Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 23.07.2002 № 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за № 639/6927 Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013 № 150 від 21.02.2013 № 150 від 21.02.2013 № 150 від 21.02.2013 № 527 від 28.07.2014 № 2591 від 11.11.2020} {Щодо зупинення дії пункту 5 Наказу з 09.11.2020 див. Повідомлення Державної регуляторної служби від 13.11.2020} На виконання ст. 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та з метою впорядкування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів і попередження розповсюдження інфекційних захворювань серед населення України НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається); Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається); Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (додається). Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються). {Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Форму первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» та Інструкцію щодо її заповнення, (додаються). {Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} {Абзац сьомий пункту 1 (Форму первинної облікової документації № 140-5/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014} 2. Головному управлінню організації медичної допомоги населенню (М.П.Жданова), Головному санітарно-епідеміологічному управлінню (С.П.Бережнов): довести наказ до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету в справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України, головним лікарям об'єктів, що мають особливий режим роботи. 3. Уважати такими, що не застосовуються на території України, пункти 13.1-13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 № 555. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря, головного державного санітарного лікаря України Бобильову О.О. В.о.Міністра Ю.В. Поляченко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.07.2002 № 280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 № 150) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за № 639/6927 ПРАВИЛА проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб 1. Ці Правила визначають механізм проведення обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок. 2. Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення. 3. Попередньому (при прийнятті на роботу), періодичному профілактичному медичним оглядам підлягають працівники професій, визначених Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559. 4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках: за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання); у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства; у разі погіршення епідемічної ситуації. 5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. {Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2591 від 11.11.2020} 6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927. В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження. 7. Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3 х 4 см. 8. У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, заклад охорони здоров`я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування. 9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров`я, який проводив медичний огляд, та до відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974. 10. Після закінчення лікування у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності заклад охорони здоров'я видає працівнику форму № 1-ОМК «Особиста медична книжка» (далі - форма № 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150. 11. Дублікат форми № 1-ОМК видається упродовж строку її дії за зверненням працівника без проведення додаткового медичного огляду. 12. У разі незгоди працівника з результатами медичного огляду він може оскаржити рішення в судовому порядку. {Правила в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Начальник Головного управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України М.П. Жданова Начальник Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України С.П. Бережнов ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 № 150 ОСОБИСТА МЕДИЧНА КНИЖКА (Форма первинної облікової документації № 1-ОМК) {Наказ доповнено формою первинної облікової документації № 1-ОМК згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 № 150 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 р. за № 662/23194 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації «Особиста медична книжка» № 1­ОМК (далі - форма № 1-ОМК). 2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності. 3. Форма № 1-ОМК заповнюється посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров'я. 4. На титульній сторінці форми № 1-ОМК зазначаються прізвище, ім'я та по батькові оглянутої особи. 4.1. У пункті 1 зазначається повне найменування суб'єкта господарювання, де працює оглянута особа. 4.2. У пункті 2 вписуються назва професії та характер виконуваних робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок». 4.3. У пункті 3 проставляються число, місяць, рік наступного медичного огляду. 4.4. У пункті 4 зазначається повне найменування закладу охорони здоров'я, де проводився медичний огляд. 4.5. У пункті 5 проставляються число, місяць, рік проведення медичного огляду. 4.6. Форма № 1-ОМК підписується керівником та засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я. {Наказ доповнено Інструкцією згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 № 150 Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 140-4/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма Код за ЄДРПОУ № ЖУРНАЛ комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я № з/п Дата звернення Прізвище, ім'я, по батькові особи Професія особи Медичний огляд (попередній, періодичний) Висновок голови комісії Дата наступного огляду Серія та номер особистої медичної книжки Дата видачі Примітки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 {Наказ доповнено Формою згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 № 150 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 р. за № 663/23195 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» (далі - форма № 140-4/о). 2. Форма № 140-4/о заповнюється посадовою особою медичної комісії закладу охорони здоров'я. 3. У графі 1 вказується порядковий номер. 4. У графі 2 зазначається дата звернення особи. 5. У графі 3 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи. 6. У графі 4 вказується професія особи, яка підлягає медичному огляду. 7. У графі 5 зазначається вид медичного огляду (попередній або періодичний). 8. У графі 6 зазначається висновок голови комісії. Висновок має чітко визначити придатність або непридатність особи займатися відповідним видом діяльності. 9. У графі 7 вказується дата наступного огляду. 10. У графі 8 зазначаються серія та номер особистої медичної книжки. 11. У графі 9 вказується дата видачі висновку. 12. Строк зберігання форми № 140-4/о - 25 років. {Наказ доповнено Інструкцією згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 21.02.2013} Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей {Форму первинної облікової документації № 140-5/о виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014} {Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 140-5/о виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси