Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

Міненерговугілля України; Наказ, Порядок від 12.06.2014 № 425

Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

Реєстрація: Мін'юст України від 05.08.2014 № 914/25691

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0914-14

Текст документа від 12.06.2014:

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2014  № 425


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2014 р.
за № 914/25691

Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

Відповідно до статті 15 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09 вересня 2006 року № 597 «Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2006 року за № 1063/12937.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому законодавством порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної служби
геології та надр України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра внутрішніх справ України

О. МірошниченкоГ.В. Осовий
В. Акопян


Р.І. Сторожев


С.Г. БожкоВ. Шайтан


С. Бочковський

О. МусійМ.Ю. Бродський

С.А. ЯровийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
12.06.2014  № 425


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2014 р.
за № 914/25691

ПОРЯДОК
затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі - шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи тощо), діяльність яких пов’язана із проведенням підривних робіт.

1.2. Цей Порядок визначає вимоги до затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт.

1.3. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, які займаються проведенням підривних робіт та/або затверджують проектно-технічну документацію на їх проведення.

1.4. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у значеннях, що визначені Законом України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», Гірничим законом України та Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12 червня 2013 року № 355, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1127/23659 (далі - НПАОП 0.00-1.66-13).

1.5. Інші терміни вживаються у таких значеннях:

паспорт ведення підривних робіт - технічний документ, розроблений на основі типового проекту ведення підривних робіт для здійснення конкретного вибуху (в тому числі масового) у типових умовах виробництва;

паспорт ведення підривних робіт на вугільних шахтах - технічний документ, що містить заходи безпечної організації та основні параметри підривних робіт, розроблений на підставі не менше трьох дослідних вибухів, здійснених у підземних виробках або лавах;

паспорт ведення підривних робіт на проведення гірничої виробки (крім вугільних шахт) - технічний документ, що містить комплекс технічних заходів з підготовки та проведення підривних робіт в умовах конкретної підземної гірничої виробки;

проект ведення спеціальних підривних робіт - технічний документ, що містить комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки та проведення підривних робіт в умовах, які не є типовими;

режим ведення підривних робіт - технічний документ, що регламентує час проведення підривних робіт в очисних, підготовчих вибоях і на окремих ділянках виробок, де є газовиділення або вибухонебезпечний пил;

технічний розрахунок масового вибуху і розпорядок проведення масового вибуху - технічний документ, розроблений на основі типового проекту ведення підривних робіт для здійснення конкретного масового вибуху в типових умовах виробництва з підземним способом розробки;

типовий проект ведення підривних робіт - сукупність технічної документації, що містить комплекс організаційно-технічних заходів, пов’язаних з підготовкою, організацією та проведенням підривних робіт, і яка може бути задіяна в умовах широкого кола різноманітних об’єктів - шахт (крім вугільних), рудників, копалень, кар’єрів, розрізів тощо, під час виконання робіт з геофізичних досліджень, нафтогазовидобування, оброблення матеріалу енергією вибуху тощо.

II. Загальні вимоги

2.1. На відкритих гірничих роботах підривні роботи здійснюються згідно з такою затвердженою проектно-технічною документацією:

типовий проект ведення підривних робіт (масових вибухів, подрібнення негабаритних шматків гірничої маси, приведення відміток горизонтів до проектних);

паспорт ведення підривних робіт (конкретного масового вибуху, конкретного вибуху з подрібнення негабаритних шматків гірничої маси, з приведення відміток горизонтів до проектних);

паспорт ведення спеціальних підривних робіт (підривні роботи з будівництва поверхневих споруд циклічно-потокової технології тощо).

2.2. На підземних гірничих роботах підривні роботи здійснюються згідно з такою затвердженою проектно-технічною документацією:

паспорт ведення підривних робіт з подрібнення негабаритів та усунення (ліквідації) заторів у дучках і рудоспусках;

паспорт ведення підривних робіт на проведення гірничих виробок;

проект ведення спеціальних підривних робіт (спеціальний проект на масовий вибух при руйнуванні міжкамерного цілика, посадку стелин на усю висоту поверху та ліквідацію пустот, експериментальні масові вибухи із застосуванням апаратури для виконання науково-дослідних робіт тощо);

проект ведення підривних робіт у режимі струсного підривання, камуфлетного підривання, пластового та непластового торпедування;

режими ведення підривних робіт;

типовий проект ведення підривних робіт із загальною вагою зарядів вибухових речовин до 5 тонн;

типовий проект ведення підривних робіт із загальною вагою зарядів вибухових речовин понад 5 тонн;

технічний розрахунок масового вибуху і розпорядок його проведення із загальною вагою зарядів вибухових речовин до 5 тонн;

технічний розрахунок масового вибуху і розпорядок його проведення із загальною вагою зарядів вибухових речовин понад 5 тонн;

технічний розрахунок на виконання підривних робіт із відбивання гірничого масиву із застосуванням попереджувального заряджання свердловин і підриву їх за графіком.

2.3. Спеціальні види підривних робіт, перелік яких зазначено в абзаці одинадцятому пункту 2.2 розділу II НПАОП 0.00-1.66-13, здійснюються згідно із затвердженою проектно-технічною документацією.

III. Проектування, затвердження та введення в дію документації на ведення підривних робіт

3.1. Проектування підривних робіт здійснюється відповідно до вимог пункту 6.2 розділу VI НПАОП 0.00-1.66-13.

3.2. У разі проведення підривних робіт на руднику, копальні, кар’єрі, розрізі тощо типовий проект ведення підривних робіт і проект ведення спеціальних підривних робіт уводяться в дію розпорядчим документом керівника рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо, на об’єктах яких виконуються підривні роботи.

Паспорт ведення підривних робіт у цьому випадку розробляється технічними службами рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо і затверджується технічним керівником рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо.

3.3. У разі проведення підривних робіт на руднику, копальні, кар’єрі, розрізі тощо стороннім суб’єктом господарювання типовий проект ведення підривних робіт і проект ведення спеціальних підривних робіт, що розроблені технічними службами рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо, на об’єктах яких виконуються підривні роботи, уводяться в дію розпорядчим документом керівника цього рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо за згодою керівника стороннього суб’єкта господарювання, який виконує підривні роботи.

Паспорт ведення підривних робіт у цьому випадку розробляється технічними службами рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо, на об’єктах яких виконуються підривні роботи, за згодою керівника стороннього суб?єкта господарювання, який виконує підривні роботи.

3.4. У разі проведення підривних робіт на руднику, копальні, кар’єрі, розрізі тощо стороннім суб’єктом господарювання типовий проект ведення підривних робіт і проект ведення спеціальних підривних робіт, що розроблені технічними службами стороннього суб’єкта господарювання, який виконує підривні роботи, уводяться в дію розпорядчим документом керівника цього суб’єкта господарювання за згодою керівника рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо - замовника підривних робіт.

Паспорт ведення підривних робіт у цьому випадку розробляється технічними службами стороннього суб’єкта господарювання, який виконує підривні роботи, затверджується його керівником за згодою керівника рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо - замовника підривних робіт.

3.5. Уведення в дію типового проекту ведення підривних робіт або проекту ведення спеціальних підривних робіт, що відповідають вимогам законодавства та нормативно-правових актів, здійснюється розпорядчим документом керівника рудника, копальні, кар’єру, розрізу тощо.

3.6. Проектно-технічна документація на ведення підривних робіт, розроблена відповідно до вимог проектування підривних робіт та вимог законодавства і нормативно-правових актів, не підлягає узгодженню з органами державного нагляду, за винятком випадків, передбачених законами України.

3.7. За відсутності норм на проектування підривних робіт проектно-технічна документація узгоджується з територіальним органом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

3.8. Керівник шахти або його заступник, на якого розпорядчим документом покладено керівництво підривними роботами, затверджує такі документи:

типовий проект ведення підривних робіт із загальною вагою зарядів вибухових речовин до 5 тонн;

типовий проект ведення підривних робіт із загальною вагою зарядів вибухових речовин понад 5 тонн;

технічний розрахунок масового вибуху і розпорядок його проведення із загальною вагою зарядів вибухових речовин до 5 тонн;

технічний розрахунок масового вибуху і розпорядок його проведення із загальною вагою зарядів вибухових речовин понад 5 тонн;

паспорт ведення підривних робіт на проведення гірничих виробок;

паспорт ведення підривних робіт із подрібнення негабаритів та з усунення (ліквідації) заторів у дучках і рудоспусках;

технічний розрахунок на виконання підривних робіт із відбивання гірничого масиву із застосуванням випереджуваного заряджання свердловин і підриву їх за графіком.

Затверджувати зміни до зазначених документів має право керівник шахти або його заступник, на якого розпорядчим документом покладено керівництво підривними роботами.

3.9. Технічним керівником (головним інженером) шахти затверджуються такі документи:

спеціальний проект масового вибуху з руйнування міжкамерного цілика, посадки стелин на всю висоту поверху та ліквідації пустот;

проект на експериментальні масові вибухи із застосуванням апаратури для виконання науково-дослідних робіт.

3.10. На вугільних шахтах у разі ведення підривних робіт вугільною шахтою технічна документація на ведення підривних робіт розробляється технічним керівником вугільної шахти, на якій проводяться підривні роботи, узгоджується зі службами ведення підривних робіт, вентиляції та техніки безпеки і затверджується керівником підривних робіт на вугільній шахті.

3.11. На вугільних шахтах у разі ведення підривних робіт стороннім суб’єктом господарювання технічна документація на ведення підривних робіт розробляється технічним керівником стороннього суб’єкта господарювання, який проводить підривні роботи, узгоджується зі службами ведення підривних робіт, вентиляції та техніки безпеки, керівником підривних робіт на вугільній шахті і затверджується керівником стороннього суб’єкта господарювання.

3.12. Типові проекти ведення підривних робіт підлягають перегляду відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням впровадження у виробництво на суб’єктах господарювання нової техніки та технології проведення підривних робіт.

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту, трудової
та соціальної політики

О.М. Онищенко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси