Про затвердження Порядку організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 04.11.2015 № 891

Про затвердження Порядку організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 891-2015-п

Текст документа від 04.11.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2015 р. № 891
Київ

Про затвердження Порядку організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. № 891

ПОРЯДОК
організації діяльності залізничного транспорту під час здійснення військових залізничних перевезень

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення військових залізничних перевезень, їх планування, організації та забезпечення, проведення розрахунків за такі перевезення, утримання і обслуговування залізничних під’їзних колій до військових частин, установ та організацій Збройних Сил у мирний час та особливий період.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відправник - зазначена в перевізному документі військова частина, яка відправляє військові ешелони, військові команди або військовий транспорт;

військова команда - організована відправником група військовослужбовців у складі двох і більше осіб, яка прямує залізничним транспортом до місця призначення з військовим майном (у тому числі із зброєю та боєприпасами) або без нього;

військова санітарна летючка - військова частина Збройних Сил, що здійснює перевезення поранених і хворих залізничним транспортом та надає їм медичну допомогу;

військовий вантаж - військове майно (всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство та інші матеріально-технічні засоби тощо), яке закріплене за Збройними Силами, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, правоохоронними органами, Держспецтрансслужбою і Держспецзв’язком та перевозиться залізничним транспортом;

військовий ешелон - військова частина (або її підрозділи), військова команда, організована для перевезення в одному поїзді. Військовим ешелоном може перевозиться військовий вантаж під охороною військової варти;

військовий поїзд - поїзд, що має у своєму складі 10 і більше вагонів, зайнятих військовим ешелоном (ешелонами) та/або військовим транспортом, або меншу кількість таких вагонів з окремим локомотивом;

військовий транспорт - прийнятий для перевезення залізничним транспортом від одного відправника на адресу одного одержувача військовий вантаж, для перевезення якого потрібно не менше одного залізничного вагона;

військові залізничні перевезення - перевезення залізничним транспортом військових ешелонів, військового транспорту, військових команд та військових пасажирів;

військові пасажири - особи, що оформили проїзні документи (квитки), мають посвідчення про відрядження, приписи або відпускні квитки Міноборони, утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв’язку, та члени їх сімей, що зазначені в таких документах.

3. Планування та організація військових залізничних перевезень, а також вирішення питань щодо підготовки залізничного транспорту до їх виконання в Міноборони здійснюються органом військових сполучень відповідно до цього Порядку, інших нормативно-правових актів та наказів Міноборони і Мінінфраструктури.

4. Для забезпечення взаємодії Міноборони з підприємствами, установами та організаціями залізничного транспорту загального користування (далі - підприємства залізничного транспорту) орган військових сполучень має на залізничному транспорті свої представництва:

управління військових сполучень на залізницях - у пунктах розміщення управлінь на залізницях;

комендатури військових сполучень залізничних дільниць та станцій - у пунктах розміщення дирекцій залізничних перевезень (на залізничних станціях).

Представництва органу військових сполучень вирішують питання щодо організації, забезпечення та здійснення військових залізничних перевезень, а також підготовки залізничного транспорту до роботи в особливий період разом з командирами військових частин і відповідними підприємствами залізничного транспорту згідно з компетенцією.

5. Орган військових сполучень та його представництва розміщуються на території підприємств залізничного транспорту, які надають службові приміщення для їх розміщення на договірних засадах відповідно до законодавства.

Для організації військових залізничних перевезень та забезпечення управління ними підприємства залізничного транспорту надають  право на користування засобами відомчого телефонного, телеграфного зв’язку та інформацію обчислювальних центрів автоматизованої системи управління залізничним транспортом, обсяг, умови і порядок використання яких визначаються підприємствами залізничного транспорту за поданням органу військових сполучень.

6. Для забезпечення здійснення військових залізничних перевезень вантажно-розвантажувальні споруди та пристрої на місцях загального користування залізничних станцій повинні бути обладнані належним чином.

Усі вантажно-розвантажувальні споруди та пристрої за своєю потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати здійснення запланованого обсягу військових залізничних перевезень, повне збереження військових вантажів, а також механізацію вантажних робіт з додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

7. Для забезпечення здійснення військових залізничних перевезень підприємства залізничного транспорту утримують в місцях загального користування залізничних станцій платформи, майданчики, а також необхідні запаси збірно-розбірних металевих апарелей (устатковання для навантаження (розвантаження) озброєння та військової техніки) і перехідних містків.

Обсяги запасів збірно-розбірних металевих апарелей і перехідних містків, пункти зберігання та місця встановлення вантажно-розвантажувальних пристроїв визначаються підприємствами залізничного транспорту за погодженням з органом військових сполучень.

8. Для забезпечення військових залізничних перевезень у мобілізаційному резерві створюються необхідні запаси знімного військового обладнання (дошки, у тому числі для облаштування нар, ліхтарі, відра, драбини, рами віконні, мітли, печі з необхідним устаткованням).

Номенклатура, обсяги накопичення та пункти зберігання знімного військового обладнання визначаються в порядку, встановленому законодавством.

9. Міноборони визначає загальні обсяги військових залізничних перевезень в особливий період з урахуванням потреби Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв’язку і подає відповідну інформацію до Мінекономрозвитку разом з орієнтовним планом військових залізничних перевезень.

10. Планування військових залізничних перевезень, у тому числі для забезпечення здійснення заходів щодо стратегічного розгортання Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв’язку, здійснюється у порядку, встановленому спільним наказом Міноборони і Мінінфраструктури.

11. Організація і забезпечення військових залізничних перевезень здійснюються підприємствами залізничного транспорту у взаємодії з органом військових сполучень та його представництвами.

Військові залізничні перевезення в особливий період здійснюються в першочерговому порядку.

12. Підприємства залізничного транспорту забезпечують:

виконання планів військових залізничних перевезень;

надання рухомого складу для військових залізничних перевезень;

рух військових поїздів залізницею згідно з відповідним графіком;

військові ешелони, військовий транспорт, що рухається під охороною військової варти, водою, засобами опалення, освітлення;

надання вантажно-розвантажувальних пристроїв та знімного військового обладнання згідно з нормативно-правовими актами;

здійснення контролю за переміщенням військових ешелонів, а також в окремих випадках військового транспорту, їх першочергове навантаження та доставку за призначенням.

13. Черговість та терміновість здійснення військових залізничних перевезень встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил.

14. Засоби механізації, які необхідні для навантаження (розвантаження) військових вантажів, надаються підприємствами залізничного транспорту на договірній основі.

15. На військові залізничні перевезення не поширюються обмеження щодо навантаження вантажів для окремих районів держави.

16. Військові поїзди мають перевагу в русі стосовно інших вантажних поїздів.

17. Роз’єднання вагонів, які використовуються для перевезення  військових ешелонів та військового транспорту, на шляху руху не дозволяється без погодження з представництвами органу військових сполучень. Перевантаження (вивантаження) військових ешелонів з технічно несправних вагонів здійснюється особовим складом військового ешелону, а військового транспорту - силами та засобами підприємств залізничного транспорту.

18. Поїзди з військовими санітарними летючками рухаються із швидкістю пасажирського поїзда. Причеплення до таких поїздів вагонів, які не входять до їх складу, може здійснюватися за наявності дозволу представництва органу військових сполучень.

19. Для проведення дослідження та навчання щодо навантаження (розвантаження) військових вантажів та навчання особового складу діям під час здійснення військових залізничних перевезень за заявками представництв органу військових сполучень підприємства залізничного транспорту безоплатно надають рухомий склад (без права виходу на загальну мережу залізниць) в кількості до 10 одиниць, необхідні вантажно-розвантажувальні та інші пристрої, а також відповідних фахівців.

20. Перелік станцій для навантаження (розвантаження) військових ешелонів та військового транспорту, військових санітарних летючок на особливий період визначається Мінінфраструктури за поданням Генерального штабу Збройних Сил.

21. Протиповітряна оборона військових ешелонів здійснюється їх штатними засобами протиповітряної оборони.

Протиповітряна оборона об’єктів залізничного транспорту та військових поїздів, які не мають засобів протиповітряної оборони, здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони держави.

22. Безпека руху поїздів під час здійснення військових залізничних перевезень забезпечується відповідно до законодавства.

23. Порядок розміщення та кріплення військових вантажів на рухомому складі, в тому числі відкритому, оформлення перевізних документів, проведення розрахунків за військові залізничні перевезення, утримання і обслуговування залізничних під’їзних колій до військових частин, установ та організацій Збройних Сил встановлюється спільним наказом Міноборони і Мінінфраструктури.

24. Оформлення і продаж проїзних документів (квитків) військовим пасажирам здійснюється у військових або загальних касах вокзалів, станцій та інших місцях продажу проїзних документів (квитків) виходячи з кількості місць, передбачених представництвам органу військових сполучень, а також наявних у вільному продажу місць за поданням військових комендатур відповідних залізничних дільниць та станцій.

25. Рухомий склад для забезпечення провадження діяльності військових частин Збройних Сил повинен утримуватися у справному стані і своєчасно проходити планово-попереджувальний ремонт та технічне обслуговування.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси