Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 березня 2002 р. N 321 Київ Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } Відповідно до частини четвертої статті 49 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 } 2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються. { Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 } 5. Установити, що: дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня 2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів; відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з 1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ). { Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 33 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321 ПОРЯДОК видачі дозволів на спеціальне водокористування { Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 } 1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним і фізичним особам (далі - водокористувачі) дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 } 2. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством (далі - дозвільні органи). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 3. Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). Дозволи видаються на підставі заяви ( z0567-18 ) водокористувача, в якій зазначаються: найменування органу, що видає дозвіл; дані водокористувача (фізичної або юридичної особи); мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який анулюється; місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну річки, водного об’єкта і його місцезнаходження); згода на оброблення персональних даних; підпис та печатка (за наявності) замовника. До заяви додаються такі документи: обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод; нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення); копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів). У разі коли показники нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви та документів, які подавалися водокористувачем для отримання попереднього дозволу. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 4. Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу. Дозвільні органи зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви надіслати в електронній формі копії документів щодо обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до: Держгеонадр - у разі використання підземних вод; МОЗ - у разі використання вод водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних. Держгеонадра і МОЗ зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання в електронній формі копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі. Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється Міндовкіллям. { Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ. У разі ненадання протягом встановленого строку висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що Держгеонадра або МОЗ не заперечує проти видачі такого дозволу. У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови. Подання водокористувачем заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 5. У дозволі зазначаються: 1) найменування органу, що його видав; 2) найменування та реквізити водокористувача; 3) назва та код водного об’єкта (джерело водопостачання, приймач зворотних вод), водогосподарської ділянки; 4) ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у складі зворотних вод; 5) інші характеристики водокористування (передача води, скидання зворотних (стічних) вод, використання води в системах оборотного та повторного водопостачання); 6) умови спеціального водокористування; 7) відомості щодо природоохоронних заходів та строки їх реалізації; 8) строк, на який видано дозвіл. Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що його видав. Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються Міндовкіллям. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 6. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років). Короткострокове (на три роки) спеціальне водокористування встановлюється у разі: одержання водокористувачем дозволу на спеціальне водокористування вперше; скидання стічних вод у водні об’єкти; введення в експлуатацію після будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або капітального ремонту об’єктів, на яких провадиться діяльність із забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти; наявності умов спеціального водокористування, визначених попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років; необхідності досягнення екологічних цілей, визначених планом управління річковим басейном в межах масиву поверхневих вод та/або масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, в установлені строки; дефіциту водних ресурсів у межах відповідної водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського балансу). Довгострокове (від трьох до двадцяти п’яти років) - в усіх інших випадках у разі непорушення умов спеціального водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 7. Видача дозволів здійснюється безоплатно. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } { Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 } 9. Припинення права спеціального водокористування здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування. 10. У разі здійснення спеціального водокористування на прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог міжнародних договорів. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321 ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) 1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою: 1) у пункті 1 слова "крім лісових" замінити словами "крім лісових і водних"; 2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити; 3) в абзаці другому пункту 4 слова "територіальних і внутрішніх морських та підземних вод" і "поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області" виключити; 4) абзац п'ятий пункту 5 виключити. 2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому зазначеною постановою: 1) у пункті 1: абзац перший доповнити словами "(крім водних)"; абзаци третій і четвертий виключити; 2) пункти 5 і 6 виключити.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси