Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Верховна Рада України; Закон від 24.12.2015 № 906-VIII

Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 906-19

Текст документа від 24.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.32)

Верховна Рада України постановляє :

1. Статтю 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99) після абзацу п’ятого доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" перед Європейським банком реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180.000 тис. євро, для продовження реалізації Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій".

З моменту виникнення боргових зобов’язань, зазначених в абзаці першому цього пункту, анулювати у такій же сумі невибрану частину кредиту, залученого державою за Кредитною угодою (Проект "Реабілітації гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, ратифікованою Законом України від 18 вересня 2012 року № 5255-VI.

Звільнити публічне акціонерне товариство "Укргідроенерго" від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язання за гарантією, що надається відповідно до абзацу першого цього пункту".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом дев’ятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 906-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси