Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.07.2014 № 299

Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 299-2014-п

Текст документа від 17.07.2014:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. № 299
Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 299

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті (далі - автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт).

2. Укртрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Укртрансінспекції є:

1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

3) здійснення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті.

4. Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

2) веде облік та проводить аналіз причин виникнення катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та здійснює контроль за їх виконанням;

4) веде облік пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

5) проводить технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

6) готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту, бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері, організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності;

7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом;

8) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

9) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

10) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання заходів цивільного захисту та пожежної безпеки;

11) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів заходів з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та підготовку пропозицій щодо їх удосконалення;

13) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється МВС);

14) здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

15) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях;

16) бере участь у розробленні міжнародних договорів;

17) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України, зокрема контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється, та ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

18) видає міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів;

19) видає свідоцтва про відповідність транспортного засобу вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для таких перевезень;

20) погоджує паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів);

21) організовує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах);

22) видає, позбавляє чи анулює дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування;

23) затверджує мережу міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), та веде реєстр таких маршрутів;

24) здійснює контроль за додержанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах;

25) вносить зміни до розкладу руху міжобласних автобусних маршрутів;

26) видає свідоцтва про встановлення класу автобуса за параметрами комфортності та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

27) здійснює диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування;

28) забезпечує в установленому порядку участь у здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільному транспорті;

29) веде реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання;

30) веде в установленому порядку перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

31) здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

32) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

33) здійснює контроль за внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами;

34) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує зазначений перелік на своєму офіційному веб-сайті;

35) видає ліцензійні картки на транспортні засоби суб’єкта господарювання;

36) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

37) здійснює нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю;

38) здійснює розроблення державних цільових програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання;

39) здійснює державний контроль за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху;

40) проводить реєстрацію та веде облік трамвайних вагонів і тролейбусів;

41) бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устатковання міського електричного транспорту, а також вузлів і агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху;

42) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Укртрансінспекції, її територіальних органів;

43) у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення;

44) виконує передбачені законодавством функції з управління об’єктами державної власності;

45) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

46) проводить перевірки за додержанням суб’єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт;

47) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Укртрансінспекція з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Укртрансінспекції, її територіальних органах;

2) здійснює добір кадрів в апарат Укртрансінспекції та на керівні посади в територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укртрансінспекції;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укртрансінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Укртрансінспекція для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої;

6) видавати державним службовцям та працівникам Укртрансінспекції сигнальні диски (жезли), формений одяг, нагрудні знаки.

7. Укртрансінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Укртрансінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Укртрансінспекція в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

10. Укртрансінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

11. Голова Укртрансінспекції:

1) очолює Укртрансінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку Укртрансінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті, розроблені Укртрансінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції;

4) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та здійснює контроль за виконанням в апараті Укртрансінспекції та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури;

5) подає Міністру інфраструктури для затвердження плани роботи Укртрансінспекції;

6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Укртрансінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укртрансінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить Міністрові інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Укртрансінспекції;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Укртрансінспекції;

10) призначає на посаду за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Укртрансінспекції;

11) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

12) забезпечує взаємодію Укртрансінспекції із структурним підрозділом Мінінфраструктури, відповідальним за взаємодію з Укртрансінспекцією;

13) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури та Укртрансінспекцією і вчасне подання її;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції;

15) забезпечує виконання Укртрансінспекцією наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції;

16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укртрансінспекції;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укртрансінспекції (якщо інше не передбачено законом);

18) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укртрансінспекції;

19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укртрансінспекції, керівників територіальних органів Укртрансінспекції, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укртрансінспекції, її територіальних органів до відзначення державними нагородами;

22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Укртрансінспекції;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;

24) підписує накази Укртрансінспекції;

25) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Укртрансінспекції та її територіальних органів доручення;

26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укртрансінспекція;

27) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

12. Голова Укртрансінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Укртрансінспекції може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укртрансінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укртрансінспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укртрансінспекції.

14. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укртрансінспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Укртрансінспекції затверджує її Голова за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис, кошторис апарату Укртрансінспекції затверджує Голова Укртрансінспекції за погодженням з Мінфіном.

Укртрансінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси