Про додаткові заходи щодо соціального захисту громадян

Кабінет Міністрів України; Постанова від 30.10.2015 № 872

Про додаткові заходи щодо соціального захисту громадян

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 872-2015-п

Текст документа від 01.11.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2015 р. № 872
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 867 від 19.10.2018 }

Про додаткові заходи щодо соціального захисту громадян

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651, № 81, ст. 2702) зміни, що додаються.

2. Для цілей надання населенню житлових субсидій на оплату природного газу у період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно) обсяг природного газу за пільговою граничною роздрібною ціною на природний газ, який використовується побутовими споживачами для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), розподіляється помісячно рівними частинами.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству соціальної політики, Державній службі з надзвичайних ситуацій за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” забезпечити моніторинг обсягу споживання природного газу, який використовується побутовими споживачами для індивідуального опалення або комплексно (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води), подати до 20 лютого 2016 р. Кабінетові Міністрів України звіт щодо обсягу споживання зазначеного природного газу, що постачається побутовим споживачам за граничною роздрібною ціною, з відповідними пропозиціями та провести роз’яснювальну роботу серед населення.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2015 р. № 872

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758

1. У пункті 2 постанови слова і цифри “до 200 куб. метрів природного газу на місяць (включно)” замінити словами і цифрами “до 1200 куб. метрів природного газу (включно) протягом зазначеного періоду”.

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

у підпункті 1 слова “та виробників теплової енергії в рамках” замінити словами “, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій та”;

підпункт 2 після слів “побутових споживачів” доповнити словами “та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

підпункт 3 після слів “побутовим споживачам” доповнити словами “та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

2) у пункті 4:

абзац другий після слів “побутових споживачів” доповнити словами “та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”, а після слова “проживають” - словом “/розташовані”;

абзац третій після слів “побутовим споживачам” доповнити словами “та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”, а після слова “проживають” - словом “/розташовані”;

3) абзаци перший, другий і четвертий пункту 5, абзац перший пункту 7, пункт 8 після слів “побутових споживачів” доповнити словами “, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

4) перше речення абзацу першого пункту 9 після слів “побутовим споживачем” доповнити словами “або релігійною організацією (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності)”;

5) у пункті 11:

абзаци перший і другий після слів “побутовим споживачам” доповнити словами “та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

абзац третій після слів “побутовому споживачеві” доповнити словами “та релігійній організації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності)”, а після слів “якого” - словом “/якої”;

6) у пункті 12:

абзац перший після слів “побутових споживачів” доповнити словами “та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

абзац другий після слів “побутових споживачів” доповнити словами “або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

в абзаці дев’ятому слово “місячних” виключити;

7) у пункті 13:

в абзаці першому слово “місячних” виключити;

у підпункті 2:

в абзаці другому цифри “200” замінити цифрами “1200”, а слова “на місяць” - словами і цифрами “(включно) за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р.”;

в абзаці третьому цифри “200” замінити цифрами “1200”, а слова “на місяць” - словами і цифрами “за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р.”;

8) доповнити Положення пунктом 13 - 1 такого змісту:

“13 - 1 . На період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно) діють граничні роздрібні ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) в розмірі 3,6 гривні за 1 куб. метр.

Граничні роздрібні ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) у період з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) встановлюються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.”;

9) пункт 15 після слів “для виробництва теплової енергії” доповнити словами “для релігійних організацій та/або”;

10) у пункті 16:

абзац перший після слів “для виробництва теплової енергії” доповнити словами “для релігійних організацій та/або”;

в абзаці другому слова “виробників теплової енергії” замінити словами “виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для виробників теплової енергії”;

в абзаці третьому слова “всіх інших виробників” замінити словами “виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню для всіх інших виробників”;

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

“виробництва теплової енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, - в розмірі 2338,14 гривні за 1000 куб. метрів;

виробництва теплової енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії - 2265,59 гривні за 1000 куб. метрів.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

11) у пункті 18:

абзац перший після слів “побутових споживачів” доповнити словами “, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

12) назву додатка 1 до Положення після слів “побутовим споживачам” доповнити словами “та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси