Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

Кабінет Міністрів України; Постанова, Тариф від 27.08.2003 № 1351

Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 1351-2003-п

Текст документа від 05.04.2019:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 27 серпня 2003 р. N 1351 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006 N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються).

2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України, 2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) слова "та санітарно-профілактичні" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351

ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------

| Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування |

| | податку на додану |

| | вартість), гривень |

|----------------------------------------------------------------|

| Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та |

| молекулярно-генетичні дослідження |

|----------------------------------------------------------------|

| 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження|

| |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта |

| |призначення, інструментарію | | |

| |після стерилізації, діагностич-| | |

| |них імунобіологічних | | |

| |препаратів, лікарських | | |

| |засобів та інших об'єктів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 2.|Визначення: | 31,97| -"- |

| | | | |

| | 1) загальної кількості | | |

| | мезофільних анаеробних та | | |

| | факультативно-анаеробних | | |

| | мікроорганізмів в об'єктах| | |

| | середовища життєдіяльності| | |

| | людини | | |

| | | | |

| | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- |

| | бактерій групи кишкової | | |

| | палички в харчових продук-| | |

| | тах, продовольчій сировині| | |

| | та інших об'єктах | | |

| | середовища життєдіяльності| | |

| | людини | | |

| | | | |

| | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження|

| | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика |

| | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті |

| | чним методом | | |

| | | | |

| | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження |

| | антибіотиків у харчових | |одного продукту |

| | продуктах методом | | |

| | дельвотесту | | |

| | | | |

| | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- |

| | мікроорганізмів у | | |

| | харчових продуктах | | |

| | | | |

| | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження|

| | вин у молоці з метиленовим| | |

| | синім | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження |

| |продуктів | |одного продукту |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 4.|Виявлення: | | |

| | | | |

| | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження |

| | Enterobacteriaceae, | |одного показника |

| | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті |

| | вібріонів, ентерококів, | | |

| | золотистого стафілокока, | | |

| | синьогнійної палички, | | |

| | протею, сульфітредукуючих | | |

| | клостридій, Bacillus | | |

| | cereus, бактерій роду | | |

| | лейконосток, легіонел, | | |

| | бруцел, лістерій, ієрсиній| | |

| | у харчових продуктах, | | |

| | продовольчій сировині та | | |

| | інших об'єктах середовища | | |

| | життєдіяльності людини | | |

| | | | |

| | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження |

| | дріжджів у харчових | |одного продукту |

| | продуктах та продовольчій | | |

| | сировині | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- |

| |ності консервованої продукції | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- |

| |консервованої продукції для | | |

| |виявлення причин псування | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- |

| |булочних виробах збудника | | |

| |картопляної хвороби | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 8.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження |

| | специфічної активності, | |одного показника |

| | відтворюваності | |в одному препараті |

| | діагностичних | | |

| | імунобіологічних | | |

| | препаратів | | |

| | | | |

| | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження |

| | чистоти нестерильних | |одного показника |

| | лікарських засобів, | | |

| | косметичних виробів і | | |

| | засобів побутової хімії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 9.|Виявлення бактеріального | | |

| |забруднення середовища | | |

| |життєдіяльності людини методом | | |

| |змивів на: | | |

| | | | |

| | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження|

| | факультативно-анаеробні | | |

| | мікроорганізми | | |

| | | | |

| | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- |

| | палички | | |

| | | | |

| | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- |

| | | | |

| | золотистий стафілокок | 17,07| -"- |

| | | | |

| | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження|

| | мікрофлору | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження |

| |забруднення повітря закритих | |одного показника |

| |приміщень | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | |

| |або паразитологічні та | | |

| |молекулярно-генетичні | | |

| |дослідження із застосуванням | | |

| |ланцюгової полімеразної реакції| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | якісним | 110,68|за одне дослідження|

| | | | |

| | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- |

| | | | |

| | кількісним | 241,45| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- |

| |матеріалі збудників інфекційних| | |

| |захворювань (без ідентифікації)| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- |

| |дисбактеріоз | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 14.|Ідентифікація: | | |

| | | | |

| | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- |

| | Staphylococcus | | |

| | | | |

| | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- |

| | Streptococcus | | |

| | | | |

| | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- |

| | Meningococcus | | |

| | | | |

| | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- |

| | Corynebacterium | | |

| | | | |

| | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- |

| | Bordetella | | |

| | | | |

| | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- |

| | Enterobacteriaceae | | |

| | | | |

| | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- |

| | Pseudomonadaceae | | |

| | | | |

| | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- |

| | | | |

| | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження|

| | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- |

| | Vibrio, Leptospsra і | |організмів |

| | Brucella | | |

| | | | |

| | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження|

| |ботулінічного токсину в реакції| | |

| |нейтралізації на білих мишах | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 16.|Профілактичне дослідження на | | |

| |носійство: | | |

| | | | |

| | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- |

| | інфекцій | | |

| | | | |

| | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- |

| |носійство збудника черевного | | |

| |тифу | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження|

| |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- |

| |(12 дисків) | |організмів |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 19.|Централізоване виготовлення | | |

| |поживних середовищ: | | |

| | | | |

| | рідких | 40,68|за один літр |

| | | | |

| | щільних | 32,29| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | |

| |ні дослідження: | | |

| | | | |

| | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження|

| | проб з об'єктів середовища| | |

| | життєдіяльності людини із | | |

| | застосуванням реакції | | |

| | непрямої гемаглютинації | | |

| | | | |

| | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- |

| | та проб з об'єктів середо-| | |

| | вища життєдіяльності люди-| | |

| | ни із застосуванням | | |

| | реакції аглютинації | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 21.|Виявлення: | | |

| | | | |

| | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження|

| | об'єктах середовища | |одного об'єкта |

| | життєдіяльності людини | | |

| | (ґрунт, сировина тваринно-| | |

| | го походження тощо) | | |

| | | | |

| | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження|

| | господарсько-питного та | | |

| | культурно-побутового | | |

| | водокористування | | |

| | | | |

| | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження |

| | осередкових інфекцій в | |одного показника |

| | об'єктах середовища | | |

| | життєдіяльності людини | | |

| | (туляремії, лістеріозу, | | |

| | єрезіпелоїду і | | |

| | ієрсиніозів) в польовому | | |

| | матеріалі | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження|

| |вірусологічні дослідження | | |

| |біологічного матеріалу та проб | | |

| |з об'єктів середовища | | |

| |життєдіяльності людини із | | |

| |застосуванням реакції | | |

| |зв'язування комплементу | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- |

| |із застосуванням реакції | | |

| |мікроаглютинації лептоспір | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- |

| |чні дослідження біологічного | | |

| |матеріалу та проб з об'єктів | | |

| |середовища життєдіяльності | | |

| |людини із застосуванням | | |

| |імунофлуоресцентної мікроскопії| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 25.|Контроль за якістю поживних | | |

| |середовищ методом: | | |

| | | | |

| | титраційним | 45,02|за один тест-штам |

| | | |або одну суміш |

| | | |штамів |

| | | | |

| | якісним | 33,26| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 26.|Виділення: | | |

| | | | |

| | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження|

| | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу |

| | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті |

| | культурі клітин з | | |

| | негативним результатом | | |

| | | | |

| | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- |

| | сів з об'єктів середовища | | |

| | життєдіяльності людини на | | |

| | культурі клітин з | | |

| | позитивним результатом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять |

| |інших вірусів респіраторної | |досліджень |

| |групи | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження|

| |вірусологічні дослідження | | |

| |біологічного матеріалу та проб | | |

| |з об'єктів середовища | | |

| |життєдіяльності людини із | | |

| |застосуванням реакції | | |

| |нейтралізації | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з |

| |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом |

| |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації|

| |вірусів і бактерій | |за строк однієї |

| | | |експозиції |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 30.|Вірусологічні дослідження | | |

| |біологічного матеріалу та проб | | |

| |з об'єктів середовища | | |

| |життєдіяльності людини із | | |

| |застосуванням: | | |

| | | | |

| | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження|

| | аглютинації | | |

| | | | |

| | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- |

| |або паразитологічні дослідження| | |

| |біологічного матеріалу та проб | | |

| |з об'єктів середовища | | |

| |життєдіяльності людини із | | |

| |застосуванням імуноферментного | | |

| |аналізу | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження|

| |мають епідемічне значення | |одного екземпляра |

| |(синантропні мухи, кровоссальні| | |

| |комари, кліщі та компоненти | | |

| |гнусу) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 33.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження|

| | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби |

| | вих найпростіших у городи-| | |

| | ні, садовині за методами | | |

| | Романенка, Філоненко | | |

| | | | |

| | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- |

| | гельмінтів, цист та ооцист| | |

| | патогенних найпростіших у | | |

| | воді питній, плавальних | | |

| | басейнів, відкритих | | |

| | водоймищ господарсько- | | |

| | побутового призначення та | | |

| | стічній воді за методами | | |

| | Романенка, Новосільцева, | | |

| | Падченка, Філоненко | | |

| | | | |

| | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- |

| | гельмінтів, цист, ооцист | | |

| | кишкових патогенних | | |

| | найпростіших, личинок | | |

| | гельмінтів в осаді стічних| | |

| | вод, кеці, мулі, твердій | | |

| | фракції сільсько- | | |

| | господарських стоків, | | |

| | ґрунті, піску і твердих | | |

| | побутових відходах за | | |

| | методами Романенка, | | |

| | Падченка або Філоненко | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 34.|Виявлення: | | |

| | | | |

| | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження|

| | пір'ях і вовні | | |

| | | | |

| | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- |

| |на наявність алергенних та | | |

| |інших кліщів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- |

| |харчових продуктів (сухофрукти,| | |

| |зернобобові, борошно та | | |

| |крупи) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 37.|Дослідження: | | |

| | | | |

| | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження|

| | ракоподібних та молюсків | | |

| | на личинки гельмінтів, | | |

| | найпростіших, конеподів | | |

| | та інших паразитів риб, | | |

| | небезпечних для здоров'я | | |

| | людини | | |

| | | | |

| | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- |

| | на личинки гельмінтів | | |

| | | | |

| | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- |

| | предметів довкілля на яйця| | |

| | гельмінтів, цисти та | | |

| | ооцисти найпростіших | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 38.|Дослідження біоматеріалу: | | |

| | | | |

| |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- |

| |фрагменти гельмінтів методами | | |

| |збагачення, Бермана і товстого | | |

| |мазка за Като | | |

| | | | |

| |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- |

| |личинки, фрагменти гельмінтів | | |

| |та найпростіші | | |

| | | | |

| |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- |

| |личинки | | |

| | | | |

| |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- |

| |фрагменти гельмінтів та | | |

| |найпростіші | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 39.|Дослідження: | | |

| | | | |

| | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- |

| | яйця гельмінтів | | |

| | | | |

| | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- |

| | кишкові найпростіші | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- |

| |наявність членистоногих | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- |

| |кровоссальних членистоногих на | | |

| |зараженість мікрофіляріями | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- |

| |малярії та інші паразити крові | | |

| |з фарбуванням | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження|

| |синантропних комах до | |одного виду до |

| |інсектицидних засобів | |одного інсектициду |

|----------------------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------------------|

| Дезінфекційні засоби |

|----------------------------------------------------------------|

| 44.|Визначення масової частки: | | |

| | | | |

| | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження|

| | дезінфекційних засобах та | | |

| | робочих розчинах дезінфек-| | |

| | ційних засобів | | |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) активного хлору в | 21,76| -"- |

| | дезінфекційних засобах та | | |

| | робочих розчинах | | |

| | дезінфекційних засобів | | |

| | йодометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження |

| | мінеральних кислот, | |одного показника |

| | спиртів у дезінфекційних | | |

| | засобах та робочих | | |

| | розчинах дезінфекційних | | |

| | засобів титрометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження|

| | поверхнево-активних | | |

| | речовин у дезінфекційних | | |

| | засобах та робочих | | |

| | розчинах дезінфекційних | | |

| | засобів фотоколориметрич- | | |

| | ним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- |

| |четвертинних амонієвих сполук | | |

| |в дезінфекційних засобах та | | |

| |робочих розчинах дезінфекційних| | |

| |засобів титрометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 46.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- |

| | фосфороорганічних сполук | | |

| | в інсектицидних засобах | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- |

| | дератизаційних засобах | | |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 47.|Визначення масової частки: | | |

| | | | |

| | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- |

| | них засобах титрометричним| | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- |

| | дезінфекційних засобах | | |

| | колориметричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- |

| |потенціометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- |

| |дезінфекції візуальним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вода питна, водойм і стічна |

|----------------------------------------------------------------|

| 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження |

| |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника |

| |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | |

| |молібдену, ртуті, хрому | | |

| |загального, міді, свинцю, | | |

| |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | |

| |і нікелю методом атомно- | | |

| |абсорбційної спектрометрії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 51.|Визначення фотоколориметричним | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження|

| | | | |

| | аміаку | 16,92| -"- |

| | | | |

| | нітратів | 17,42| -"- |

| | | | |

| | нітритів | 14,86| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63| -"- |

| |кисню титрометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 53 |Визначення біологічного | 47,04| -"- |

| |споживання кисню титрометричним| | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 54.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) вуглекислоти вільної | 9,88| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) жорсткості (загальної, | 12,71| -"- |

| | постійної та усувної) | | |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) завислих речовин | 9,28| -"- |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12| -"- |

| | тів титрометричним методом| | |

| | | | |

| | 5) кальцію титрометричним | 14,95| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 55.|Визначення титрометричним | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | лужності | 7,58| -"- |

| | | | |

| | водневого показника | 6,28| -"- |

| | | | |

| | | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 56.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) нафтопродуктів | 59,15|за одне дослідження|

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 2) суми солей і сухого | 13,54| -"- |

| | залишку гравіметричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) окислюваності | 14,78| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) поліфосфатів | 31,83| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) роданідів фотометричним | 30,42| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 6) сірководню колориметричним| 11,57| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 7) синтетичних | 22,95| -"- |

| | поверхнево-активних | | |

| | речовин фотометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 57.|Визначення вмісту фенолів | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | газохроматографічним | 53,96| -"- |

| | | | |

| | фотометричним | 37,55| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 58.|Визначення вмісту фтору | 26,75| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 59.|Визначення вмісту | | |

| |титрометричним методом: | | |

| | | | |

| | хлоридів | 12| -"- |

| | | | |

| | хлору залишкового | 10,52| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 60.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) ціанідів фотометричним | 40,89| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) ацетону фотометричним | 47,88| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 33,04| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 49,65| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 62.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) хлороформу, | 52,88|за дослідження |

| | дибромхлорметану, | |одного показника |

| | тетрахлорвуглецю, | | |

| | 1, 1-дихлоретилену і 1, | | |

| | 2-дихлоретану | | |

| | газохроматографічним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) загального органічного | 52,34|за одне дослідження|

| | вуглецю | | |

| | газохроматографічним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) барію титрометричним | 25,26| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) міді, кадмію, свинцю і | 34,03|за дослідження |

| | цинку полярографічним | |одного показника |

| | методом | | |

| | | | |

| | 5) алюмінію фотометричним | 32,92|за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 6) молібдену фотометричним | 50,41| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 7) заліза фотометричним | 20,91| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 8) цинку фотометричним | 50,88| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 9) марганцю фотометричним | 31,41| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 10) міді фотометричним | 30,61| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 11) нікелю фотометричним | 30,44| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 12) хрому фотометричним | 32,81| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 13) кадмію фотометричним | 31,33| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 14) свинцю фотометричним | 34,43| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 15) миш'яку фотометричним | 30,53| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 16) кремнію фотометричним | 30,86| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 17) миш'яку, кадмію, міді, | 30,5 |за дослідження |

| | свинцю, цинку і ртуті | |одного показника |

| | методом інверсійної | | |

| | вольт-амперметрії | | |

| | | | |

| | 18) магнію розрахунковим | 3,25|за одне дослідження|

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 63.|Визначення вмісту | | |

| |флуорометричним методом: | | |

| | | | |

| | кадмію | 40,92|за одне дослідження|

| | | | |

| | цинку | 40,7 | -"- |

| | | | |

| | фенолу | 50,36| -"- |

| | | | |

| | нафтопродуктів | 40,18| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 64.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) калію і натрію | 5,02| -"- |

| | сумарно-розрахунковим | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) сульфатів ваговим | 28,47| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) хімічного споживання | 26,29| -"- |

| | кисню титрометричним | | |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 65.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) запаху органолептичним | 3,03| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) присмаку | 3,03| -"- |

| | органолептичним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вода дистильована |

|----------------------------------------------------------------|

| 66.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) речовин, що відновлюють | 13,05| -"- |

| | перманганат калію, | | |

| | колориметричним методом | | |

| | | | |

| | 2) сульфатів колориметричним | 13,72| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 67.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- |

| |потенціометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 68.|Визначення кількості: | | |

| | | | |

| | 1) свинцю, цинку, заліза, | 42,06|за дослідження |

| | кальцію і міді атомно- | |одного показника |

| | абсорбційним методом | | |

| | | | |

| | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) алюмінію колориметричним | 17,91| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження|

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження |

| | міді, свинцю і цинку | |одного показника |

| | колориметричним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Ґрунт |

|----------------------------------------------------------------|

| 69.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) аміаку фотометричним | 44,95|за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) миш'яку титрометричним | 43,68| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 70.|Визначення кількості азоту | 29,58| -"- |

| |загального титрометричним | | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 71.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) вологості | 27,4 | -"- |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 2) заліза, марганцю, | 43,53|за дослідження |

| | кобальту фотометричним | |одного показника |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 72.|Визначення кількості методом: | | |

| | | | |

| | іонометричним - нітратів | 18,56|за одне дослідження|

| | | | |

| | потенціометричним - фторидів | 41,14| -"- |

| | | | |

| | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 73.|Визначення кількості | 53,86| -"- |

| |сульфат-іонів потенціометричним| | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 74.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) фосфору фотометричним | 49,72| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) формальдегіду, бензолу, | 53,96|за дослідження |

| | толуолу і ксилолу методом | |одного показника |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 3) міді, кадмію, цинку, | 52,13| -"- |

| | нікелю і свинцю методом | | |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 4) калію фотометричним | 31,96|за одне дослідження|

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження|

| |у водній та сольовій витяжці | | |

| |потенціометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 76.|Визначення вмісту гумусу | 32,89| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 77.|Визначення ферментативної | 69,2 | -"- |

| |активності групи оксидоредуктаз| | |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 78.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) свинцю полярографічним | 41,92| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) формальдегіду | 36,91| -"- |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 79.|Визначення кількості | 91,04| -"- |

| |нафтопродуктів гравіметричним | | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 80.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) міді, кадмію, свинцю, | 44,86|за дослідження |

| | цинку і ртуті методом | |одного показника |

| | інверсійної вольт- | | |

| | амперметрії | | |

| | | | |

| | 2) міді, кадмію, цинку, | 40,85| -"- |

| | свинцю, нікелю, ртуті, | | |

| | заліза, марганцю і | | |

| | кобальту атомно- | | |

| | абсорбційним методом | | |

| | | | |

| | 3) ртуті фотометричним | 45,58|за одне дослідження|

| | методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Харчові продукти |

|----------------------------------------------------------------|

| Алкогольні напої |

|----------------------------------------------------------------|

| 81.|Визначення масової концентрації| 8,65| -"- |

| |загального екстракту | | |

| |рефрактометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 82.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) летких кислот | 32,18| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) кислот, що титруються, | 14,32| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) альдегідів методом | 53,7 | -"- |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 5) метанолу методом | 54,81| -"- |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 6) метанолу фотометричним | 48,86| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 7) сивушних масел або | 73,94| -"- |

| | складних ефірів методом | | |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 8) сивушних масел | 29,08| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 9) складних ефірів | 47,19| -"- |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 83.|Визначення природи | 11,85| -"- |

| |барвника (якісна реакція) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 84.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) алкоголю без відгону | 7,79| -"- |

| | | | |

| | 2) алкоголю з відгоном | 22,42| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 85.|Визначення: | 18,21| -"- |

| | 1) в безалкогольних напоях | | |

| | насиченості двоокисом | | |

| | вуглецю фізичним методом | | |

| | | | |

| | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53| -"- |

| | гравіметричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 86.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) свинцю, кадмію, цинку, | 40,4 |за дослідження |

| | заліза і міді атомно- | |одного показника |

| | абсорбційним методом | | |

| | | | |

| | 2) ртуті безполуменевим | 40,4 |за одне дослідження|

| | атомно-абсорбційним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) миш'яку, йоду і селену | 39,57|за дослідження |

| | в харчових продуктах | |одного показника |

| | методом інверсійної | | |

| | вольт-амперметрії | | |

| | | | |

| | 4) нітратів і нітритів | 59,13|за одне дослідження|

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) нітратів іонометричним | 20,87| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 6) нітрозодиметиламіну і | 148,54| -"- |

| | натрозодіетиламіну в | | |

| | продовольчій сировині та | | |

| | продуктах харчування | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження|

| | В1, афлатоксин М1, | | |

| | зеаралінон, дезоксиніва- | | |

| | леол, патулін і Т2-токсин)| | |

| | методом високоефективної | | |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33| -"- |

| | В1, афлатоксин М1, | | |

| | зеаралінон, дезоксиніва- | | |

| | леол і патулін) методом | | |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 9) гормональних препаратів | 148,22| -"- |

| | (діетилстильбестролу, | | |

| | тестостерону, | | |

| | естрадіолу-17b) методом | | |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 10) гормональних препаратів | 162,69| -"- |

| | (діетилстильбестролу, | | |

| | тестостерону, | | |

| | естрадіолу-17b) методом | | |

| | високоефективної рідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 11) гістаміну фотометричним | 59,86| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 12) синтетичних барвників | 64,05| -"- |

| | методом високоефективної | | |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження |

| | вачів, ксиліту і сорбіту | |одного показника |

| | методом високоефективної | | |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 14) водорозчинних вітамінів | 92,52| -"- |

| | B1, B2 методом флуоресцен-| | |

| | ції | | |

| | | | |

| | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження|

| | колориметричним методом | | |

| | | | |

| | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 17) жиророзчинних вітамінів | 49,14|за дослідження |

| | A, E, b-каротину | |одного показника |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 18) кофеїну, теоброміну | 69,99|за одне дослідження|

| | методом високоефективної | | |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 19) білка, амінного азоту за | 40,22| -"- |

| | К'єльдалем | | |

| | | | |

| | 20) жиру гравіметричним | 22,92| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 21) жиру методом Сокслета | 34,47| -"- |

| | | | |

| | 22) жиру рефрактометричним | 22,84| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 23) редукуючих цукрів та | 37,47|за одне дослідження|

| | загального цукру | | |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 87.|Визначення кількості: | | |

| | | | |

| | 1) цукру методом гарячого | 47,07| -"- |

| | титрування | | |

| | | | |

| | 2) лактози титрометричним | 39,3 | -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) сахарози поляриметричним | 17,66| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) хлориду натрію | 16,65| -"- |

| | титрометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 88.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) загального фосфору | 49,57| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) етилового спирту | 15,63| -"- |

| | гравіметричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 89.|Визначення кількості | | |

| | | | |

| | 1) вологи гравіметричним | 15| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) водорозчинних сухих | 17,84| -"- |

| | речовин рефрактометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) водорозчинних | 26,07| -"- |

| | екстрактивних речовин | | |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 4) загальної золи та золи | 40,5 | -"- |

| | нерозчинної у | | |

| | 10-відсотковій соляній | | |

| | кислоті гравіметричним | | |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 90.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) наявності піску та | 18,13| -"- |

| | мінеральних домішок | | |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 2) водневого показника | 13,21| -"- |

| | потенціометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) кислотності | 12,66| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) лужності | 13,1 | -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) кольоровості за шкалою | 28,34| -"- |

| | стандартних розчинів йоду | | |

| | | | |

| | 6) кислотного числа | 23,16| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 7) перекисного числа | 20,06| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 8) йодного числа | 29,83|за одне дослідження|

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 9) густини за допомогою | 5,16| -"- |

| | ареометра | | |

| | | | |

| | 10) складових частин | 10,29| -"- |

| | продукту гравіметричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 11) вмісту вільного, | 41,31| -"- |

| | зв'язаного і загального | | |

| | сірчистого ангідриду | | |

| | титрометричним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Жирові продукти |

|----------------------------------------------------------------|

| 91.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29| -"- |

| | вершково-рослинному маслі | | |

| | за числом Рейхерта-Мейссля| | |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) відстою за вагою | 11,94| -"- |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 3) числа омилення | 49,89| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) кількості неомилених | 42,87| -"- |

| | речовин гравіметричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 5) показника заломлення | 12,97| -"- |

| | за допомогою рефрактометра| | |

| | | | |

| | 6) жирнокислотного складу | 62,1 | -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 7) наявності мила (якісна | 9,91| -"- |

| | реакція) | | |

| | | | |

| | 8) стійкості емульсій за | 8,02| -"- |

| | допомогою центрифуги | | |

| | | | |

| | 9) кількості ерукової | 79,68| -"- |

| | кислоти методом газорідин-| | |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 10) наявності нежирових | 37,11| -"- |

| | домішок гравіметричним | | |

| | методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Мед |

|----------------------------------------------------------------|

| 92.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) наявності щавлевої | 22,42| -"- |

| | кислоти титрометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) діастазного числа | 43,62| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) наявності | 18,47| -"- |

| | оксиметилфурфуролу | | |

| | (якісна реакція) | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Молоко і молочні продукти |

|----------------------------------------------------------------|

| 93.|Визначення наявності: | | |

| | | | |

| | пероксидази | 14,31|за одне дослідження|

| | | | |

| | фосфатази | 14,26| -"- |

| | | | |

| | аміаку, водню пероксиду і | 12,49|за дослідження |

| | соди (якісні реакції) | |одного показника |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 94.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) індексу розчинності | 10,13|за одне дослідження|

| | | | |

| | 2) ступеня чистоти | 5,45| -"- |

|----------------------------------------------------------------|

| М'ясо і м'ясні продукти |

|----------------------------------------------------------------|

| 95.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51| -"- |

| | виробах титрометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) кількості оксипроліну | 69,29| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) ефективності термообробки | 25,54| -"- |

| | | | |

| | 4) кількості крохмалю | 41,43| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) кількості летких жирних | 23,39| -"- |

| | кислот титрометричним | | |

| | методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Продукти переробки плодів |

| та овочів |

|----------------------------------------------------------------|

| 96.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) оксиметилфурфуролу | 35,27| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) пектинових речовин | 29,73| -"- |

| | титрометричним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Прянощі |

|----------------------------------------------------------------|

| 97.|Визначення ефірних масел | 35,63| -"- |

| |методом відгону | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Риба і рибні продукти |

|----------------------------------------------------------------|

| 98.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження |

| | і сірководню (якісні | |одного показника |

| | реакції) | | |

| | | | |

| | 2) кількості летких жирних | 27,03|за одне дослідження|

| | кислот титрометричним | | |

| | методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Чай |

|----------------------------------------------------------------|

| 99.|Визначення кількості: | | |

| | | | |

| | 1) сирої клітковини | 33,21| -"- |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 2) таніну титрометричним | 25,12| -"- |

| | методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Яєчні продукти |

|----------------------------------------------------------------|

|100.|Визначення наявності вільних | 28,17| -"- |

| |жирних кислот титрометричним | | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|101.|Визначення ефективності | 26,59| -"- |

| |пастеризації | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|102.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) свинцю, кадмію, цинку і | 44,86|за дослідження |

| | міді методом інверсійної | |одного показника |

| | вольт-амперметрії | | |

| | | | |

| | 2) свинцю, цинку, кадмію і | 42,93| -"- |

| | міді полярографічним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) миш'яку фотометричним | 40,76|за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) жиру за Гербером | 13,4 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|103.|Органолептика харчових | 5,16| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| | | | |

|104.|Визначення калорійності і | 44,31| -"- |

| |хімічного складу | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|105.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) заліза фотометричним | 48,36| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) йодистого калію | 22,21| -"- |

| | титрометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) білка титрометричним | 47,99|за одне дослідження|

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) крохмалю в консервованій | 30,67| -"- |

| | продукції титрометричним | | |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|106.|Визначення ефективності | 16,49| -"- |

| |термообробки в рибі та | | |

| |рибопродуктах | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|107.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) олова і міді фотометричним| 48,58|за дослідження |

| | методом | |одного показника |

| | | | |

| | 2) консервантів фотометричним| 49,4 |за одне дослідження|

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|108.|Визначення кількості бензойної | 53,37| -"- |

| |кислоти фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|109.|Визначення наявності нітратів в| 20,88| -"- |

| |молоці і продуктах його | | |

| |переробки напівкількісним | | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|110.|Визначення кількості: | | |

| | | | |

| | 1) сахарози в молочних | 20,3 | -"- |

| | продуктах титрометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) сухого знежиреного залишку| 33,67| -"- |

| | в вершковому маслі | | |

| | гравіметричним методом | | |

| | | | |

| | 3) цукру в кондитерських | 38,05| -"- |

| | виробах і молочних | | |

| | консервах титрометричним | | |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|111.|Визначення вмісту синтетичних | 60,46| -"- |

| |барвників фотометричним методом| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|112.|Визначення рівня пористості | 7,87| -"- |

| |хліба | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|113.|Визначення вмісту кофеїну | 50,05| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|114.|Визначення кількості сухих | 25,86| -"- |

| |речовин в початковому суслі | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|115.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) сивушних масел колоримет- | 14,14| -"- |

| | ричним методом | | |

| | | | |

| | 2) метилового спирту колори- | 14,73| -"- |

| | метричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|116.|Визначення наявності фосфатази | 60,09| -"- |

| |в ковбасних виробах фотометрич-| | |

| |ним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих |

| приміщень |

|----------------------------------------------------------------|

|117.|Визначення вмісту азоту | | |

| |діоксиду методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 43,68|за одне дослідження|

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|118.|Визначення вмісту акрилонітрилу| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 47,64| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 49,6 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|119.|Визначення: | | |

| | | | |

| | 1) акролеїну фотометричним | 45,22| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) аміаку фотометричним | 41,92| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|120.|Визначення амінів аліфатичних | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 47,84| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 42,42| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|121.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) амілацетату фотометричним | 48,22| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) ангідриду малеїнового | 41,55| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) ангідриду масляного | 48,62| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) ангідриду миш'яковистого | 40,9 | -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) ангідриду селенистого | 45,45| -"- |

| | фотометричним та | | |

| | полярографічним методом | | |

| | | | |

| | 6) ангідриду сірчистого | 45,44| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 7) ангідриду фосфорного | 38,65| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 8) ангідриду хромового | 41,46| -"- |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|122.|Визначення вмісту аніліну | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 41,74|за одне дослідження|

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 48,95| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|123.|Визначення вмісту ацетону | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 49,57| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 52,96| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|124.|Визначення вмісту ацетальдегіду| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 54,29| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 55,75| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|125.|Визначення вмісту бензолу, | | |

| |ксилолу і толуолу методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 52,32|за дослідження |

| | | |одного показника |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 53,71| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|126.|Визначення вмісту бензину | 55,48|за одне дослідження|

| |газохроматографічним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|127.|Визначення вмісту брому | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

| | | | |

| | фотометричним | 47,19| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|128.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) бутадієну фотометричним | 36,63| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) бутилакрилату фотометрич- | 47,44| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 3) бутилмеркаптану і етилмер-| 53,84|за дослідження |

| | каптану фотометричним | |одного показника |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) бутилметилакрилату | 46,51|за одне дослідження|

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|129.|Визначення вмісту бутилацетату,| | |

| |вінілацетату і етилацетату | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 52,29|за дослідження |

| | | |одного показника |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 51,53| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|130.|Визначення вмісту вінілхлориду | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 44,82|за одне дослідження|

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 62,74| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|131.|Визначення вмісту водню | 40,41| -"- |

| |фосфористого фотометричним | | |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|132.|Визначення вмісту водню | | |

| |фтористого методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 54,13| -"- |

| | | | |

| | потенціометричним | 53,48| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|133.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) водню хлористого | 37,79| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) водню ціанистого | 40,09| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) вуглецю діоксиду | 11,38| -"- |

| | електрохімічним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|134.|Визначення вмісту вуглецю | | |

| |оксиду методом: | | |

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 51,9 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|135.|Визначення вмісту вуглеводнів | 59,58| -"- |

| |насичених С-1 - С-10 | | |

| |газохроматографічним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|136.|Визначення вуглецю чотирихло- | | |

| |ристого методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 48,77| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 52,8 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|137.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) гексаметилендіаміну | 40,17|за одне дослідження|

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 2) гексану методом газорідин-| 53,87| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 3) гідразину та його | 42,21| -"- |

| | похідних фотометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) діалкілфталату | 44,28| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) діетилетаноламіну | 49,61| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 6) діетилфталату, дибутилфта-| 50,78|за дослідження |

| | лату, диметилфталату і | |одного показника |

| | діоктилфталату методом | | |

| | газорідинної хроматографії| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|138.|Визначення вмісту диметиламіну | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 45,32|за одне дослідження|

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|139.|Визначення вмісту | | |

| |диметилформаміду методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 41,54| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 48,04| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|140.|Визначення вмісту діоксану | 47,98| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|141.|Визначення вмісту дихлоретану | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 50,8 | -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 53,21| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|142.|Визначення вмісту дифенілметан-| 45,11| -"- |

| |диізоцианату фотометричним | | |

| |методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|143.|Визначення вмісту диметилтере- | 56,61| -"- |

| |фталату методом газорідинної | | |

| |хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|144.|Визначення вмісту епіхлоргідри-| | |

| |ну методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 38,11| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 46,25|за одне дослідження|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|145.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) етилакрилату фотометричним| 48,09| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) етилацетату методом газо- | 50,05| -"- |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 3) етилбензолу методом газо- | 54,6 | -"- |

| | рідинної хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|146.|Визначення вмісту етиленгліколю| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 44,91| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 51,04| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|147.|Визначення вмісту етилендіаміну| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 47,44| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 52,77| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|148.|Визначення вмісту етилену | 44,55| -"- |

| |оксиду фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|149.|Визначення вмісту етилцелозоль-| | |

| |ву методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 33,99| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 53,51| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|150.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) ефіру діетилового газо- | 44,29| -"- |

| | хроматографічним методом | | |

| | | | |

| | 2) їдких лугів фотометричним | 38,9 | -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) йоду фотометричним | 47,94| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) кальцію гідрохлориду | 54,09| |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) каніфолі фотометричним | 51,91| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|151.|Визначення вмісту капролактаму | | -"- |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 39,42| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 50,97|за одне дослідження|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|152.|Визначення вмісту карбаміду | 48,11| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|153.|Визначення вмісту кислот акри- | | |

| |лової і метакрилової методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 40,72|за дослідження |

| | | |одного показника |

| | | | |

| | газохроматографічним | 52,2 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|154.|Визначення вмісту кислоти: | | |

| | | | |

| | | | |

| | 1) аскорбінової гравіметрич- | 20,36|за одне дослідження|

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 2) ацетилсаліцилової | 37,23| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) борної фотометричним | 49,99| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) масляної газохроматогра- | 50,72| -"- |

| | фічним методом | | |

| | | | |

| | 5) мурашиної фотометричним | 44,1 | -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 6) нікотинової і нікотинаміду| 41,81| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 7) оцтової фотометричним | 31,29| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 8) сірчаної фотометричним | 48,21| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 9) терефталевої фотометричним| 51,58| -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|155.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) кофеїну фотометричним | 51,3 | -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) крезолу газохроматографіч-| 49,92| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 3) кремнію діоксиду | 55,75| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) карбіду кремнію | 27,94| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) левоміцетину фотометричним| 43,13| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 6) метилакрилату фотометрич- | 53,1 | -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 7) метиленхлориду фотометрич-| 36,48|за одне дослідження|

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 8) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- |

| | ричним методом | | |

| | | | |

| | 9) метилмеркаптану фотомет- | 35,61| -"- |

| | ричним методом | | |

| | | | |

| | 10) метилмеркаптану, етил- | 60,25|за дослідження |

| | меркаптану і бутилмерка | |одного показника |

| | птану газохроматографіч- | | |

| | ним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|156.|Визначення вмісту метилметакри-| | |

| |лату методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 44,6 |за одне дослідження|

| | | | |

| | газохроматографічним | 49,22| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|157.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) метилтретинно-бутилового | 45,71| -"- |

| | ефіру газохроматографічним| | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) мінерального масла | 35,23| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) моноетаноламіну | 42,97| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 4) натрію гідрокарбонату | 51,62| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 5) нітриту натрію фотометрич-| 47,78| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 6) натрію хлориду фотометрич-| 50,66| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 7) нафталіну фотометричним | 35,78| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 8) озону фотометричним | 42,26| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 9) піридину фотометричним | 53,04| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 10) пилу гравіметричним | 24,4 | -"- |

| | методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|158.|Визначення вмісту пропілацетату| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 44,83| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 50,46| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|159.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) псевдокумолу газохромато- | 54,83|за одне дослідження|

| | графічним методом | | |

| | | | |

| | 2) сажі фотометричним методом| 27,12| -"- |

| | | | |

| | 3) селену і діоксиду селену | 51,05|за дослідження |

| | полярографічним та | |одного показника |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|160.|Визначення вмісту сірководню | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 40,49|за одне дослідження|

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|161.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) сірковуглецю фотометричним| 31,85| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) синтетичних мийних речовин| 39,84| -"- |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|162.|Визначення вмісту скипидару | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | газохроматографічним | 51,85| -"- |

| | | | |

| | фотометричним | 42,94| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|163.|Визначення вмісту сольвент-наф-| 52,34| -"- |

| |ти газохроматографічним методом| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|164.|Визначення вмісту стиролу | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 54,73| -"- |

| | | | |

| | фотометричним | 50,82| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|165.|Визначення вмісту спиртів: | | |

| | | | |

| | 1) етилового, бутилового, | 35,36|за дослідження |

| | метилового та ізопропіло- | |одного показника |

| | вого фотометричним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) етилового, бутилового, | 45,15| -"- |

| | метилового, ізопропілово- | | |

| | го, пропілового, н-бутило-| | |

| | вого, втор-бутилового та | | |

| | ізобутилового методом | | |

| | газорідинної хроматографії| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|166.|Визначення вмісту тетрагідрофу-| | |

| |рану методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 35,11|за одне дослідження|

| | | | |

| | газохроматографічним | 42,86| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|167.|Визначення вмісту тетраетил- | | |

| |свинцю методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 46,83| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 53,57| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|168.|Визначення вмісту тетрахлорети-| | |

| |лену методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 49,05| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 60,39| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|169.|Визначення вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) тіураму фотометричним | 50,21| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) толуілендиізоціанату | 53,2 | -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) триетиламіну фотометричним| 49,66| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 4) трикрезилфосфату | 46,36| -"- |

| | фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|170.|Визначення вмісту трихлоретану | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 51,77| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 55,94| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|171.|Визначення вмісту трихлоретиле-| | |

| |ну методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 50,6 | -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 52,8 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|172.|Визначення вмісту уайт-спіриту | 51,47| -"- |

| |методом газорідинної | | |

| |хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|173.|Визначення вмісту хлору | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | електрохімічним | 11,38| -"- |

| | | | |

| | фотометричним | 49,63|за одне дослідження|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|174.|Визначення вмісту фенолу | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 48,32| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 52,5 | -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|175.|Визначення вмісту формальдегіду| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 37,62| -"- |

| | | | |

| | полярографічним | 49,84| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 53,43| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|176.|Визначення вмісту солей | 60,83| -"- |

| |фтористоводневої кислоти | | |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|177.|Визначення вмісту фурфуролу | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 35,5 | -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 45,59| -"- |

| | | | |

| | полярографічним | 45,57| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|178.|Визначення вмісту циклогексану | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 44,43| -"- |

| | | | |

| | газохроматографічним | 49,98| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|179.|Визначення вмісту циклогексано-| | |

| |ну методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 45,77| -"- |

| | | | |

| | газорідинної хроматографії | 50,78| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|180.|Визначення вмісту алюмінію | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 52,67| -"- |

| | | | |

| | атомно-абсорбційним | 45,46| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|181.|Визначення вмісту берилію | 50,97|за одне дослідження|

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|182.|Визначення вмісту фотометричним| | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | вольфраму | 46,17| -"- |

| | | | |

| | молібдену | 48,81| -"- |

| | | | |

| | марганцю | 51,07| -"- |

| | | | |

| | ванадію | 52,53| -"- |

| | | | |

| | хрому та оксиду хрому | 46,65| -"- |

| | | | |

| | цинку та оксиду цинку | 56,6 | -"- |

| | | | |

| | кадмію | 45,29| -"- |

| | | | |

| | міді | 51,12| -"- |

| | | | |

| | нікелю | 50,35| -"- |

| | | | |

| | свинцю | 49,67| -"- |

| | | | |

| | заліза | 44,46| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|183.|Визначення вмісту атомно- | | |

| |абсорбційним методом: | | |

| | | | |

| | вольфраму | 50,4 | -"- |

| | | | |

| | молібдену | 55,26| -"- |

| | | | |

| | марганцю, міді і свинцю | 51,15|за дослідження |

| | | |одного показника |

| | | | |

| | ванадію і нікелю | 50,47| -"- |

| | | | |

| | хрому та оксиду хрому | 50,47|за одне дослідження|

| | | | |

| | цинку та оксиду цинку | 50,38| -"- |

| | | | |

| | кадмію | 49,19| -"- |

| | | | |

| | заліза | 49,57| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|184.|Визначення вмісту полярографіч-| | |

| |ним методом: | | |

| | | | |

| | вольфраму | 51,78|за одне дослідження|

| | | | |

| | молібдену | 50,32| -"- |

| | | | |

| | марганцю | 43,27| -"- |

| | | | |

| | хрому та оксиду хрому | 44,81| -"- |

| | | | |

| | цинку та оксиду цинку | 43,46| -"- |

| | | | |

| | кадмію | 49,67| -"- |

| | | | |

| | міді | 43,03| -"- |

| | | | |

| | нікелю | 43,18| -"- |

| | | | |

| | свинцю | 42,92| -"- |

| | | | |

| | заліза | 49,57| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|185.|Визначення вмісту титану | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 57,1 | -"- |

| | | | |

| | полярографічним | 50,43| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|186.|Визначення вмісту кобальту і | | |

| |оксиду кобальту методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 50,93| -"- |

| | | | |

| | атомно-абсорбційним | 49,95| -"- |

| | | | |

| | полярографічним | 49,16| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|187.|Визначення вмісту миш'яку | 41,15| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|188.|Визначення вмісту олова | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | фотометричним | 46,15| -"- |

| | | | |

| | полярографічним | 49,43| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|189.|Визначення вмісту ртуті | | |

| |методом: | | |

| | | | |

| | безполуменевим атомно-абсорб- | 17,07|за одне дослідження|

| |ційним | | |

| | | | |

| | фотометричним | 36,06| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|190.|Визначення вмісту цирконію | 53,96| -"- |

| |фотометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|191.|Визначення показників | 17,07| -"- |

| |мікроклімату (температури, | | |

| |вологості і швидкості руху | | |

| |повітря) інструментальним | | |

| |методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вироби парфумерні, косметичні |

|----------------------------------------------------------------|

| Вироби косметичні |

|----------------------------------------------------------------|

|192.|Визначення масової частки води | 44,5 | -"- |

| |та легких речовин, сухих | | |

| |речовин | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|193.|Визначення водневого показника,| 22,02| -"- |

| |колоїдної стабільності, | | |

| |термостабільності | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Крем косметичний |

|----------------------------------------------------------------|

|194.|Визначення масової частки | 7,79| -"- |

| |гліцерину | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|195.|Визначення масової частки | 47,26| -"- |

| |загальних лугів у перерахунку | | |

| |на їдкий калій | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|196.|Визначення показників | 33,54| -"- |

| |функціонального призначення: | | |

| |очисна здатність, мийна | | |

| |здатність, приріст блиску | | |

| |та емульгувальна здатність | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|197.|Визначення масової частки | 33,9 | -"- |

| |домішок, нерозчинних у воді | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|198.|Визначення масової частки | 58,65| -"- |

| |жирних кислот | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|199.|Визначення масової частки суми | 54,56| -"- |

| |неомилених органічних речовин | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Пестициди |

|----------------------------------------------------------------|

|200.|Визначення залишкової кількості| | |

| |пестицидів у харчових продуктах| | |

| |та об'єктах навколишнього | | |

| |природного середовища: | | |

| | | | |

| | 1) амітразу методом тонкоша- | 96,07| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 2) похідних ацетанілідів | 98,42|за одне дослідження|

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 3) похідних ацетанілідів | 129,42| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 4) ацетохлору (аценіту, | 128,4 | -"- |

| | харнесу, трофі та ацеталу)| | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 5) ацетохлору (аценіту, | 121,65| -"- |

| | харнесу, трофі та ацеталу)| | |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 6) бенсултапу методом тонко- | 90,11| -"- |

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 7) бентазону методом | 127,67| -"- |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 8) бромистого метилу методом | 90,73| -"- |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 9) бромпропілату методом | 80,43| -"- |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 10) гліфосату методом газорі-| 125,47| -"- |

| | динної хроматографії | | |

| | | | |

| | 11) гліфосату методом тонко- | 76,94| -"- |

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 12) дазомету методом тонкоша-| 80,43| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 13) дифенацину фотометричним | 72,84| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 14) 2,4-Д методом газорідин- | 113,11| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 15) етилмеркурхлориду | 100,58| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 16) етилмеркурхлориду | 86,2 | -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 17) інсегару (феноксикарбу) | 111,45| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 18) інсегару (феноксикарбу) | 101,95| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 19) похідних карбамінової | 100,18| -"- |

| | кислоти методом тонкоша- | | |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 20) карбоксину методом тонко-| 91,42| -"- |

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 21) карібу (трифторсульфурон-| 111,16| -"- |

| | метилу) методом газоріди-| | |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 22) клетодиму методом | 162,5 |за одне дослідження|

| | високоефективної рідинної| | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 23) ленацилу методом тонкоша-| 88,54| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 24) лінурону методом тонкоша-| 95,98| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 25) маврику методом тонкоша- | 96,32| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 26) маврику методом газоріди-| 105,46| -"- |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 27) максиму (флудіоксонілу) | 88,79| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 28) манкоцебу фотометричним | 69,42| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 29) матчу (люфенурону) | 89,35| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 30) таких, що містять у | 51,2 | -"- |

| | складі мідь, фотометрич- | | |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 31) 2М-4Х методом тонкошаро- | 92,43| -"- |

| | вої хроматографії | | |

| | | | |

| | 32) 2М-4Х методом газорідин- | 101,57| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 33) 2М-4Х методом високоефек-| 142,9 | -"- |

| | тивної рідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 34) похідних неонікотиноїдів | 97,24| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 35) похідних неонікотиноїдів | 122,55| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 36) похідних нітрофенолу | 103,16| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 37) омайту (пропаргиту) | 156,28| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 38) синтетичних піретроїдів | 80,83| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 39) синтетичних піретроїдів | 100,02| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 40) піридату методом тонкоша-| 95,06| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 41) пропамокарбу гідрохлориду| 161,22| -"- |

| | методом високоефективної | | |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 42) пропанілу методом газорі-| 98,2 | -"- |

| | динної хроматографії | | |

| | | | |

| | 43) пропанілу методом тонко- | 77,44| -"- |

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 44) пропаргіту методом тонко-| 97,32|за одне дослідження|

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 45) ридомілу (металаксилу) | 95,62| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 46) ридомілу (металаксилу) | 94,67| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 47) ровралю методом тонкоша- | 98,71| -"- |

| | рової хроматографії | | |

| | | | |

| | 48) ровралю методом газоріди-| 102,72| -"- |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 49) таких, що містять у | 115,49| -"- |

| | складі ртуть, | | |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 50) похідних сим-триазинів | 83,88| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 51) похідних сим-триазинів | 114,34| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 52) похідних сульфанілсечовин| 141,11| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 53) тарги методом тонкошаро- | 90,85| -"- |

| | вої хроматографії | | |

| | | | |

| | 54) тарги методом газорідин- | 99,74| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 55) похідних тіо- і | 92,88| -"- |

| | дитіокарбаматів методом | | |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 56) тіофанат-метилу методом | 95,86| -"- |

| | тонкошарової хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 57) похідних триазолів | 89,54| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 58) похідних триазолів | 109,42| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 59) триасульфурону (лограну) | 96,72| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 60) триасульфурону (лограну) | 104,81| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 61) трифлураліну методом | 94,58| -"- |

| | тонкошарової хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 62) трихлорацетату натрія | 77,38| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 63) похідних феноксиалканкар-| 88,8 | -"- |

| | бонових кислот методом | | |

| | тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 64) похідних феноксиалканкар-| 113,85| -"- |

| | бонових кислот методом | | |

| | газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 65) похідних фенілсечовин | 90,35|за одне дослідження|

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 66) фенаримолу методом газо- | 88,61| -"- |

| | рідинної хроматографії | | |

| | | | |

| | 67) фосфороводню фотометрич- | 66,54| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 68) фосфорорганічних пестици-| 109,04| -"- |

| | дів методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 69) фосфорорганічних пестици-| 93,33| -"- |

| | дів методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 70) фюзиладу методом тонко- | 83,57| -"- |

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 71) хлорорганічних пестицидів| 82,25| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 72) хлорорганічних пестицидів| 103,74| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 73) хлоридазону методом | 81,29| -"- |

| | тонкошарової хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 74) шогуну методом газорідин-| 115,01| -"- |

| | ної хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|201.|Визначення масової частки | 102,2 | -"- |

| |пестицидів фосфаміду, рогору в | | |

| |протруєному насінні зернових, | | |

| |зернобобових та овочевих | | |

| |культур методом газорідинної | | |

| |хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|202.|Визначення масової частки | | |

| |пестицидів у протруєному | | |

| |насінні зернових, зернобобових | | |

| |та овочевих культур методом: | | |

| | | | |

| |тонкошарової хроматографії | 97,36| -"- |

| | | | |

| |високоефективної рідинної | 155,89| -"- |

| |хроматографії | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Визначення інших хімічних речовин |

|----------------------------------------------------------------|

|203.|Синтетичні мийні засоби. | 65,96| -"- |

| |Визначення залишкової | | |

| |кількості поверхнево-активних | | |

| |речовин на посуді та тканині | | |

| |після застосування мийних | | |

| |засобів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|204.|Визначення органолептичних | 5,57| -"- |

| |показників | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|205.|Визначення показника: | | |

| | | | |

| | 1) стійкости до поту | 5,63|за одне дослідження|

| | | | |

| | 2) стійкости до слини | 5,48| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|206.|Визначення водного показника | 6,28| -"- |

| |потенціометричним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|207.|Визначення в рідкому | | |

| |модельному середовищі вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) бору фотометричним | 19,16| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 2) фтору фотометричним | 27,2 | -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 3) цинку, нікелю, кадмію, | 33,03|за дослідження |

| | кобальту і міді методом | |одного показника |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 4) заліза, кадмію, кобальту, | 37,9 | -"- |

| | марганцю, міді, нікелю, | | |

| | свинцю, цинку і хрому | | |

| | атомно-абсорбційним | | |

| | методом | | |

| | | | |

| | 5) миш'яку, кадмію, міді, | 38,7 | -"- |

| | свинцю, цинку і ртуті | | |

| | методом інверсійної | | |

| | вольт-амперметрії | | |

| | | | |

| | 6) фенолу методом газорідин- | 40,81|за одне дослідження|

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 7) дифенілолпропану методом | 43,9 | -"- |

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 8) діоктилфталату, | 45,65|за дослідження |

| | дибутилфталату і диметил- | |одного показника |

| | фталату методом газоріди- | | |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 9) капролактаму методом | 40,09|за одне дослідження|

| | тонкошарової хроматографії| | |

| | | | |

| | 10) формальдегіду методом | 50,39| -"- |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 11) формальдегіду | 50,77| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 12) стиролу, етилбензолу, | 45,2 |за дослідження |

| | бензолу, ізопропілбензо- | |одного показника |

| | лу, толуолу і ксилолу | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 13) бутилакрилату, бутилмета-| 41,17| -"- |

| | крилату, метилметакри- | | |

| | лату, метилакрилату та | | |

| | акрилонітрилу методом | | |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 14) вінілацетату методом | 43,37|за одне дослідження|

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 15) гексаметилендіаміну | 42,48|за одне дослідження|

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 16) заліза фотометричним | 20,56| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 17) алюмінію методом | 41,56| -"- |

| | спектрофотометрії | | |

| | | | |

| | 18) тіураму, цимату, вулкаци-| 45,58|за дослідження |

| | ту, каптаксу, альтаксу і | |одного показника |

| | сульфенаміду методом | | |

| | тонкошарової хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 19) неозону Д методом тонко- | 46,23|за одне дослідження|

| | шарової хроматографії | | |

| | | | |

| | 20) моноетиланіліну | 42,39| -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 21) дифенілгуанідину | 42,8 | -"- |

| | методом тонкошарової | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 22) барію фотометричним | 34,23| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 23) хрому фотометричним | 33,59| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 24) миш'яку фотометричним | 40,89| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 25) марганцю фотометричним | 40,74| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 26) спиртів пропілового, | 35,83|за дослідження |

| | ізопропілового, бутилово-| |одного показника |

| | го, ізобутилового, | | |

| | метилового і етилового, | | |

| | етилацетату, бутилацета- | | |

| | ту, ацетону, гексану, | | |

| | гептану і бензину методом| | |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 27) хлористого вінілу | 58,72|за одне дослідження|

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 28) дихлоретану, метиленхло- | 44,1 |за дослідження |

| | риду, чотирихлористого | |одного показника |

| | вуглецю методом газоріди-| | |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 29) диметилтерефталату | 39,69|за одне дослідження|

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 30) епіхлоргідрину методом | 44,7 | -"- |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 31) етилендіаміну, діетилен- | 43,43|за дослідження |

| | триаміну, триетилентет- | |одного показника |

| | раміну і тетраетиленпен- | | |

| | таміну методом тонкоша- | | |

| | рової хроматографії | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|208.|Визначення в повітряному | | |

| |модельному середовищі вмісту: | | |

| | | | |

| | 1) спиртів метилового, | 50,05|за одне дослідження|

| | етилового, пропілового, | | |

| | ізопропілового, бутилово- | | |

| | го, ізобутилового та | | |

| | вторбутилового методом | | |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 2) спирту метилового | 51,63| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 3) бензину методом газорідин-| 55,33| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 4) епіхлоргідрину фотометрич-| 50,52| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 5) епіхлоргідрину методом | 55,46| -"- |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 6) фенолу фотометричним | 48,33| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 7) фенолу методом газорідин- | 53,17| -"- |

| | ної хроматографії | | |

| | | | |

| | 8) формальдегіду фотометрич- | 36,72| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 9) формальдегіду методом | 53,93| -"- |

| | газорідинної хроматографії| | |

| | | | |

| | 10) ацетону фотометричним | 49,01| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 11) ацетону методом газоріди-| 52,79| -"- |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 12) етиленгліколю фотометрич-| 44,31| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 13) етиленгліколю методом | 51,9 | -"- |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 14) метилметакрилату, | 45,66|за дослідження |

| | метилакрилату, бутилакре-| |одного показника |

| | лату і бутилметакрилату | | |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 15) метилметакрилату, | 50,1 | -"- |

| | метилакрилату, бутилакре-| | |

| | лату і бутилметакрилату | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 16) акрилонітрилу методом | 50,77|за одне дослідження|

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 17) циклогексанолу і | 50,37|за дослідження |

| | циклогексанону методом | |одного показника |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 18) гексану і гептану | 53,16|за дослідження |

| | методом газорідинної | |одного показника |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 19) капролактаму методом | 51,64|за одне дослідження|

| | тонкошарової хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 20) стиролу методом газоріди-| 54,72| -"- |

| | нної хроматографії | | |

| | | | |

| | 21) стиролу фотометричним | 50,61| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 22) діоктилфталату, дибутил- | 50,02|за дослідження |

| | фталату і диметилфталату | |одного показника |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 23) малеїнового ангідриду | 51,15| -"- |

| | і фталевого ангідриду | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 24) етилацетату, бутилацетату| 52,61| -"- |

| | і вінілацетату методом | | |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 25) вінілацетату фотометрич- | 45,7 |за одне дослідження|

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 26) толуїлендіізоціанату | 52,93| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 27) бензолу, ентеробензолу, | 53,2 |за дослідження |

| | толуолу і ксилолу методом| |одного показника |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 28) сполук цинку фотометрич- | 57,76|за одне дослідження|

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 29) сполук свинцю фотометрич-| 41,37| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 30) аміаку фотометричним | 41,37| -"- |

| | методом | | |

| | | | |

| | 31) хлористого водню | 38,82| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 32) сполук хрому фотометрич- | 45,16| -"- |

| | ним методом | | |

| | | | |

| | 33) хлористого вінілу | 63,26| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 34) дихлоретану, метиленхло- | 53,4 |за дослідження |

| | риду, хлороформу і | |одного показника |

| | чотирихлористого вуглецю | | |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 35) ацетальдегіду методом | 55,11|за одне дослідження|

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 36) гексаметилендіаміну | 40,26| -"- |

| | фотометричним методом | | |

| | | | |

| | 37) диметилформаміду методом | 53,57| -"- |

| | газорідинної хроматогра- | | |

| | фії | | |

| | | | |

| | 38) насичених вуглеводнів | 59,23|за одне дослідження|

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 39) диметилтерефталату | 56,18| -"- |

| | методом газорідинної | | |

| | хроматографії | | |

| | | | |

| | 40) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- |

| | ричним методом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Токсикологічні дослідження |

|----------------------------------------------------------------|

|209.|Визначення середньосмертельної |1181,3 | -"- |

| |дози (LD50) хімічних речовин | | |

| |на одному виді лабораторних | | |

| |тварин (самцях і самках) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|210.|Визначення середньосмертельної |1321,54| -"- |

| |концентрації хімічних речовин | | |

| |(LS50) на одному виді лабора- | | |

| |торних тварин | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|211.|Визначення сенсибілізувальної |1676,59| -"- |

| |дії хімічних речовин на | | |

| |лабораторних тваринах | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430,49| -"- |

| |ної дії хімічних речовин на | | |

| |лабораторних тваринах | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|213.|Визначення подразнювальної дії | 379,97| -"- |

| |хімічних речовин на слизові | | |

| |оболонки (очей і ротової | | |

| |порожнини) на одному виді | | |

| |лабораторних тварин | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93,01| -"- |

| |ної дії косметичної продукції | | |

| |та товарів побутової хімії за | | |

| |допомогою "клаптикового" тесту | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|215.|Визначення здатності хімічних |1681,68| -"- |

| |речовин до кумуляції на | | |

| |лабораторних тваринах | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631,4 | -"- |

| |дії хімічних речовин на | | |

| |лабораторних тваринах | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Фізичні та радіологічні показники |

|----------------------------------------------------------------|

|217.|Визначення еквівалентних | 63,43|за дослідження |

| |рівнів звуку (шумове навантаже-| |одного показника |

| |ння), інфразвуку і ультразвуку | | |

| |за технологічний цикл | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|218.|Визначення еквівалентного | 100,38|за дослідження |

| |та максимального рівнів звуку, | |одного показника |

| |ультразвуку та інфразвуку | | |

| |(шумове навантаження за робочу | | |

| |зміну та на територію, | | |

| |безпосередньо прилеглу до | | |

| |житлових будинків, лікарень, | | |

| |санаторіїв тощо) непостійних | | |

| |та імпульсних шумів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|219.|Визначення рівня шумового | 517,4 |за одне дослідження|

| |навантаження джерел підприємств| | |

| |на селитебну територію | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|220.|Визначення шумових характерис- | 118| -"- |

| |тик джерела шуму (шумова | | |

| |потужність) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|221.|Визначення еквівалентного | 73,93| -"- |

| |рівня ультразвуку (навантажен- | | |

| |ня) та звукового тиску | | |

| |ультразвуку в октавних смугах | | |

| |частот | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|222.|Визначення еквівалентного та | 127,14| -"- |

| |максимального рівнів інфразвуку| | |

| |(навантаження) та звукового | | |

| |тиску інфразвуку в октавних | | |

| |смугах частот | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|223.|Визначення рівня: | | |

| | | | |

| | 1) загальної вібрації або | 71,81|за дослідження |

| | локальної вібрації | |одного показника |

| | (корегувальні еквівалентні| | |

| | рівні) | | |

| | | | |

| | 2) напруженості електромаг- | 81,71| -"- |

| | нітного випромінювання, | | |

| | щільності потоку енергії | | |

| | | | |

| | 3) електромагнітного поля | 24,64| -"- |

| | промислової частоти, | | |

| | постійного магнітного | | |

| | поля або електростатичного| | |

| | поля (напруженість) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|224.|Визначення дози лазерного | 186,76|за одне дослідження|

| |випромінювання | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21,79|за дослідження |

| |або ультрафіолетового | |одного показника |

| |випромінювання | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|226.|Визначення швидкості руху | 13,62|за дослідження |

| |повітря, вологості повітря або | |одного показника |

| |температури повітря в житлових | | |

| |та виробничих приміщеннях | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|227.|Визначення рівня освітленості, | 13,62| -"- |

| |яскравості або блискучості | | |

| |поверхні | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|228.|Проведення досліджень | 21,79|за одне дослідження|

| |аероіонізації повітря | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|229.|Складання санітарного паспорта | 675,27|за один документ |

| |на радіотехнічний об'єкт | | |

| |(передавач та антена) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|230.|Визначення радіаційної | 179,27| -"- |

| |ситуації, підготовка та | | |

| |обґрунтування протирадіаційних | | |

| |заходів на радіаційно | | |

| |небезпечному об'єкті | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|231.|Визначення радіонуклідного | | |

| |складу та питомої активності | | |

| |природних і штучних | | |

| |радіонуклідів в об'єкті | | |

| |природного середовища: | | |

| | | | |

| |з використанням гамма-спектро- | 147,17|за одне дослідження|

| |метрів | | |

| | | | |

| |з використанням гамма-радіоме- | 31,41| -"- |

| |трів типу РУГ-91М або його | | |

| |аналогів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|232.|Визначення питомої активності | | |

| |радіонуклідів у продуктах | | |

| |харчування: | | |

| | | | |

| |цезію-137 з використанням | 61,28| -"- |

| |гамма-спектрометрів | | |

| | | | |

| |цезію-137 з використанням | 31,41| -"- |

| |гамма-радіометрів типу РУГ-91 | | |

| |або його аналогів | | |

| | | | |

| |стронцію-90 з використанням | 81,05| -"- |

| |бета-спектрометрів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|233.|Визначення радіонуклідного | | |

| |складу та питомої активності: | | |

| | | | |

| | 1) природних і штучних | 96,22| -"- |

| | радіонуклідів в одній | | |

| | пробі води методом | | |

| | спектрометричного аналізу | | |

| | | | |

| | 2) радіонуклідів у продуктах | 220,09| -"- |

| | харчування та воді | | |

| | радіохімічним методом | | |

| | | | |

| | 3) радіонуклідів у ґрунті | 206,79| -"- |

| | та рослинності | | |

| | радіохімічним методом | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|234.|Вимірювання рівня потужності | 4,83| -"- |

| |поглиненої дози зовнішнього | | |

| |гамма-випромінювання в одній | | |

| |точці | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|235.|Вимірювання рівня поверхневого | | |

| |забруднення: | | |

| | | | |

| | 1) бета-випромінювальними | 10,32| -"- |

| | радіонуклідами | | |

| | | | |

| | 2) альфа-випромінювальними | 9,04| -"- |

| | радіонуклідами в одній | | |

| | точці | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51,62|за одне дослідження|

| |рівноважної об'ємної активності| | |

| |радону-222 у повітрі приміщень | | |

| |в одній точці | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|237.|Вимірювання дози: | | |

| | | | |

| | 1) зовнішнього опромінення | 45,18| -"- |

| | людини | | |

| | | | |

| | 2) внутрішнього опромінення | 36,58| -"- |

| | людини | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|238.|Підготовка санітарного паспорта| 40,89|за один документ |

| |на роботи з радіоактивними | | |

| |речовинами та іншими джерелами | | |

| |іонізуючого випромінювання | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21,91| -"- |

| |якості та радіаційного | | |

| |сертифіката | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Різне |

|----------------------------------------------------------------|

|240.|Санітарно-епідеміологічна | 3,22|за одну сторінку |

| |оцінка проектів будівництва, | |проекту |

| |розширення, реконструкції або | | |

| |модернізації об'єктів | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|241.|Визначення шкідливих і | 15,85|за одне робоче |

| |небезпечних факторів виробничо-| |місце |

| |го середовища, технологічного | | |

| |та трудового процесу з метою | | |

| |атестації робочих місць (без | | |

| |урахування вартості досліджень/| | |

| |вимірювань) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|242.|Навчання на робочих місцях | 77,68|за одного слухача |

| |фахівців відомчих лабораторій | |за один день |

| |методам проведення | | |

| |бактеріологічних, вірусологіч- | | |

| |них, паразитологічних та інших | | |

| |досліджень | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|243.|Проведення гігієнічного | 8,85|за одного слухача |

| |навчання громадян, професійна | |за одну годину у |

| |чи інша діяльність яких | |разі індивідуально-|

| |пов'язана з небезпечними | |го навчання |

| |факторами, обслуговуванням | | |

| |населення, з метою запобігання | | |

| |виникненню захворювань, | | |

| |поширенню масових інфекційних | | |

| |та неінфекційних захворювань, | | |

| |отруєнь, у тому числі харчових | | |

| | | | |

| | | 2,48|за одного слухача |

| | | |у разі групового |

| | | |навчання за |

| | | |кількості слухачів |

| | | |не менше ніж 5 осіб|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|244.|Комплексне вивчення документів | 200|за один висновок |

| |та підготовка проекту висновку | | |

| |державної санітарно-епідеміоло-| | |

| |гічної експертизи | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|245.|Розгляд і оформлення | | |

| |документів: | | |

| | | | |

| | 1) на роботу з | 200,59|за один документ |

| | біологічними агентами | | |

| | різних груп патогенності | | |

| | | | |

| | 2) на перевезення | 20,29| -"- |

| | біологічного матеріалу, що| | |

| | містить або може містити | | |

| | біологічні патогенні | | |

| | агенти | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|246.|Профілактична дезінфекція: | | |

| | | | |

| | 1) поверхонь, приміщень, | 0,63|за один кв. метр |

| | транспортних засобів тощо | |(у договорі на |

| | | |1 рік) |

| | | | |

| | | 1,13|за один кв. метр |

| | | |за 1 обробку |

| | | | |

| | 2) води в колодязях | 6,22|за одну обробку |

| | | | |

| | 3) неканалізованих туалетів | 8,87| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|247.|Камерне знезараження: | | |

| | | | |

| | 1) речей | 8,05|за одну обробку |

| | | |10 кілограмів |

| | | | |

| | 2) книжок | 15,96| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|248.|Санітарна обробка ураженої | 9,95|за одну обробку |

| |педикульозом особи | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|249.|Проведення санітарної обробки | 5,76|за одну особу |

| |людей в санітарних пропускниках| | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|250.|Дезінсекція в приміщеннях | 1,48|за один кв. метр |

| | | |(у договорі на |

| | | |1 рік) |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|251.|Виготовлення отрутопринад | 1,65|за одну упаковку |

| |для знищення гризунів (без | |(100 грамів) |

| |урахування вартості діючої | | |

| |речовини та наповнювачів) | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|252.|Дератизація в будинках і | 1,29|за один кв. метр |

| |спорудах | |(у договорі на |

| | | |1 рік) |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|253.|Об'єктивний контроль | 34,14|за одне обстеження |

| |щурозахищеності суден для | | |

| |видачі свідоцтва про звільнення| | |

| |від дератизації | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|254.|Дератизація на відкритій | 10,65|за 100 кв. метрів |

| |місцевості | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|255.|Визначення чутливості мікро- | 17,75|за одне дослідження|

| |організмів до дезінфекційних | | |

| |засобів або антисептиків | | |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|256.|Контроль роботи парових, | | |

| |повітряних та газових стерилі- | | |

| |заторів з використанням: | | |

| | | | |

| | 1) біологічних індикаторів | 76,86|за один об'єкт |

| | | | |

| | 2) хімічних індикаторів | 21,38| -"- |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|257.|Видача та поновлення | 200 |за один дозвіл |

| |експлуатаційного дозволу | | |

------------------------------------------------------------------

{ Тарифи в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси