Про Державну фіскальну службу України

Показані 81-100 із 101 запису.
#НазваПосилання на розділ акту
 
81здійснює внутрішній аудит та контроль за дотриманням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управлінняп.4. пп.83
82організовує науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, є засновником державних підприємств, навчальних закладів та науково-дослідних установп.4. пп.84
83здійснює управління об’єктами державної власностіп.4. пп.85
84укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними та податковими органами іноземних держав, проводить в межах повноважень, передбачених законом, переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції ДФС, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх діїп.4. пп.86
85здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції, у тому числі шляхом надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень законодавства на підставі міжнародних угодп.4. пп.87
86проводить відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку), у тому числі після проведення митного контролю та митного оформленняп.4. пп.88
87здійснює державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарівп.4. пп.89
88проводить контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операційп.4. пп.90
89здійснює контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, за наявністю торгових патентівп.4. пп.91
90застосовує до фінансових установ, які не подали відповідним територіальним органам ДФС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДФС про взяття рахунка на облік у ДФС, фінансові (штрафні) санкції в установлених Податковим кодексом України розмірахп.4. пп.92
91проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади”п.4. пп.92-1
92здійснює перегляд рішень територіальних органів ДФС під час проведення процедури адміністративного оскарженняп.4. пп.92-2
93забезпечує виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та його державами-членами, з іншої сторони, з питань, що належать до компетенції ДФСп.4. пп.92-4
94організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану з практикою застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФСп.4. пп.92-5
95здійснює інші повноваження, визначені закономп.4. пп.93
96здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон Українип.4. пп.16. абз.1
97здійснює контроль за застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного контролю та митного оформленняп.4. пп.16. абз.2
98здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до закону, а також за правильністю визначення країни походження та класифікації згiдно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) товарів, що переміщуються через митний кордон Українип.4. пп.16. абз.3
99здійснює контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечує міжгалузеву координацію у цій сферіп.4. пп.51
100здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства з питань державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання в межах повноважень, передбачених закономп.4. пп.19
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси