Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 25.12.2003 № 183 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 р. за № 122/8721 {Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови Національного банку № 148 від 14.07.2022} Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008 № 753 від 15.10.2009 № 832 від 04.11.2010 Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012 № 1321 від 29.04.2014 № 1455 від 21.08.2018 № 923 від 19.05.2020} На виконання вимог підпунктів 17 та 50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Дежфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА: 1. Затвердити Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, що додається. 2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом із Департаментом державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Оголошення про проведення семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, "круглих столів" тощо за участю Дежфінпослуг дозволяється лише за умови письмового погодження Держфінпослуг. 4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації. 5. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Держфінпослуг. Голова Комісії В.І. Суслов ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра освіти і науки М.Ф. Степко ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 25.12.2003 № 183 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 р. за № 122/8721 ПОЛОЖЕННЯ про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг {У тексті Положення, крім абзацу першого пункту 1.4 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012} Це Положення розроблене відповідно до вимог підпункту 147 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070. {Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012} Розділ 1. Загальні положення 1.1. Дія цього Положення поширюється на навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації: а) працівників фінансових установ, посадові обов'язки яких пов'язані з наданням фінансових послуг; б) працівників юридичних осіб, що за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, посадові обов'язки яких пов'язані з наданням фінансових послуг (можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції); в) фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають фінансові послуги (фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності надають фінансові послуги, якщо це прямо передбачено законом); г) керівників та головних бухгалтерів фінансових установ; {Підпункт "г" пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} ґ) фізичних осіб (у тому числі суб'єктів підприємницької діяльності), які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів); {Пункт 1.1 розділу 1 доповнено підпунктом ґ) згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 832 від 04.11.2010} д) керівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір провадити або провадять посередницьку діяльність у страхуванні та/або перестрахуванні (страхових та/або перестрахових брокерів). {Пункт 1.1 розділу 1 доповнено новим підпунктом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 1.2. З метою забезпечення особами, визначеними у підпунктах "а"-"в" пункту 1.1 цього Положення (далі - фахівці), можливості виконання своїх обов'язків на професійному рівні, а також для поступового розширення та поглиблення їх знань, умінь, навичок та знання ними основ законодавства у сфері фінансових послуг запроваджується система навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації цих осіб. 1.3. Навчання осіб, зазначених у підпунктах "а", "б" та "г" пункту 1.1 цього розділу, проводиться відповідно до вимог законодавства протягом строку перебування у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг. Навчання осіб, зазначених у підпунктах "в","ґ" та "д" пункту 1.1 цього розділу, які не перебувають у трудових відносинах із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, проводиться відповідно до вимог законодавства протягом строку здійснення цими особами діяльності на ринках фінансових послуг. {Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} {Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008; в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 832 від 04.11.2010} 1.4. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ у залежності від виду фінансових послуг, що надаються такими установами, встановлюються окремими нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг. {Абзац перший пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012} Підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ здійснюється згідно з цим Положенням, відповідно до затверджених Нацкомфінпослуг типових програм підвищення кваліфікації керівників фінансових установ або типових програм підвищення кваліфікації головних бухгалтерів фінансових установ, складених за напрямами діяльності фінансових установ (далі - типові програми підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів)). {Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} Типові програми підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) оприлюднюються Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. {Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} {Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 1.5. Підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи (далі - кандидати на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи), здійснюється згідно з цим Положенням відповідно до затвердженої Нацкомфінпослуг типової програми підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи (далі - типова програма підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи). Типова програма підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи, оприлюднюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. Відповідно до вищезазначеної типової програми вищі навчальні заклади складають з врахуванням специфіки діяльності певного виду фінансової установи та погоджують з Нацкомфінпослуг програми підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи (далі - відповідні програми підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи). {Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} 1.6. Підвищення кваліфікації страхових та/або перестрахових брокерів здійснюється згідно з цим Положенням відповідно до затвердженої Нацкомфінпослуг типової програми підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів. Типова програма підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів оприлюднюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. Відповідно до вищезазначеної типової програми вищі навчальні заклади складають та погоджують з Нацкомфінпослуг програми підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів. {Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 1.7. У випадках, передбачених законодавством, Нацкомфінпослуг установлює для осіб, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, кваліфікаційні вимоги та кваліфікаційний мінімум. {Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008; в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 832 від 04.11.2010} 1.8. Складання екзамену є обов'язковим для осіб, для яких установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму. При успішному складанні екзамену особі видається кваліфікаційне свідоцтво або сертифікат. {Пункт розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 832 від 04.11.2010} 1.9. З метою підготовки до складання екзамену на відповідність кваліфікаційному мінімуму особи можуть пройти навчання (якщо обов'язковість не передбачена законодавством) за навчальними програмами підготовки відповідної категорії фахівців, складеними вищим навчальним закладом (далі - навчальний заклад) згідно з відповідним кваліфікаційним мінімумом. Навчальні програми підготовки відповідних категорій фахівців розробляються навчальним закладом та узгоджуються з Нацкомфінпослуг. Навчання та складання екзамену може відбуватись у дистанційній формі, організація проведення якої встановлюється навчальним закладом за погодженням із головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії. {Пункт 1.9 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 923 від 19.05.2020} {Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008, № 753 від 15.10.2009} 1.10. Нацкомфінпослуг координує роботу щодо організації та проведення навчання. {Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} 1.11. Без дотримання вимог цього Положення проведення заходів щодо навчання, складання екзаменів із зазначенням про участь Нацкомфінпослуг забороняється. Розділ 2. Організація навчання фахівців, керівників та головних бухгалтерів {Назва розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 2.1. Право на проведення навчання згідно з цим Положенням має навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (зі змінами), та уклав з Нацкомфінпослуг договір про співробітництво з навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, зазначених у пункті 1.1 цього Положення (далі - договір про співробітництво з навчання). {Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 923 від 19.05.2020} 2.2. Для укладення договору про співробітництво з навчання навчальний заклад подає до Нацкомфінпослуг такі документи: 1) загальну характеристику навчального закладу (інформацію про навчальний заклад); 2) проект договору про співробітництво; 3) погоджені з Нацкомфінпослуг навчальні програми, складені згідно з відповідними кваліфікаційними мінімумами, та/або програми підвищення кваліфікації керівників або головних бухгалтерів, складені за відповідними типовими програмами підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів); {Підпункт 3 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 4) узгоджений з Нацкомфінпослуг перелік викладачів, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, наукового ступеня, звання, місця роботи та даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у цій галузі; 5) копію ліцензії Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності. Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, підписуються керівником навчального закладу. {Абзац другий підпункту 5 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} Для укладення договору про співробітництво з навчання та проведення екзаменів для осіб, які мають намір отримати сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи, страхових та перестрахових брокерів, крім документів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 та 5 цього пункту, навчальний заклад подає до Нацкомфінпослуг відповідні програми підвищення кваліфікації зазначених осіб. {Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 2.3. Перелік навчальних закладів, які уклали з Нацкомфінпослуг договори про співробітництво з навчання, публікується у засобах масової інформації. Навчальний заклад, який провадить навчання, при рекламуванні цієї діяльності обов'язково повинен вказувати на наявність договору про співробітництво з навчання, укладеного з Нацкомфінпослуг, із зазначенням реквізитів такого договору. Навчальний заклад несе відповідальність за організацію і проведення навчального процесу згідно з вимогами, встановленими законодавством, та умовами договору про співробітництво з навчання. 2.4. Особам, які пройшли навчання за відповідною програмою, навчальний заклад видає сертифікати або свідоцтва про навчання (підвищення кваліфікації) (надалі - сертифікат або свідоцтво). Сертифікат або свідоцтво засвідчується підписом керівника навчального закладу. {Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014, № 1455 від 21.08.2018} 2.5. Сертифікат або свідоцтво має містити: 1) назву навчального закладу; 2) напис "Сертифікат" або "Свідоцтво"; 3) назву відповідної навчальної програми, навчання за якою пройдено; 4) номер та дату видачі сертифіката або свідоцтва; 5) прізвище, ім'я та по батькові фахівця, який пройшов навчання; 6) у випадках, передбачених законодавством, - запис про те, що сертифікат або свідоцтво надає можливість складання екзамену на отримання кваліфікаційного свідоцтва; 7) тривалість навчання у годинах; 8) підпис керівника навчального закладу. {Підпункт 8 пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} 2.6. Навчальний заклад веде реєстр виданих сертифікатів та/або свідоцтв, який повинен містити: 1) назву та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ навчального закладу; 2) реквізити договору про співробітництво з навчання та/або проведення екзамену, укладеного з Нацкомфінпослуг; 3) дані про кожну особу, якій видано сертифікат або свідоцтво: прізвище, ім'я та по батькові; паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, який видав паспорт, та дата видачі); повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, в якій працює особа, та займана нею посада (у разі наявності); 4) номер та дату видачі сертифіката або свідоцтва; 5) назву відповідної навчальної програми. Протягом п'яти робочих днів після закінчення курсу навчання навчальний заклад подає до Нацкомфінпослуг інформацію про осіб, яким були видані сертифікати або свідоцтва за складом відповідно до підпунктів 1-5 цього пункту. Інформація подається у письмовій формі та у вигляді електронної копії у форматі, який встановлює Нацкомфінпослуг. Паперова форма інформації має бути засвідчена підписом керівника навчального закладу. {Абзац другий підпункту 5 пункту 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} {Абзац одинадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац дванадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац тринадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац чотирнадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац п'ятнадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац шістнадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Абзац сімнадцятий пункту 2.6 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} {Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} 2.7. Філія навчального закладу, який уклав договір про співробітництво з навчання, подає до Нацкомфінпослуг документи про філію, оформлені згідно з пунктом 2.2 цього Положення, підписані керівником навчального закладу та керівником філії. Після письмового погодження Нацкомфінпослуг, яке протягом десяти робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів надсилається навчальному закладу, цей навчальний заклад має право проводити навчання осіб відповідно до вимог цього Положення та договору про співробітництво з навчання, укладеного з навчальним закладом, через відповідну філію. 2.8. У разі внесення змін до документів, поданих до Нацкомфінпослуг відповідно до пункту 2.2, навчальний заклад зобов'язаний у строк не більше десяти робочих днів повідомити Нацкомфінпослуг про відповідні зміни листом, до якого додаються завірені копії документів із внесеними змінами. Розділ 3. Вимоги щодо здійснення навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, керівників та головних бухгалтерів {Назва розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.1. Навчання фахівців, керівників та головних бухгалтерів провадиться з метою забезпечення сумлінного та професійного виконання ними своїх обов'язків перед учасниками ринків фінансових послуг, у тому числі щодо фінансових установ, у складі яких вони здійснюють свою професійну діяльність та/або з якими вони перебувають або планують перебувати у трудових відносинах. {Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.2. Навчання фахівців - це професійне навчання осіб, які раніше не проходили фахового навчання для здійснення професійної діяльності у сфері фінансових послуг, що забезпечує визначений рівень їх професійної кваліфікації, необхідний для професійної діяльності в означеній сфері. 3.2.1. Навчання фахівців здійснюється із числа осіб, які прийняті або мають бути прийняті на роботу до суб'єкта господарювання, що надає фінансові послуги. Особи, які направляються на навчання, мають бути попередньо ознайомлені з вимогами до роботи за обраною спеціалізацією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, можливістю подальшого підвищення кваліфікації і професійного зростання. 3.2.2. Строк навчання фахівців визначається навчальними програмами і не повинен перевищувати 6 місяців. 3.2.3. Навчання фахівців може провадитись безпосередньо на базі суб'єкта господарювання за індивідуальними навчальними програмами, що розробляються навчальним закладом, за узгодженням з Нацкомфінпослуг, шляхом запрошення викладачів (лекторів). 3.2.4. Навчання фахівців здійснюється шляхом курсового чи індивідуального навчання. Курсове навчання проходить безпосередньо на базі суб'єкта господарювання, слухачі вивчають теоретичний курс у навчальних групах загальною чисельністю від 3 до 50 чоловік. При індивідуальному навчанні особа вивчає теоретичний курс самостійно та шляхом консультацій у викладачів теоретичного навчання. 3.2.5. За підсумками навчання проводиться екзамен. 3.3. Перепідготовка фахівців - це професійне навчання, спрямоване на додаткове оволодіння фахівцем іншою спеціалізацією у професійній діяльності на ринку фінансових послуг. 3.3.1. Перепідготовка фахівців здійснюється: 1) для навчання фахівців, що вивільнюються у зв'язку зі зміною в організації виробництва і праці суб'єкта господарювання, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників; 2) для поглиблення, розширення професійних знань; 3) при потребі змінити спеціалізацію фахівця у зв'язку з відсутністю роботи або втратою здатності виконувати роботу за попередньою спеціалізацією. 3.3.2. Перепідготовка, як і навчання, може здійснюватися шляхом курсового та індивідуального навчання. 3.3.3. Перепідготовка фахівців завершується екзаменом. 3.4. Підвищення кваліфікації фахівців - це професійне навчання, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні, достатньому для кваліфікованої роботи на ринку фінансових послуг. 3.4.1. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється у таких навчальних формах: 1) професійні курси; 2) курси цільового призначення; 3) інші форми підвищення кваліфікації фахівців, що визначаються навчальними закладами у відповідності до цього Положення. 3.4.2. Професійні курси проводяться для підвищення кваліфікації, поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь фахівців за наявною у них спеціалізацією. Комплектування навчальних груп на професійних курсах здійснюється переважно фахівцями однієї спеціалізації, які мають стаж роботи у суб'єктів господарювання, пов'язаний з наданням фінансових послуг, не менше одного року. Тривалість навчання на професійних курсах визначається навчальними програмами і не повинна перевищувати одного місяця. Професійні курси завершуються екзаменом. 3.4.3. Курси цільового призначення проводяться з метою вивчення фахівцями нових видів фінансових послуг, правил, відповідних нормативно-правових актів, вимог до документації, ефективних методів організації праці, актуальних питань економіки тощо. Комплектування навчальних груп здійснюється відповідно до тематичного спрямування курсів. Тривалість навчання на курсах цільового призначення встановлюється в обсязі не менше 8 годин. Навчання на курсах цільового призначення закінчується підсумковим заняттям, якщо інше не передбачено законодавством. 3.4.4. Навчальними програмами підвищення кваліфікації фахівців визначаються тривалість та зміст навчання. Періодичність навчання фахівців на курсах підвищення кваліфікації встановлюється, як правило, не рідше одного разу на три роки. 3.5. Навчання керівників та головних бухгалтерів здійснюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок за наявною спеціальністю, оволодіння новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок управління, раціональної та ефективної організації праці тощо. {Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.5.1. Навчання керівників та головних бухгалтерів здійснюється за такими формами: спеціалізація; короткострокове підвищення кваліфікації; довгострокове підвищення кваліфікації; стажування; інші форми. Періодичність та форми проходження керівниками та головними бухгалтерами підвищення кваліфікації встановлюються Нацкомфінпослуг. {Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.5.2. Спеціалізація проводиться з метою отримання керівником та головним бухгалтером додаткових спеціальних знань, умінь та фахових навичок у межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Спеціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах, її тривалість має бути не менше 256 годин. {Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.5.3. Короткострокове підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності, зокрема в разі перепрофілювання, розширення спектру фінансових послуг, значних змін у нормативно-правовій базі, що регулює діяльність у сфері фінансових послуг, у тому числі з питань економіки, ділової мови тощо. {Абзац перший підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} Тривалість короткострокового навчання встановлюється у залежності від мети та змісту навчальної програми, але не більше 72 годин. {Абзац третій підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.5.4. Довгострокове підвищення кваліфікації передбачає набуття керівниками та головними бухгалтерами комплексу знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків, розширення зони компетенції за наявним чи новим місцем роботи, вивчення чинних нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції фінансової установи (фінансової компанії чи її підрозділу), досвіду роботи кращих вітчизняних та зарубіжних фінансових установ тощо. {Абзац перший підпункту 3.5.4 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється від 72 до 512 годин. {Абзац третій підпункту 3.5.4 пункту 3.5 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.5.5. Стажування передбачає засвоєння вітчизняного та (або) зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня. Стажування проводиться на базі суб'єкта господарювання як в Україні, так і за її межами за індивідуальним планом, який затверджується керівником суб'єкта господарювання, що направляє керівника та головного бухгалтера на стажування. {Абзац другий підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} Тривалість стажування не може перевищувати 10 місяців і визначається залежно від мети стажування та потреби суб'єкта господарювання. 3.5.6. Форми документів, що підтверджують успішне проходження різних форм навчання, визначаються навчальними програмами, затвердженими відповідно до вимог цього Положення, а саме: за результатами проходження спеціалізації та довгострокового підвищення кваліфікації видаються відповідні свідоцтва, короткострокового підвищення кваліфікації - відповідні сертифікати. За результатами проходження стажування особою, яка проходила стажування, складається звіт, що візується керівником стажування, який призначається керівником підприємства (установи), що приймає на стажування, та затверджується керівником підприємства (установи), де проходило стажування. {Підпункт 3.5.6 пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.6 За умови дотримання вимог цього Положення навчання може проводитись в інших формах - семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, "круглі столи" тощо, у тому числі дистанційно. {Пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 923 від 19.05.2020} 3.7. Після проходження керівниками та головними бухгалтерами підвищення кваліфікації відповідно до типових програм підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) навчальний заклад видає свідоцтво або сертифікат про проходження підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів). Оформлення свідоцтва або сертифіката про проходження підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) здійснює навчальний заклад, у якому керівник або головний бухгалтер проходив підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів), у строк, не більший трьох робочих днів після дати закінчення курсу навчання. Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) повинен містити: назву навчального закладу; напис "Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) (указується назва програми підвищення кваліфікації керівника або головного бухгалтера за напрямом діяльності фінансової установи, яка складена відповідно до типової програми підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів))"; номер та дату видачі сертифіката; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проходила навчання; підпис керівника навчального закладу. {Абзац восьмий пункту 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} {Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 3.8. Навчання кандидатів на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи здійснюється з метою набуття ними знань, необхідних для належного виконання завдань щодо стабілізації діяльності та фінансового оздоровлення фінансової установи у разі призначення Нацкомфінпослуг тимчасової адміністрації фінансової установи. Після завершення навчання за відповідною програмою підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи, кандидат на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи складає екзамен. {Пункт 3.8 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} {Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009} 3.9. Навчання страхових та/або перестрахових брокерів здійснюється з метою одержання ними професійних знань, які відповідають базовому рівню кваліфікації, необхідному для здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні. Страховий та/або перестраховий брокер, який має намір подати до Нацкомфінпослуг документи для внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та отримати свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, проходить навчання за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів тривалістю не менше 72 годин. Після завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів особа складає екзамен. Під час провадження посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні страховий та/або перестраховий брокер через кожні три роки повинен проходити навчання та складати екзамен за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів. {Розділ 3 доповнено новим пунктом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} Розділ 4. Порядок складання екзаменів 4.1. Для перевірки знань за відповідними програмами навчання (підвищення кваліфікації) осіб, для яких установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму, керівників або головних бухгалтерів фінансових установ, кандидатів на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи, страхових та/або перестрахових брокерів навчальними закладами створюються Екзаменаційні (атестаційні) комісії за напрямами діяльності фахівців та фінансових установ. {Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 753 від 15.10.2009; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 4.2. Екзамени проводяться навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та з якими Нацкомфінпослуг уклала договори про співробітництво з проведення екзаменів для фахівців, зазначених у пункті 4.1 цього розділу (далі - договір про співробітництво з проведення екзаменів). {Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 4.3. Склад Екзаменаційної (атестаційної) комісії з числа погоджених Нацкомфінпослуг осіб затверджується наказом керівника навчального закладу, на базі якого проводитиметься екзамен. {Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012, № 1321 від 29.04.2014} До складу Екзаменаційної (атестаційної) комісії входять представники Нацкомфінпослуг, а також можуть входити представники інших державних органів, закладів освіти, наукових установ та організацій. Екзаменаційна (атестаційна) комісія створюється в кількості не менше трьох осіб у складі голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії, заступника голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії та членів комісії, один з яких виконує обов'язки секретаря Екзаменаційної (атестаційної) комісії. {Абзац третій пункту 4.3 розділу 4 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} Головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії є представник Нацкомфінпослуг (не нижче Члена Нацкомфінпослуг). {Абзац четвертий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012} 4.4. Екзаменаційна (атестаційна) комісія виконує такі функції: 1) призначає місце, дату та час проведення екзамену; 2) допускає осіб до складання екзамену за результатами розгляду поданих документів; 3) проводить екзамен; 4) забезпечує дотримання правил проведення екзамену; 5) розглядає, затверджує та оформлює результати екзамену. 4.5. Дата проведення екзамену призначається рішенням Екзаменаційної (атестаційної) комісії, оформленим відповідним протоколом, який підписують голова та секретар Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Таке рішення приймається не пізніше ніж за тиждень до дати проведення екзамену. Інформація про дату екзамену оприлюднюється шляхом публікації оголошень у засобах масової інформації або іншим способом. 4.6. Навчальний заклад, на базі якого проводиться екзамен, приймає та готує до розгляду Екзаменаційної (атестаційної) комісії документи осіб, які виявили бажання скласти екзамен. 4.7. Екзаменаційна (атестаційна) комісія розглядає документи вищезазначених осіб та осіб, що проходили навчання за кордоном, на відповідність установленим вимогам і приймає рішення про допуск до екзамену. При недопущенні Екзаменаційною (атестаційною) комісією особи до екзамену їй видається письмова відмова з обґрунтуванням причини відмови та повертаються документи, подані такою особою. У цьому разі вважається, що особа не складала екзамен. Особа, яку не було допущено до екзамену, після усунення причини відмови може повторно подати документи до Екзаменаційної (атестаційної) комісії. 4.8. Особи, які складатимуть екзамен на відповідність кваліфікаційному мінімуму та претендують на одержання кваліфікаційного свідоцтва, повинні мати вищу освіту. {Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 4.9. Для участі в екзамені особа подає до Екзаменаційної (атестаційної) комісії: 1) заяву на участь у екзамені (додаток); 2) копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані; 3) копію сертифіката або свідоцтва про проходження навчання (підвищення кваліфікації) окремих категорій фахівців за відповідною навчальною програмою або програмою підвищення кваліфікації (за наявності), засвідчену підписом керівника навчального закладу, який видав свідоцтво чи сертифікат; {Підпункт 3 пункту 4.9 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} {Підпункт 4 пункту 4.9 розділу 4 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} 4) копію документа про вищу освіту; 5) 2 фотокартки форматом 4 х 6 см. 4.10. Перед початком екзамену члени Екзаменаційної (атестаційної) комісії роз'яснюють особам, які мають намір складати такий екзамен, правила проведення екзамену. Екзаменаційна (атестаційна) комісія проводить екзамен у формі тестування та співбесіди. До співбесіди допускаються особи, які пройшли тестування. За наслідками співбесіди Екзаменаційна (атестаційна) комісія приймає рішення про достатність рівня знань фахівця. Проведення екзамену може відбуватись у дистанційній формі, організація проведення якої встановлюється навчальним закладом за погодженням із головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії. {Пункт 4.10 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 923 від 19.05.2020} 4.11. Тестові запитання, відповіді (ключі) на них та варіанти тестів формуються навчальним закладом, на базі якого проводиться екзамен, погоджуються з Нацкомфінпослуг та затверджуються Екзаменаційною (атестаційною) комісією. Тестові запитання повинні передбачати однозначну відповідь та ідентифікацію правильних та неправильних відповідей. Тест складається не менш ніж із 100 запитань, склад та структура яких мають відповідати навчальній програмі, за якою проводиться екзамен. Бланки для тестування засвідчуються підписом керівника навчального закладу, на базі якого проводиться екзамен. {Абзац другий пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} Час роботи над тестом не перевищує 120 хвилин. У разі коли кількість запитань перевищує 100, час роботи має бути подовжено відповідно до кількості запитань, за рішенням Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Оцінювання кожного запитання тесту здійснюється за двобальною шкалою (1 бал - якщо відповідь правильна, 0 балів - якщо відповідь неправильна або не надана). Відповіді на запитання тесту фахівець заносить у бланк для тестування, який після тестування підписується ним особисто і надається Екзаменаційній (атестаційній) комісії для перевірки. В разі виправлення відповідей особа, що складає екзамен, повинна закреслити невірну відповідь і розписатися поряд з виправленням. Бланк тестування після його перевірки членом Екзаменаційної (атестаційної) комісії має бути підписаний всіма присутніми членами Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Заповнені бланки тестування фахівців зберігаються в навчальному закладі протягом п'яти років. Екзаменаційна (атестаційна) комісія визнає тестування пройденим, якщо особа дала правильні відповіді не менше ніж на 80 відсотків тестових запитань. Особа, яка не надала необхідної кількості правильних відповідей, вважається такою, що не пройшла тестування та не склала екзамен. 4.12. Співбесіда з особою, що складає екзамен, проводиться не менш ніж двома членами Екзаменаційної (атестаційної) комісії. 4.13. Результати тестування та співбесіди оголошуються особам, які були допущені до складання екзамену. 4.14. Кандидату на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи та страховому та/або перестраховому брокеру, який має намір подати до Нацкомфінпослуг документи для внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та отримати свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка за відповідною програмою підвищення кваліфікації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації дійсне протягом трьох років. Страховому та/або перестраховому брокеру, який під час провадження своєї діяльності кожні три роки проходить навчання та складає екзамен за відповідною програмою підвищення кваліфікації, видається свідоцтво, яке дійсне протягом трьох років. {Пункт 4.14 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 4.15. Оформлення і видачу кваліфікаційного свідоцтва, свідоцтва про підвищення кваліфікації або свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) навчальний заклад, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії, здійснює не пізніше трьох робочих днів від дати проведення екзамену. {Абзац перший пункту 4.15 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} Кваліфікаційне свідоцтво має містити: назву навчального закладу; напис "Кваліфікаційне свідоцтво"; назву відповідної навчальної програми, за якою складено екзамен; номер та дату видачі кваліфікаційного свідоцтва; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен; підпис голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Кваліфікаційне свідоцтво підписується головою та секретарем Екзаменаційної (атестаційної) комісії, засвідчується підписом керівника навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії. {Абзац дев'ятий пункту 4.15 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} Форма бланка свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) затверджується Нацкомфінпослуг. Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) видається строком на три роки та повинно містити: назву навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії; напис "Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) (указується назва програми підвищення кваліфікації керівників (або головних бухгалтерів), певного напряму діяльності фінансової установи)"; номер та дату видачі свідоцтва, строк дії; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала екзамен; запис, що свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) дійсне на ринку фінансових послуг, регулювання якого віднесено до повноважень Нацкомфінпослуг; підписи голови та секретаря Екзаменаційної (атестаційної) комісії, підпис керівника навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії. {Абзац сімнадцятий пункту 4.15 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} {Пункт 4.15 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008} 4.16. Рішення, прийняті Екзаменаційною (атестаційною) комісією за результатами екзамену, оформлюються протоколом Екзаменаційної (атестаційної) комісії, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами Екзаменаційної (атестаційної) комісії та затверджується підписом керівника навчального закладу, на базі якого організована робота Екзаменаційної (атестаційної) комісії. Перший примірник указаного протоколу в тижневий строк передається до Нацкомфінпослуг. Другий примірник протоколу зберігається вказаним навчальним закладом протягом п'яти років від дати проведення екзамену. {Пункт 4.16 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1455 від 21.08.2018} 4.17. Протокол Екзаменаційної (атестаційної) комісії повинен містити: 1) список осіб, які допущені до участі в екзамені; 2) результати тестування та співбесіди; 3) результати екзамену; 4) номери кваліфікаційних свідоцтв, свідоцтв про підвищення кваліфікації або свідоцтв про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів), що видаються. {Підпункт 4 пункту 4.17 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 529 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 4.18. Особа, яка не склала екзамен, має право повторно скласти екзамен лише через 3 місяці в порядку, визначеному цим Положенням. 4.19. Особа, яка не склала екзамен, має право оскаржити дії Екзаменаційної (атестаційної) комісії в Нацкомфінпослуг. 4.20. Нацкомфінпослуг отримує інформацію з реєстру виданих сертифікатів та/або свідоцтв, що веде навчальний заклад. {Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 923 від 19.05.2020} 4.21. Документи, подані особою до Екзаменаційної (атестаційної) комісії для участі в екзамені, після проведення екзамену повинні зберігатись навчальним закладом протягом п'яти років. {Пункт 4.22 розділу 4 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1321 від 29.04.2014} 4.22. Контроль за дотриманням навчальним закладом умов договору щодо проведення навчання здійснює Нацкомфінпослуг. Заступник директора Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг С.Г. Хоружий Начальник юридичного управління Д.В. Ткаченко Додаток до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг ЗАЯВА
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси