Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 13.05.2014 № 137 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 р. за № 573/25350 Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 316 від 18.11.2014 № 12 від 30.01.2017 Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Відповідно до статті 161 Закону України "Про архітектурну діяльність" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 633, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, що додається. 2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва разом з Департаментом нормативно-правового регулювання у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. Перший заступник Міністра В.А. Негода ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва В.о. Голови Антимонопольного комітету України Заступник Голови Спільного представницького органу об'єднань профспілок Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Голова Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України М.Ю. Бродський М.Я. Бараш С.М. Кондрюк О. Мірошниченко В.М. Андреєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.05.2014 № 137 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 р. за № 573/25350 ПОРЯДОК реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності {У тексті Порядку слово "регіони" в усіх відмінках замінено словами "адміністративно-територіальні одиниці" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 12 від 30.01.2017} {У тексті Порядку слова «Мінрегіон України» в усіх відмінках замінено словами «Мінрегіон» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності (далі - саморегулівні організації). {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 2. Реєстрація саморегулівних організацій здійснюється Мінрегіоном на безоплатній основі шляхом внесення інформації про таку організацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Електронна система) на підставі відповідного наказу Мінрегіону. {Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 3. Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності (далі - об'єднання) набувають статусу саморегулівних організацій з дати їх реєстрації як саморегулівних організацій. {Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Мінрегіон здійснює реєстрацію однієї саморегулівної організації за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності. Об'єднання можуть бути зареєстровані Мінрегіоном як саморегулівні організації, якщо вони відповідають таким критеріям: утворені і діють на засадах самоврядування; установчі документи містять фіксоване членство; об'єднують у своєму складі не менше 25 відсотків від загальної кількості фахівців, які отримали кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації, проведеної у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (для об'єднань фізичних осіб), або не менше 25 відсотків від загальної кількості експертних організацій, які здійснюють в усіх адміністративно-територіальних одиницях України експертизу проектів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і в яких працює не менше 25 відсотків від загальної кількості сертифікованих експертів, які відповідно до отриманих сертифікатів мають право здійснювати експертизу проектної документації, чи не менше 700 юридичних осіб, з яких понад 55 відсотків - будівельні підприємства, що мають відповідну ліцензію, чи виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, сукупна частка яких на ринку не менш як за п'ятьма основними видами продукції перевищує 20 відсотків (для об'єднань юридичних осіб); {Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 316 від 18.11.2014, № 12 від 30.01.2017} мають відокремлені підрозділи в усіх адміністративно-територіальних одиницях України; визначили правила і стандарти підприємницької чи професійної діяльності, а також механізми контролю за їх дотриманням; мають досвід роботи за напрямом підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, не менше двох років. Визначення саморегулівними організаціями правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, делегування таким організаціям повноважень здійснюються з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 316 від 18.11.2014} 4. Для реєстрації саморегулівної організації об'єднання подає Мінрегіону в паперовій формі (особисто, в тому числі через центри надання адміністративних послуг чи поштовим відправленням з описом вкладення) або в електронній формі (через електронний кабінет Електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом) у порядку, визначеному статтею 261 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: 1) заяву із зазначенням: напряму підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання; коду за ЄДРПОУ; дати та номера рішення про включення/повторне включення об'єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 2) копію рішення органу управління об'єднання про намір набуття статусу саморегулівної організації (крім випадків, коли набуття такого статусу передбачено установчими документами); 3) перелік членів об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та номера кваліфікаційного сертифіката (за наявності) - для фізичних осіб або найменування, коду за ЄДРПОУ - для юридичних осіб; 4) прийняті правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами саморегулівної організації, які, зокрема, визначають: вимоги до членів саморегулівної організації, якості їх товарів, робіт та послуг, встановлені відповідно до вимог нормативно-правових актів, будівельних норм, інших нормативних документів, виконання яких є обов'язковим відповідно до законодавства; механізми контролю за дотриманням правил та стандартів підприємницької чи професійної діяльності; механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості. 5) інформацію про: відокремлені підрозділи об'єднання; відповідність об'єднання критеріям, визначеним пунктом 3 цього Порядку; наявність офіційного вебсайта об'єднання, на якому, зокрема, оприлюднені установчі документи, правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, інформація про діяльність об'єднання: перелік членів об'єднання, органи управління та їх рішення, відокремлені підрозділи, їх контактні дані (місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта). Отримання установчих документів в електронній формі здійснюється у порядку інформаційної взаємодії Електронної системи та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. {Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 5. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих об'єднанням, Мінрегіоном протягом двадцяти робочих днів з дня надходження приймається рішення про реєстрацію саморегулівної організації або про відмову у реєстрації. Рішення про реєстрацію саморегулівної організації приймається відповідним наказом Мінрегіону. {Пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} У день прийняття наказу здійснюється реєстрація саморегулівної організації шляхом внесення інформації про таку організацію до Електронної системи. {Пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Дата внесення інформації про саморегулівну організацію до Електронної системи є датою реєстрації саморегулівної організації. {Пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації саморегулівної організації, до Електронної системи вносяться відомості про відмову в реєстрації із зазначенням підстав такої відмови. {Пункт 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Про прийняте рішення об'єднання повідомляється в паперовій або електронній формі відповідно до вимог частини дев'ятої статті 261 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». {Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} {Абзац сьомий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} {Абзац восьмий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} У реєстрації саморегулівної організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав: невідповідність об'єднання вимогам цього Порядку; подання документів не в повному обсязі або невідповідність поданих документів вимогам законодавства чи виявлення в них недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду та перевірки. Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у реєстрації саморегулівної організації, об'єднання може повторно подати документи, які розглядаються відповідно до цього Порядку. {Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 6. Рішення про втрату об'єднанням статусу саморегулівної організації приймається відповідним наказом Мінрегіону за наявності хоча б однієї з таких підстав: {Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} добровільної відмови об'єднання від статусу саморегулівної організації; припинення або заборони діяльності саморегулівної організації; судового рішення, прийнятого у встановленому законом порядку, яке набрало законної сили; виявлення Мінрегіоном за результатами здійснення контролю за діяльністю саморегулівної організації фактів невідповідності об'єднання вимогам цього Порядку та/або їх невиконання. Відомості про втрату об'єднанням статусу саморегулівної організації вносяться до Електронної системи в день прийняття рішення про втрату об'єднанням статусу саморегулівної організації та оприлюднюються на порталі цієї системи. {Пункт 6 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Про прийняте рішення об'єднання повідомляється в паперовій або електронній формі відповідно до вимог частини дев'ятої статті 261 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». {Абзац сьомий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} Об'єднання втрачає статус саморегулівної організації з дати внесення до Електронної системи відомостей про рішення Мінрегіону щодо втрати об'єднанням статусу саморегулівної організації. {Абзац восьмий пункту 6 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} {Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 7. Саморегулівна організація в паперовій або електронній формі (через електронний кабінет Електронної системи чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом) інформує Мінрегіон про: зміни у відомостях щодо місцезнаходження саморегулівної організації, органів управління, керівника, відокремлених підрозділів, вебсайту - протягом семи робочих днів з дати їх настання; кількість членів саморегулівної організації та про відповідність критеріям, визначеним у пункті 3 цього Порядку,- щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. {Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 114 від 17.05.2021} 8. Контроль Мінрегіону за діяльністю саморегулівних організацій полягає у зборі, перевірці та аналізі інформації щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про архітектурну діяльність" та цим Порядком. Заступник директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва В.М. Височин
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси