Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 28.10.2015 № 884

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 884-2015-п

Текст документа від 28.02.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2015 р. № 884
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 107 від 07.02.2018 }

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 950 від 14.12.2016
№ 573 від 09.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 884

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка галузі тваринництва” (далі - бюджетні кошти), які спрямовуються суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва та підвищення її ефективності суб’єктам господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового відшкодування:

вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок (далі - часткове відшкодування вартості тварин);

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 09.08.2017 }

відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;

вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств (далі - часткове відшкодування вартості об’єктів).

2. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики, яке здійснює управління бюджетними коштами у межах установлених йому бюджетних повноважень.

Бюджетні кошти за напрямами, передбаченими пунктом 1 цього Порядку, розподіляє головний розпорядник бюджетних коштів, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного обсягу використання.

Для виплати часткового відшкодування вартості об’єктів головний розпорядник бюджетних коштів визначає річні ліміти для розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно кількості скотомісць та голів молодняку у введених в експлуатацію приміщеннях для великої рогатої худоби і свиней та тваринницьких комплексах з вирощування і відгодівлі молодняку великої рогатої худоби і свиней за регіонами у двох попередніх роках та останньому звітному періоді поточного року згідно з даними органів державної статистики.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання звертаються до відповідних комісій облдержадміністрацій за місцем їх державної реєстрації, а ті, що зареєстровані у м. Києві, - до структурного підрозділу агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.

5. Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації вимоги до суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік відповідних документів, строки їх подання та результати розгляду заявок.

6. Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними тварини у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року у розмірі  до 50 відсотків вартості, але не більш як:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 573 від 09.08.2017 }

за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження - за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (далі - неплемінні стада), - 12000 гривень за одну голову;

за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту - 12000 грн. за одну голову;

за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту - 2400 гривень за одну голову;

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 573 від 09.08.2017 }

за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту - 2000 гривень за одну голову.

7. Для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти господарювання подають до 5 листопада комісіям:

1) для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного походження:

заявку (у двох примірниках);

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання - власника неплемінного стада;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі;

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісіям також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

8. Для виплати часткового відшкодування вартості тварин розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затверджують їх склад.

До складу комісій входять представники структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, органів державної статистики, місцевих фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, громадських об’єднань у галузі тваринництва (за згодою).

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016 }

Положення про комісії, форми заявки, журналу обліку, реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин, та відповідних звітів затверджуються Мінагрополітики.

Комісії розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості тварин відповідно до пункту 5 цього Порядку, а закінчують - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання - до 15 листопада.

9. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості тварин реєструються секретарем комісії у журналі обліку в день їх надходження.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

10. Комісія до 15 листопада на підставі поданих документів визначає кількість тварин, вартість яких буде частково відшкодована, та розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 25 листопада головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту реєстри та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості тварин у межах обсягу відкритих асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тварин, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання.

11. Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію про наявне поголів’я тварин станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована.

У разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання  до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.

12. Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, здійснюється на відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191).

13. Часткове відшкодування вартості об’єктів здійснюється на безповоротній основі у розмірі до 50 відсотків вартості (фактично понесених витрат без урахування податку на додану вартість) завершених у попередньому та поточному роках етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств, у тому числі у розмірі до 30 відсотків вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, але не більш як 30 тис. гривень у розрахунку на одну голову великої рогатої худоби та 25 тис. гривень у розрахунку на одну свиноматку для об’єктів із завершеним циклом виробництва і 1,25 тис. гривень у розрахунку на одну голову свиней для об’єктів з утримання та відгодівлі свиней.

14. Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів суб’єкти господарювання подають до 5 грудня комісії такі документи:

заявку;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

договір підряду (субпідряду) на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий);

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об’єктів;

засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”, типову форму № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби.

Фермерське господарство подає також довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що йому не виплачувалося відшкодування.

15. Для здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затверджують їх склад.

До складу комісій входять представники структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, органів державної статистики, місцевих фінансових органів, територіальних органів ДФС, Держархбудінспекції, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби та громадських об’єднань у галузі тваринництва (за згодою).

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 950 від 14.12.2016 }

Положення про комісії, форми заявки, журналу обліку, реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів, та відповідних звітів затверджуються Мінагрополітики.

Комісії розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про виплату часткового відшкодування вартості об’єктів відповідно до пункту 5 цього Порядку, а закінчують - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Комісії мають право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання документах.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання - до 15 грудня.

16. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості об’єктів реєструються секретарем комісії у журналі обліку в день їх надходження.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

17. Комісія до 15 грудня на підставі поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог, передбачених пунктом 13 цього Порядку, та в межах обсягу відкритих асигнувань приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 20 грудня головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів.

18. Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до пункту 17 цього Порядку реєстри та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості об’єктів у межах обсягу відкритих асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує їм бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають органам Казначейства зазначені у пункті 17 цього Порядку реєстри разом із платіжними дорученнями для перерахування суми часткового відшкодування вартості об’єктів на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів господарювання.

19. Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів структурним підрозділам агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію про об’єкти, вартість яких була частково відшкодована.

Суб’єкт господарювання, якому виплачено часткове відшкодування вартості об’єктів, у разі відчуження або використання не за цільовим призначенням відповідних об’єктів протягом перших трьох років повинен повернути одержані бюджетні кошти.

20. Виділення бюджетних коштів не проводиться суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, які перебувають у стадії ліквідації, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або якщо їм виділено кошти з державного бюджету за іншими програмами за відповідним напрямом фінансування.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений у судовому порядку, припиняється надання суб’єкту господарювання будь-якої державної підтримки протягом поточного (у якому встановлено такий факт) та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

21. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про фактичне використання коштів, виділених для часткового відшкодування вартості тварин та об’єктів, відповідно до паспорту бюджетної програми, за касовими видатками.

22. Мінагрополітики подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників бюджетної програми з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

23. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

24. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 884

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 325 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 997).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2006 р. № 243 “Питання використання коштів державного бюджету за деякими бюджетними програмами у сфері агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 615).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 282 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 786).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 496 та від 4 жовтня 2010 р. № 900, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 949 “Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 80, ст. 2820).

6. Пункти 9 і 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 486).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 405 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1189).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 900 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 66, ст. 2551).

9. Пункт 44 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

10. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1372 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 282 і від 11 серпня 2010 р. № 794” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 1, ст. 27).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 1000 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 83, ст. 3356).

12. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 274 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1077).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 445 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1789).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси