Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

Мінфін України; Наказ, Порядок від 29.05.2014 № 652

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

Реєстрація: Мін'юст України від 17.06.2014 № 644/25421

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0644-14

Текст документа від 23.01.2018:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2014  № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2014 р.
за № 644/25421

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 950 від 20.11.2017 }

Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

Відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», статті 46, пункту 14 частини другої статті 544 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Міністра
доходів і зборів України

О. Ю. Потімков


І.О. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.05.2014  № 652


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2014 р.
за № 644/25421

ПОРЯДОК
заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1.

1.2. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 заповнюється та видається відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією» (далі - Угода), статті 46, пункту 14 частини другої статті 544 Митного кодексу України та цього Порядку.

1.3. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

експортер - особа, яка здійснює експорт товарів з України до країн ЄАВТ;

комерційні документи - документи, що застосовуються у звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально описані товари (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо);

сертифікат з перевезення товару EUR.1 (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує статус преференційного походження товару, форма якого наведена у додатку 3А до Протоколу про правила визначення походження до Угоди (далі - додаток 3А).

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, встановлених в Угоді та Митному кодексі України.

ІІ. Заповнення сертифіката

2.1. Сертифікат заповнюється однією з мов Сторони Угоди або англійською мовою та відповідно до положень законодавства України машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Підчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера або його уповноваженої особи та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено функції видачі сертифіката (далі - посадова особа митниці).

2.2. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.

2.3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6, 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

2.4. Графа 13 заповнюється митними адміністраціями держав ЄАВТ у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження товарів.

2.5. Графа 14 заповнюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику, у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження товарів за запитом митних адміністрацій держав ЄАВТ.

2.6. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою митниці за такою схемою:

№ А ХХХ.ММММММ,

де ХХХ - код митниці, яка видала сертифікат;

ММММММ - порядковий номер сертифіката, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

2.7. Графи сертифіката повинні заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1 - «Експортер»

Зазначаються найменування юридичної особи та місцезнаходження, якщо відправником є юридична особа, або ім’я, прізвище та місце проживання фізичної особи, яка експортує товари. Експортер вказується відповідно до даних контракту/доповнень до контракту.

Графа 2 - «Сертифікат, що використовується для преференційної торгівлі між _________ та________»

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та держави ЄАВТ.

Графа 3 - «Вантажоодержувач»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування (якщо вантажоодержувач - юридична особа) або ім’я, прізвище (якщо вантажоодержувач - фізична особа) та повна адреса (місцезнаходження/місце проживання) особи - одержувача товару в країні, зазначеній у графі 5.

Графа 4 - «Країна, група країн або територій, які вважаються країною походження товару»

Зазначається назва країни: Україна.

У разі видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначається назва країни:

Республіка Ісландія, або Королівство Норвегія, або Швейцарська Конфедерація.

Графа 5 - «Країна, група країн або територій призначення»

Зазначається назва країни: Україна, або Республіка Ісландія, або Королівство Норвегія, або Швейцарська Конфедерація, або Князівство Ліхтенштейн.

Графа 6 - «Особливості транспортування»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут переміщення. Якщо невідомо, який транспортний засіб прибуде в країну, ця графа не заповнюється.

Графа 7 - «Зауваження»

У випадках, встановлених розділами IV - VI цього Порядку, до графи вносяться такі записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «Виданий на заміну сертифіката» та вказуються номер та дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат.

Графа 8 - «Номер позиції; позначки та номери; номер та тип упаковки; опис товарів»

Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товарів, що експортуються, кількість та вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається кількість одиниць товару або їх стан (насипом).

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису усіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Відомості про походження товарів у рахунку-фактурі або іншому комерційному документі засвідчуються особистим підписом посадової особи митниці та проставленням номерної печатки.

Графа 9 - «Загальна маса (кг) або інші одиниці виміру (літри, м - 3 та інші)»

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару, описаного в графі 8, або кількість в інших одиницях виміру.

Графа 10 - «Рахунки-фактури»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначені в графі 8 товари.

Графа 11 - «Підтвердження митниці»

Графа заповнюється посадовою особою митниці.

Після слів «Відділення митниці» зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.

Після слів «Країна або територія, що видала» зазначається назва країни: Україна.

Після слів «Місце та дата» зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці та проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 - «Декларація експортера»

У графі зазначаються місце та дата заповнення сертифіката, проставляється підпис експортера.

Графа 13 - «Запит на перевірку»

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару.

Зазначаються обґрунтування та причини проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Після слів «Місце та дата» зазначаються назва міста та дата запиту про проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Графа 14 - «Результати перевірки»

У графі зазначаються результати перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Після слів «Місце та дата» зазначаються назва міста та дата завершення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику, та проставленням печатки цього органу.

ІІІ. Видача сертифіката

3.1. Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

3.2. Сертифікат видається посадовою особою митниці під час здійснення експорту товару або після експорту товару у випадках, встановлених Угодою.

3.3. Для отримання сертифіката експортер повинен пред’явити митниці такі документи:

заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката (далі - заява), за формою, визначеною у додатку 3А;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію);

документи, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу про правила визначення походження до Угоди, у разі, якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄАВТ.

3.4. Посадова особа митниці перед видачею сертифіката перевіряє наявність документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, та їх відповідність вимогам Угоди, зокрема:

форму поданого бланка сертифіката;

правильність заповнення сертифіката та заяви;

достатність поданих експортером документів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, що підтверджують преференційне походження товарів, зазначених у сертифікаті.

3.5. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається протягом трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці разом з документами, зазначеними у пункті 3.3 цього розділу.

3.6. Посадова особа митниці, яка приймає рішення видати сертифікат, вписує номер сертифіката.

3.7. Виданий митницею сертифікат реєструється в журналі, у якому зазначаються:

дата видачі сертифіката;

короткий опис товарів, на які видається сертифікат;

країна, для якої призначається сертифікат;

номер сертифіката;

прізвище, ім’я та підпис експортера або його уповноваженої особи, яка отримала сертифікат;

підпис посадової особи митниці, що видала сертифікат;

примітки.

3.8. Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне походження товарів, передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що підтверджують преференційне походження товару, повинні зберігатися експортером протягом трьох років.

3.9. Заява на видачу сертифіката, копія сертифіката та документи, зазначені в пункті 4.1 розділу ІV, у пункті 5.1 розділу V, у пунктах 6.3 та 6.4 розділу VI цього Порядку, зберігаються митницею у встановленому законодавством порядку протягом трьох років.

IV. Видача сертифіката після здійснення експорту товарів

4.1. Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, додатково надає митниці:

інформацію про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки або особливі обставини, або

виданий раніше, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

4.2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці.

4.3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товарів. Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову в його видачі протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 4.1 цього розділу.

V. Видача дубліката сертифіката

5.1. У разі втрати сертифіката митниця може видати дублікат сертифіката, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (дубліката). У заяві про видачу сертифіката мають бути зазначені номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товарів, та дата її оформлення в митниці.

5.2. Посадова особа митниці перевіряє правильність заповнення дубліката сертифіката.

5.3. У разі видачі дубліката сертифіката посадова особа митниці у графі 11 сертифіката після слів «Місце та дата» зазначає дату видачі оригіналу сертифіката.

5.4. Дублікат сертифіката видається на підставі інформації митниці щодо експорту відповідної партії товарів протягом трьох робочих днів з дня надання митниці документів, зазначених у пункті 5.1 цього розділу.

VI. Видача сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

6.1. Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, розміщуються під митним контролем митниці з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

6.2. Заміна оригінального підтвердження походження одним або більше сертифікатами здійснюється митницею, під митним контролем якої знаходиться товар.

6.3. Протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 3.3 розділу ІІІ цього Порядку, посадова особа митниці видає сертифікат або відмовляє у його видачі відповідно до вимог цього Порядку.

6.4. З метою отримання замінного сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер або його уповноважена особа подає до митниці такі документи:

заяву про видачу сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо;

попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів;

заповнений бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію) для відправлення частини партії товару або всієї партії товару.

6.5. Посадовою особою митниці у разі оформлення сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, зазначаються кількість, назва товару, номер та дата видачі сертифіката, який замінюється цим сертифікатом.

6.6. Оригінал сертифіката, на який виданий замінний сертифікат, залишається у справі митниці.

VII. Відмова у видачі сертифіката

7.1. Митниця відмовляє у видачі сертифіката, якщо:

форма поданого бланка сертифіката не відповідає формі, наведеній у додатку 3А;

сертифікат та/або заяву заповнено з порушенням вимог Угоди та цього Порядку;

товари, на які подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідають вимогам преференційного походження або якщо експортер не надав документів, що підтверджують преференційне походження товарів.

7.2. Не пізніше наступного дня, що настає за днем прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, митниця інформує про це експортера у письмовій формі із зазначенням причин такої відмови та права експортера оскаржити відмову у видачі сертифіката в порядку, встановленому законодавством України.

Директор Департамент
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси