Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем

Держекспортконтроль; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 09.01.2004 № 5

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем

Реєстрація: Мін'юст України від 21.01.2004 № 90/8689

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0090-04

Текст документа від 20.05.2011:

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.01.2004 N 5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за N 90/8689

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби експортного контролю

N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006

N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

З метою вдосконалення та уніфікації заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звертаються до Держекспортконтролю за отриманням дозвільних та інших документів, а також установлення єдиного порядку їх заповнення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальнику Управління міжнародного співробітництва Шевчуку С.П. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Галілейському Ф.Ф. забезпечити внесення Інструкції до бази даних АСЕК.

4. Начальнику загального відділу Кудрі Л.І. наказ довести до відома працівників Держекспортконтролю.

5. Начальнику управління державної експертизи Семенихіну О.Ю. провести навчання з особовим складом Держекспортконтролю щодо роз'яснення положень Інструкції.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держекспортконтролю Гришуткіна О.М.

7. Наказ Держекспортконтролю "Про затвердження Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України" від 30.04.98 N 86 ( z0388-98 ) визнати таким, що втратив чинність.

Голова Служби О.Легейда

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби експортного контролю України 09.01.2004 N 5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за N 90/8689

ІНСТРУКЦІЯ про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем

{ У тексті Інструкції слова "Класифікатора держав світу" замінено словами "покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу" згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиного порядку заповнення суб'єктами підприємницької діяльності України заяв за уніфікованими формами щодо:

отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на право здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю;

проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів або контрактів;

отримання імпортних сертифікатів України або інших гарантійних документів.

Зразки заяв за зазначеними формами наведені в додатках 1-5 до цієї Інструкції.

У свою чергу, заяви за уніфікованими формами є додатками до листів-звернень заявників щодо проведення відповідної основної експертизи в галузі експортного контролю. Посилання на відповідний лист-звернення наведене у правому верхньому куті уніфікованої заяви і заповнюється заявником в машинописному вигляді або від руки.

Кожна уніфікована заява повинна мати порядковий номер та дату, які надаються заявником відповідно до діючої на підприємстві (організації, установі) системи обліку.

Перед заповненням основної таблиці заяви заявник шляхом закреслення відповідного квадрата вказує на первинність або вторинність звернення до Держекспортконтролю за отриманням дозвільного документа за конкретною міжнародною передачею. У разі повторного звернення після відповідного закресленого квадрата заявник указує номер (цифровий код) з 8 цифр, який було надано заяві Держекспортконтролем за попереднім зверненням за конкретною міжнародною передачею.

Заява відповідної форми та додатки до неї оформлюються заявником на паперовому та електронному носіях виключно засобами електронно-обчислювальної техніки, викладаються державною мовою та разом з іншими документами, потрібними для проведення експертизи, подаються до Держекспортконтролю. Електронні копії заяви за уніфікованою формою та додатки до неї надаються на дискеті у форматі ".mob".

Зразки заяв за уніфікованими формами в електронному вигляді заявник може отримати в Держекспортконтролі.

Заяви, заповнені з порушенням визначеного цією Інструкцією порядку або надані без електронної копії, до розгляду не приймаються.

Будь-які виправлення у тексті заяви або в додаткових документах неприпустимі.

2. Порядок заповнення заяв про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту)

2.1. Порядок заповнення заяви про отримання разового дозволу на право здійснення експорту товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу (висновку)"

У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає тип дозволу, - Разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення експорту товару. У більшості випадків строк дії дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору (контракту), але не може бути більшим, ніж один рік.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії, указаного у висновках центральних органів виконавчої влади, на підставі та з урахуванням яких буде надано дозвіл.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 указують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 указують відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - код експортера за ЄДРПОУ;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави - Україна;

4.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в експортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 4.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 указують відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);

5.4 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

5.5 - не заповнюється;

5.6 - не заповнюється;

5.7 - указуються номер та дата документів, які підтверджують наявність в імпортера відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або які підтверджені іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 5.7 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказують відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, установи, організації);

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, установи, організації);

6.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, установа, організація);

6.4 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, установи, організації) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 7 "Посередник". Заповнюється у разі наявності посередників у здійсненні міжнародної передачі

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - не заповнюється;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Експорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

У пунктах 9 та 9.1 указують валюту платежу, яка передбачена міжнародним договором (контрактом), та її код відповідно до покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют.

{ Графа 9 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення імпорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

У пунктах 11-11.2 вказують відповідно:

11 - загальна вартість товару за міжнародним договором (контрактом) у валюті платежу;

11.1 - еквівалент загальної вартості товару в доларах США;

11.2 - вартість (ціна, помножена на кількість) кожного найменування товарів, що плануються до експорту.

В окремих випадках, у разі здійснення експорту на безоплатній основі, у тому числі в разі надання гуманітарної або іншої допомоги тощо, про що вказується в графі 18, пункти 11-11.2 можуть не заповнюватися.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

У цій графі вказують повне (без скорочень) найменування товару та, у разі потреби, його характеристика та додаткова одиниця виміру (комплект тощо), за якими його можна однозначно ідентифікувати.

Графа 12 може містити не більше 11 рядків тексту. Кожний товар слід позначати окремим порядковим номером.

Якщо кількість найменувань товару (з урахуванням їхніх повних назв) займає більш ніж 11 рядків, то повний перелік товарів, що експортуються, подається в додатку до дозволу (висновку) (додаток 2), при цьому в графі 12 указуються кількість найменувань товарів та кількість аркушів відповідного додатка.

Якщо предметом передачі є сукупність запасних частин, вузлів, блоків та інших складових базового виробу, які призначені для його ремонту або підтримування у працездатному стані і які визначені у відповідній специфікації (відомості комплектації тощо) з певним децимальним (або іншим обліковим) номером, а також деталі до таких складових, то в графі 12 указуються назва цієї специфікації (відомості комплектації тощо) та її децимальний (або інший обліковий) номер, наприклад: "Запасні частини до авіаційної гідросистеми АГ-27 згідно зі специфікацією N ХХХХХХХ та деталі до них". При цьому є припустимим визначати кількість запасних частин та інших складових виробу, у тому числі деталей до них, у кілограмах за їх загальною вагою.

При наданні послуг іноземним юридичним або фізичним особам у графі 12 указують експорт послуг (з проектування, розроблення, конструювання, виготовлення тощо) з посиланням на повне (без скорочень) найменування товару, щодо якого ці послуги надаються;

при експорті чи імпорті послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення у графі 12 визначається "Надання послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення, визначених у дозвільному документі Держекспортконтролю України від ______ N ______".

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД) для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, визначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до одиниць виміру та обліку (далі - ОВО), визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількісті кожного найменування товару, визначеного у зовнішньоекономічному договорі (контракті). Якщо визначений у договорі товар не має кількісних показників, графа 15 не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 16.1-16.3 вказують відповідно:

16.1 - номер та дата укладення зовнішньоекономічного контракту (договору), реквізити додатків та додаткових угод до нього, у відповідності і на підставі яких планується здійснення експорту товарів;

16.2 - номер та дата відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);

16.3 - номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, у відповідності до якого укладено зовнішньоекономічний контракт (договір) на експорт товару.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказують результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - указується ступінь секретності товару. { Графу 17 пункту 2.1 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення експорту, у тому числі про здійснення експорту товару на безоплатній основі, про можливість розрахунків в іншій, ніж зазначена в графі 9, валюті, про скасування раніше наданого дозволу тощо. У разі відсутності особливих умов графа не заповнюється.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Графа заповнюється тільки в разі здійснення експорту товару, раніше імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій (див. п. 8.3 графи 8).

У пунктах 19.1 та 19.2 відповідно вказуються номер та дата імпортного сертифіката України та сертифіката кінцевого споживача, які були надані при імпорті товару, що планується до реекспорту.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності, сертифікат кінцевого споживача, міжнародний імпортний сертифікат, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копію листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

У пункті 22.7 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару (експортера послуг з авіаперевезень) щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.2. Порядок заповнення заяви про отримання разового дозволу на право здійснення імпорту товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу (висновку)"

У пункті 1.1 ставиться позначка про тип дозволу - Разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення імпорту товару. У більшості випадків строк дії дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору (контракту), але не може бути більшим, ніж один рік.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії, указаного у висновках центральних органів виконавчої влади, на підставі та з урахуванням яких буде надано дозвіл.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказуються відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 вказуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

4.4 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.5 - не заповнюється;

4.6 - не заповнюється;

4.7 - не заповнюється.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 вказуються відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - код за ЄДРПОУ;

5.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави - Україна;

5.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

5.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в імпортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 5.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - код за ЄДРПОУ;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави - Україна;

6.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804.

Графа 7 "Посередники"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - код за ЄДРПОУ - тільки для підприємств України;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Імпорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

У пунктах 9 та 9.1 указують валюту платежу, яка передбачена міжнародним договором (контрактом), та її код відповідно до покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют.

{ Графа 9 пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення, та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення імпорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

У пунктах 11-11.2 відповідно вказують:

11 - загальна вартість товару за міжнародним договором (контрактом) у валюті платежу;

11.1 - еквівалент загальної вартості товару в доларах США;

11.2 - вартість (ціна, помножена на кількість) кожного найменування товарів, що планується для імпорту.

В окремих випадках, у разі здійснення імпорту на безоплатній основі, у тому числі у разі надання гуманітарної або іншої допомоги тощо, про що вказується в графі 18, пункти 11-11.2 можуть не заповнюватися.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні одиниці виміру, визначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількісті кожного найменування товару, визначеного в зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Якщо визначений у договорі товар не має кількісних показників, графа 15 не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 16.1-16.3 указують відповідно:

16.1 - номер та дата укладення зовнішньоекономічного контракту (договору), реквізити додатків та додаткових угод до нього, у відповідності і на підставі яких планується здійснення експорту товарів;

16.2 - номер та дата відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);

16.3 - номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, у відповідності до якого укладено зовнішньоекономічний контракт (договір) на експорт товару.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказують результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - не заповнюється. { Графу 17 пункту 2.2 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення імпорту, у тому числі про здійснення імпорту товару на безоплатній основі, про можливість розрахунків в іншій, ніж зазначена у графі 9, валюті, про скасування раніше наданого дозволу тощо. У разі відсутності особливих умов - графа не заповнюється.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Пункти 19.1 та 19.2 - не заповнюються.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копію листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-21.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) імпортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.3. Порядок заповнення заяви про отримання разового висновку на здійснення тимчасового вивезення товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу (висновку)"

У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає тип висновку, - Разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення імпорту товару. У більшості випадків строк дії дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору (контракту), але не може бути більшим, ніж один рік.

Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії, указаного у висновках центральних органів виконавчої влади, на підставі та з урахуванням яких буде надано дозвіл.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 указують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - не заповнюється.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.6 вказуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - код експортера за ЄДРПОУ;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави - Україна;

4.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю України до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.7 - не заповнюється.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 визначають відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи) - імпортера;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);

5.4 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

5.5 - не заповнюється;

5.6 - не заповнюється;

5.7 - не заповнюється.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 визначають відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - код за ЄДРПОУ;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави - Україна;

6.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804.

Графа 7 "Посередник"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - не заповнюється;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Тимчасове вивезення".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9 та 9.1 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення тимчасового вивезення, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 указують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Пункти 11, 11.1 та 11.2 не заповнюються.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви, графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, зазначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеного в зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 16.1-16.3 вказуються відповідно:

16.1 - номер та дата укладення документа, згідно з яким здійснюється тимчасове вивезення товарів, запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) або угоди з іноземним партнером тощо;

16.2 - номер та дата відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);

16.3 - не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - не заповнюється. { Графу 17 пункту 2.3 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указуються додаткова інформація щодо мети та умов здійснення тимчасового вивезення товару, загальна заставна вартість товару, який тимчасово вивозиться, та назва валюти тощо.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Пункти 19.1 та 19.2 не заповнюються.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у графі 12 заяви, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.4. Порядок заповнення заяви про отримання разового висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів, що підлягають експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу (висновку)"

У пункті 1.1 ставиться позначка про тип висновку - Разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указується дата, до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснити вивезення ввезених в Україну товарів. У більшості випадків строк дії висновку збігається з датою вивезення товару з України, яка визначається в документі, згідно з яким здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічний договір (контракт) або угода з іноземним партнером тощо), але не може бути більше, ніж один рік.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказуються відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - не заповнюється.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.6 вказуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

4.4 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.5 - не заповнюється;

4.6 - не заповнюється;

4.7 - не заповнюється.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 вказуються відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - код за ЄДРПОУ;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави - Україна;

5.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

5.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.7 - не заповнюється.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

6.4 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 7 "Посередник"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - не заповнюється;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Тимчасове ввезення".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9. та 9.1 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення тимчасового ввезення, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 указують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Пункти 11, 11.1 та 11.2 - не заповнюються.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, зазначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеного в зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 16.1-16.3 вказуються відповідно:

16.1 - номер та дата документа, згідно з яким здійснюється тимчасове ввезення товарів, запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) або угоди з іноземним партнером тощо;

16.2 - дата та номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);

16.3 - не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказують результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - не заповнюється. { Графу 17 пункту 2.4 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указуються додаткова інформація щодо мети та умов здійснення тимчасового ввезення, загальної заставної вартості товару, який тимчасово ввозиться, та назва валюти тощо.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Пункти 19.1 та 19.2 не заповнюються.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у графі 12 заяви, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю імпортера - (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) імпортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.5. Порядок заповнення заяви про отримання генерального дозволу на право здійснення експорту товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу"

У пункті 1.2 ставиться позначка, яка визначає тип дозволу, - Генеральний.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення експорту товару за генеральним дозволом. У більшості випадків строк дії генерального дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору (контракту), але не може бути більшим, ніж три роки.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 указують відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - код експортера за ЄДРПОУ;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави - Україна;

4.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в експортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 4.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 вказуються відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);

5.4 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

5.5 - не заповнюється;

5.6 - не заповнюється;

5.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в імпортера відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 5.7 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

6.4 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

Графа 7 "Посередник"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - не заповнюється;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "експорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9 та 9.1 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення експорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Пункти 11.1, 11.2 не заповнюються.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви, графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, визначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

Не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - указується ступінь секретності товару. { Графу 17 пункту 2.5 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення експорту за генеральним дозволом.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Графа заповнюється тільки в разі здійснення реекспорту товару, імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій.

У пунктах 19.1 та 19.2 відповідно вказуються номер та дата імпортного сертифіката та сертифіката кінцевого споживача, які були надані при імпорті товару, що планується до реекспорту.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у графі 12 заяви, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

У пункті 22.7 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.6. Порядок заповнення заяви про отримання генерального дозволу на право здійснення імпорту товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу"

У пункті 1.2 ставиться позначка про тип дозволу - Генеральний.

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення імпорту товару за генеральним дозволом. У більшості випадків строк дії генерального дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору (контракту), але не може бути більшим, ніж три роки.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 указують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 вказуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

4.4 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.5 - не заповнюється;

4.6 - не заповнюється;

4.7 - не заповнюється.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 указуються відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - код за ЄДРПОУ;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва країни - Україна;

5.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

5.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію

суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 5.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - код за ЄДРПОУ;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави - Україна;

6.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804.

Графа 7 "Посередники"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - код за ЄДРПОУ, тільки для посередника - суб'єкта підприємницької діяльності України;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "імпорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9 та 9.1 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення експорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Не заповнюється.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування, зазначених у графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, визначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

Не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - не заповнюється. { Графу 17 пункту 2.6 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення імпорту за генеральним дозволом.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Пункти 19.1 та 19.2 не заповнюються.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), довідка щодо ступеня таємності, сертифікат кінцевого споживача, міжнародний імпортний сертифікат, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у графі 12 заяви, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) імпортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.7. Порядок заповнення заяви про отримання відкритого дозволу на право здійснення експорту товарів, що підлягають державному експортному контролю

Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу"

У пункті 1.3 ставиться позначка, яка визначає тип дозволу, - Відкритий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення експорту товару за відкритим дозволом. У більшості випадків строк дії відкритого дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічних договорів (контрактів), але не може бути більшим, ніж три роки.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 указуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - код експортера за ЄДРПОУ;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

4.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у експортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 4.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.6 вказуються відповідно:

5 - не заповнюється;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - не заповнюється;

5.3 - назва конкретної країни імпортерів;

5.4 - код цієї держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

5.5 - не заповнюється;

5.6 - не заповнюється;

5.7 - не заповнюється.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - не заповнюється;

6.1 - не заповнюється;

6.2 - не заповнюється;

6.3 - назви конкретних держав призначення товару;

6.4 - коди держав призначення товару відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 7 "Посередник"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - не заповнюється;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "експорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9.1 та 9.2 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення експорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Не заповнюється.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Указуються одиниці виміру, указані в зовнішньоекономічному контракті (договорі) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

Не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - указується ступінь секретності товару. { Графу 17 пункту 2.7 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення експорту за відкритим дозволом.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Графа заповнюється тільки в разі здійснення реекспорту товару, імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій.

У пунктах 19.1 та 19.2 відповідно вказуються номер та дата імпортного сертифіката та сертифіката кінцевого споживача, які були надані при імпорті товару, що планується до реекспорту.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), довідка щодо ступеня таємності, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

2.8. Порядок заповнення заяви про отримання відкритого дозволу на право здійснення імпорту товарів, що підлягають

державному експортному контролю Графи заяви про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту) (додаток 1) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип дозволу"

У пункті 1.3 ставиться позначка про тип дозволу - Відкритий.

Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"

Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення імпорту товару за відкритим дозволом. У більшості випадків строк дії відкритого дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічних договорів (контрактів), але не може бути більшим, ніж три роки.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 указують відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4-4.7 вказуються відповідно:

4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

4.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

4.4 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.5 - не заповнюється;

4.6 - не заповнюється;

4.7 - не заповнюється.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5-5.7 вказуються відповідно:

5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

5.1 - код за ЄДРПОУ;

5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави - Україна;

5.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

5.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

5.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в імпортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 5.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 6 "Кінцевий споживач"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.1 - код за ЄДРПОУ;

6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

6.3 - назва держави - Україна;

6.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804.

Графа 7 "Посередники"

У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:

7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

7.1 - код за ЄДРПОУ, тільки для підприємств України;

7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "імпорт".

Графа 9 "Валюта платежу"

Пункти 9.1 та 9.2 не заповнюються.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.

У деяких випадках здійснення імпорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 указують митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.

Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"

Не заповнюється.

Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Вказується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.

Графа 14 "Од. вим."

Указуються одиниці виміру, указані в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 15 "Кільк."

Не заповнюється.

Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"

Не заповнюється.

Графа 17 "Ідентифікація товару"

У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:

17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;

17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;

17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;

17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;

17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;

17.6 - не заповнюється. { Графу 17 пункту 2.8 розділу 2 доповнено пунктом 17.6 згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Графа 18 "Особливі умови дозволу"

Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення імпорту за відкритим дозволом.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"

Пункти 19.1 та 19.2 не заповнюються.

Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"

У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), довідка щодо ступеня таємності, сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у графі 12 заяви, а також інші необхідні документи.

Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"

У графі вказується дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"

У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) імпортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.

Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

3. Порядок заповнення заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України щодо здійснення транзиту товарів територією України

Графи заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України щодо транзиту товарів територією України (додаток 3) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Строк дії висновку"

Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт господарської діяльності має намір здійснити транзит товарів через територію України. Строк дії висновку не може бути більше ніж один рік.

Графа 2 "Заявник"

У пунктах 2-2.4 вказують відповідно:

2 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

2.1 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

2.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває заявник (підприємство, організація, установа);

2.3 - код держави перебування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 3 "Експортер"

У пунктах 3-3.4 вказують відповідно:

3 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи), що визначене в ліцензії на експорт;

3.1 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

3.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

3.3 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

3.4 - номер і дата документа, що дає право на здійснення експорту, за яким товари експортуються.

Графа 4 "Імпортер"

У пунктах 4-4.3 вказують відповідно:

4 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих або інших документів;

4.1 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);

4.3 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 5 "Кінцевий споживач"

У пунктах 5-5.3 вказують відповідно:

5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

5.3 - код держави кінцевого споживача відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 6 "Найменування і повний опис товару"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 7 "Код за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 6 заяви.

При визначенні кодів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у додатку(ах) до заяви графа 7 може не заповнюватися.

Графа 8 "Одиниця виміру"

Указують одиниці виміру, зазначені у зовнішньоекономічному контракті (договорі), для кожного найменування товару, зазначеного в графі 6, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 9 "Кількість"

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеного в експортній ліцензії держави-експортера або іншому офіційному документі держави-експортера товару.

Графа 10 "Митниці"

У пунктах 10.1-10.4 відповідно вказуються назви вхідної та вихідної митниць, що здійснюватимуть оформлення товару, та їх коди.

Графа 11 "Гарантії та зобов'язання"

У пунктах 11.1-11.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни тощо.

Графа 12 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника (підприємства, організації, установи), відповідального за питання експортного контролю, його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 13 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

4. Порядок заповнення заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

4.1. Порядок заповнення заяви про отримання разового висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Графи заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 4) заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип висновку"

У пункті 1.1 ставиться позначка про тип висновку - Разовий.

Графа 2 "Строк дії висновку"

Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір провести переговори та укласти зовнішньоекономічний договір (контракт). Строк дії висновку не повинен перевищувати одного року.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 указуються відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) у відповідності до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - дата видачі та номер Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - інформація щодо наявності в заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Іноземний суб'єкт господарської діяльності"

У пунктах 4-4.4 вказуються відповідно:

4 - повне найменування іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи), що братиме участь у проведенні переговорів та підписуватиме міжнародний договір (контракт);

4.1 - місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи);

4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває іноземний суб'єкт господарської діяльності (підприємство, організація, установа);

4.3 - код цієї держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в іноземного суб'єкта господарської діяльності відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 4.4 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 5 "Кінцевий споживач"

У пунктах 5-5.4 вказуються відповідно:

5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) або відповідного державного органу;

5.1 - код за ЄДРПОУ заповнюється тільки для підприємств України;

5.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

5.4 - код цієї держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 6 "Посередник"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

6.1 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

6.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

6.3 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

6.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у посередника відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджено іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 6.4 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 7 "Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів"

7.1 "Найменування товару" - визначається найменування товару або групи товарів; { Пункт 7.1 графи 7 розділу 4 пункту 4.1 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.2 "Код за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) - указується код товару за УКТЗЕД (зазначається у разі наявності конкретних найменувань товарів); { Пункт 7.2 графи 7 розділу 4 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.3 "Можливі обсяги поставок" - указуються можливі обсяги поставок за міжнародним договором (контрактом), який планується укласти;

7.4 "Позиція за національними Списками" - указується позиція за національними Списками контрольованих товарів відповідно до проведеної попередньої експертизи та реєстрації підприємства (організації, установи) в Держекспортконтролі;

7.5 "Відомості щодо ступеня секретності товарів" - указується про ступінь секретності товару або про відсутність державної таємниці та ступеня секретності, а також про наявність відповідної довідки, яка засвідчується підписом і печаткою керівника відповідного підприємства (організації, установи), керівника режимно-секретного органу та керівника військового представництва, якщо таке представництво є на підприємстві (в організації, установі);

7.6 "Наявність затвердженої у встановленому порядку експортної документації" - указується інформація щодо наявності затвердженої у встановленому порядку експортної конструкторської та експлуатаційної документації на товар.

Графа 8 "Зобов'язання та гарантії заявника (експортера)"

У пунктах 8.1-8.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни, а також щодо обов'язкового представлення звіту про підсумки проведених переговорів.

Графа 9 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника (підприємства, організації, установи), відповідального за питання експортного контролю, його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 10 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"

Вказуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

4.2. Порядок заповнення заяви про отримання генерального висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Графи заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 4), заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип висновку"

У пункті 1.2 ставиться позначка про тип дозволу - Генеральний.

Графа 2 "Строк дії висновку"

Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір проводити переговори та укладати контракти. Строк дії висновку не повинен перевищувати трьох років.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказуються відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) у відповідності до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва держави - Україна;

3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

3.5 - дата видачі та номер Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - інформація щодо наявності в заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

Графа 4 "Іноземний суб'єкт господарської діяльності"

У пунктах 4-4.4 вказуються відповідно:

4 - повне найменування іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи), що братиме участь у проведенні переговорів та підписуватиме міжнародний договір (контракт);

4.1 - місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи);

4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває іноземний суб'єкт господарської діяльності (підприємство, організація, установа);

4.3 - код держави перебування іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в іноземного суб'єкта господарської діяльності відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 4.4 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 5 "Кінцевий споживач"

У пунктах 5-5.4 вказуються відповідно:

5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) або відповідного державного органу;

5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

5.3 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 6 "Посередник"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

6.1 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

6.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

6.3 - код держави перебування відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

6.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у посередника відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 6.4 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.

Графа 7 "Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів"

7.1 "Найменування товару" - визначається найменування товару або групи товарів; { Пункт 7.1 графи 7 розділу 4 пункту 4.2 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.2 - указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (зазначається у разі наявності конкретних найменувань товарів); { Пункт 7.2 графи 7 розділу 4 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.3 - не заповнюється;

7.4 - позиція за національними Списками контрольованих товарів відповідно до проведеної попередньої експертизи та реєстрації підприємства (організації, установи) в Держекспортконтролі;

7.5 - указується про ступінь секретності товару або про відсутність державної таємниці та ступеня секретності, а також про наявність відповідної довідки, яка засвідчується підписом і печаткою керівника відповідного підприємства (організації, установи), керівника режимно-секретного органу та керівника військового представництва, якщо таке представництво є на підприємстві (в організації, установі);

7.6 - інформація щодо наявності затвердженої у встановленому порядку експортної конструкторської та експлуатаційної документації на товар.

Графа 8 "Зобов'язання та гарантії заявника"

У пунктах 8.1-8.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни, а також щодо обов'язкового представлення звіту про підсумки проведених переговорів.

Графа 9 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника (підприємства, організації, установи), відповідального за питання експортного контролю, його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 10 "П.І.Б. керівника підприємства (організації, установи) - заявника"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

4.3. Порядок заповнення заяви про отримання відкритого висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Графи заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 4), заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Тип висновку"

У пункті 1.3 ставиться позначка про тип висновку - Відкритий.

Графа 2 "Строк дії висновку"

Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір проводити переговори та укладати контракти. Строк дії висновку не повинен перевищувати трьох років.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3-3.7 вказуються відповідно:

3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) у відповідності до установчих документів;

3.1 - код за ЄДРПОУ;

3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

3.3 - назва країни - Україна;

3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

3.5 - дата видачі та номер Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

3.7 - інформація щодо наявності в заявника (експортера) відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення.

Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1807 ( 1807-2003-п ).

Графа 4 "Іноземний суб'єкт господарської діяльності"

У пунктах 4-4.4 вказуються відповідно:

4 - не заповнюється;

4.1 - не заповнюється;

4.2 - назви країн;

4.3 - коди цих країни за покажчиком цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

4.4 - не заповнюється.

{ Графа 4 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 5 "Кінцевий споживач"

У пунктах 5-5.3 вказуються відповідно:

5 - не заповнюється;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - назви країн;

5.3 - коди цих країни за покажчиком цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

{ Графа 5 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 6 "Посередник"

У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:

6 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);

6.1 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);

6.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);

6.3 - код країни перебування посередника (підприємства, організації, установи) за покажчиком цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;

6.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у посередника відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

Пункт 6.4 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1807 ( 1807-2003-п ).

{ Графа 6 пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 7 "Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів"

7.1 "Найменування товару" - визначається найменування товару або групи товарів; { Пункт 7.1 графи 7 розділу 4 пункту 4.3 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.2 - указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (зазначається у разі наявності конкретних найменувань товарів); { Пункт 7.2 графи 7 розділу 4 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

7.3 - не заповнюється;

7.4 - позиція за національними Списками контрольованих товарів відповідно до проведеної попередньої експертизи та реєстрації у Держекспортконтролі;

7.5 - з метою визначення ступеня секретності товару надається довідка про ступінь секретності товару або про відсутність державної таємниці та ступеню секретності. Довідка засвідчується підписом і печаткою керівника відповідного підприємства (організації, установи), керівника режимно-секретного органу та керівника військового представництва, якщо таке представництво є на підприємстві (в організації, установі);

7.6 - інформація щодо наявності затвердженої у встановленому порядку експортної документації.

Графа 8 "Зобов'язання та гарантії заявника"

У пунктах 8.1-8.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни, а також щодо обов'язкового представлення підсумків проведених переговорів.

Графа 9 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника (підприємства, організації, установи), відповідального за питання експортного контролю, його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 10 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

5. Порядок заповнення заяви про отримання міжнародного імпортного сертифіката

Графи заяви про отримання міжнародного імпортного сертифіката (додаток 5) заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Строк дії сертифіката"

Указується дата (число, місяць, рік), до якої діє імпортний сертифікат. Строк дії імпортного сертифіката повинен бути не більше 6 місяців.

Графа 2 "Заявник"

У пунктах 2-2.7 указуються відповідно:

2 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;

2.1 - код за ЄДРПОУ;

2.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);

2.3 - назва держави - Україна;

2.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;

2.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

2.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;

2.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Пункт 2.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.

Графа 3 "Експортер"

У пунктах 3-3.3 вказуються відповідно:

3 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);

3.1 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);

3.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);

3.3 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 4 "Імпортер"

У пунктах 4-4.3 вказуються відповідно:

4 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);

4.1 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);

4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);

4.3 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 5 "Кінцевий споживач товару"

У пунктах 5-5.3 вказуються відповідно:

5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

5.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);

5.3 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.

Графа 6 "Найменування та повний опис товару"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Графа 7 "Код за УКТЗЕД" ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

Указується код товару за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 8 "Одиниця виміру"

Указуються одиниці виміру, зазначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 6, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

Графа 9 "Кільк. товару"

Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до кількісті кожного найменування товару, визначеної у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Графа 10 "Вартість товару"

Указується вартість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до вартості кожного найменування товару, визначеного у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Графа 11 "Валюта платежу"

У графі визначається валюта платежу, яка передбачена договором (контрактом) відповідно до покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют.

{ Графа 11 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 12 "Код валюти платежу"

У графі визначається код валюти платежу, яка передбачена договором (контрактом) відповідно до покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют.

{ Графа 12 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 28 ( z0541-11 ) від 11.04.2011 }

Графа 13 "Еквівалент загальної вартості в дол. США"

У графі вказується еквівалент загальної вартості товару в доларах США.

Графа 14 "Підстава: міжнародний договір (контракт)"

Указуються дата і номер міжнародного договору (контракту), за яким здійснюється імпорт товару, щодо якого надається імпортний сертифікат.

Графа 15 "Кінцеве використання товару згідно із сертифікатом кінцевого споживача N _______ від "___" _________ 200__ р."

Указуються номер і дата сертифіката кінцевого споживача та визначені в ньому кінцеве використання товару та зобов'язання.

Графи 16, 17

Визначені зобов'язання імпортера та кінцевого споживача по суті міжнародного імпортного сертифіката.

Графа 18 "Додаткові зобов'язання та гарантії для включення до сертифіката"

Викладаються додаткові зобов'язання та гарантії для включення до міжнародного імпортного сертифіката (у разі необхідності).

Графа 19 "Підстава для надання додаткових зобов'язань та гарантій"

У довільному порядку вказуються номери і дати документів, у яких викладені додаткові зобов'язання та гарантії (у тому числі вказуються реквізити листів узгодження зобов'язань та гарантій, що надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають імпортер та кінцевий споживач товару).

Графа 20

Викладаються додаткові зобов'язання заявника щодо своєчасного повідомлення Держекспортконтролю про виникнення будь-яких змін та щодо використання імпортного сертифіката відповідно до законодавства.

Графа 21 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

Графа 22 "П.І.Б. керівника імпортера (підприємства, організації, установи)"

Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

Додаток 1 до пунктів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, що надаються Держекспортконтролем

Додаток N ___ до листа Заявника, вих. N ____ від "__" ______ 20__ р.

Заява N _______ від "___" __________ 200__ р. про отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту)

--- ---

(Заява первинна | |, заява повторна | | - за міжнародною

--- ---

передачею, про яку йшлося у дозволі (висновку) N ________)

------------------------------------------------------------------

| --- ---|

|1. Тип дозволу (висновку): 1.1. Разовий | | 1.2. Генеральний | ||

| --- --- ---|

|1.3. Відкритий | | |

| --- |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Строк дії дозволу (висновку) до "__" _________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Заявник ____________________________________________________ |

|3.1. Ідентифікаційний код ________ 3.2. Місцезнаходження ______ |

|___________________________________ 3.3. Держава_______________ |

|3.4. Код країни ___________ 3.5. Посвідчення про реєстрацію |

|в ДСЕКУ N _____ від "___" _________ 200__ р. |

|3.6. Лист-роз'яснення ДСЕКУ про реєстрацію за товаром |

|N ______ від "__" __________ 200__ р. |

|3.7. Постанова Кабінету Міністрів України щодо надання |

|повноважень N ____ від "___" _______ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Експортер __________________________________________________ |

|4.1. Ідентифікаційний код _________ 4.2. Місцезнаходження _____ |

|____________________________ 4.3. Держава(и) __________________ |

|________________________ 4.4. Код(и) держави __________________ |

|4.5.* Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної |

|діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у |

|Держекспортконтролі N ______ від "__" _________ 200__ р. |

|4.6.* Лист-роз'яснення ДСЕКУ до Посвідчення про реєстрацію |

|суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення |

|міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі |

|N _________ від "__" _________ 200__ р. |

|4.7. Рішення державних органів щодо надання повноважень N _____ |

|від "__" ________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Імпортер ___________________________________________________ |

|5.1. Ідентифікаційний код ______ 5.2. Місцезнаходження ________ |

|________________________________ 5.3. Держава(и) ______________ |

|_________________________ 5.4. Код(и) держави _________________ |

|5.5.* Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної |

|діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у |

|Держекспортконтролі N ____ від "__" _______ 200__ р. |

|5.6.* Лист-роз'яснення ДСЕКУ до Посвідчення про реєстрацію |

|суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення |

|міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі N ____ |

|від "__" ________ 200__ р. |

|5.7. Рішення державних органів щодо надання повноважень N _____ |

|від "___" ________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Кінцевий споживач _________________________________________ |

|6.1.* Ідентифікаційний код ___________________________________ |

|6.2. Місцезнаходження ________________________________________ |

|6.3. Держава ____________________ 6.4. Код держави ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

|7. Посередник _________________________________________________ |

|7.1.* Ідентифікаційний код ____________________________________ |

|7.2. Місцезнаходження _________________________________________ |

|7.3. Держава _____________________ 7.4. Код держави ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

| --- |

|8. Характер міжнародної передачі: 8.1. Експорт | | |

| --- |

| --- --- |

|8.2. Імпорт | | 8.3. Реекспорт | | |

| --- --- |

| --- --- |

|8.4. Тимчасове ввезення | | 8.5. Тимчасове вивезення | | |

| --- --- |

|----------------------------------------------------------------|

| | 9. Валюта платежу |

|-------------------------------------| |

|10. Митниці: | 9.1. Код валюти платежу |

| ----------- |--------------------------|

|10.1. Оформлення _______ | | | | | | |11. Загальна вартість у |

| ----------- |валюті платежу |

| ----------- |--------------------------|

|10.2. На кордоні _______ | | | | | | |11.1. Еквівалент загальної|

| ----------- |вартості у дол. США |

| |_________________________ |

|-------------------------------------+--------------------------|

| 12. Найменування і повний |13. |14. |15. |11.2. |

| опис товару |Код за |Од. |Кільк.|Вар- |

| (додаткова одиниця виміру) |УКТЗЕД |вим.| |тість |

|-------------------------------------+-------+----+------+------|

| | | | | |

|-------------------------------------+-------+----+------+------|

| | | | | |

|-------------------------------------+-------+----+------+------|

| | | | | |

|-------------------------------------+-------+----+------+------|

| | | | | |

|-------------------------------------+-------+----+------+------|

| | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|16. Підстава для запиту дозволу: |17. Ідентифікація товару: |

|16.1. Контракт (договір) |17.1. Постанова КМУ від |

|N ____________________________ |"__" ____ 200__ р. N _____ |

|від "__" _________200__ р. |17.2. Позиція за списком ___ |

|16.2. Рішення КМУ N _______ |17.3. Товар військового --- |

|від "__" _______ 200__ р. |призначення (ТВП) | | |

| | --- |

|16.3. Висновок Держекспортконтролю|17.4.ТВП, допущений до --- |

|стосовно проведення переговорів |цивільного використання | | |

| | --- |

|N ___ від "__" _______ 200 __ р. |17.5. Товар подвійного --- |

| |використання | | |

| | --- |

| |17.6. |

|----------------------------------------------------------------|

|18. Особливі умови дозволу |

| |

| |

|----------------------------------------------------------------|

|19. Гарантії, які надавалися 19.2. Сертифікат кінцевого |

|українською стороною: споживача __________________ |

|19.1. Імпортний сертифікат ____________________________ |

|України N _______ N _____________ |

|від "__" ____ ____ р. від "__" ____ ____ р. |

| |

|(графа заповнюється лише в реекспорті товару, раніше |

|імпортованого в Україну, з наданням відповідних гарантій) |

|----------------------------------------------------------------|

|20. Додатки, які надаються разом із заявою: |

| --------------------------------------- |

|20.1. Відомості про --- 20.5. Імпортний сертифікат --- |

| посередників | | | | |

| --- --- |

|20.2. Технічна довідка --- 20.6. Висновки міністерств --- |

| | | та ін.ЦОВВ | | |

| --- --- |

|20.3. Довідка стосовно --- 20.7. Копія --- |

|ступеня секретності | | листа-роз'яснення | | |

| --- ДСЕКУ --- |

| |

|20.4. Сертифікат кінцевого --- 20.8. Інші документи --- |

|користувача | | | | |

| --- --- |

|----------------------------------------------------------------|

| 21. Наявність в українського експортера (імпортера) системи |

|внутрішньофірмового експортного контролю |

|Свідоцтво про атестацію від "__" _______ 200__ р. N ______ |

|----------------------------------------------------------------|

|22. Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера): |

| ----------------------------------------------- |

|22.1. Усі твердження в цій заяві та в додатках до неї, а також у|

|документах, що подані одночасно з цією заявою або будуть подані|

|на вимогу Держекспортконтролю, є коректними, повністю і точно |

|висвітлюють всі потрібні питання. |

|22.2. Положення Закону України "Про державний контроль за |

|міжнародними передачами товарів військового призначення та |

|подвійного використання" від 20.02.03 N 549-IV, у тому числі |

|щодо відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності |

|України за порушення вимог законодавства в галузі експортного |

|контролю, вимоги нормативних документів про порядок державного |

|контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням |

|зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення |

|міжнародних передач товарів військового призначення та |

|подвійного використання, інших нормативних документів, що |

|стосуються міжнародних передач товару, зазначеного в заяві, мені|

|відомі і повністю враховані. |

|22.3. Повернути товар в Україну в разі виникнення підстав |

|вважати, що кінцеве його використання суперечить змісту виданого|

|дозволу (висновку) та матеріалам заяви, на підставі яких було |

|надано дозвіл, і якщо це пов'язано із заподіянням шкоди державі |

|внаслідок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження |

|зброї масового знищення, засобів доставки та обмеження передач |

|звичайних озброєнь. |

|22.4. Письмово повідомляти Держекспортконтроль про будь-які |

|зміни даних та відомостей, що містяться в цій заяві та інших |

|поданих мною документах, протягом 5 днів з моменту їх |

|виникнення. |

|У разі виникнення обставин, які змінюють умови здійснення даної |

|міжнародної передачі товарів після отримання дозволу за цією |

|заявою, терміново подавати до Держекспортконтролю відповідні |

|документи і до його рішення не здійснювати передачу товару за |

|наданим дозволом. |

|22.5. На підприємстві проведені і надалі будуть виконуватись усі|

|необхідні заходи щодо виконання нормативних актів з питань |

|експортного контролю. |

|22.6. Дотримуватися порядку справляння і розмірів плати за |

|видачу документів у галузі експортного контролю своєчасно і в |

|повному обсязі. |

|22.7. Додаткові зобов'язання експортера послуг з |

|авіаперевезень: |

|----------------------------------------------------------------|

| |

|22.7.1. Авіаперевезення здійснюватимуться тільки визначеними |

|повітряними суднами та екіпажами, списки яких були подані до |

|Держекспортконтролю. |

|22.7.2. Авіаперевезення здійснюватимуться тільки за наявності у |

|вантажовідправника (вантажоотримувача) відповідного дозволу |

|Держекспортконтролю на міжнародні передачі таких товарів. |

|22.7.3. Суворо дотримуватись вимог відповідних наказів |

|Укравіації, які регламентують надання дозволів на виконання |

|польотів за кордоном. |

|22.7.4. Оперативно (до зльоту) повідомляти Держекспортконтроль |

|про наміри здійснення кожного авіаперевезення товарів |

|військового призначення (далі - ТВП) з визначенням номера |

|повітряного судна, його екіпажу, характеру вантажу, маршруту |

|доставки, замовника авіаперевезення та отримувача вантажу, а в |

|разі надання послуг українським експортерам (імпортерам) - |

|повідомляти також про номер і дату отримання відповідного |

|дозволу Держекспортконтролю на експорт (імпорт) ТВП. |

|22.7.5. Подавати до Держекспортконтролю у триденний термін після|

|їх надходження копії польотних завдань повітряних суден, які |

|здійснювали міжнародні авіаперевезення ТВП. |

|22.7.6. Негайно сповіщати Держекспортконтроль про наміри |

|використання повітряних суден для доставки ТВП до держав, щодо |

|яких установлені відповідні санкції Ради Безпеки ООН або |

|національні обмеження, а також на територіях цих держав усупереч|

|таким санкціям або обмеженням, з визначенням номера повітряного |

|судна, його екіпажу, характеру вантажу, передбачуваного маршруту|

|доставки, компанії замовника та держави отримувача вантажу. |

|----------------------------------------------------------------|

|23. П.І.Б. уповноваженої особи,|24. П.І.Б. керівника експортера |

|відповідальної за експортний |(імпортера) (підприємства, |

|контроль експортера (імпортера)|організації, установи): |

|(підприємства, організації, | |

|установи): | |

| | |

|Посада: |Посада: |

| | |

|Телефон: |Телефон: |

| | |

|Факс: |Факс: |

| | |

|Підпис : |Підпис: М.П. |

| | |

|Дата: |Дата: |

------------------------------------------------------------------

_______________ * Зазначені пункти заповнюються тільки для українських суб'єктів здійснення міжнародних передач.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Додаток 2 до Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, що надаються Держекспортконтролем

Додаток до дозволу (висновку) N ________

Аркуш 1

Усього аркушів __

------------------------------------------------------------------

| N з/п|1. Найменування і повний |2. Код |3. Од. |4.Кіль- |5.Вар-|

| |опис товару (додаткова |за | вим. |кість |тість |

| |од. виміру) |УКТЗЕД | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|------+-------------------------+-------+-------+--------+------|

| | | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує додаток |

| |

| М.П. |

| |

| Дата |

| __________________________ |

| |

------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до пункту 3 Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, що надаються Держекспортконтролем

Додаток N __ до листа Заявника, вих. N ___ від "__" ______ 200__ р.

ЗАЯВА N ______ від "___" _______ 200__ р. про отримання висновку Державної служби експортного контролю України щодо транзиту товарів територією України

------------------------------------------------------------------

|1. Строк дії висновку: до "__" ___________________ 200 ____ року|

|----------------------------------------------------------------|

|2. Заявник ____________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|2.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|2.2. Держава __________________ 2.3. Код держави ______________ |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Експортер __________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|3.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|3.2. Держава _____________________ 3.3. Код держави ___________ |

|3.4. Експортна ліцензія N _______ від "__" ___________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Імпортер ___________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|4.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|4.2. Держава_______________________ 4.3. Код держави __________ |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Кінцевий споживач __________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|5.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|5.2. Держава_______________________ 5.3. Код держави _________ |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Найменування і повний опис| 7. Код за | 8. Одиниця | 9. |

| товару | УКТЗЕД | виміру |Кількість|

|-----------------------------+-----------+------------+---------|

| | | | |

|-----------------------------+-----------+------------+---------|

| | | | |

|-----------------------------+-----------+------------+---------|

| | | | |

|-----------------------------+-----------+------------+---------|

| | | | |

|-----------------------------+-----------+------------+---------|

| | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| |

|----------------------------------------------------------------|

|10. Митниці |

|10.1. Митниця вхідна ___________________ 10.2. Код ___________ |

|10.3. Митниця вихідна ___________________ 10.4. Код ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

|11. Гарантії та зобов'язання |

| ------------------------ |

|11.1. Усі твердження у цій заяві, включаючи характеристики |

|товару, а також усі документи, що подані на підтримку цієї |

|заяви, є коректними, повністю і точно розкривають усі умови |

|транзиту. |

| |

|11.2. Положення Закону України "Про державний контроль за |

|міжнародними передачами товарів військового призначення та |

|подвійного використання" від 20.02.2003 N 549-IV, у тому числі |

|щодо відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності |

|України за порушення вимог законодавства в галузі експортного |

|контролю, інших нормативних документів, що стосуються транзиту |

|товару, зазначеного в заяві, відомі і повністю враховані. |

| |

|11.3. Своєчасно повідомляти Держекспортконтроль про будь-які |

|зміни пунктів цієї заяви та документів, що додаються, а також |

|про інші зміни умов або намірів, незалежно від того, розглянуто |

|заяву чи вона буде розглянута, а в разі отримання висновку нести|

|відповідальність за його збереження та використання у |

|відповідності до законодавства України. |

| |

|11.4.* Відомими є порядок справляння і розміри плати за видачу |

|документів у галузі експортного контролю, який я зобов'язуюсь |

|виконувати своєчасно в повному обсязі. |

|----------------------------------------------------------------|

|12. П.І.Б. відповідального за |13. П.І.Б. керівника заявника |

|експортний контроль на |(підприємства, організації, |

|заявникові (підприємстві, |установи): |

|організації, установі): | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Посада: |Посада: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Телефон: |Телефон: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Факс: |Факс: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Підпис : |Підпис: М.П. |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Дата: |Дата: |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Пункт, позначений зірочкою (*), заповнюється тільки українськими заявниками.

Додаток 4 до пунктів 4.1, 4.2, 4.3. Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, що надаються Держекспортконтролем

Додаток N ___ до листа Заявника, вих. N _______ від "____"_______ 200__ р.

ЗАЯВА N ______________ від "___"______ 200__ р. про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

------------------------------------------------------------------

| --- --- |

|1. Тип висновку: 1.1. Разовий | | 1.2. Генеральний | | |

| --- --- --- |

|1.3. Відкритий | | |

| --- |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Строк дії висновку до "__" __________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Заявник ________________ 3.1. Ідентифікаційний код _________ |

|3.2. Місцезнаходження _________________________________________ |

|3.3. Держава _____________________ 3.4 .Код держави ___________ |

|3.5. Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної |

|діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у |

|Держекспортконтролі N ____ від "__" ______ 200__ р. |

|3.6. Лист-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про |

|реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта |

|здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі |

|N ___________ від "__" __________ 200__ р. |

|3.7. Рішення Кабінету Міністрів України щодо надання |

|повноважень N ________ від "___" ___________ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Іноземний суб'єкт господарської діяльності |

|_______________________________________________________________ |

|(повна назва іноземного суб'єкта господарської діяльності, який |

| буде брати участь в переговорах та підписувати контракт) |

|4.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|4.2. Держава ___________________ 4.3. Код держави _____________ |

|4.4. Рішення державних органів щодо надання повноважень |

|N _______________ від "__" _________ 200 __ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Кінцевий споживач __________________________________________ |

| (повна назва) |

|5.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|5.2. Держава ____________________ 5.3. Код держави ____________ |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Посередник _________________________________________________ |

|6.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|6.2. Держава ____________________ 6.3. Код держави ____________ |

|6.4. Рішення державних органів щодо надання повноважень |

|N ______ від "__" __________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|7. Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів |

|----------------------------------------------------------------|

|7.1.|Найменування товару |7.2. Код|7.3. Можливі|7.4.Позиція за|

| | | УКТЗЕД | обсяги |національними |

| | | | поставок |списками |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----+----------------------+--------+------------+--------------|

| | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|7.5. Відомості щодо ступеня секретності товарів |

|----------------------------------------------------------------|

|7.6. Наявність затвердженої у встановленому порядку експортної |

|документації __________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|----------------------------------------------------------------|

|8. Зобов'язання та гарантії заявника: |

| ---------------------------------- |

|8.1. Усі твердження в цій заяві та в додатках до неї, а також у |

|всіх документах, що подані одночасно з цією заявою або будуть |

|подані на вимогу Держекспортконтролю України, є коректними, |

|повністю і точно висвітлюють суть майбутніх переговорів. |

| |

|8.2. Положення Закону України "Про державний контроль за |

|міжнародними передачами товарів військового призначення та |

|подвійного використання" від 20.02.03 N 549-IV, у тому числі |

|щодо відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності |

|України за порушення вимог законодавства в галузі експортного |

|контролю, положення Закону України "Про державну таємницю" від |

|21.12.94 N 3855-XII, вимоги нормативних документів про порядок |

|державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з |

|укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо |

|здійснення міжнародних передач товарів військового призначення |

|та подвійного використання, інших нормативних документів, що |

|стосуються міжнародних передач товару, зазначеного в заяві, |

|відомі і будуть враховані при проведенні переговорів та |

|укладенні (підписанні) зовнішньоекономічного договору |

|(контракту). |

| |

|8.3. Письмово повідомляти Державну службу експортного контролю |

|України про будь-які зміни даних та відомостей, викладених в цій|

|заяві та інших поданих мною документах, а в разі отримання |

|позитивного висновку нести відповідальність за його використання|

|у відповідності до законодавства України; |

| проводити переговори з іноземним суб'єктом господарської |

|діяльності, який має на це відповідні повноваження держави |

|реєстрації суб'єкта та країни призначення товару; |

| проведення переговорів здійснювати відповідно до |

|законодавства з питань охорони державної таємниці; |

| подати до Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів|

|та копію укладеного договору (контракту). |

|----------------------------------------------------------------|

|9. П.І.Б. відповідального за |10. П.І.Б. керівника заявника |

|експортний контроль на |(підприємства, організації, |

|заявникові(підприємстві, |установи): |

|організації, установі): | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Посада: |Посада: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Тел.: |Тел.: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Факс.: |Факс.: |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Підпис: |Підпис: М.П. |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Дата: |Дата: |

------------------------------------------------------------------

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 187 ( z0699-06 ) від 06.06.2006 }

Додаток 5 до пункту 5 Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, що надаються Держекспортконтролем

Додаток N ___ до листа Заявника, вих. N ______ від "__" _______ 200_ р.

ЗАЯВА N ______ від "___" ________ 200__ р. про отримання міжнародного імпортного сертифіката

------------------------------------------------------------------

|1. Строк дії сертифіката: до "__" _________ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Заявник ____________________________________________________ |

|2.1. Ідентифікаційний код _____________________________________ |

|2.2. Місцезнаходження ___________________ 2.3. Держава ________ |

|2.4. Код держави ______ 2.5. Посвідчення про реєстрацію |

|суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення |

|міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі; N _________ |

|від "__" ______ 200__ р. |

|2.6. Лист-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про |

|реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта |

|здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі |

|N __________ від "__"______ 200__ р. |

|2.7. Постанова Кабінету Міністрів України щодо надання |

|повноважень N _____ від "__" _______ 200__ р. |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Експортер __________________________________________________ |

|3.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|3.2. Держава _____________________ 3.3. Код держави ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Імпортер ___________________________________________________ |

|4.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|4.2. Держава ____________________ 4.3. Код держави ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Кінцевий споживач товару ___________________________________ |

|5.1. Місцезнаходження _________________________________________ |

|5.2 Держава _____________________ 5.3. Код держави ___________ |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Найменування та повний|7. Код за| 8. | 9. | 10. |

| опис товару | УКТЗЕД |Од. вим.| Кільк. |Вартість |

| | | | товару | товару |

|-------------------------+---------+--------+---------+---------|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|-------------------------+--------------------------------------|

|11. Валюта |12. Код |13. Еквівалент |14. Підстава: |

|платежу |валюти |загальної |міжнародний договір |

| |платежу |вартості |(контракт) |

| | |в дол. США | |

|--------------+----------+---------------+----------------------|

| | | |від "__" _____ 200_ р.|

| | | |N ___________________ |

|----------------------------------------------------------------|

|15. Кінцеве використання товару згідно з сертифікатом кінцевого |

|споживача N _______ від "___" _______ 200__ р. |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|----------------------------------------------------------------|

|16. Імпортер прийняв на себе зобов'язання імпортувати в Україну |

|товар, зазначений у пункті 6, доставити його кінцевому споживачу|

|на адресу, зазначену в пункті 5, у визначений термін, а в разі, |

|якщо товар не буде імпортовано в Україну, не направляти його в |

|інше місце призначення без дозволу Державної служби експортного |

|контролю України. |

|----------------------------------------------------------------|

|17. Кінцевий споживач прийняв на себе зобов'язання |

|використовувати товар тільки в заявлених цілях, визначених у |

|пункті 15, не передавати його іншим суб'єктам підприємницької |

|діяльності на території України і не реекспортовувати його без |

|дозволу Державної служби експортного контролю України. |

|Підстава: сертифікат кінцевого споживача від "__" ______ 200_ р.|

|N _________ |

|----------------------------------------------------------------|

|18. Додаткові зобов'язання та гарантії для включення до |

|сертифіката: __________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________ |

|----------------------------------------------------------------|

|19. Підстава для надання додаткових зобов'язань та гарантій: |

| |

| |

| |

|----------------------------------------------------------------|

|20. Заявник зобов'язується своєчасно повідомляти |

|Держекспортконтроль України про будь-які зміни в цій заяві чи |

|про інші зміни умов або намірів, що витікають з контракту, |

|незалежно від того, розглянуто заяву чи вона буде розглянута, а |

|в разі отримання імпортного сертифіката, гарантій чи |

|підтвердження зобов'язань за гарантіями нести відповідальність |

|за використання у відповідності до законодавства України. |

|----------------------------------------------------------------|

|21. П.І.Б. керівника заявника |22. П.І.Б. керівника імпортера |

|(підприємства, організації, |(підприємства, організації, |

|установи): |установи): |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Посада: |Посада: |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Телефон: |Телефон: |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Факс: |Факс: |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Підпис : |Підпис: М.П. |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Дата: |Дата: |

------------------------------------------------------------------

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси