Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.07.2014 № 300

Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 300-2014-п

Текст документа від 08.09.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. № 300
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 719 від 22.08.2018 }

Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 300

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

1. Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

2. Укрморрічінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Укрморрічінспекції є:

1) реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті;

4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

4. Укрморрічінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

2) проводить розслідування причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті;

3) веде облік і проводить аналіз причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті;

4) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті і контролює їх проведення;

5) веде облік пожеж на морському та річковому транспорті;

6) видає ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом;

7) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом;

8) здійснює контроль за укладенням договорів обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

9) здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

10) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті;

11) веде журнал обліку суден (крім риболовних суден), зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, розміщує відповідні дані на власному офіційному веб-сайті;

12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про судноплавство на суднах, у морських і річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України;

13) здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

14) здійснює контроль і нагляд за виконанням правил користування засобами морського та річкового транспорту;

15) здійснює контроль і нагляд за виконанням правил безпеки руху на морському та річковому транспорті;

16) здійснює контроль і нагляд за виконанням правил утримання та експлуатації баз (споруд) для стоянки малих/маломірних суден (далі - маломірні судна);

17) здійснює контроль і нагляд за виконанням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах України;

18) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України;

19) здійснює нагляд за станом морських шляхів;

20) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, видає відповідно до законодавства свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), судновий білет, свідоцтва про виключення відповідних суден із зазначених Реєстру та Суднової книги (крім риболовних суден), інші суднові документи;

21) здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден);

22) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

23) перевіряє готовність аварійно-рятувальних служб, служб загальної безпеки відомчої пожежної охорони на морському та річковому транспорті до проведення робіт із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших пригод;

24) здійснює контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів (або персоналу) морських, річкових і маломірних суден (крім риболовних суден), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

25) погоджує правила плавання маломірними суднами на водних об’єктах;

26) погоджує проведення спортивних заходів, водних свят;

27) погоджує здійснення особливих перевезень внутрішніми водними шляхами України;

28) скасовує розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі його невідповідності вимогам законодавства;

29) організовує навчання та проведення перевірки знань посадових осіб, до функціональних обов’язків яких належать організація роботи із забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті та здійснення державного нагляду;

30) здійснює реєстрацію баз для стоянки маломірних суден з розміщенням інформації на власному офіційному веб-сайті;

31) здійснює нагляд за функціонуванням служб регулювання руху суден та лоцманського проведення;

32) здійснює державний нагляд за дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

33) здійснює видачу синопсиса судна;

34) здійснює контроль за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку в разі лиха та для забезпечення безпеки;

35) проводить перевірки відповідності системи охорони портових засобів вимогам глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів;

36) подає Мінінфраструктури пропозиції щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушення такими засобами вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів;

37) здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України;

38) здійснює контроль і нагляд за забезпеченням функціонування системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним прапором України;

39) здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням членів екіпажів морських, річкових та маломірних суден;

40) реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на власному офіційному веб-сайті;

41) надає експертні висновки з питань безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден щодо проектів правил, норм, стандартів, планів і проектів будівництва, реконструкції і модернізації об’єктів морського та річкового транспорту, в тому числі судноплавних шляхів, портів, гідротехнічних споруд воднотранспортного комплексу різного функціонального призначення, що використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства, судноплавних шлюзів, мостів, підводних та надводних переходів, баз для стоянок суден, берегових об’єктів зв’язку, навігації, спостереження тощо;

42) видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України;

43) видає в установленому порядку обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та здійснює контроль за виконанням таких приписів;

44) видає посвідчення судноводія маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, а також посвідчення морського лоцмана, посвідчення річкового лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

45) видає розпорядження про усунення суб’єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом;

46) впроваджує системи управління якістю та безпекою;

47) здійснює огляди підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних суден;

48) здійснює контроль за веденням службової книжки члена екіпажу річкового судна;

49) координує діяльність капітанів морських портів у частині нагляду за дотриманням вимог безпеки судноплавства, а також міжнародних договорів України у сфері безпеки судноплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

50) здійснює огляд суден (крім маломірних суден) перед початком навігації або входом на внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах;

51) проводить перевірку суднових документів на маломірних суднах та документів на право управління ними;

52) здійснює контроль за ефективним використанням бюджетних коштів;

53) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів заходів у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

54) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Укрморрічінспекції, її територіальних органів;

55) здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на морському та річковому транспорті;

56) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях;

57) бере участь у розробленні міжнародних договорів;

58) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

59) у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;

60) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Укрморрічінспекція з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Укрморрічінспекції, її територіальних органах;

2) здійснює добір кадрів в апарат Укрморрічінспекції та на керівні посади в її територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укрморрічінспекції;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укрморрічінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Укрморрічінспекція для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

7. Укрморрічінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Укрморрічінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Укрморрічінспекція у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Укрморрічінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

11. Голова Укрморрічінспекції:

1) очолює Укрморрічінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку Укрморрічінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, розроблені Укрморрічінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укрморрічінспекції;

4) організовує та здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за виконанням в апараті Укрморрічінспекції, її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури;

5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Укрморрічінспекції;

6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укрморрічінспекції та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрморрічінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить Міністрові інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укрморрічінспекції;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укрморрічінспекції;

10) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури і головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Укрморрічінспекції;

11) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

12) забезпечує взаємодію Укрморрічінспекції із структурним підрозділом Мінінфраструктури, відповідальним за взаємодію з Укрморрічінспекцією;

13) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укрморрічінспекцією і своєчасне її подання;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укрморрічінспекції;

15) забезпечує виконання Укрморрічінспекцією наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укрморрічінспекції;

16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укрморрічінспекції;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укрморрічінспекції (якщо інше не передбачено законом);

18) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укрморрічінспекції;

19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укрморрічінспекції, керівників територіальних органів Укрморрічінспекції, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укрморрічінспекції, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Укрморрічінспекції;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;

24) підписує накази Укрморрічінспекції;

25) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Укрморрічінспекції, її територіальних органів доручення;

26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укрморрічінспекція;

27) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

12. Голова Укрморрічінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрморрічінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Укрморрічінспекції може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрморрічінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрморрічінспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрморрічінспекції.

14. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укрморрічінспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Укрморрічінспекції затверджує її Голова за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис, кошторис апарату Укрморрічінспекції затверджує Голова Укрморрічінспекції за погодженням з Мінфіном.

15. Укрморрічінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси