кг

-

кілограм;


м - 2

-

кв. метр;


м - 3

-

куб. метр;


мкм

-

мікрометр;


л

-

літр;


л/год

-

літр на годину;


л/хв

-

літр на хвилину;


хв

-

хвилина.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 274 від 13.04.2005 ; в редакції Постанов КМ № 1012 від 08.08.2007 , № 282 від 05.04.2012 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 10.03.2017 ; в редакції Постанови КМ № 868 від 15.11.2017 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. № 86

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 563 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 261).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (ЗП України, 1996 р., № 9, ст. 268).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005 "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 18, с. 72).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1305 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 384" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1244).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1998 р. № 1320 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1005" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1283).

7. Пункти 1-4 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 24, ст. 1107).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 196 "Про внесення змін до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 10, ст. 405).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1006 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1545).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 185 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 359).

11. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 816 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 24, ст. 1170).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1775 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2158).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 826 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1054).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1626 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 43, ст. 2262).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси