Деякі питання використання у 2014 році коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю

Кабінет Міністрів України; Постанова від 11.06.2014 № 176

Деякі питання використання у 2014 році коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 176-2014-п

Текст документа від 11.06.2014:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 червня 2014 р. № 176
Київ

Деякі питання використання у 2014 році коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2014 році Міністерству фінансів за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського союзу”, в сумі 64095,25147 тис. гривень, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від Європейського Союзу як другий транш у рамках виконання Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”, Міністерству економічного розвитку і торгівлі для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

2. Установити, що використання зазначених у пункті 1 цієї постанови бюджетних коштів та залишків коштів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від Європейського Союзу як перший транш у рамках виконання Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”, у сумі 57627,333 тис. гривень здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 888 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2631; 2011 р., № 47, ст. 1911).

3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 888 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 74, ст. 2631; 2011 p., № 47, ст. 1911; 2012 p., № 52, ст. 2089), зміни, що додаються.

4. Забезпечити:

1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Міністерству економічного розвитку і торгівлі бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2014 р. № 176

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю

1. В абзаці другому пункту 2 слова “Агентства держмайна” замінити словом “Мінпромполітики”.

2. У пункті 3:

1) абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“забезпечення участі у звіреннях державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“забезпечення участі випробувальних лабораторій у кругових порівняльних випробуваннях на міжнародному та європейському рівні;

удосконалення державних первинних еталонів.”.

3. У пункті 4 слова “Агентства держмайна” замінити словом “Мінпромполітики”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси