Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 травня 2014 р. № 523-р Київ Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг {Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 969-р від 18.08.2021} {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 905-р від 19.08.2015 № 1031-р від 30.09.2015 № 18-р від 20.01.2016 № 374-р від 31.05.2017 № 782-р від 11.10.2017 Постановами КМ № 783 від 21.08.2019 № 174 від 03.03.2020 № 455 від 03.06.2020 Розпорядженням КМ № 881-р від 15.07.2020 Постановами КМ № 603 від 15.07.2020 № 948 від 09.10.2020 Розпорядженням КМ № 123-р від 17.02.2021 Постановами КМ № 393 від 21.04.2021 № 821 від 28.07.2021 Розпорядженням КМ № 969-р від 18.08.2021 Постановою КМ № 265 від 07.02.2022 Розпорядженнями КМ № 391-р від 17.05.2022 № 722-р від 16.08.2022 № 729-р від 19.08.2022 Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 Розпорядженням КМ № 504-р від 09.06.2023 Постановою КМ № 665 від 30.06.2023 Розпорядженням КМ № 609-р від 07.07.2023 Постановою КМ № 690 від 07.07.2023 № 853 від 11.08.2023} 1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов'язковими для надання через центри надання адміністративних послуг (далі - перелік), згідно з додатком. 2. Установити, що: 1) за заявою суб'єкта звернення у випадках, передбачених законодавством, переоформлення (зміна), видача дубліката, продовження строку дії документа дозвільного характеру, анулювання результату надання адміністративних послуг, визначених у переліку, здійснюються через центри надання адміністративних послуг (далі - центри); 2) адміністративні послуги, які не включені до переліку і суб'єктами надання яких відповідно до закону є: районні державні адміністрації, - надаються через центри, утворені міськими, селищними радами в населених пунктах - адміністративних центрах районів; обласні державні адміністрації, крім Київської обласної державної адміністрації, - надаються через центри, утворені міськими радами в населених пунктах - адміністративних центрах областей; Київська обласна державна адміністрація, - надаються через центри, утворені Київською міською, районною у м. Києві державною адміністрацією або Київською міською радою. 3. Органам, які утворили центри, забезпечити згідно з цим розпорядженням функціонування центрів, зокрема вжити заходів щодо: 1) включення адміністративних послуг, визначених у переліку (з урахуванням приміток до нього) та підпункті 2 пункту 2 цього розпорядження, до їх переліків адміністративних послуг, які надаються через центри; 2) розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри, з урахуванням пунктів 12, 13, 15 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), та поширення зазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації; 3) взаємодії з органами виконавчої влади, які є суб'єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри, зокрема здійснення адміністраторами прийняття заяв суб'єктів звернень, видачі їм результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні. За рішенням органу, який утворив центр, окремі завдання адміністратора, пов'язані з прийняттям заяв суб'єктів звернень, видачею їм результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні, може виконувати староста, а також у випадках, передбачених законодавством, інша уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, яким прийнято рішення про утворення центру; 4) проведення за участю представників відповідних органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри; 5) підписання (у разі потреби) узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг. 4. Органам виконавчої влади, які є суб'єктами надання адміністративних послуг, визначених у переліку та підпункті 2 пункту 2 цього розпорядження, забезпечити: 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням: внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг; розміщення інформації про початок надання адміністративних послуг через центри (зокрема про дату, перелік і порядок їх надання) з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб'єктів звернень; 2) взаємодію з органами, які утворили центри, для належної організації надання послуг через такі центри, зокрема здійснення адміністраторами прийняття заяв суб'єктів звернень, видачі їм результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні; 3) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань; 4) надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів; 5) передачу в користування (оренду) у разі потреби органам, які утворили центри, необхідного обладнання, програмного забезпечення разом з паролями доступу, а також баз даних у встановленому законодавством порядку; 6) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри; 7) своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання щодо надання адміністративних послуг у відповідній сфері, з метою організації надання адміністративних послуг через центри. 5. Надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції послуг, передбачених пунктами 269 - 276 переліку, здійснюється через центри на основі узгоджених рішень між територіальними органами Міністерства юстиції та органами, якими утворено такі центри. {Текст Розпорядження в редакції Розпорядження КМ № 969-р від 18.08.2021} Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 70 Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 969-р) ПЕРЕЛІК адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов'язковими для надання через центри надання адміністративних послуг № з/п Ідентифікатор Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги Примітка 1. 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 2. 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 3. 00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 4. 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 5. 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 6. 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 7. 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 8. 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 9. 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 10. 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 11. 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля -“- 1 12. 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 13. 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця -“- 1 14. 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 1 15. 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи -“- 1 16. 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 17. 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 18. 00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 19. 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) -“- 1 20. 00106 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця -“- 1 21. 00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 1 22. 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 1 23. 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 1 24. 00051 Державна реєстрація створення громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 25. 00053 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 2, 3, 4 26. 00055 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Закони України “Про громадські об'єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 27. 00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 28. 00098 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації -“- 2, 3, 4 29. 00102 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації Закони України “Про громадські об'єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 30. 00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 31. 00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 32. 00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 33. 00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 34. 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 35. 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання -“- 2, 3, 4 36. 00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки -“- 2, 3, 4 37. 00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації -“- 2, 3, 4 38. 00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації Закони України “Про громадські об'єднання”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 39. 00581 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки -“- 2, 3, 4 40. 00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки -“- 2, 3, 4 41. 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Закони України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 42. 00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців Закони України “Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 43. 00645 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 2, 3, 4 44. 00608 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів -“- 2, 3, 4 45. 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців Закони України “Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 46. 00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації -“- 2, 3, 4 47. 00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації -“- 2, 3, 4 48. 00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців -“- 2, 3, 4 49. 00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців -“- 2, 3, 4 50. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії Закони України “Про політичні партії в Україні”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 4 51. 00667 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії -“- 2, 3, 4 52. 00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії -“- 2, 3, 4 53. 00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації -“- 2, 3, 4 54. 00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації -“- 2, 3, 4 55. 00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії -“- 2, 3, 4 56. 00669 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 2, 3, 4 57. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Закони України “Про політичні партії в Україні”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 58. 00583 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок Закони України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 59. 00570 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об'єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів -“- 2, 3, 4 60. 00589 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів -“- 2, 3, 4 61. 00582 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об'єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Закони України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 62. 00586 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок -“- 2, 3, 4 63. 00585 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок -“- 2, 3, 4 64. 00554 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -“- 2, 3, 4 65. 00588 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок у результаті ліквідації Закони України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 2, 3, 4 66. 00643 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок у результаті реорганізації -“- 2, 3, 4 67. 00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об'єднання професійних спілок -“- 2, 3, 4 68. 01102 Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 3, 4 69. 01097 Реєстрація статуту (положення) релігійної громади Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” 3, 4 70. 01098 Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” 3, 4 71. 01103 Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 3, 4 72. 01105 Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів -“- 3, 4 73. 01100 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади -“- 3, 4 74. 01104 Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації -“- 3, 4 75. 01112 Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації -“- 3, 4 76. 01099 Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади -“- 3, 4 77. 00398 Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 4 78. 01325 Внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва Закон України “Про видавничу справу” 3, 4 79. 01341 Переоформлення свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції -“- 3, 4 80. 01282 Видача дубліката свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції -“- 3, 4 81. 00998 Державна реєстрація статуту територіальної громади Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 2, 3, 4 82. 00997 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади -“- 2, 3, 4 83. 00996 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади -“- 2, 3, 4 84. 00995 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади -“- 2, 3, 4 85. 00482 Державна реєстрація статуту територіальної громади м. Києва Закони України “Про столицю України - місто-герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні” 4 86. 00460 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва Закони України “Про столицю України - місто-герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні” 4 87. 00568 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади м. Києва -“- 4 88. 00644 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади м. Києва -“- 4 89. 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язання на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 1 90. 00042 Державна реєстрація речового права, похідного від права власності -“- 1 91. 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно -“- 1 92. 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна -“- 1 93. 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -“- 1 94. 00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) -“- 1 95. 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 1 96. 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій -“- 1 97. 00023 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 98. 00025 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм -“- 5 99. 00287 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”, Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 100. 00285 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв'язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 101. 00277 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв'язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням) Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”, Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 102. 00928 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, Податковий кодекс України 5 103. 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” 1 {Пункт 104 виключено на підставі Постанови КМ № 265 від 07.02.2022} 105. 00027 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 106. 00028 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого -“- 5 107. 00274 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 5 108. 01024 Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання Закон України “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” 2, 3, 4 109. 01023 Оформлення та видача посвідки на постійне проживання Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” 5 110. 00927 Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну -“- 5 111. 00929 Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання -“- 5 112. 00930 Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну -“- 5 113. 00757 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці Закон України “Про охорону праці” 3, 4 114. 01451 Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці -“- 3, 4 115. 00863 Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Закони України “Про охорону праці”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 3, 4 116. 01430 Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -“- 3, 4 117. 01446 Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -“- 3, 4 118. 00728 Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -“- 3, 4 {Пункт 119 виключено на підставі Постанови КМ № 690 від 07.07.2023} {Пункт 120 виключено на підставі Постанови КМ № 690 від 07.07.2023} {Пункт 121 виключено на підставі Постанови КМ № 690 від 07.07.2023} 122. 00300 Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 2, 3, 4 {Пункт 123 виключено на підставі Розпорядження КМ № 722-р від 16.08.2022} 124. 01612 Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу Закон України “Про карантин рослин” 2, 3, 4 125. 01645 Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів Закон України “Про дорожній рух” 2, 3, 4 126. 01719 Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів -“- 2, 3, 4 127. 00864 Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів -“- 2, 3, 4 128. 00737 Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів -“- 2, 3, 4 129. 00712 Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів -“- 2, 3, 4 130. 00727 Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів -“- 2, 3, 4 131. 01815 Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (для транспортних засобів, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС) Закон України “Про дорожній рух” 5 {Пункт 132 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} {Пункт 133 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} {Пункт 134 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} {Пункт 135 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} {Пункт 136 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} 137. 00521 Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків -“- 5 138. 01490 Перезакріплення індивідуального номерного знака -“- 5 139. 00681 Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон -“- 2, 3, 4 140. 00744 Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом -“- 2, 3, 4 141. 00743 Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого -“- 5 142. 00509 Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів) -“- 5 143. 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 {Пункт 144 виключено на підставі Постанови КМ № 1077 від 27.09.2022} 145. 00071 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 146. 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу -“- 1 147. 00074 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу -“- 1 148. 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу -“- 1 149. 00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу -“- 1 150. 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу -“- 1 151. 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 152. 00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу -“- 1 153. 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць -“- 1 154. 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель -“- 1 1541. 02457 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру -“- 1 {Пункт 155 виключено на підставі Постанови КМ № 665 від 30.06.2023} 1551. 02456 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр 1 {Пункт 1552 виключено на підставі Постанови КМ № 665 від 30.06.2023} 1553. 02455 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включно з іншими відомостями, внесеними до Поземельної книги, а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закони України “Про Державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 1 156. 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) -“- 1 157. 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) -“- 1 158. 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 159. 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) -“- 1 160. 00065 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення -“- 1 161. 01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі -“- 1 162. 00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу -“- 1 163. 00199 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування -“- 1 164. 00210 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 165. 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Закон України “Про оренду землі” 1 166. 02454 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 167. 00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України “Про землеустрій” 1 168. 00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель” 1 169. 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Земельний кодекс України, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 1 170. 00175 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача Земельний кодекс України 1 171. 00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 1 172. 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок Податковий кодекс України 1 173. 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації Земельний кодекс України 1 174. 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення -“- 1 175. 00180 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів -“- 1 176. 00181 Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель -“- 1 177. 00179 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів -“- 1 178. 00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України 1 179. 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря -“- 1 180. 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб -“- 1 181. 00206 Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 2, 3, 4 1) діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення; 2) документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення; 4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей 182. 01070 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” 2, 3, 4 183. 01072 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів -“- 2, 3, 4 184. 00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України 2, 3, 4 {Пункт 185 виключено на підставі Розпорядження КМ № 609-р від 07.07.2023} {Пункт 186 виключено на підставі Розпорядження КМ № 609-р від 07.07.2023} {Пункт 187 виключено на підставі Розпорядження КМ № 609-р від 07.07.2023} 188. 01208 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1) Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 189. 01209 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1) (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки) -“- 1 190. 01218 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта -“- 1 191. 01219 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта (зміна відомостей про початок виконання будівельних робіт/виправлення технічної помилки) -“- 1 {Пункт 192 виключено на підставі Розпорядження КМ № 609-р від 07.07.2023} 193. 01188 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1) Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 194. 00134 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт -“- 1 195. 01190 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об'єкті -“- 1 196. 00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки -“- 1 197. 01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки -“- 1 198. 00158 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 199. 01186 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (крім об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) -“- 1 200. 01670 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення -“- 3, 4 201. 01685 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення -“- 3, 4 {Пункт 202 виключено на підставі Розпорядження КМ № 609-р від 07.07.2023} 203. 01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 204. 00138 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта -“- 1 205. 01376 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) -“- 1 206. 01189 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих робіт Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 207. 01902 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт -“- 1 208. 00190 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності -“- 1 209. 00193 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 210. 00191 Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності -“- 1 211. 01671 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення -“- 3, 4 212. 01686 Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення -“- 3, 4 213. 00153 Присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 214. 01240 Зміна адреси об'єкта нерухомого майна (для введених в експлуатацію об'єктів) -”- 1 215. 01330 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру -“- 1 216. 01121 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закони України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 217. 01123 Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами -“- 2, 3, 4 218. 01530 Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях -“- 2, 3, 4 219. 01531 Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях -“- 2, 3, 4 220. 00259 Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закони України “Про відходи”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 3, 4 221. 01129 Затвердження паспорта місць видалення відходів Закон України “Про відходи” 3, 4 222. 01149 Затвердження реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів -“- 3, 4 223. 00258 Реєстрація декларації про відходи -“- 3, 4 224. 01081 Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Кодекс України про надра 2, 3, 4 225. 00897 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення -“- 2, 3, 4 226. 01053 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин -“- 2, 3, 4 227. 01028 Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин -“- 2, 3, 4 228. 01751 Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення -“- 2, 3, 4 229. 00255 Видача дозволу на спеціальне водокористування Водний кодекс України, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 230. 00464 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування -“- 2, 3, 4 231. 00636 Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду -“- 3, 4 232. 01275 Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду -“- 3, 4 233. 00635 Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду -“- 3, 4 234. 01784 Надання у користування водних об'єктів на умовах оренди Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про оренду землі” 1 235. 01785 Поновлення договору оренди водних об'єктів -“- 1 236. 01127 Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 3, 4 237. 01128 Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду -“- 3, 4 238. 01308 Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Лісовий кодекс України, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 239. 01320 Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача -“- 2, 3, 4 240. 01322 Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача -“- 2, 3, 4 241. 01323 Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами -“- 2, 3, 4 242. 01319 Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Лісовий кодекс України 2, 3, 4 243. 01315 Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Лісовий кодекс України, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 244. 01316 Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) -“- 2, 3, 4 245. 01318 Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) -“- 2, 3, 4 246. 00163 Видача експлуатаційного дозволу Закони України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 247. 00654 Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження Закони України “Про ветеринарну медицину”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 248. 01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” 2, 3, 4 249. 01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку -“- 2, 3, 4 250. 01401 Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності -“- 2, 3, 4 251. 01611 Затвердження експортної потужності -“- 2, 3, 4 252. 00165 Видача дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 253. 01132 Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління -“- 2, 3, 4 254. 01469 Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення Закон України “Про охорону культурної спадщини” 2, 3, 4 255. 01470 Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення -“- 2, 3, 4 256. 01133 Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закони України “Про охорону культурної спадщини”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 257. 01117 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Закони України “Про рекламу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 258. 00167 Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 2, 3, 4 259. 01480 Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про дорожній рух” 2, 3, 4 260. 01468 Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів -“- 2, 3, 4 {Пункт 261 виключено на підставі Розпорядження КМ № 391-р від 17.05.2022} 262. 00166 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закон України “Про дорожній рух” 2, 3, 4 263. 00420 Видача дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів Закон України “Про автомобільний транспорт” 3, 4 264. 00466 Видача дозволу на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні -“- 2, 3, 4 265. 00492 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закони України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 3, 4 266. 01656 Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) -“- 3, 4 267. 00504 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) -“- 3, 4 268. 00503 Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) -“- 3, 4 269. 00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” 1, 6 270. 00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження -“- 1, 6 271. 00031 Державна реєстрація шлюбу Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” 1, 6 272. 00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу -“- 1, 6 273. 00868 Державна реєстрація зміни імені -“- 1, 6 274. 00033 Державна реєстрація смерті -“- 1, 6 275. 01418 Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян -“- 1, 6 276. 01854 Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану -“- 1, 6 277. 01461 Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України Закони України “Про видавничу справу”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 3, 4 278. 01462 Переоформлення дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України -“- 3, 4 279. 01464 Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України -“- 3, 4 280. 01292 Видача посвідчення особи моряка Кодекс торговельного мореплавства України 2, 3, 4 281. 01302 Обмін посвідчення особи моряка -“- 2, 3, 4 282. 01242 Видача посвідчення судноводія малого/маломірного судна -“- 2, 3, 4 283. 01273 Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання Європейськими внутрішніми водними шляхами -“- 2, 3, 4 284. 01272 Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами -“- 2, 3, 4 285. 01243 Обмін свідоцтва судноводія малого/маломірного судна старого зразка на посвідчення судноводія малого/маломірного судна -“- 2, 3, 4 286. 01294 Обмін документів на право управління суднами внутрішнього плавання старих зразків на посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, для роботи на судноплавних річкових внутрішніх водних шляхах України, а також на Європейських внутрішніх водних шляхах -“- 2, 3, 4 287. 01369 Комплексна електронна публічна послуга “єМалятко” 1,6 1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” 2) декларування місця проживання дитини Закон України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” 3) призначення допомоги при народженні дитини Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” 4) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я Основи законодавства України про охорону здоров'я 5) реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Податковий кодекс України 6) внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” 7) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” 8) видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї Закон України “Про охорону дитинства” 9) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях Закон України “Про охорону дитинства” 288. 00263 Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” 1 289. 00257 Видача свідоцтва про право власності -“- 1 290. 01352 Видача дубліката свідоцтва про право власності -“- 1 291. 00238 Видача ордера на жиле приміщення Житловий кодекс Української РСР 1 292. 01472 Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Житловий кодекс Української РСР 1 293. 00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Закони України “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про місцеве самоврядування в Україні” 1 294. 01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання -“- 1 295. 00034 Реєстрація місця проживання Закон України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” 1, 6 296. 01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років -“- 1, 6 297. 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання -“- 1, 6 298. {Пункт 298 виключено на підставі Постанови КМ № 265 від 07.02.2022} 299. 00040 Реєстрація місця перебування -“- 1, 6 300. 00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади -“- 1, 6 301. 01586 Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 2, 3, 4 302. 00237 Встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки) Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 303. 01197 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” 2, 3, 4 304. 00241 Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки) Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 305. 01588 Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення -“- 1, 2, 6 306. 01598 Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою особи -“- 2, 3, 4 307. 01286 Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 308. 01198 Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше -“- 1, 2, 6 309. 01285 Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 310. 00751 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” 2, 3, 4 311. 01620 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 1, 6 312. 01877 Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту Закон України “Про волонтерську діяльність” 1, 2, 6 313. 01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання Житловий кодекс Української РСР 1, 6 314. 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” 1, 6 315. 01622 Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення Житловий кодекс Української РСР 1, 6 316. 02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” 1, 6 317. 01433 Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Житловий кодекс Української РСР 1, 6 318. 01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Закони України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” 1 319. 01747 Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій Кодекс цивільного захисту України 2, 3, 4 320. 01746 Прийняття рішення про надання грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації -“- 2, 3, 4 321. 00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї Закон України “Про охорону дитинства” 1, 6 322. 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням 14-річного віку -“- 1, 6 323. 01194 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї -“- 1, 6 324. 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї Закон України “Про охорону дитинства” 1, 6 325. 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Закон України “Про державні нагороди України” 1, 6 326. 00144 Призначення державної допомоги при народженні дитини Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” 1, 6 327. 00143 Призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування -“- 1, 6 328. 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування -“- 1, 6 329. 00150 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям -“- 1, 6 330. 00147 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини -“- 1, 6 331. 00959 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність -“- 1, 6 332. 00960 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях Закон України “Про охорону дитинства” 1, 6 333. 01775 Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” 1, 6 334. 01227 Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 1, 6 335. 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України 1, 6 336. 00122 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Цивільний кодекс України 1 337. 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя Сімейний кодекс України 1, 6 338. 01386 Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною” Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 1, 6 339. 01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків Закон України “Про психіатричну допомогу” 1 340. 01981 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Цивільний кодекс України 2, 3, 4 341. 00125 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири -“- 2, 3, 4 342. 00127 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Цивільний кодекс України 2, 3, 4 343. 00123 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного -“- 2, 3, 4 344. 00126 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна -“- 2, 3, 4 345. 00124 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного -“- 2, 3, 4 346. 01980 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна -“- 2, 3, 4 347. 00131 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідчення та (або) державній реєстрації, у тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири -“- 2, 3, 4 348. 00130 Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного Цивільний кодекс України 2, 3, 4 349. 00129 Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного -“- 2, 3, 4 350. 00168 Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 2, 3, 4 351. 00239 Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 352. 00117 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 353. 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 2, 3, 4 354. 00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” 1 355. 00225 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 2, 3, 4 356. 01255 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 6 357. 00221 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 358. 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку -“- 1, 6 359. 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 6 360. 00223 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 361. 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 1, 6 362. 00228 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань” Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” 2, 3, 4 363. 00227 Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 2, 3, 4 364. 00226 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 2, 3, 4 365. 00229 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 2, 3, 4 366. 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” 1, 6 367. 00103 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Закон України “Про психіатричну допомогу” 1, 6 368. 00099 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” 1, 6 369. 00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю -“- 1, 6 370. 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 371. 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” 1, 6 372. 00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 1 373. 01404 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -“- 1, 6 374. 00232 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 -“- 1, 6 375. 00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 1, 6 376. 01191 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт -“- 1, 6 377. 00172 Призначення одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 1, 6 378. 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам -“- 1, 6 379. 00112 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 380. 00133 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” 1, 6 381. 01786 Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 3, 4 382. 01268 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів Закон України “Про колективні договори і угоди” 1, 6 383. 01170 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України “Про зайнятість населення” 1, 6 384. 01172 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Закон України “Про зайнятість населення” 1, 6 385. 01173 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства -“- 1, 6 386. 01171 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства -“- 1, 6 {Пункт 387 виключено на підставі Розпорядження КМ № 722-р від 16.08.2022} 388. 01974 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закони України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” 1, 6 389. 01601 Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” 1, 2, 3 390. 00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Закон України “Про протидію торгівлі людьми” 1, 6 391. 00101 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Закон України “Про соціальні послуги” 1, 6 392. 01732 Призначення страхових виплат членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” 3, 4 393. 01733 Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” 3, 4 394. 01688 Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 2, 3, 4 395. 01730 Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб Закон України “Про Національну гвардію України” 2, 3, 4 396. 00139 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про соціальні послуги” 2, 3, 4 397. 00155 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Закон України “Про житлово-комунальні послуги” 1, 6 398. 02025 Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” 1 399. 00157 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства” 1, 6 400. 01995 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі Закон України “Про соціальні послуги” 1, 6 401. 01997 Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 402. 01996 Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю” Закон України про Державний бюджет на відповідний рік, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 1, 6 403. 01113 Внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць) Закон України “Про кінематографію” 2, 3, 4 404. 01155 Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” 2, 3, 4 405. 01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд Закон України “Про фізичну культуру і спорт” 1 406. 01252 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд Закон України “Про фізичну культуру і спорт” 1 407. 01697 Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” 2, 3, 4 408. 01454 Реєстрація пасіки Закон України “Про бджільництво” 1 409. 01135 Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів Закон України “Про племінну справу у тваринництві” 2, 3, 4 410. 01136 Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Закон України “Про режим іноземного інвестування” 2, 3, 4 411. 01137 Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора -“- 2, 3, 4 412. 01139 Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора -“- 2, 3, 4 413. 02263 Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Закон України “Про протимінну діяльність в Україні” 1, 6 414. 02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів -“- 1, 6 415. 02453 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр” 1 416. 02452 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу -“- 1 417. 02442 Державна реєстрація меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 1 418. 02451 Державна реєстрація змін до відомостей про меліоративну мережу з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 1 419. 02444 Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 1 420. 02450 Державна реєстрація змін до відомостей про складову частину меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 1 421. 02445 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі -“- 1 422. 01597 Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 423. 02499 Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою такої особи -“- 1, 2, 6 424. 00105 Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту Закон України “Про волонтерську діяльність” 1, 2, 6 425. 02502 Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 426. 02347 Призначення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” 1, 2, 6 427. 01735 Прийняття рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу -“- 1, 2, 6 428. 01284 Встановлення факту одержання ушкоджень здоров'я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 429. 02266 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 430. 02216 Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни Закони України “Про поховання та похоронну справу”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” 1, 2, 6 431. 02500 Безоплатне спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком -“- 1, 2, 6 432. 02501 Надання громадським об'єднанням ветеранів війни безплатно приміщень для здійснення їх статутних завдань Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 1, 2, 6 433. 00146 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті (зміна відомостей про початок виконання підготовчих робіт/виправлення технічної помилки) Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 434. 00140 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у поданій декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта -”- 1 435. 01873 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 436. 02423 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт -”- 1 437. 02475 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта -”- 1 438. 02479 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 1 439. 02480 Скасування містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) -”- 1 440. 02478 Коригування адреси об'єкта, що будується (на підставі проектної документації) -”- 1 441. 02474 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками (СС1) -”- 1 442. 02477 Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду -”- 1 443. 02425 Видача витягу з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” Закон України “Про Національну поліцію” 1 444. 02427 Прийняття теоретичного іспиту для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії Закон України “Про дорожній рух” 5 __________ Примітки: 1. Для центрів надання адміністративних послуг, утворених Київською, Севастопольською міською, районною у мм. Києві, Севастополі державною адміністрацією, міською, селищною, сільською радою. 2. Для центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними радами у населених пунктах - адміністративних центрах району. 3. Для центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими радами у населених пунктах - містах обласного значення. 4. Для центрів надання адміністративних послуг, утворених Київською міською, районною у м. Києві державною адміністрацією або Київською міською радою. 5. Для центрів надання адміністративних послуг, які забезпечені відповідним обладнанням. 6. Для територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. {Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 905-р від 19.08.2015, № 1031-р від 30.09.2015, № 18-р від 20.01.2016, № 374-р від 31.05.2017; в редакції Розпорядження КМ № 782-р від 11.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 21.08.2019, № 174 від 03.03.2020, № 455 від 03.06.2020, Розпорядженням КМ № 881-р від 15.07.2020, Постановою КМ № 948 від 09.10.2020, Розпорядженням КМ № 123-р від 17.02.2021, Постановами КМ № 393 від 21.04.2021, № 821 від 28.07.2021; в редакції Розпорядження КМ № 969-р від 18.08.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 265 від 07.02.2022, Розпорядженнями КМ № 391-р від 17.05.2022, № 722-р від 16.08.2022, № 729-р від 19.08.2022, Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022, Розпорядженням КМ № 504-р від 09.06.2023, Постановою КМ № 665 від 30.06.2023, Розпорядженням КМ № 609-р від 07.07.2023, Постановами КМ № 690 від 07.07.2023, № 853 від 11.08.2023}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси