Про внесення зміни до Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

Верховна Рада України; Закон від 24.12.2015 № 910-VIII

Про внесення зміни до Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 910-19

Текст документа від 24.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про управління об’єктами державної власності"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.49)

Верховна Рада України постановляє :

I. Частину першу статті 11 - 1 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 910-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси