Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Верховна Рада України; Закон від 24.12.2015 № 905-VIII

Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 905-19

Текст документа від 24.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.46)

Верховна Рада України постановляє :

1. Внести до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 9:

абзац дев’ятий частини першої після слів "на торгівлю" доповнити словами "крім випадків, визначених цим Законом";

абзац одинадцятий частини другої доповнити словами та цифрами "або здійснення інших заходів відповідно до частин одинадцятої та дванадцятої статті 29 цього Закону";

2) статтю 29 після частини десятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"У разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь, визначені частиною третьою цієї статті, можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Додатковими заходами, що можуть застосовуватися у відповідь, є:

заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження на їх здійснення;

скасування тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України шляхом зупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, застосування пільгових чи повних ставок ввізного мита або скасування тарифних квот.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дії держави-агресора та/або держави-окупанта без дотримання вимог частин четвертої - дев’ятої цієї статті.

Рішення про застосування заходів у відповідь на дії держави-агресора та/або держави-окупанта має містити строк їх застосування, крім випадків застосування заходів, що призводять до припинення прав, та інших заходів, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово".

У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 905-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси