Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Мінагрополітики України; Наказ, Правила, Довідка, Форма, Свідоцтво, Сертифікат від 01.08.2014 № 288

Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Реєстрація: Мін'юст України від 03.10.2014 № 1202/25979

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1202-14

Текст документа від 05.12.2017:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2014  № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2014 р.
за № 1202/25979

Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 578 від 26.10.2017}

Відповідно до статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", статті 7 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", пункту 11 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня 2009 року № 85 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за № 519/16535 (із змінами).

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної фіскальної служби України

Заступник Голови Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
І.О. Білоус


В.В. БашинськийМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.08.2014 № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 жовтня 2014 р.
за № 1202/25979

ПРАВИЛА
заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють форми бланків ветеринарних документів, правила заповнення ветеринарних документів, правила зберігання та списання ветеринарних документів, вимоги до обліку ветеринарних документів.

Ветеринарні документи, форми яких наведено у додатках 1 - 13 до цих Правил, оформлюються на власних бланках компетентного органу, які виготовляються друкарським способом (у тому числі із застосуванням комп’ютерної техніки).

{Абзац другий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

1.2. Міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки, ветеринарно-санітарні паспорти на тварин видаються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини фізичним та юридичним особам.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

1.3. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про ветеринарну медицину" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

II. Правила заповнення ветеринарних документів

2.1. Посадова особа при видачі ветеринарного документа засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджується іншими ветеринарними документами встановленої форми, виданими ветеринарними фахівцями, що мають право на оформлення цих документів.

Ветеринарні документи, написані чорнилом різного кольору або неоднаковим почерком (крім підпису), а також такі, що мають виправлення, не мають підпису та/або печатки, дати видачі, вважаються недійсними.

Дозволяється заповнювати ветеринарний документ, його другий оригінал і корінець друкарськими пристроями або кульковою ручкою під копіювальний папір, підписуючи потім кожен заповнений бланк ветеринарного документа, його другий оригінал і корінець окремо. При заповненні ветеринарних документів допускається застосування абревіатури (скорочення), яка прийнята в Україні.

Другий оригінал та корінець ветеринарного документа повинні містити оригінали підписів, відбитки печаток.

Ветеринарні свідоцтва форм № 1 та № 2 заповнюються українською мовою та супроводжують товари, які вивозяться за межі району (міста), при їх транспортуванні територією України.

Ветеринарні свідоцтва форм № 1, № 2, № 3 СНД заповнюються російською мовою та супроводжують товари територією країн СНД.

Міжнародні ветеринарні сертифікати заповнюють українською і англійською мовами та/або мовою країни-експортера (імпортера).

Заповнення та видача міжнародних ветеринарних сертифікатів на окремі види вантажів здійснюються відповідними державними інспекторами ветеринарної медицини та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини з урахуванням форм, погоджених ветеринарними адміністраціями інших країн, та/або форм, встановлених країною призначення, і проводяться відповідно до санітарних заходів країни призначення та міжнародних норм.

Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування й строків реалізації товарів при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

2.2. При відправленні товарів чи при переміщенні тварин автомобільним транспортом ветеринарний документ  передається водію (експедитору) як додаток до товарно-транспортних документів з подальшою передачею його одержувачу в пункті призначення.

При перевезенні товарів залізничним, водним і повітряним транспортом ветеринарні свідоцтва (форм № 1, № 2) оформляються комплектом: ветеринарне свідоцтво, його другий оригінал і корінець ветеринарного свідоцтва.

2.3. Ветеринарні документи видаються на підставі безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

2.4. При перевезенні товарів залізничним, водним або авіаційним  транспортом другий оригінал ветеринарного свідоцтва видають старшому провіднику (погоничу), що супроводжує тварин (форма № 1), або кладуть разом з вантажем у вагон, трюм, багаж (форма № 2).

2.5. Ветеринарні документи підписуються державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими лікарями ветеринарної медицини та скріплюються печаткою державної установи ветеринарної медицини.

Після видачі відповідного ветеринарного документа заявнику або уповноваженій ним особі здійснюється відповідний запис у журналах реєстрації видачі ветеринарних документів, форми яких затверджуються головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

Особа, яка одержала ветеринарне свідоцтво, ставить свій підпис про його отримання на корінці.

До ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, крім загальних даних про тварину, вносять дані про проведення дегельмінтизації, обов'язкового щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

2.6.  Опис бланків ветеринарних документів затверджується наказом Мінагрополітики України.

2.7. Спірні питання, пов'язані з видачею ветеринарного документа, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

2.8. Пункти 2.1 - 2.4, абзац третій пункту 2.5 не поширюються на правила заповнення ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.8 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

IІІ. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин

3.1. При відправленні тварин у кількості до 5 голів включно їх перелік із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки вноситься в графу "Особливі відмітки" ветеринарного документа.

При відправленні більше 5 голів тварин до ветеринарного документа додається опис тварин із зазначенням статі, віку, ідентифікаційного номера, серії і номера паспорта, номера ветеринарної картки, який скріплюється печаткою установи, що видала ветеринарний документ.

3.2. При перевезенні тварин обов'язково зазначається кількість голів словами.

3.3. Кількість пред'явлених до відправлення тварин або продукції тваринного походження повинна відповідати кількості, зазначеній у ветеринарному документі.

Ветеринарні довідки, які видані на передзабійний огляд птиці, дійсні протягом 1 доби.

3.4. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта на тварину є огляд тварини державним інспектором ветеринарної медицини, уповноваженим та/або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини та наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

ІV. Правила зберігання та списання ветеринарних документів

4.1. Заповнені корінці ветеринарних документів зберігаються протягом двох років в архіві державної установи ветеринарної медицини, яка відповідає за їх облік.

Після закінчення строку зберігання корінці виданих ветеринарних документів та бланки зіпсованих ветеринарних документів підлягають списанню та знищенню.

В актах на списання корінців виданих ветеринарних документів, строк зберігання яких закінчився, указуються їх кількість і номери.

4.2. Ветеринарні свідоцтва, видані фізичним та юридичним особам, зберігаються протягом періоду реалізації харчових продуктів.

4.3. Після доставки харчового продукту ветеринарні документи зберігаються у власника (реалізатора) або у справах офіційного лікаря ветеринарної медицини, а при реалізації на агропродовольчих ринках - у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи.

V. Вимоги до обліку ветеринарних документів

5.1. Видачу ветеринарних документів реєструють у журналах, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою та засвідчених підписом керівника органу чи установи, що відповідає за їх видачу і зберігання, із зазначенням дати видачі, кому і на який вантаж видано, кількості вантажу, суми утриманих коштів та підписом лікаря, що видав ветеринарний документ.

5.2. Спеціалісти ветеринарної медицини бланки ветеринарних документів отримують у державних органах або установах ветеринарної медицини під підпис.

VI. Нагляд за дотриманням Правил видачі ветеринарних документів

Нагляд за дотриманням цих Правил покладається на державних інспекторів ветеринарної медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, районах (містах), регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. ГетяДодаток 1
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА


Додаток 2
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО


Додаток 3
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО


Додаток 4
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО


Додаток 5
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО


Додаток 6
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО


Додаток 7
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО


Додаток 8
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО


Додаток 9
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 10
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 11
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 12
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних  документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.2)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Додаток 13
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.1 розділу І)

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ
на тварину

{Правила доповнено новим Додатком 13 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси