Про затвердження Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА 26.10.2015 № 2645 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 р. за № 1431/27876 Про затвердження Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії {Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019 № 2026 від 10.11.2021} Відповідно до Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Голова Комісії Д. Вовк ПОГОДЖЕНО: Голова Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України Міністр енергетики та вугільної промисловості України Голова Антимонопольного комітету України Голова Державної регуляторної служби України В. Погорілий В. Демчишин Ю. Терентьєв К.М. Ляпіна ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26.10.2015 № 2645 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 р. за № 1431/27876 ПОРЯДОК визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії {Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок установлює процедуру визначення витрат на оплату праці, які враховуються як складова у відповідних тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління», послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової енергії та виробництво (відпуск) електричної енергії, з метою дотримання обґрунтованості запланованих ліцензіатами витрат у структурах тарифів на принципах економічної доцільності, цільового використання коштів ліцензіатами та забезпечення громадянам права на оплату праці. {Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали відповідну ліцензію та здійснюють господарську діяльність (далі - ліцензіати) з: розподілу електричної енергії; {Абзац другий пункту 1.2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} постачання електричної енергії споживачу (в частині надання універсальних послуг); {Абзац третій пункту 1.2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} передачі електричної енергії; {Абзац пункту 1.2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} виробництва теплової енергії на ТЕЦ; виробництва теплової енергії на АЕС; виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС; виробництва електричної енергії на ТЕЦ; виробництва електричної енергії на АЕС. 1.3. Витрати на оплату праці (далі - ВОП) - сукупність елементу «витрати на оплату праці» в повній собівартості структури відповідних тарифів (у прямих загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці», у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ринок електричної енергії», «Про теплопостачання» та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сферах електроенергетики та теплопостачання. {Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 1.4. Визначення витрат на оплату праці здійснюється з урахуванням приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіатів, що здійснюють діяльність на відповідній території адміністративної одиниці (далі - територія діяльності), до таких рівнів: для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості, менший, ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України; для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості, більший, ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності цього ліцензіата. 1.5. Для ліцензіатів, які провадять ліцензовану діяльність одночасно на декількох територіях, витрати на оплату праці визначаються для кожної території відповідно до пункту 1.4 цього розділу. II. Порядок визначення витрат на оплату праці та підстави їх коригування 2.1. Визначення річних витрат на оплату праці для відповідного ліцензіата здійснюється за формулою де - річні витрати на оплату праці i-го ліцензіата після перегляду; - тарифна середня заробітна плата в розрахунку на одного працівника i-го ліцензіата, врахована на дату встановлення відповідного тарифу та обрахована, виходячи з витрат на оплату праці та тарифної чисельності працівників, зайнятих ліцензованою діяльністю, на дату їх встановлення (далі - тарифна середня заробітна плата); - тарифна чисельність працівників i-го ліцензіата, врахована на дату встановлення відповідного тарифу (далі - тарифна чисельність працівників); - коефіцієнт зростання ВОП для i-го ліцензіата (у відносних одиницях), що передбачає приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника i-го ліцензіата до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості (у відносних одиницях), що визначається таким чином: у разі, якщо , то у разі, якщо , то де - середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності i-го ліцензіата, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по серпень року, що передує року, на який визначаються ВОП; - середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по серпень року, що передує року, на який визначаються ВОП; - прогнозований річний індекс зростання номінальної заробітної плати (у відносних одиницях), який визначається таким чином: де - індекс споживчих цін у середньому до попереднього року відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках; - індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати працівників, скоригований на індекс споживчих цін (індекс зростання реальної середньомісячної заробітної плати), відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках до попереднього року; a - коефіцієнт співвідношення тарифної середньої заробітної плати працівників у сферах електроенергетики та теплопостачання до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості. При цьому a визначається в таких розмірах: 1,25 - для ліцензіатів з розподілу електричної енергії; {Абзац двадцятий пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 1,25 - для ліцензіатів з постачання електричної енергії споживачу в частині надання універсальних послуг; {Абзац пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 1,7 - для ліцензіата з передачі електричної енергії у частині надання послуг з передачі електричної енергії; {Абзац пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 1,7 - для ліцензіата з передачі електричної енергії у частині надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (крім виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку); {Абзац пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2026 від 10.11.2021} 2,4 - для ліцензіата з передачі електричної енергії у частині надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку; {Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2026 від 10.11.2021} 1,4 - для ліцензіатів з виробництва електроенергії на ТЕЦ, ГЕС/ГАЕС (у тому числі для ГЕС/ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») та виробництва теплової енергії на ТЕЦ; {Абзац двадцять п'ятий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 2,4 - для ДП «НАЕК «Енергоатом» (крім ГЕС/ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»); b - демпфіруючий коефіцієнт, що застосовується НКРЕКП на визначений період з метою регулювання темпів зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави (0< b Ј1). {Абзац пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} {Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 2.2. Для ліцензіатів, яким відповідні тарифи встановлюються вперше, тарифна середня заробітна плата на дату встановлення відповідних тарифів для визначення витрат на оплату праці приймається на рівні середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності цього ліцензіата, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по серпень року, що передує року, на який визначаються ВОП. {Розділ II доповнено новим пунктом 2.2 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2556 від 29.11.2019} 2.3. Коефіцієнт Кі визначається на підставі даних форм звітності, затверджених для відповідних ліцензіатів, та звітних даних Держстату. Якщо визначений відповідно до пункту 1 цього розділу коефіцієнт Кі<1, він береться рівним 1. 2.4. Значення коефіцієнта Кі для працівників ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність на території населених пунктів, яким надано статус гірських, визначається з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах». 2.5. Розрахункові показники наводяться таким чином: грошові показники щодо витрат на оплату праці - в тис. грн у цілих числах; грошові показники щодо середньої заробітної плати - в грн у цілих числах; індекси та коефіцієнти округлюються до двох знаків після коми. 2.6. Підставами для перегляду НКРЕКП витрат на оплату праці у структурі відповідного тарифу є: відсутність перегляду витрат на оплату праці під час щорічного перегляду відповідних тарифів ліцензіатів; застосування коефіцієнта для обмеження зростання витрат на оплату праці (b<1) під час щорічного перегляду витрат на оплату праці. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко
Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси