Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001 № 127

Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Реєстрація: Мін'юст України від 10.07.2001 № 582/5773

Стан: Не визначено

Ідентифікатор: z0582-01

Текст документа від 29.01.2013:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 127 від 24.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 582/5773

Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 Наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005

N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства

N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012

N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012

N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Указами Президента України від 09.12.97 N 1342 ( 1342/97 ) та від 16.05.2001 N 314 ( 314/2001 ) затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього. Цим Положенням покладено на Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації, у зв'язку з чим НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (додається).

2. "Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации жилищного фонда", затверджену наказом ЦСУ СРСР від 15.07.85 N 380, уважати такою, що не застосовується на території України, та Інструкцію по технічній паспортизації жилих будинків державного і громадського фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів у міській і сільській місцевостях України, затверджену наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 136, уважати такою, що втратила чинність.

3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" (Л.Черненко) забезпечити видання Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

4. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М.Каплун) подати наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету М.Руля.

Голова Комітету В.М.Гусаков

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 24.05.2001 N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 582/5773

ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

{ У тексті Інструкції слово "самовільне" в усіх відмінках і числах замінено словом "самочинне" у відповідному відмінку і числі згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "бюро технічної інвентаризації", "бюро", "БТІ" в усіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкти господарювання).

{ Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

1.2. Інструкція визначає порядок та методику проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

- визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних);

- обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів;

- установлення вартості об'єктів.

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках: { Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту; { Абзац шостий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва; { Абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію. { Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника. { Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

1.3. Інструкція діє на всій території України для здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності.

1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554 ( 554-2011-п ) "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (далі - виконавці). { Абзац перший пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18), які скріплюються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою. { Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Термін виконання робіт з технічної інвентаризації встановлюється договором. { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін. { Пункт 1.4 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

1.5. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об'єкта.

{ Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

1.6. На житлові будинки, запроектовані, побудовані (реконструйовані) відповідно до норм СНиП 2.08.01-89, вимоги Державних будівельних норм (далі - ДБН В.2.2-15-2005) не поширюються. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

1.7. Для проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

1.8. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ). { Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

2. Об'єкти, що підлягають технічній інвентаризації

До об'єктів, що підлягають технічній інвентаризації, належать:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки; { Абзац другий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

- одноквартирні (садибні) житлові будинки; { Абзац третій розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

- багатофункціональні будинки і комплекси; { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

- будинки і споруди громадського та виробничого призначення, інженерні мережі, елементи благоустрою тощо;

- господарські будівлі (сараї (хліви), гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, сміттєзбірники тощо); { Абзац розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 }

- господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо); { Абзац розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 }

- садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських: багатоповерхові, підземні, одноповерхові-блокові);

- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання"). Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції. { Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

2.1. Багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки

{ Назва пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказів Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, до складу якого входить більше ніж одна квартира. { Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Багатоквартирний житловий будинок може бути зблокованого, секційного, коридорного, галерейного і терасного типів. { Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Відповідно до пункту 2.18 ДБН В.1.17-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" житлові будинки класифікують як: { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

малоповерхові (висотою до 9 м, зазвичай до 3-х поверхів включно); { Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказів Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

багатоповерхові (висотою від 9 до 26,5 м, зазвичай до 9-х поверхів включно); { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

підвищеної поверховості (висотою від 26,5 до 47 м, зазвичай до 16 поверхів включно); { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

висотні (висотою більше 47 м, зазвичай понад 16 поверхів). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи: { Абзац пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

- секції;

- поверхи (надземні, цокольні, підвальні, технічні, мансардні);

- сходово-ліфтові вузли;

- квартири (групи квартир);

- квартири в одноквартирних (садибних) житлових будинках; { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

- кімнати, житлові осередки, секції у гуртожитках. { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Під час визначення поверховості надземної частини будинку до числа поверхів включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічні, мансардний і цокольний, якщо верх його перекриття перебуває вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м (додаток 10). { Абзац шістнадцятий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

За умови різної кількості поверхів у різних частинах будинку, а також у разі розміщення будинку на земельній ділянці з нахилом, коли за рахунок нахилу збільшується кількість поверхів, поверховість визначається окремо для кожної частини будинку (наприклад, 5-7-9-поверховий).

Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, під час визначення поверховості будинку не враховується.

2.2. Одноквартирні (садибні) житлові будинки

{ Назва пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Житловий будинок указаної категорії складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень.

Характерними допоміжними приміщеннями будинків є: передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо.

На присадибних ділянках, крім житлових будинків, розміщуються господарські будівлі (сараї (хліви), літні кухні, гаражі, майстерні, навіси, вбиральні тощо) та господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо). ( Абзац третій пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Прибудовою (до житлового будинку) є частина будинку, розташована поза контуром її капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну. Прибудови мають внутрішнє сполучення з основними частинами будинків.

До них відносяться: прибудовані житлові кімнати та допоміжні приміщення (тамбури, веранди, кухні, комори, ванні кімнати, вбиральні тощо).

2.3. Будинки та споруди громадського призначення

[ДБН В2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"] { Абзац другий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Основні типи: { Абзац третій пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки дошкільних навчальних закладів { Абзац четвертий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Дошкільні навчальні заклади загальнорозвиваючі і компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) { Абзац п'ятий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки { Абзац шостий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Дошкільні навчальні заклади, об'єднані із загальноосвітньою школою I і I-II ступенів { Абзац сьомий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки навчальних закладів

Загальноосвітні та спеціалізовані школи I, I-II і I-III ступенів { Абзац дев'ятий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати

Міжшкільні навчально-виховні комбінати

Позашкільні заклади

Професійно-технічні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади

Інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

Будинки та споруди для охорони здоров'я і відпочинку

Лікувально-профілактичні заклади

Санітарно-профілактичні заклади

Установи судово-медичної експертизи

Аптечні заклади

Санаторії та санаторії-профілакторії

Заклади відпочинку та туризму

Готелі, мотелі, кемпінги та інші заклади тимчасового розміщення (проживання) { Пункт 2.3 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки та споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні

Відкриті фізкультурно-спортивні споруди

Будинки та криті споруди

Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси

Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів

Бібліотеки

Музеї та виставки

Будинки дозвілля (клуби, центри культури і дозвілля та інше)

Видовищні будинки (театри, концертні зали, кінотеатри, цирки та інше)

Культові будинки, споруди та комплекси

Будинки підприємств торгівлі та громадського харчування

Будинки для підприємств роздрібної торгівлі

Будинки для підприємств громадського харчування (за винятком будинків та приміщень громадського харчування, які належать до допоміжних будинків і приміщень промислових підприємств)

Будинки підприємств побутового обслуговування

Комплексні підприємства побутового обслуговування

Лазні, лазне-оздоровчі комплекси

Хімчистки та пральні

Будинки закладів соціального захисту населення

Територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі { Абзац сорок другий пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки-інтернати загального та спеціального типів

Центри зайнятості населення { Пункт 2.3 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій та органів управлінь

Будинки для науково-дослідних інститутів (за винятком значних спеціальних споруд)

Будинки для проектних та конструкторських організацій

Будинки інформаційних центрів

Будинки для органів управління

Будинки для громадських організацій

Будинки для кредитування, страхування та комерційного призначення

Банки і банківські сховища

Будинки для архівів

Будинки для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення

Вокзали всіх видів транспорту

Контори для обслуговування пасажирів та транспортні агентства, касові павільйони.

Будинки для комунального господарства (окрім виробничих, складських і транспортних будинків та споруд)

Будинки для громадських обрядів, ритуальних послуг, крематорії

Житлово-експлуатаційні заклади

{ Абзац шістдесятий пункту 2.3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Громадські вбиральні

Багатофункціональні будинки та комплекси, що включають приміщення різного призначення

Основні будинки, господарські будівлі.

Основними вважаються будинки, що визначають призначення використання земельних ділянок, на яких вони розміщені.

Основними можуть бути житлові та громадські будинки - житловий будинок, школа, лікарня, магазин тощо.

На одній земельній ділянці можуть бути розташовані декілька основних будинків різних за призначенням. Так, якщо на пришкільній ділянці, крім школи, є ще житловий будинок для вчителів, то і школа і житловий будинок є основними будинками.

Господарські будівлі: котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, гаражі, сараї, сміттєзбірники тощо, розміщені на земельних ділянках житлових і громадських будинків, виконують функції допоміжного господарського призначення та інженерного забезпечення основних будинків.

Основні та допоміжні приміщення громадських будинків та споруд.

Основними приміщеннями громадських будинків та споруд (далі будинків) є приміщення, які визначають їх функціональне призначення.

Допоміжні приміщення - це приміщення, які виконують функції допоміжного (другорядного) значення в громадських будинках. Найбільш характерні з них - вестибюлі, коридори, холи, гардероби, вбиральні, комори тощо.

Примітка. До складу приміщень громадських будинків входять приміщення іншого призначення - їдальні, буфети, бібліотеки, кіоски тощо, які відносяться до приміщень відповідного типу громадських будинків.

Приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки

На першому, другому, третьому і цокольному поверхах житлових будинків розміщуються адміністративні приміщення, приміщення для магазинів роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, відділень зв'язку, банків, магазинів і кіосків, юридичних консультацій та нотаріальних контор, загсів, філій бібліотек, виставкових залів, житлово-експлуатаційних організацій, для фізкультурно-оздоровчих занять, культурно-масової роботи з населенням, а також приміщень для груп короткочасного перебування дітей дошкільного віку (крім цокольного поверху). { Абзац сімдесят другий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

У підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків. { Абзац сімдесят третій пункту 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац сімдесят четвертий пункту 2.3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац сімдесят п'ятий пункту 2.3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац сімдесят шостий пункту 2.3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

2.4. Садові та дачні будинки, гаражі

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання.

Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

У межах одного поселення або району можуть передбачатися змішані типи використання земельних ділянок: для відпочинку, ведення садівництва та городництва тощо з будівництвом як дачних, так і садових будинків.

На ділянках садових (дачних) будинків можуть бути розміщені також господарські будівлі (у тому числі для утримання домашньої птиці, кролів тощо).

Основні типи гаражів - одноповерхові (блокові), багатоповерхові та підземні гаражі-стоянки. До основних приміщень належать приміщення для стоянки автомашин, до допоміжних - майстерні, роздягальні, оглядові ями, для зберігання запчастин і т.п.

3. Організація та порядок виконання робіт

3.1. Загальні вимоги

Технічній інвентаризації підлягають об'єкти (згідно з розділом 2) всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами), незалежно від того, побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські будівлі та споруди, а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди. { Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо (додаток 11). { Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Технічний знос будинків (окремих елементів) можливо визначити тільки у процесі обстеження та оцінки технічного стану конструкцій з врахуванням якості виконання будівельних робіт, атмосферного впливу, експлуатаційних та інших чинників. Під заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис (характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається: "Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника суб'єкта господарювання, який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану конструкцій". { Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих документів. При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за бажанням замовника. { Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Установлення вартості об'єктів передбачає визначення:

а) площ і об'ємів будинків, допоміжних будівель та споруд;

б) одиниці виміру (ціна одного кубометра або одного квадратного метра будинку, квартири, кімнати, жилого блоку, секції в гуртожитках, інших приміщень) за таблицями збірників з відповідними поправками; { Абзац восьмий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

в) будівельної та інвентаризаційної вартості будинків, уключаючи прибудови, підвали (цокольні поверхи, погреби під будинками), а також господарські будівлі та споруди.

Під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

вивчення документів, що стосуються інвентаризації;

виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будинків, допоміжних будівель та споруд.

На кожний об'єкт (у тому числі на захисні споруди) заводиться окрема інвентаризаційна справа і запроваджується літерування та нумерація будинків, допоміжних будівель та споруд. { Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

У процесі обстеження та оцінки технічного стану будинків слід керуватися єдиним класифікатором будинків за їх класністю.

Залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання наказом Держбуду України від 30.09.98 наказ N 215 затверджено Єдиний класифікатор житлових будинків, яким установлено шість класів будинків.

------------------------------------------------------------------

| Клас | Характеристика за основними ознаками будинків |

| будинку | |

|---------+------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

------------------------------------------------------------------

1. Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам'яними або цегляними стінами (товщина в 2,5 - 3,5 цеглини), із залізобетонним чи металевим каркасом, із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 3,0 м і вище, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт.

2. Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами (товщина в 1,5 - 2,5 цеглини), із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,7 - 3,0 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт.

3. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного чи штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним збірним або монолітним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 - 2,7 м, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50% терміну служби.

4. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих дрібноштучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м, у яких термін експлуатації перевищує 50% терміну служби.

5. Будинки із стінами з монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику та інших дрібноштучних виробів з місцевої сировини (термін служби 70 років), із залізобетонним чи дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м.

6. Будинки із стінами полегшеної конструкції - збірно-щитові, каркасно-засипні, каркасно-камишитові, глинобитні, дерев'яні та інші, термін служби яких 30-50 років.

Примітки: 1. Класифікація поширюється на квартирні та садибні житлові будинки, уключаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки, в основу яких покладено капітальність основних конструкцій, термін служби будинків та фактичний строк експлуатації, висота приміщень та ступінь забезпечення інженерним обладнанням.

2. Житлові будинки, термін експлуатації яких перевищує 50% терміну служби і яким не проведено їх капітального ремонту, понижуються на один клас.

3. Житлові будинки, які за основними показниками належать до 1-го та 2-го класу і мають дерев'яні перекриття, понижуються на один клас.

4. Житлові будинки, у яких інженерне обладнання є не в повному складі, понижуються на один клас.

5. Поверховість будинків залежить від функціонального призначення будинку та основних несучих конструкцій і за класифікатором не визначається.

3.2. Порядок проведення обмірювальних робіт

Обміру підлягають будинки, квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках), господарські будівлі та споруди, передбачені в розділі 2. { Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Будівлі тимчасового характеру (навіси, палатки, кіоски, накриття, літні душі, теплиці, покриті поліетиленовою плівкою тощо) обміряються та включаються до матеріалів інвентаризації. Це будівлі - збірно-розбірні, без фундаменту, з недовговічного матеріалу, сезонного використання (без утеплення основних огороджувальних конструкцій).

Кожен будинок або прибудова підлягає обміру за своїм периметром по цоколю для підрахунку забудованої площі і вище цоколя по поверхні стін будинку зняттям всіх необхідних розмірів для підрахунку площі будинку та прибудов.

Обміряючи об'єкт по периметру, слід враховувати окремі його частини (архітектурні деталі, рельєфну кладку стін тощо).

Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами. { Абзац шостий пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Округлення лінійних промірів виконується з точністю до 1 см.

Зовнішній обмір будинку проводиться вище цоколя, на рівні віконних прорізів, з точністю до 1 см.

Кінцевим пунктом обміру лінії (стіни) уважається ріг будинку або:

прибудова, тамбур, веранда та інше;

злом горизонтальної лінії стіни.

Примітка. Виступні частини стіни будинку (пілястри, розкріплення) завтовшки до 10 см і завширшки до 1 м не заміряються і на ескіз не наносяться. Решта виступів у будинках заміряються, наносяться на ескіз і враховуються в загальній кубатурі об'єкта. Після закінчення робіт з обміру об'єкта слід перевірити відповідність даних зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку.

Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок. Теоретично за правильно виконаними обмірами, зовнішній обмір і сума внутрішніх розмірів (разом з товщиною стін) повинні бути рівними.

У разі їх невідповідності вираховується допустима неув'язка за формулою N = +- 0.75 K, де N - неув'язка допустима; д д

К - кількість внутрішніх розмірів, товщина стін і перегородок; 0.75 - коефіцієнт неув'язки.

Фактична неув'язка визначається за формулою N = L - L , ф з в

де N - неув'язка фактична; L - зовнішній розмір стіни будинку; ф з

L - сума внутрішніх розмірів і товщина стін та перегородок. в

Фактична неув'язка не повинна перевищувати допустимої. { Примітка до абзацу восьмого пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 }

У процесі обміру будинків не прямокутної форми (в плані) виконуються додаткові діагональні промірювання в трьох приміщеннях першого поверху, де виявлена непрямокутність, у разі можливості виконуються обмірювальні засічки зовні будинку.

Діагоналі також рекомендується заміряти у великих приміщеннях.

Під час обміру дерев'яних будинків, кути яких мають зруб "у чашку" й випущені назовні кінці колод, ці випуски з довжини та ширини необхідно вилучати.

Початковий пункт обміру об'єктів позначається в ескізі нулем.

Обмір приміщень слід здійснювати від оздоблених поверхонь стін та перегородок.

Обміряючи будинки, необхідно визначати товщину стін та перегородок. Товщина стін та перегородок, які не мають прорізів, визначається таким чином: від зовнішнього розміру стіни між суміжними прорізами (найчастіше віконними) відраховують два внутрішні розміри, взяті від осі прорізу до стіни (перегородки), товщину якої треба визначити.

Круглі печі та колони заміряються і ув'язуються за паралельними дотичними до округленості та на ескізі вказують їх діаметри.

У процесі обміру багатоповерхових будинків з вікнами одного розміру за шириною, розміщеними на всіх поверхах по одних вертикальних осях, знімання розмірів щодо розміщення вікон здійснюється лише на першому поверсі. Вікна, розташовані не по одній осі, або вікна різних розмірів заміряються (прив'язуються) на кожному поверсі окремо всередині будинку.

Для будинків, збудованих за типовими проектами, проводяться обміри підвалу, технічного, цокольного, першого і наступних поверхів, якщо в них установлена невідповідність аналогічним (попередньо обміряним) приміщенням типового поверху. ( Абзац вісімнадцятий пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Внутрішній обмір приміщень здійснюється (з точністю до 1 см) по всьому периметру за розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на висоті 1,10 - 1,30 м від підлоги (без врахуванням плінтусів), з одночасним обміром дверей, печей, виступів та інших елементів з дотриманням таких обов'язкових правил:

а) дверні та віконні прорізи заміряють на світлі (за завісами);

б) обмір печей здійснюють за їх горизонтальним перетином;

в) під час обміру сходових кліток, крім самого приміщення, заміряють площадки і на ескізі вказують кількість сходинок та напрям підйому маршів;

г) санітарно-технічне обладнання - водопровідні крани (включно з пожежними), раковини, ванни, унітази, опалювальні колонки не обміряють, а лише "прив'язують" їх розміщення для подальшого нанесення умовними позначками на план;

ґ) усі виступи печей, димарів, вентиляційних коробів, стін, перегородок, ніш тощо, розміром понад 10 см, підлягають обміру та нанесенню на ескіз;

д) у приміщеннях будинків виробничого призначення обміряють фундаменти під обладнання або місця розташування обладнання зі схованими у підлогах фундаментами.

Виконання обстеження та обмірів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять другим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за умови можливості доступу до них), а також захищених входів та виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці елементи наносяться на план об'єкта схематично. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять третім згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою умовних позначень (додаток 17) ( za479-10 ) відповідно до наданого замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 N 653 ( z1180-06, za180-06), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять четвертим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять п'ятим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель (споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією червоного кольору товщиною 0,5 мм. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять шостим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів суб'єкт господарювання, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16). { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом тридцять сьомим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Виявлені в установленому порядку самочинно збудовані будинки або прибудови до будинків, господарські будівлі (прибудови), торговельні, господарські кіоски та павільйони, металеві гаражі, підлягають технічній інвентаризації з уключенням їх у планові та інші матеріали. У разі самочинного будівництва на оригіналах інвентаризаційної справи, технічного паспорта і копіях планових матеріалів, що їх видають власникам, на вільному від записів місці, з лицьового боку проставляють штампи встановленого зразка: { Абзац пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

На планах земельних ділянок: { Абзац тридцять дев'ятий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Збудовано самочинно Примітка

1. ________________ літер " ____ " 2. ________________ літер " ____ " 3. ________________ літер " ____ " 4. ________________ літер " ____ "

"___"__________ 200 р. _______ підпис

На планах поверхів будинків:

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| самочинно збудовані будинки (частини будинків) або | |

| переобладнані | |

|----------------------------------------------------| |

| | |самочинно збудована площа, кв.м | Примітка |

| | |-------------------------------------| |

| | |під час нового |під час | |

| | |будівництва |переобладнання | |

------------------------------------------------------------------

"___"____________ 200 р. Підпис

Під час проведення технічної інвентаризації завершеного будівництвом об'єкта, зведеного на підставі дозволу про надання у власність чи користування земельною ділянкою і не прийнятого в експлуатацію, належить провести звірку плану будинку та плану ділянки із затвердженим проектом та планом земельної ділянки.

У разі виявлення розходжень на оригіналах та копіях інвентаризаційних планів на вільному місці з лицьового боку слід указати:

На плані земельної ділянки:

------------------------------------------------------------------

| За проектом | Фактично |

|-------------------------------+--------------------------------|

|літер за |наймену- |площа |літер за | наймену- | площа |

| планом |вання |забудови, |планом | вання | забудови,|

| |будинку |кв.м | | будинку | кв.м |

------------------------------------------------------------------

На планах поверхів:

------------------------------------------------------------------

| За проектом | Фактично |

|-------------------------------+--------------------------------|

|загальна | кільк. | житлова | загальна | кільк. | житлова|

| площа, | житл. | площа, | площа, | житлових | площа,|

| кв.м | кімнат | кв.м | кв.м | кімнат | кв.м |

------------------------------------------------------------------

При виявленні об'єктів, які відповідно до цієї Інструкції вважаються об'єктами самочинного будівництва, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про це органи державного архітектурно-будівельного контролю, а для квартир багатоквартирних житлових будинків, одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків, гуртожитків - також місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 19. { Абзац сорок шостий пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Форму повідомлення абзацу сорок шостого пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Повідомлення заповнюються особами, які проводять інвентаризацію, підписуються відповідальними посадовими особами суб'єкта господарювання.

Книга обліку виявлених випадків самочинного будівництва та відхилень від затверджених проектів ведеться щодо кожного населеного пункту, що обслуговується, за формою:

------------------------------------------------------------------

| N |Дата запису| Адреса |Прізвище та |Характер |Відмітка |

|з/п|Повідомлень| будинку |ініціали особи,|порушення|про |

| |(до органів| |яка вчинила | |прийняте |

| | влади) | |самочинне | |рішення |

| | | |будівництво | | |

------------------------------------------------------------------

Після одержання суб'єктом господарювання інформації про прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва у примітку раніше проставленого штампа уноситься запис номера та дати документа про прийняття в експлуатацію. { Абзац сорок дев'ятий пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Указані записи в технічних паспортах скріплюються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

Наявність самочинного будівництва не є перешкодою для видачі виготовлених матеріалів замовникові.

Не належать до самочинного будівництва: { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

для одноквартирних (садибних), дачних та садових будинків: { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006; в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд, навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям полегшеної конструкції, погребів, входів в погреби, підпірних стін, воріт, хвірток, приямків, терас, ганків; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006; в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

перестановка санітарно-технічного обладнання в межах призначення приміщень, установка сантехнічних та інженерних приладів в приміщеннях нежитлового призначення; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

{ Абзац п'ятдесят шостий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

улаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх не капітальних стінах, збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування або влаштування перегородок (без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

засклення балконів, лоджій, веранд, терас, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, заміна матеріалу стін будинків, господарських будівель без збільшення розміру фундаменту та поверховості; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

зміна призначення господарських будівель; { Абзац пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них побудовані до 5 серпня 1992 року; { Абзац пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

для квартир багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків: { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

перепланування, пов'язані зі збільшенням житлової або підсобної площі за рахунок демонтажу перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок за рахунок площ коридорів та допоміжних приміщень; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац шістдесят другий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

влаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх некапітальних стінах; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

влаштування перегородок в підсобних приміщеннях; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

демонтування або влаштування шаф, антресолей, комор; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

демонтування камінів, грубок, печей (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів); { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

{ Абзац шістдесят сьомий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

зменшення площ за рахунок утеплення, оздоблення стін; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

перестановка інженерного та сантехнічного обладнання в межах призначених приміщень; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

засклення балконів та лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

для громадських та виробничих будівель (приміщень): { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

перепланування, пов'язані зі зміною загальної, основної та допоміжної площі за рахунок демонтування та влаштування перегородок (без порушення несучих конструкцій); { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування чи влаштування перегородок (без порушення несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування печей, грубок, камінів (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів); { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

зведення на земельній ділянці тимчасових господарських будівель та споруд, навісів, альтанок, тамбурів, терас, веранд, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, воріт, хвірток, відкритих басейнів та із накриттям полегшеної конструкції, погребів, ганків тощо; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

зміна призначень невиробничих приміщень; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

улаштування чи закриття віконних або дверних прорізів у внутрішніх не капітальних стінах; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

{ Абзац сімдесят шостий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

перестановка обладнання в межах призначення приміщень; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

влаштування допоміжних приміщень санвузлів, душових, ванних; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

{ Абзац сімдесят дев'ятий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

заміна матеріалу частини стін без збільшення розміру фундаменту; { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

засклення балконів і лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. { Пункт 3.2 розділу 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 404 ( z1538-12 ) від 09.08.2012 }

{ Абзац вісімдесят другий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят третій пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят четвертий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят п'ятий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят шостий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят сьомий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят восьмий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац вісімдесят дев'ятий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац дев'яностий пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Абзац дев'яносто перший пункту 3.2 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

4. Складання ескізів і планів поверхів будинків

Після виконання зовнішнього обміру будинків проводиться складання ескізу на внутрішні приміщення (додаток 1.12 ).

Ескіз складається на всі приміщення будинку одночасно або його частину, починаючи з нанесення зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, перегородок, печей, а потім інших елементів: дверей, сходів, арок, ніш, санітарно-технічного обладнання тощо. { Абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Для полегшення робіт із складання ескізів можна використовувати типові проекти будинків. Ескіз плану виконується на аркуші встановленого формату.

У разі, коли ескіз плану об'єкта складно розмістити на аркуші встановленого формату, дозволяється використовувати аркуші більшого формату, але неодмінно кратних форматові 210х297мм. З лівого боку ескізу залишається поле завширшки 2-3 см для підшивання, у заголовку записують адресу та номер будинку.

Ескіз будинку виконується чорним олівцем, безмасштабно. В ескізі кресляться всі частини будинку відповідно до плану і в ході обміру проставляються їх розміри. У тих випадках, коли в ескізі неможливо відобразити всі частини будинку та чітко записати всі проміри, дозволяється збоку на чистому полі аркушу робити виноску і накреслити в більшому масштабі бажану частину плану і проставити необхідні розміри.

На багатоповерхові будинки ескіз складається окремо на кожен поверх, починаючи з підвального і закінчуючи останнім поверхом, мансардою або мезоніном.

Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди). { Розділ 4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Усі цифри в ескізі слід проставляти перпендикулярно до стіни будинку (споруди) у двох напрямках, щоб можна було читати по горизонталі зліва направо, по вертикалі - знизу вгору.

Розмір цифр в ескізі для всіх записів має бути однаковий, висота їх допускається 2-2,5 мм.

Після закінчення робіт необхідно перевірити відповідність зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок.

Щоб уникнути помилки, виконавець зобов'язаний провести контроль обмірів зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок (у т.ч. наскрізних промірів приміщень), після чого виправити показники на ескізі.

Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди поверхові плани не складаються. { Абзац дванадцятий розділу 4 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Для будинків, зведених за типовими проектами, виготовляються копії планів технічного, першого, типового поверхів та кожного наступного поверху з врахуванням змін, якщо вони мали місце; у цих копіях проставляють: лінійні розміри, нумерацію квартир (приміщень) та кімнат, а також площі внутрішніх приміщень.

Плани складаються на креслярському аркуші встановленого формату. Найменший розмір формату - 210х297 мм.

Якщо план будівлі не розміщується на аркуші найменшого формату (210х297 мм), останній збільшується до розмірів стандартного креслярського аркуша.

Плани поверхів розміщуються на креслярському аркуші один під одним, починаючи з підвального.

Розміщувати план слід симетрично щодо країв креслярського аркуша. Сторона головного фасаду повинна бути розміщена внизу, паралельно до нижнього краю креслярського аркуша.

Відстань між накресленим планом і краями аркуша не повинна бути меншою 2-3 см. Плани поверхів складаються в масштабі 1:100; 1:200.

Накладка плану виконується за допомогою точно вивіреної масштабної лінійки з міліметровими поділками або комп'ютера. Дерев'яні масштабні лінійки слід звіряти з металевими. У разі розбіжності дерев'яної масштабної лінійки з металевою на одну чверть 1,0 мм вона є непридатною для складання планів.

Складання плану в масштабі 1:100 слід здійснювати з точністю до +,-0,5 мм.

Відповідно до ескізу на план поверху наносять (у зазначеному маштабі):

стіни і перегородки;

вікна і двері;

печі, кухонні грубки, газові плити;

сходи, ганки, балкони;

внутрішні виступи стін та перегородок;

зовнішні колони, пілястри та інші деталі, які виступають понад 10 см.;

ніші в стінах, за винятком ніш, що призначені для приладів опалення;

арки та окремо розташовані стовпи і колони;

приямки, завантажувальні люки, лази підвалів;

котли центрального опалення та ін.

Санітарно-технічне та протипожежне обладнання (водопровідні крани, раковини, ванни, унітази тощо) наносять на план за прив'язками ескізу, відповідно до встановлених умовних позначень.

Трубопроводи холодної та гарячої води, каналізації, центрального опалення, газу тощо, а також прилади центрального опалення на планах поверхів не позначаються.

Складання плану будинку прямокутної форми здійснюють у такій послідовності:

накладають контури капітальних стін будинку та їх товщини;

креслять віконні та дверні прорізи в зовнішніх стінах;

накладають внутрішні капітальні стіни та перегородки;

креслять печі, внутрішні дверні та віконні прорізи і фрамуги;

креслять інші деталі будинку та прибудов.

План підвалу під невеликою частиною будинку можна креслити без нанесення контуру всього будинку, розміщуючи його на аркуші навпроти відповідного плану поверху, під яким безпосередньо розташований підвал. При цьому необхідно показати найближчі до підвалу капітальні стіни (з прив'язкою).

Перед кресленням плану поверху необхідно перевірити проміри ескізу арифметично і переконатися, що проміри стін, виконані зовні, збігаються із сумою промірів, виконаних у середині будинку, з урахуванням товщини стін. Якщо розбіжностей немає, то накреслюється фасадна лінія і поруч з нею - внутрішня лінія стіни, виходячи з промірів, виконаних у кутових кімнатах.

Після цього послідовно наносяться капітальні стіни (з дотриманням діагональних промірів), з урахуванням контрольних промірів між капітальними стінами, і водночас перевіряється правильність розміщення їх на кресленні.

Креслення слід починати з плану першого поверху, залишивши вище місце для підвального поверху. Конфігурація накресленого будинку повинна точно відповідати конфігурації будинку в натурі. Після накреслення внутрішніх ліній капітальних стін кресляться перегородки, прорізи, сходи, опалювальні прилади, вентиляційне обладнання та вентиляційні канали (якщо вони влаштовані в стінах), ванни, унітази, раковини, вмивальники тощо згідно з прив'язками та встановленими умовними позначеннями.

Сходи, ніші, стінні шафи як за своїм розміром, так і за розміщенням наносяться на план у масштабі та згідно з умовними позначеннями.

Перегородки, обшивні з двох сторін, позначаються двома лініями; перегородки одношарової конструкції, а також виконані із щитів позначають однією лінією. Перегородки не на повну висоту приміщень позначаються пунктирною лінією. ( Абзац розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Після накреслення першого поверху виконуються креслення решти поверхів відповідно до розміщення капітальних стін першого поверху, який вважається контрольним.

Лінійні проміри з ескізу переносяться на плани паралельно до напрямку відповідних стін та перегородок. У допоміжних приміщеннях розміри наносяться таким чином, щоб не затемнювати креслення. Закриті веранди, галереї, тамбури, коридори обміряються всередині і кресляться на планах поверхів; відкриті веранди, галереї, балкони позначаються на плані у вигляді контуру.

Якщо стіни мають виступи (обрізи) у профілі, то слід показувати пунктиром проекцію виступів (обрізів) з усіма горизонтальними розмірами.

Усі цифри на плані повинні мати однаковий шрифт та розмір і своєю нижньою частиною бути звернені до нижнього або до правого обрізу креслярського аркуша (дивлячись на креслення) і розміщені перпендикулярно до лінії проміру.

Літерування будинків на планах поверхів повинно відповідати літеруванню на плані земельної ділянки; номери приміщень позначаються дробом у центрі плану кожного приміщення: у чисельнику ставиться номер приміщення (квартири) червоною тушшю і через тире - номер кімнати чорною тушшю, у знаменнику вказується площа кімнати чорною тушшю. ( Абзац розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Коридори спільного користування, а також міжквартирні приміщення допоміжного призначення (спільного користування) нумеруються римськими цифрами чорною тушшю і в журналі внутрішніх обмірів проставляються їх площі, на кожному поверсі.

Висота приміщень позначається на планах поверхів синьою тушшю (на планах тих приміщень, де були виконані ці проміри). За умов різної висоти приміщень висоти проставляють на плані кожного приміщення.

У разі змінної висоти приміщень проміри висот виконуються у найнижчій та найвищій частинах цих приміщень.

Збільшення або зменшення товщини стін для усунення розбіжностей не допускається.

На планах поверхів у всіх приміщеннях проставляються розміри (довжина, ширина) у метрах з двома десятковими знаками.

Накреслений олівцем план поверху після його контролю та виправлення помилок обводиться тушшю.

При основній технічній інвентаризації плани поверхів кресляться лише чорною тушшю.

Товщина ліній вказана в альбомі умовних позначень.

На плані виконуються такі написи:

а) поверх;

б) площа у квадратних метрах з одним десятковим знаком;

в) нумерація квартир та окремих приміщень.

Решта інформації заноситься у попередньо проставлені штампи.

Усі написи на планах виконуються чорною тушшю встановленим креслярським шрифтом.

Завершений план поверху після перевірки та виправлення можливих помилок підписує контролер.

Примітка. Розміри печей, ніш, арок, колон, виступів, дверей, сходів тощо на планах поверхів не проставляються. Поверхові плани на допоміжні господарські будівлі не складаються

( Примітка розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

5. Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки

{ Назва розділу 5 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Під час обмірювальних робіт складаються абриси на земельну ділянку з нанесенням усіх наявних будинків, господарських будівель і споруд, меж та угідь (двору, саду, городу тощо (додаток 1.13).

В абрисі зазначається номер будівельного кварталу, номер житлового будинку, назва вулиці, найменування власника, підстава права власності, дата зйомки, контролю та підписи виконавців.

В абрисі скорочено вказуються поверховість та призначення будинків, матеріал стін, літерування будинків і господарських будівель, найменування угідь.

Цифри та умовні позначки на абрисі робляться дрібним, чітким почерком, без підкреслень та без затемнень креслення, а в разі необхідності - з примітками на полях креслення.

Абриси складаються на земельні ділянки, які входять до складу кварталу (району), або на кожну земельну ділянку окремо. Першому віддається перевага.

Зняті контури ситуації наносяться на абрис у довільному масштабі. Лінії викреслюються від руки. Ведення абрису виконується тільки чорним олівцем.

У процесі виконання абрису застосовуються умовні знаки, прийняті для складання планів відповідних масштабів.

За потреби контури будинків та споруд забезпечуються пояснювальними написами. До об'єктів, призначення яких виконавцю невідоме, в абрисі дається короткий їх опис.

Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих, заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі обвалування. { Розділ 5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Лінії, якими позначаються в абрисі межі земельних ділянок, прокреслюються виразніше або ж виділяються іншим способом (стрілками, подвійними лініями тощо).

Унесення поточних змін, перемальовування абрису, підчищання і нанесення одних цифр на інші забороняється.

Неправильні розміри в абрисі перекреслюються олівцем, а правильні розміри проставляються над ними.

Складання плану земельної ділянки полягає у:

- перевірці польових журналів, обробці кутових та лінійних вимірів;

- вирахуванні координат точок зйомочних (теодолітних) ходів, створних та інших допоміжних точок;

- нанесенні точок за їх координатами на планшети;

- складанні (накладанні) плану за даними абрисів;

- коригуванні (контролі) накладання;

- підрахунку площ окремих земельних ділянок, кварталів;

- накресленні плану тушшю (додаток 1.4 );

- коригуванні накресленого плану (тушшю);

- знятті необхідних копій із складених планів.

На план земельної ділянки, розміщений на загальному плані будівельного кварталу, наносяться такі показники з абрису:

по межах земельної ділянки проставляються лінійні розміри (без розмірних стрілок у середині промірних ліній); зовнішні розміри будинків на плані проставляються поза їх контуром;

наносяться всі будинки з прибудовами, тамбурами, галереями, сходами, ганками, приямками та іншими деталями, господарські будівлі, а також: альтанки, криниці, паркани, замощення та різні угіддя;

підвали позначаються на плані пунктиром синьою тушшю; мезоніни та мансарди позначають дрібним пунктиром чорною тушшю.

На плані земельної ділянки кожен будинок та господарська будівля, починаючи з основної, літерується великими буквами алфавіту.

Якщо літерується велика кількість будинків та господарських будівель, розміщених на земельній ділянці, то після закінчення алфавіту застосовуються літери з штрихом.

Господарські будівлі літеруються слідом за основними. Паркани та огорожі нумеруються арабськими цифрами, тротуари та замощення - римськими.

У разі знесення будинку чи господарської будівлі, що мала присвоєну літеру, у подальшому така літера більше не присвоюється.

Підрахунок площі земельної ділянки здійснюється, як правило, за даними вимірів шляхом розбивки ділянки на нескладні геометричні фігури. За умов складної конфігурації ділянок підрахунок площ можна здійснювати планіметром.

Підрахунки площ земельних ділянок (у т.ч. забудованої частини, замощень, угідь тощо), виконані за формулами, заносяться в журнал обчислення площ земельних ділянок (додаток 1.9 ).

Площі, зайняті накривками та гратками для водостічних, водогінних, каналізаційних та інших колодязів, з площі замощень не вилучаються.

Після проведення польового контролю та усунення всіх недоліків складаються кальки планів окремих земельних ділянок, а в разі необхідності - копії планшетів або кварталів.

На копіях планів земельних ділянок проставляються розміри будинків, меж, позначаються найменування угідь (город, сад, двір та ін.).

Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8. { Розділ 5 доповнено абзацом тридцять шостим згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Після того, як зняті необхідні копії, планшети викреслюються тушшю.

Під час креслення планшетів тушшю слід дотримуватися встановлених для топографо-геодезичних робіт умовних знаків, як це передбачається в інструкції "Умовні знаки для топографічних планів. Масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500".

Накреслені тушшю планшети вдруге підлягають коригуванню та перевірці. При цьому особливу увагу слід звертати на правильність застосування умовних знаків та позначень.

Результатами зйомки забудованих територій мають бути:

матеріали за знімальними сітками;

абриси зйомки;

збірна схема розташування планшетів знімання;

справжні планшети знімання та "справа" до них;

кориговані аркуші.

Під час контролю робіт на місці контролером перевіряється правильність та повнота зйомки плану кожної земельної ділянки (розташованої у кварталі), достатність і точність допоміжних промірів (до 50% промірів на будинках і спорудах та до 25% промірів на земельних ділянках).

Виявлені під час контролю дефекти фіксуються на абрисі кольоровим олівцем.

Під час камерального контролю перевіряється правильність накладання схематичного плану земельної ділянки, дотримання масштабу, умовних позначень, загального оформлення плану, наявність всіх потрібних розмірів, написів та підписів, відповідність літерування будинків, допоміжних будівель та споруд у плані кварталу та літерування їх у раніше складених інвентаризаційних матеріалах на домоволодіння, правильність формул та обчислення площ у журналах зовнішніх обмірів та правильність складення експлікації до плану будівельного кварталу.

Виявлені у процесі контролю помилки, пропуски та неточності мають бути відображені в акті польового та камерального контролю. Без акта перевірки виконані роботи до оплати не приймаються (додаток 1.14).

У польовий журнал заносяться всі зауваження та записи про виконану перевірку, підписані особами, які її здійснювали. Після перевірки журналів здійснюється обробка ліній (вирахування середнього значення довжини ліній з двох її промірів), вирахування недоступних для вимірювання відстаней.

6. Підрахунок площ об'єктів

6.1. Підрахунок площ приміщень будинків здійснюється в журналах внутрішніх обмірів (додатки 1.6, 1.7). Під час підрахунків слід користуватися величинами, визначеними у процесі безпосередніх обмірів, підрахунки виконувати з точністю до одного десяткового знака.

Площа приміщення прямокутної форми підраховується множенням довжини на ширину. Площа приміщень, які мають неправильну форму, підраховується за відповідними формулами, що застосовуються для підрахунку площ окремих геометричних фігур, на які умовно поділяють план приміщення неправильної форми.

Підрахунок площі приміщень будинку здійснюється за сумою площ приміщень його поверхів.

Площу приміщень будинків визначають за їх розмірами, вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів).

Площа сходових кліток, у тому числі площі прорізів сходових кліток на останньому поверсі, ліфтових та інших шахт, включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.

У разі застосування гвинтової сходової клітки її площа розподіляється порівну між площами поверхів будинку.

Площі печей до загальної площі приміщень, у яких вони розташовані, не включаються.

Площа ніш у стінах, заглиблення яких складає більше 10,0 см, ширина не менше 100,0 см і висота від підлоги 1,8 м і більше (за винятком ніш для приладів опалення), уключається в площу приміщення, у якому вони розміщені.

6.2. Підрахунок площ квартир у житлових будинках і гуртожитках, побудованих або реконструйованих після 1 січня 2006 року, визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ).

Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

для балконів і терас - 0,3;

для лоджій - 0,5;

для засклених балконів - 0,8;

для веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.

Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

Площу підлоги між приміщеннями квартири в межах отворів без дверей (арок) слід зараховувати до загальної площі квартири при ширині отвору не менше 0,7 м і висоті не менше 1,9 м від рівня підлоги (при цьому площа підлоги, розташованої в межах отворів без дверей, між житловими приміщеннями розподіляється між ними порівну, а між житловими і нежитловими приміщеннями зараховується до нежитлової площі, а в громадських та виробничих приміщеннях - до допоміжних).

Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток, загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової площі квартир.

Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються при визначенні загальної площі квартири.

Житлову площу будинків і гуртожитків визначають як суму площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф.

В однокімнатних квартирах та гуртожитках можуть влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші.

Кухня-ніша - приміщення (або його частина) без обідньої зони, що призначається для приготування їжі, обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією.

У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею до допоміжної площі відноситься 5 кв.м.

При визначенні площі мансардного приміщення житлового будинку враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30 град. до горизонту; 1,1 м при 45 град.; 0,5 м при 60 град. і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7.

Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа квартир та будинку в цілому, підраховується кількість квартир (приміщень), житлових кімнат.

6.3. Загальну площу багатоквартирного житлового будинку визначають як суму площ приміщень, а також площ балконів і лоджій. Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку не включається, але вносяться до його техніко-економічних показників.

Загальна площа індивідуального (садибного), дачного, садового будинку визначається як сума площ приміщень без урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі таких будинків включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний.

Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи технічні, мансардний, цокольний та підвальні). Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху.

Площа горища (технічного горища), технічного підпілля, якщо висота від підлоги до низу конструкцій, що виступають, менше 1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної, корисної та розрахункової площі громадського будинку не включається.

Площа засклених веранд, галерей та балконів у залах для глядачів уключається до загальної площі громадського будинку (додаток 9). Площа атріумів уключається до загальної площі тільки одного поверху.

Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до 2.5 м і на висоті не більше 0.6 м від рівня тротуару включаються до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані.

6.4. Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.

{ Розділ 6 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

7. Підрахунок об'ємів об'єктів

Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою будівельних об'ємів вище позначки +,-0,000 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах граничних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку, без врахування архітектурних деталей (які не збільшують загального об'єму будинку), підпільних каналів, портиків, терас, відкритих балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах, горищ, які використовуються з технічною метою.

Об'єм будинку визначається множенням його площі на висоту, причому висота будинку рахується від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до верхньої лінії карниза. За наявністю мансард - висотою будівлі вважається відстань від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до підлоги мансарди (об'єм мансарди, мезоніну підраховується окремо). У разі розміщення будинку на рельєфі висота його надземної частини визначається за середнім показником промірів. ( Абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Якщо будинок складається з частин, які різко відрізняються одна від одної за окресленням, конфігурацією чи за їх конструктивним рішенням, то об'єм будинку слід підраховувати окремо за цими частинами.

Якщо об'єм будинку підраховується за його частинами, то стіна, що розділяє частини будинку, відноситься до тієї частини, в якої конструкція чи висота стін відповідає конструкції чи висоті стіни, що їх розділяє.

Прибудови одного і того самого призначення та з одного і того самого матеріалу, що й основний будинок, уключаються до основного об'єму будинку, прибудови, які не відповідають цим вимогам, обміряються і враховуються окремо та до основного об'єму будинку не включаються.

Об'єм підвалу визначається шляхом множення площі горизонтального перерізу будинку на рівні першого поверху вище цоколя будинку на висоту, проміряну від рівня чистої підлоги підвалу до рівня чистої підлоги першого поверху.

Об'єм мансард, мезонінів визначається множенням площ їх горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди (мезоніну) до верху засипки горищного перекриття.

У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди (мезоніну) приймається середня висота.

Еркери (закриті балкони) та переходи включаються в об'єм будинку. Висота еркерів (закритих балконів) визначається як різниця висот від землі до верху перекриття еркера (або переходу) і до нижньої площини еркера (переходу).

Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму будинку.

У процесі визначення будівельного об'єму житлових будинків і гуртожитків технічні поверхи (котельні, майстерні та інше) включаються в об'єм будинку.

Об'єми незавершених будівництвом будинків визначаються за їх проектами з врахуванням технічного стану фактично наявних конструктивних елементів.

Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до підрахунку об'ємів основних будинків. ( Абзац чотирнадцятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир, кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень) визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін. { Розділ 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної площі квартири і висоти поверху. { Розділ 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

8. Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у гуртожитках) та інших приміщень

{ Назва розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

На планах поверхів, складених під час технічної інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат). { Абзац перший розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації квартир (кімнат) на місцях. { Абзац другий розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються таким чином: { Абзац третій розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля головного входу в квартиру проставляється її номер; { Абзац четвертий розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці сходової клітки біля вхідних дверей квартири. { Абзац п'ятий розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного кольору та обводяться кружком. { Абзац шостий розділу 8 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

На планах поверхів проставляються номери всіх (житлових та допоміжних) приміщень.

Нумерація вбудованих (прибудованих) нежитлових приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир.

Нумерація житлових і допоміжних приміщень виконується арабськими цифрами окремо по кожній квартирі (приміщенню) у порядку руху за годинниковою стрілкою, починаючи від входу. Нумерація сходових кліток та інших допоміжних приміщень спільного загальнобудинкового користування та неопалювальних приміщень позначається римськими цифрами. ( Абзац сьомий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Рекомендується нумерацію приміщень у багатоповерхових громадських будинках установлювати відповідно до номера поверху (перший поверх - 101, 102, ... , другий - 201, 202, ... і т.д.).

9. Визначення вартості об'єктів

Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 N 2929/227 ( z0054-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі - Збірник).

Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні, теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та ін.), а також окремі елементи будівель.

Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом використання укрупнених показників вартості відтворення відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику.

Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:

1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків, визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель, міжповерхового перекриття, підлоги тощо;

2) встановлення року побудови об'єкта;

3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних ремонтів (за останні роки);

4) визначення способу будівельних робіт (підрядний, господарський).

Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків 1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:

а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику;

б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника;

в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;

г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.

{ Абзац чотирнадцятий розділу 9 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Вартість, за якою була проведена приватизація державного житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності, в довідках-характеристиках (витягах) не вказується.

У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед наведених у Збірнику, а також при відсутності поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника, вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом складання кошторисів.

Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної інвентаризації визначається через вартість їх відтворення. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних формах та довідках (витягах), що надаються замовникам. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується балансова вартість. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих індексів. { Розділ 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за бажанням замовника. { Розділ 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Розділ 9 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 }

10. Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи

{ Абзац перший розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

{ Абзац перший розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац другий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац третій розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац четвертий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац п'ятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац шостий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац сьомий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац восьмий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац дев'ятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац десятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац одинадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац дванадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац тринадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац чотирнадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

{ Абзац п'ятнадцятий розділу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи виконуються в присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та ескізі.

Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків, господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом. { Розділ 10 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Результати обстеження вносяться червоною тушшю у відповідні форми-бланки (додаток 1) із записом дати та прізвища виконавця робіт.

11. Порядок унесення поточних змін до інвентаризаційних документів

У разі виявлення змін щодо складу, технічного стану, власників будинків тощо, суб'єкти господарювання вносять до інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення.

При наявності змін технічний паспорт замінюється на новий з позначкою про це в старому технічному паспорті, який залишається у замовника. { Абзац другий розділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Матеріал має бути сконцентрований в одній інвентаризаційній справі (паралельні справи не заводяться).

Усі матеріали мають бути пронумеровані за порядком їх розміщення в інвентаризаційній справі, унесені до опису (додаток 1.1).

Зміни у земельних ділянках, будинках, господарських будівлях установлюються шляхом зіставлення даних, відображених у існуючих планах та описах, з дійсним станом об'єктів при безпосередньому обстеженні на місці.

Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з наступним перенесенням в інвентаризаційні плани, журнали, описи, картки і експлікації.

На планах виправлення здійснюються шляхом закреслення старих контурів та нанесенням нових, якщо цим не ускладнюється читання планів.

За наявності значної кількості виправлень плани креслять знову.

У разі часткових змін контурів відповідні частини внутрішньої ситуації планів (окремі квартири, частини поверху тощо) можуть бути винесені за зовнішні межі плану.

В окремому випадку, коли вільного місця для виносок на аркуші немає, креслять нові поверхові плани.

Цифрові дані та написи на планах і в журналах виправляються закресленням їх червоною тушшю та написанням нових червоною тушшю.

За наявності великої кількості виправлень, що ускладнюють прочитання написів та експлікацій, останні замінюються на нові, причому ця заміна робиться повністю.

Заміна інвентаризаційних планів і текстових матеріалів на нові виконується також у разі їх значної зношеності та забруднення.

Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій, а також приватними особами не дозволяється, всі ці роботи виконує лише працівник суб'єкта господарювання.

До технічного паспорта вносяться відомості щодо змін власника з відповідною відміткою та засвідченням печаткою. { Розділ 11 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

Оцінка збудованих (реконструйованих) будинків та господарських будівель у процесі поточної інвентаризації

{ Абзац шістнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

{ Абзац сімнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

{ Абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

12. Контроль за якістю виконання робіт

Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів здійснюється контролером, призначеним керівництвом суб'єкта господарювання.

Під час контролю інвентаризаційних робіт необхідно виконати і перевірити:

точність зовнішніх промірів і даних відліків по прорізах (вікон і дверей);

точність лінійних промірів у середині приміщень, наскрізних промірів, товщину стін та перегородок; повноту (достатність) допоміжних промірів (діагоналей) у приміщеннях зі складною конфігурацією;

оформлення ескізів та журналів підрахунків (підписи, дата виконання робіт та інше);

зіставлення контурів окремих поверхів для перевірки правильності конфігурації та розміщення капітальних стін;

правильність нумерації приміщень, частин приміщень та меж квартир.

Виявлені під час контролю помилки позначаються (відмічаються) кольоровим олівцем. Узяті контролером приклади, що збігаються з розмірами, визначеними виконавцем, обов'язково підкреслюються або обводяться кольоровим олівцем.

Справи з великою кількістю грубих помилок бракуються, робота не оплачується, перероблення її доручається іншому виконавцеві.

Під час контролю графічних робіт перевіряють:

зіставлення плану поверху з ескізом;

зіставлення плану першого поверху (контрольного) з планами розташування, зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, віконних прорізів, сходів, опалювальних приладів, вентиляційних коробів у наступних поверхах (у т.ч. у підвальному);

масштаб плану та правильність розташування стін першого поверху на основі діагоналей в ескізі та контрольних промірів між капітальними стінами;

правильність нанесення цифр, позначення "розділки" біля печей, висот по поверхах, підписів, відповідності плану прийнятим умовним позначенням.

Графічна помилка накладання планів (у масштабі 1:200) не повинна бути більшою 0,5 мм.

У процесі контролю обчислювальних робіт ураховується і перевіряється:

правильність застосування формул, підрахунків, позначення приміщень тощо;

правильність заповнення журналу підрахунків та підсумків по квартирах, поверхах, будинках (спорудах) загалом та правильність рознесення площ по приміщеннях (згідно з їх призначенням).

Справи з помилками повертаються для переробки та виправлень. { Абзац дев'ятнадцятий розділу 12 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

{ Абзац двадцятий розділу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Проконтрольовані справи підписуються особою, яка здійснює контроль, на справах ставиться дата проведення контролю.

Перевірені та належно оформлені справи передаються керівництву суб'єкта господарювання для остаточного перегляду, затвердження і зберігання. Польовому контролю підлягають не менше 20% робіт, виконаних однією групою.

Начальник Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду М.М.Каплун

Додаток 1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Оригінал

___________________________ (суб'єкт господарювання)

Інвентаризаційна справа N

на будинок N ____ на вулиці (площі, провулку) ____________________ місто (селище, село) ________________ район ______________________

_______________________ область квартал N ________

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 1.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Опис інвентаризаційної справи

місто (село, селище) ____________ вул. (пров., площ.) ___________ N ________

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування документів,| Інвентаризація| Інвентаризація | Інвентаризація | Інвентаризація |

|з/п|що містяться в | станом на | станом на | станом на | станом на |

| |інвентаризаційній справі|"__"___200_ р.,|"__"____200_ р.,|"__"____200_ р.,|"__"____200_ р.,|

| | |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів |Номери аркушів |

| | | |----------------+----------------+----------------|

| | | |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери |Номери |

| | | |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. |аркушів|погаш. |

| | | | |аркушів | |аркушів | |аркушів |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

{ Рядок 1 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 } |---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 1.|Зведений акт вартості | | | | | | | |

| |об'єктів | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 2.|План земельної ділянки | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 3.|План будинку | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 4.|Журнал внутрішніх | | | | | | | |

| |обмірів | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 5.|Журнал площ будинку з | | | | | | | |

| |вбудованими | | | | | | | |

| |приміщеннями | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 6.|Журнал зовнішніх | | | | | | | |

| |обмірів | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 7.|Журнал розрахунку площі | | | | | | | |

| |присадибної ділянки | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 8.|Оцінювальний акт на | | | | | | | |

| |будинок | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| 9.|Оцінювальний акт на | | | | | | | |

| |господарські будівлі та | | | | | | | |

| |споруди | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|10.|Ескіз планів поверхів | | | | | | | |

| |будинку | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|11.|Абрис земельної ділянки | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|12.|Акт польової і | | | | | | | |

| |камеральної перевірки | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|13.|Заява (замовлення) | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|14.|Інші документи | | | | | | | |

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

|---+------------------------+---------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|

| |Усього аркушів | | | | | | | |

-----------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------|

Виконав | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |

| (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) |

Перевірив архіваріус | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |

| (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) | (прізвище) |

{ Додаток 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

{ Додаток 1.2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 1.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЗВЕДЕНИЙ АКТ вартості будинків, господарських будівель та споруд

місто (селище, село) _______________________________ вулиця (провулок, площа) ____________ будинок N ____ власники: __________________________________________ /прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/

____________________________________________________

____________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------

| N |Літ. |Назва об'єктів|Вартість за станом на: |

|з/п |або N |(будинків, |-----------------------------------------------------|

| |за |господарських |"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.|

| |планом|будівель |-----------------+-----------------+-----------------|

| | |та споруд) |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |

| | | |(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-|

| | | | |ційна | |ційна | |ційна |

|----+------+--------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |

| |тість|(балансова) | |Нач. ________|

| | |------------+----------------| /підпис/|

| | |Інвентариза-| | |

| | |ційна | | |

|-----------------+-----+------------+----------------+-------------|

|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |

| |тість|(балансова) | |Нач. ________|

| | |------------+----------------| /підпис/|

| | |Інвентариза-| | |

| | |ційна | | |

|-----------------+-----+------------+----------------+-------------|

|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |

| |тість|(балансова) | |Нач. ________|

| | |------------+----------------| /підпис/|

| | |Інвентариза-| | |

| | |ційна | | |

---------------------------------------------------------------------

( Додаток 1.3 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 )

Додаток 1.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (викопіювання з плану кварталу)

вулиця (провулок, площа) ________________________ буд. N _________ місто (селище, село) _____________________________________________

Масштаб 1:500

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | Примітка |

|за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------|

|планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під | Під садом |під |під |під |під |під |під |норма|лишки|

| |споруд |площа | господарськими |двором| |квітни-|газо-|дитяч. |місцями|доріж- |городом| | |

| | | | будівлями | | |ками |нами |гральн.|відпо- |ками та| | | |

| | | |-----------------------| |-----------------| | |майдан-|чинку |в'їздом| | | |

| | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | |чиками | | | | | |

| | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | | | | | |

| | | | |ком |будівлями| | |деревами| | | | | | | | |

|------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

|_________________ (суб'єкт господарювання)|

|------------------------------------------|

|Керівник | | |

|суб'єкта | | |

|господа- | | |

|рювання | | |

|---------+------------+-------------------|

|Виконав | | |

|---------+------------+-------------------|

|Перевірив| | |

|---------+------------+-------------------|

| | | |

|------------------------------------------|

|"___"______________ 200 _ р. |

--------------------------------------------

{ Додаток 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 1.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН

будинку N ____ літер "___" вул. (провул., площа) ________________ місто (селище, село) ____________________________________________

Масштаб 1:100

--------------------------------------------

|_________________ (суб'єкт господарювання)|

|------------------------------------------|

|Керівник | | |

|суб'єкта | | |

|господа- | | |

|рювання | | |

|---------+------------+-------------------|

|Виконав | | |

|---------+------------+-------------------|

|Перевірив| | |

|---------+------------+-------------------|

| | | |

|------------------------------------------|

|"___"______________ 200 _ р. |

--------------------------------------------

{ Додаток 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 1.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЖУРНАЛ внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень одноквартирного (садибного) житлового будинку

N____ літер " ____ " вулиця (провулок, площа) _________

місто (селище, село) _____________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|Пове-|Номери|Номери|Призна-|Розра- |Загальна | Площа житлових |Площа |Площа |Самочинно |Примі-|

|тер|рхи |квар- |примі-|чення |хунок |площа | квартир (кв.м) |літніх |приміщень |збудована, | тки |

| | |тир |щень |примі- |площ |приміщень|-----------------|примі- |загального |переобладнана| |

| | | | |щень |примі- |(підрахо-|зага- |жит-|допо-|щень |користування|площа | |

| | | | | |щень |вана за |льна |лова|між- |(кв.м) | (кв.м) |приміщень | |

| | | | | |за внут-|формулами|(сума | |на | | |(кв.м) | |

| | | | | |рішнім |гр. 6) |гр. 9 | | | | | | |

| | | | | |обміром |(кв.м) |та 10)| | | | | | |

|---+-----+------+------+-------+--------+---------+------+----+-----+-------+------------+-------------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ____ " ______________ 200 __ р. Виконав _____________________ (підпис, прізвище)

Перевірив ___________________ (підпис, прізвище)

{ Додаток 1.6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 1.7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЖУРНАЛ підрахунку площі житлового будинку з нежитловими (вбудованими) приміщеннями

N_____, літер " _____ ", вулиця (провулок, площа) __________, місто (селище, село) __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поверхи|Номери|Номе- |Приз- |Формули|Площа | Площа житлових приміщень | Площа нежитлових (вбудованих) приміщень (кв.м) |Площа |Площа |Само- |При- |

|(почи- |квар- |ри |начення|для |примі- | (кв.м) | |літніх |примі- |чинно |мітки|

|наючи |тир |при- |житло- |підра- |щень, |-------------------------------+-----------------------------------------------------------|примі- |щень |збудо- | |

|з під- |або |міщень|вих та | хунку |підра- | житлових | гуртожитків |найменування груп приміщень: торгівлі, громадського |щень |загаль-|вана, | |

|валу) |нежит-|квар- |нежит- |площ |хована | квартир | |харчування, побутового обслуговування, аптек, жіночих |(кв.м) |ного |переоб-| |

| |лових |тир |лових |примі- |за | | |консультацій, стоматполіклінік, фізкультурно-оздоровчих | |корис- |ладнана| |

| |примі-|та |примі- |щень за|форму- | | |занять, груп короткочасного перебування дітей, | |тування|площа | |

| |щень |нежит-|щень |внутрі-|лами | | |культурно-масової роботи з населенням, бібліотек, виставко-| |(кв.м) |примі- | |

| | |лових | |шнім |графи 5| | |вих залів, юридичних консультацій, рагсів, відділень | | |щень | |

| | |примі-| |обміром|(кв.м) | | |зв'язку, банків, житлово-експлутаційних | | |(кв.м) | |

| | |щень | | | | | |організацій тощо | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | | | |

| | | | | | |---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | |

| | | | | | |зага-|жит-|до- |зага- |жит-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-|зага- |ос-|до-| | | | |

| | | | | | |льна |ло- |по- |льна |ло- |по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-|льна |но-|по-| | | | |

| | | | | | |(сума|ва |мі- |(сума |ва |мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-|(сума |вна|мі-| | | | |

| | | | | | |гр. 8| |жна |гр. 11| |жна|гр. 14| |жна|гр. 17| |жна|гр. 20| |жна|гр. 23| |жна| | | | |

| | | | | | |та 9)| | |та 12)| | |та 15)| | |та 18)| | |та 21)| | |та 24)| | | | | | |

|-------+------+------+-------+-------+-------+-----+----+----+------+----+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+------+---+---+-------+-------+-------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 |14 |15 | 16 | 17| 18| 19 | 20| 21| 22 |23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" __________ 200 _ р. Виконав_________________ Перевірив_______________

___________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

( Додаток 1.7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 1.8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЖУРНАЛ ЗОВНІШНІХ ОБМІРІВ на об'єкт N ____ вулиця (провулок, площа) ____________ місто (селище,село) __________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Назва |Формули|N |Площа |Площа|Приведена |Висо-|Об'єм|Розрахункова|Розра- |Пери-|Відно-|

|за |будинку,|для |пове-|повер-|осно-|кількість |та |(V) |висота |хункова |метр |шення |

|пла- |госпо- |підра- |рхів |хів (S|ви |поверхів |(Н | |будівлі |висота |( Р) |пери- |

|ном |дарських|хунку | |пов.) |(S |(n = |обм.)| |(Нб=V/Sосн.)|поверху | |метра |

| |будівель|площ | |(до |осн.)|сумаSпов./| | | |будівлі | |до |

| |та | | |спла- | |Sосн.) | | | |(Н=Нб/n)| |площі |

| |споруд | | |ти) | | | | | | | |основи|

| | | | | | | | | | | | |(P/S )|

|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"__" _______ 200__ р.

Виконав __________________ /підпис, прізвище/

Перевірив _____________________ /підпис, прізвище/

( Додаток 1.8 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 )

Додаток 1.9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Журнал розрахунку площі присадибної земельної ділянки N ______ вулиця (провулок)______________________________________

----------------------------------------------------------------------

| N |Назва угідь|Розрахунок площі|Площа |Площа |Лишок |Самочинно |

|з/п | | |(кв.м)|ділянки |(кв.м)|зайнятої |

| | | | |за нормою| |землі |

| | | | |(кв.м) | |(кв.м) |

|----+-----------+----------------+------+---------+------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

----------------------------------------------------------------------

"___"_____________ 200 __ р. Виконав __________________________ (підпис, прізвище) Перевірив ________________________ (підпис, прізвище)

Додаток 1.10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК (спрощений метод)

Область ____________________ літер "____" Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___ Район _____________________ призначення будинку ________________ рік побудови ________ кількість поверхів _________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Інженерне обладнання будинку (так чи ні) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас |

| |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-|

| |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку |

| | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | |

| | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | |

| | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | |

| | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | |

| | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | |

|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розрахунок вартості будинку

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Об'єкт |Площа |Висота |Об'єм |Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Вартість |Вар- |% |Інвен- |При-|

| |оцінки |основи|(H |V |хун- |шення | |сть 1 |ний |1 куб.м з|тість |зносу|тариза-|мі- |

| |(будинок, |S | обм.)|(куб.м)|кова |пери- | |куб.м |попра-|урахуван-|замі- | |ційна |тка |

| |прибудова,|(кв.м)|(м) | |висота|метра | |даного|вочний|ням |щення | |вар- | |

| |надбудова,| | | |пове- |до | |типу в|коефі-|поправок |(відт-| |тість | |

| |підвал, | | | |рху |площі | |грн. |цієнт | |ворен-| |(грн.) | |

| |ґанок, | | | |(H) |основи| | | | |ня) | | | |

| |сходи, | | | |(м) |P/S | | | | |(грн.)| | | |

| |балкон | | | | | | | | | | | | | |

| |тощо) | | | | | | | | | | | | | |

|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+---------+------+-----+-------+----|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------+---------+------+-----+-------+----|

| Усього:| | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Найменування ________________ Літер __________________ Кількість поверхів __________ Рік побудови ___________ Спосіб виконання робіт _______________________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

-----------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування |Опис |Опис |Пито-|Для оцінюваного |% |Сере-|

|з/п|конструктив- |основних |техніч-|ма |об'єкта |зносу|дній |

| |них елементів|конструк- |ного |вага |--------------------| |% |

| | |тивних |стану |за |попра-|питома|скори-| |зносу|

| | |елементів | |ана- |вочний|вага |гована| | |

| | |об'єкта | |ло- |коефі-|після |питома| | |

| | |оцінки, | |гом, |цієнт |введе-|вага, | | |

| | |передумова| |% |(К) |ння |% | | |

| | |щодо | | | |попра-| | | |

| | |поправок | | | |вок, %| | | |

| | |відносно | | | | | | | |

| | |аналога | | | | | | | |

| | |та їх | | | | | | | |

| | |визначення| | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 1 |Фундаменти та| | | | | | | | |

| |цоколь | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 2 |Стіни | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 3 |Перегородки | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 4 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 5 |Підлога | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 6 |Дах і | | | | | | | | |

| |покрівля | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 7 |Вікна | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 8 |Двері | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| 9 |Опалення: | | | | | | | | |

| |а) пічне; | | | | | | | | |

| |б) від | | | | | | | | |

| |місцевого | | | | | | | | |

| |котла | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

|10 |Електрозабез-| | | | | | | | |

| |печення | | | | | | | | |

|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

| | | | | | | | | | |

-----------------------------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|

|Усього:| 100 | | | 100 | | |

------------------------------------------------

Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100 коефіцієнт ------------------ = % (середній)

К = сума (гр.7)/100 = сума (гр.7) заг.

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно

Зведений поправочний коефіцієнт К = (К х К х К х К ) = звед. заг. госп. знец. інфляц.

2. Технічний опис окремих елементів будинку (ґанків, сходів, балконів тощо)

------------------------------------------------------------------

|N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка|

|планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| |

| |оцінки |будинку (ґанків, |типом (К) | | |

| | |сходів, балконів | | | |

| | |тощо) | | | |

|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------

Зведений поправочний коефіцієнт К = (К х К х К х К ) = звед. госп. знец. інфляц.

"__" _____ 200_ р.

Виконав __________________ /підпис, прізвище/

Перевірив ___________________ /підпис, прізвище/

{ Додаток 1.10 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002, Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 42 ( z0201-06 ) від 08.02.2006 }

Додаток 1.10.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК (загальний метод)

Область ____________________ літер "____" Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___ Район _____________________ призначення будинку ________________ рік побудови ________ кількість поверхів _________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Інженерне обладнання будинку (так чи ні) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас |

| |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-|

| |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку |

| | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | |

| | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | |

| | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | |

| | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | |

| | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | |

|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розрахунок вартості будинку

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|Найменування|Площа|Висота |Об'єм|Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Вартість|% |Інвен-|При-|

|тер|об'єкта |осно-|(H |(V) в|хун- |шення | |сть 1 |ний |сть 1 |замі- |зно-|тари- |міт-|

| |оцінки |ви | обм.)|куб.м|кова |пери- | |куб.м |попра-|куб.м |щення |су |зацій-|ка |

| |(будинок з |(S) в|в м | |висота|метра | |для |вочний|з ура-|(відтво-| |на | |

| |прибудовами,|кв.м | | |пове- |до | |даного|коефі-|хува- |рення) | |вар- | |

| |надбудовами,| | | |рху |площі | |типу в|цієнт |нням |в грн. | |тість | |

| |підвалом, | | | |(H) |основи| |грн. | |попра-| | |в грн.| |

| |терасами, | | | |в м |P/S | | | |вок | | | | |

| |приямками | | | | | | | | | | | | | |

| |тощо) | | | | | | | | | | | | | |

|---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------+--------+----+------+----|

| Усього по будинку:| | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦЯ об'ємів потенційних об'єктів аналогів

Об'єм оцінюваного об'єкта __________ куб.м Величини параметрів: k _______; А___________

------------------------------------------------------------------

|Номери типів - потенційних | | | | | |

|аналогів | | | | | |

|-----------------------------+------+------+------+------+------|

|Величини об'ємів об'єктів - | | | | | |

|типорозмірів | | | | | |

|-----------------------------+------+------+------+------+------|

|Відхилення об'єму оцінюваного| | | | | |

|об'єкта від об'ємів об'єктів | | | | | |

|типорозмірів (%) | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Відхилення об'ємів = V х 100 / V - 100 оцінюв. об'єкта типорозм.

Спосіб виконання робіт____________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

----------------------------------------------------------------------------

| N |Наймену- |Опис |Опис |Питома|Для оцінюваного |% |Серед-|

|з/п|вання |конструк- |техні-|вага |об'єкта |зносу|ній % |

| |конструк- |тивних |чного |конс- |--------------------| |зносу |

| |тивних |елементів |стану |трукт.|попра-|питома|скори-| | |

| |елементів |об'єкта | |еле- |вочний|вага |гована| | |

| | |оцінки. | |ментів|коефі-|після |питома| | |

| | |Передумова| |за |цієнт |введе-|вага, | | |

| | |щодо | |анало-|(К) |ння |% | | |

| | |поправок | |гом, %| |попра-| | | |

| | |відносно | | | |вок, %| | | |

| | |аналога | | | | | | | |

| | |та їх | | | | | | | |

| | |визначення| | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 1 |Фундаменти | | | | | | | | |

| |та цоколь | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 2 |Стіни | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 3 |Перегородки| | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 4 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 5 |Підлога | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 6 |Дах і | | | | | | | | |

| |покрівля | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 7 |Вікна | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 8 |Двері | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| 9 |Сходи | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|10 |Опалення: | | | | | | | | |

| |а) пічне; | | | | | | | | |

| |б)від | | | | | | | | |

| |місцевого | | | | | | | | |

| |котла | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|11 |Електроза- | | | | | | | | |

| |безпечення | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|12 |Водопровід | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|13 |Каналізація| | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|14 |Газопоста- | | | | | | | | |

| |чання | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|15 |Ванни | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|16 |Телебачення| | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|17 |Блискавко- | | | | | | | | |

| |захист | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|18 |Оздоблення | | | | | | | | |

| |внутрішнє | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|19 |Оздоблення | | | | | | | | |

| |зовнішнє | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|20 |Веранда | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|21 |Ґанок | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|22 |Сауна | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|23 |Балкони | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|24 |В'їзд в | | | | | | | | |

| |гараж | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

|25 |Камін | | | | | | | | |

|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | |

---------------------------+------+------+------+------+------+-----+------|

|Усьо- | 100 | | | 100 | | |

|го: | | | | | | |

-------------------------------------------------

Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100 коефіцієнт ------------------ = % (середній)

К = сума (гр.7) / 100 = сума (гр.7) заг.

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно

Зведений поправочний коефіцієнт К = (К х К х К х К ) = звед. заг. госп. знец. інфляц.

2. Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо)

------------------------------------------------------------------

|N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка|

|планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| |

| |оцінки |будинку (терас, |типом (К) | | |

| | |приямків тощо) | | | |

|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|

| | | | | | |

|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|

| | | | | | |

|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Зведений поправочний коефіцієнт К = (К х К х К х К ) = звед. госп. знец. інфляц.

"__" ______ 200_ р.

Виконав __________________ /підпис, прізвище/

Перевірив __________________ /підпис, прізвище/

( Інструкцію доповнено додатком 1.10.1 згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 )

Додаток 1.10.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ (спрощений метод)

Область _____________________ N _____ літер "______" Район _______________________ призначення будинку ________ Місто (селище, село) вулиця (провулок,

_____________________________ площа) _____________________ поверховість (кількість поверхів) __________________ рік побудови _______________

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Повер- | Об'єм | у тому числі |Площа |Загальна|Кіль-| Середня | Серед- |Кількість|

|з/п| |ховість| буді- | |забу- | площа |кість| загальна|ньозва- | секцій |

| | | |вельний, | |дови, |квартир |квар-| площа | жена | (шт.) |

| | | |V (куб.м)| | S |будинку | тир | однієї | висота | |

| | | | |-----------------|(кв.м)|(корисна|(шт.)|квартири,|поверху,| |

| | | | |надземної| під- | |для | | S |h (м) | |

| | | | |частини, | зем- | |вбудо- | | кв | пов | |

| | | | | V | ної | |вано- | | (кв.м) | | |

| | | | | н.ч |части- | |прибу- | | | | |

| | | | | (куб.м) | ни, | |дованих | | | | |

| | | | | |V | |примі- | | | | |

| | | | | | п.ч | |щень), | | | | |

| | | | | |(куб.м)| |S | | | | |

| | | | | | | | б | | | | |

| | | | | | | | (кв.м) | | | | |

|---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------|

| 1 |Житловий | | | | | | | | | | |

| |будинок, | | | | | | | | | | |

| |у тому числі: | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------|

|1.1|житлова | | | | | | | | | | |

| |частина | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------|

|1.2|підвал (за | | | | | | | | | | |

| |функціональним| | | | | | | | | | |

| |призначенням) | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+---------+---------+-------+------+--------+-----+---------+--------+---------|

|1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | |

| |прибудовані | | | | | | | | | | |

| |приміщення (за| | | | | | | | | | |

| |функціональним| | | | | | | | | | |

| |призначенням) | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів оцінюваного будинку (блоку, секції), визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, їх питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва елементів |Опис основних|Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта |

|з/п| будинку, будівлі | елементів |техніч-|вага за | |

| | | об'єкта | ного |аналогом|----------------------------------------------------------------------|

| | | оцінки |стану |(%) | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку |

| | | (матеріал, | | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)|

| | |конструктивні| | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) |

| | | рішення, | | | стосовно аналога*, | врахування| приведення| (%) | |

| | | особливості)| | |К = в : в | поправок, | до 100%, | | |

| | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(n)| еі(о)| | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 2 |Стіни | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 3 |Перегородки | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 4 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 5 |Підлоги | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 8 |Двері | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 9 |Сходи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|10 |Сміттєпровід | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|14 |Входи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|15 |Інші роботи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|16 |Ліфти | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|17 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | |

| |же- |вентиляція | | | | | | | | |

|---|нер-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|18 |не |Водопостачання | | | | | | | | |

| |об- |холодне | | | | | | | | |

|---|лад-|-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|19 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | |

| |ня |гаряче | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|20 | |Каналізація та | | | | | | | | |

| | |водовідведення | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|21 | |Газопостачання | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|22 | |Електропостачання| | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|23 | |Телефонізація | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|24 | |Радіофікація | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|25 | |Телебачення | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|26 | |Домофон | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|27 | |Блискавкозахист | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+-------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|28 | |Додаткові | | | | | | | | |

| | |елементи | | | | | | | | |

|------------------------------------------------+--------+--------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

--------------

* Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.

ПОРЯДОК розрахунку вартості будинку

Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------------

| N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

|з/п | | посилання, формули |показників|

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оцінюваного будинку| | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 2 |Вартість | грн/куб.м | |

| |відтворення 1 куб.м| | |

| |будівельного об'єму| | |

| |за аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 3 |Вартість | грн/кв.м | |

| |відтворення 1 кв.м | | |

| |загальної площі за | | |

| |аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 4 |Вартість | грн/кв.м | |

| |відтворення 1 кв.м | | |

| |корисної площі | | |

| |вбудовано- | | |

| |прибудованих | | |

| |приміщень за | | |

| |аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 5 |Коефіцієнт класу | Кк | |

| |капітальності | | |

| |об'єкта оцінки до | | |

| |аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 6 |Коефіцієнт з | 1) К = К : К | |

| |урахування | т с.о с.а | |

| |територіальних умов| | |

| |будівництва | 2) К = 1,11 | |

| |(сейсмічність, | ті | |

| |розроблювані | | |

| |території, осідаючі| | |

| |ґрунти) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 7 |Коефіцієнт до | К = К : К | |

| |показників вартості| в.п п.о п.а | |

| |з урахування різної| | |

| |висоти поверхів | | |

| |об'єкта оцінки і | | |

| |аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 8 |Поправочний | Кv = 0,95; | |

| |коефіцієнт на | (цегл.) | |

| |перевищення | | |

| |будівельного об'єму| Кv = 0,98 | |

| |об'єкта оцінки | (в.панел; в.блочн.) | |

| |порівняно з | | |

| |аналогом понад 5% | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 9 |Поправочний |К = К х К х К х К або | |

| |коефіцієнт до | б.заг к т в.п v | |

| |вартості | | |

| |відтворення |К = К х К х К х К | |

| |будинку-аналога за | б.заг к ті в.п v | |

| |відмінностями | | |

| |загальних | | |

| |характеристик | | |

| |об'єкта оцінки | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 10 |Загальний | К = S ст. 7 : 100 | |

| |поправочний | е.заг | |

| |коефіцієнт на | | |

| |відмінність | згідно з таблицею 1 цього додатка | |

| |елементів об'єкта | | |

| |оцінки і об'єкта- | | |

| |аналога (заноситься| | |

| |в підсумок ст. 6 | | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.2) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 11 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | |

| |елементів після | еі(п) еі | |

| |урахування поправок| | |

| |(заноситься у ст. 7| | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.2) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 12 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | |

| |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | |

| |(заноситься у ст. 8| | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.2) - | | |

| |приведення до 100% | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 13 |Визначення вартості|в = | |

| |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | |

| |об'єкта оцінки | | |

| |станом на | = в х К х К | |

| |01.01.2007 | а(1 куб.м) б.заг е.заг | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 14 |Вартість заміщення |В = (В + В ) х К , | |

| |оцінюваного | з н.ч п.ч інф | |

| |нерухомого майна на| | |

| |дату оцінки (грн) | де К = 0,8 | |

| | | п.ч | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 15 |Коефіцієнт | 100% - S (ст.10) | |

| |фізичного зносу |К = ----------------, | |

| |об'єкта оцінки | фіз 100% | |

| | | | |

| | |де S (ст. 10) згідно з таблицею 1 | |

| | | цього додатка | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 16 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | |

| |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | |

| |оцінки (грн) | | |

--------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

"___" _________ 20 __ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.2 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ БУДИНКУ (загальний метод)

Область ____________________ N ____ літер "______" Район ______________________ вулиця (провулок, площа) Місто (селище, село) ____________________________

____________________________ призначення будинку

____________________________ поверховість (кількість поверхів) __________________ рік побудови ________

Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва | По- | Об'єм | у тому числі |Площа | Загальна |Кількість|Середня |Середньо-|Довжина | Ширина |Кількість|

|з/п| | вер- | буді- | |забу- | площа |квартир, |загальна| зважена |будинку |будинку | секцій |

| | |ховість| вель- | |дови, | квартир | машино- | площа | висота |(секції)|(секції)| (шт.) |

| | | | ний, | | S | будинку |місць для| однієї |поверху, | (м) | (м) | |

| | | | V |----------------|(кв.м)|(корисна -|паркінгу |квартири|h (м) | | | |

| | | |(куб.м)| над- | під- | |для вбудо-| (шт.) |(машино-| пов | | | |

| | | | | зем- | зем- | | вано- | |місця), | | | | |

| | | | | ної | ної | | прибу- | |S | | | | |

| | | | |частини,| час- | | дованих | | кв | | | | |

| | | | | V | тини, | | примі- | |(кв.м) | | | | |

| | | | | н.ч |V | | щень, | | | | | | |

| | | | | | п.ч | | підвалу, | | | | | | |

| | | | |(куб.м) | | |паркінгу),| | | | | | |

| | | | | |(куб.м)| |S (кв.м) | | | | | | |

| | | | | | | | б | | | | | | |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

| 1 |Житловий | | | | | | | | | | | | |

| |будинок, | | | | | | | | | | | | |

| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

|1.1|житлова | | | | | | | | | | | | |

| |частина | | | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

|1.2|підвал (за | | | | | | | | | | | | |

| |функціональним| | | | | | | | | | | | |

| |призначенням) | | | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

|1.3|вбудовано- | | | | | | | | | | | | |

| |прибудовані | | | | | | | | | | | | |

| |приміщення (за| | | | | | | | | | | | |

| |функціональним| | | | | | | | | | | | |

| |призначенням) | | | | | | | | | | | | |

|---+--------------+-------+-------+--------+-------+------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|

|1.4|автопаркінг | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів оцінюваного будинку, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Опис основних| Оцінка | Питома | Для оцінюваного об'єкта |

|з/п| | елементів |технічного|вага за | |

| | | об'єкта | стану |аналогом| |

| | | оцінки | | (%) |---------------------------------------------------------------------|

| | | (матеріал, | | | розрахунок |питома вага|питома вага|фізичний | знос будинку |

| | |конструктивні| | | поправочних | елементів | елементів | знос |(ст. 8 х ст. 9)|

| | | рішення, | | | коефіцієнтів | після | після |елементів| (%) |

| | |особливості) | | | стосовно аналога, | врахування|приведення | (%) | |

| | | | | |К = в : в | поправок,| до 100%, | | |

| | | | | | еі еі(о) еі(а)|(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 |Фундаменти та цоколь | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 2 |Стіни | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 3 |Перегородки | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 4 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 5 |Підлоги | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 6 |Покриття (дах) | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 7 |Вікна та балконні | | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 8 |Двері та ворота | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 9 |Сходи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|10 |Сміттєпровід | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|11 |Балкони та лоджії | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|12 |Опорядження зовнішнє | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|13 |Опорядження внутрішнє | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|14 |Вбудовані шафи та | | | | | | | | |

| |антресолі | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|15 |Входи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|16 |Інші роботи | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|17 |Ліфти | | | | | | | | |

|---+----------------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|18 |Ін- |Опалення та | | | | | | | | |

| |же- |вентиляція | | | | | | | | |

|---|нер-|-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|19 |не |Водопостачання | | | | | | | | |

| |об- |холодне | | | | | | | | |

|---|лад-|-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|20 |нан-|Водопостачання | | | | | | | | |

| |ня |гаряче | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|21 | |Каналізація та | | | | | | | | |

| | |водовідведення | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|22 | |Газопостачання | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|23 | |Електропостачання| | | | | | | | |

| | |та освітлення | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|24 | |Телефонізація | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|25 | |Радіофікація | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|26 | |Телебачення | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|27 | |Домофон | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|28 | |Блискавкозахист | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|29 | |Автоматизація і | | | | | | | | |

| | |диспетчеризація | | | | | | | | |

|---| |-----------------+-------------+----------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|30 | |Додаткові | | | | | | | | |

| | |елементи | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------+--------+-------------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|За підсумком: | 100% | | S (%) | 100% | | S (%) |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

ПОРЯДОК розрахунку вартості об'єкта оцінки

Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------------

| N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

|з/п | | посилання, формули |показників|

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оцінюваного будинку| | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 2 |Вартість | грн/куб.м | |

| |відтворення 1 куб.м| | |

| |будівельного об'єму| | |

| |за аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 3 |Вартість | грн/кв.м | |

| |відтворення 1 кв.м | | |

| |загальної площі за | | |

| |аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 4 |Вартість | грн/кв.м | |

| |відтворення 1 кв.м | | |

| |корисної площі | | |

| |вбудовано- | | |

| |прибудованих | | |

| |приміщень за | | |

| |аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 5 |Коефіцієнт класу | Кк | |

| |капітальності | | |

| |об'єкта оцінки до | | |

| |об'єкта-аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 6 |Коефіцієнт з |1) К = К : К | |

| |урахування | т с.о с.а | |

| |територіальних умов| | |

| |будівництва |2) К = 1,11 | |

| |(сейсмічність, | ті | |

| |розроблювані | | |

| |території, осідаючі| | |

| |ґрунти) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 7 |Коефіцієнт до |К = К : К | |

| |показників вартості| в.п п.о п.а | |

| |з урахування різної| | |

| |висоти поверхів | | |

| |об'єкта оцінки та | | |

| |аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 8 |Коефіцієнт до | К | |

| |показників вартості| к.п | |

| |на відмінність в | | |

| |кількості поверхів | | |

| |об'єкта оцінки та | | |

| |аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 9 |Коефіцієнт до | К | |

| |показників вартості| с.пл | |

| |будинків на | | |

| |відмінність | | |

| |середньої загальної| | |

| |площі квартир | | |

| |об'єкта оцінки та | | |

| |аналога | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 10 |Коефіцієнт до | К | |

| |показників вартості| к.с | |

| |на відмінність в | | |

| |кількості секцій | | |

| |між об'єктом оцінки| | |

| |та аналогом | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 11 |Коефіцієнт до | К | |

| |показників вартості| ш | |

| |будинків з різними | | |

| |конструктивними | | |

| |схемами на зміну їх| | |

| |ширини | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 12 |Поправочний |К = К х К х К х | |

| |коефіцієнт до | б.заг к т в.п | |

| |вартості | | |

| |відтворення | х К х К х К х К | |

| |будинку-аналога за | к.п с.пл к.с ш | |

| |відмінностями | | |

| |загальних | | |

| |характеристик | | |

| |об'єкта оцінки | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 13 |Загальний |К = E ст.7 :100 | |

| |поправочний | е.заг | |

| |коефіцієнт на | | |

| |відмінність |згідно з таблицею 1 цього додатка | |

| |елементів об'єкта | | |

| |оцінки і об'єкта- | | |

| |аналога (заноситься| | |

| |в підсумок ст. 6 | | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.3) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 14 |Питома вага |(гама) = ст. 5 х К (ст. 6), % | |

| |елементів після | еі(п) еі | |

| |урахування поправок| | |

| |(заноситься у ст. 7| | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.3) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 15 |Коригування питомих|(гама) = (гама) : К | |

| |ваг елементів | еі(о) еі(п) е.заг | |

| |(заноситься у ст. 8| | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.3) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 16 |Визначення вартості|в = | |

| |заміщення 1 куб.м | о(1 куб.м) | |

| |об'єкта оцінки | | |

| | |= в х К х К | |

| | | а(1 куб.м) б.заг е.заг | |

| | | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 17 |Визначення вартості|в = | |

| |заміщення 1 кв.м | о(1 кв.м) | |

| |об'єкта оцінки | | |

| | | = в х К х К або | |

| | | а(1 кв.м) б.заг е.заг | |

| | | | |

| | | В V х в | |

| | | о(б) б о(1 куб.м)| |

| | |в = ----- = ----------------| |

| | | о(1 кв.м) S S | |

| | | б б | |

| | | | |

| | |для об'єктів повторного використання| |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 18 |Вартість заміщення |В = (В +В + В ) х К | |

| |(відтворення) | з ж.ч н.п підв інф | |

| |об'єкта оцінки на | | |

| |дату оцінки (грн) | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 19 |Коефіцієнт | 100% - E (ст.10) | |

| |фізичного зносу |К = ---------------- | |

| |об'єкта оцінки | фіз 100% | |

| | | | |

|----+-------------------+------------------------------------+----------|

| 20 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | |

| |вартість об'єкта | інв з знец р фіз | |

| |оцінки (грн) | | |

--------------------------------------------------------------------------

де E - знак суми.

"___" _________ 20 __ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.3 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ КВАРТИРИ (через вартість 1 кв.м)

Область ____________________ N ___ житлового будинку Район ______________________ N __________ літер "_____" Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі)

____________________________ ____________________________ рік побудови будинку _______ рік капітального ремонту (поліпшень) ________

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

----------------------------------------------------------------------------------------

| Показники оціненого будинку станом на ___________ |Показники оцінюваної квартири|

| | станом на __________ |

|--------------------------------------------------------+-----------------------------|

|Загальна|Кількість|Середньозважена|Коефіцієнт|Вартість |Загальна| Висота | Висота |

| площа |квартир, |висота поверху,|фізичного |заміщення | площа, |поверху,|приміщення,|

|квартир,| NN | h (м) | зносу | 1 кв.м |S |h (м)|h (м) |

| S | | пов.б | будинку, |загальної | (о) кв | пов.кв | пр.кв |

| б | | | К | площі | (кв.м) | | |

| (кв.м) | | | фіз.б |будинку, | | | |

| | | | |в (кв.м),| | | |

| | | | | б | | | |

| | | | |грн | | | |

|--------+---------+---------------+----------+----------+--------+--------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|--------+---------+---------------+----------+----------+--------+--------+-----------|

| | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваної квартири |

|з/п| | елементів |технічного| елементів |-----------------------------------------------------------|

| | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний| питома | питома |фізичний | знос квартири |

| | |конструктивні|елементів | оціненого |коефіцієнт,| вага | вага | знос |(ст. 8 х ст. 9)|

| | |рішення тощо)|квартири | будинку | К ** |елементів |елементів |елементів| (%) |

| | | | | (%) | е | після | після | (%) | |

| | | | | | |врахування|приведення| | |

| | | | | | |поправок, | до 100%, | | |

| | | | | | |(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 1 |Стіни | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 2 |Перегородки | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 3 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 4 |Підлоги | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 6 |Двері | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 7 |Опорядження | | | | | | | | |

| |внутрішнє | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

| 9 |Опалення та | | | | | | | | |

| |вентиляція | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|10 |Водопостачання | | | | | | | | |

| |гаряче | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|11 |Каналізація та | | | | | | | | |

| |водовідведення | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|12 |Газопостачання | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|13 |Електропостачання| | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|14 |Слабкострумні | | | | | | | | |

| |пристрої | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|15 |Додаткові | | | | | | | | |

| |елементи | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |

| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |

| | | | | еі| | | | | |

------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------------|

|За | 100% |Sгр.7 : 100| S | 100% | | S |

|підсумком:| | | (%) | | | (%) |

------------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

--------------

* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

ПОРЯДОК розрахунку вартості квартири

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

|з/п | | посилання, формули |показників|

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оціненого будинку | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 2 |Загальна площа | S (кв.м) | |

| |однієї квартири | б | |

| |будинку (середня) |S (кв.м) = ---------- | |

| | | кв.б N | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 3 |Усереднена вартість|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | |

| |заміщення 1 кв.м | (о)кв б інф | |

| |оцінюваної квартири| | |

| |на дату оцінки | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 4 |Поправочний | К | |

| |коефіцієнт на різну| пл.кв | |

| |величину середньої | | |

| |загальної площі | | |

| |квартир будинку і | | |

| |загальної площі | | |

| |оцінюваної квартири| | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 5 |Поправочний | h | |

| |коефіцієнт на різну| пр.кв | |

| |середньозважену |К = ------ | |

| |висоту приміщень | в.пр h | |

| |будинку і висоту | пр.б | |

| |приміщень | | |

| |оцінюваної квартири| | |

| |в цьому будинку | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 6 |Поправочний | К | |

| |коефіцієнт з | в.пов | |

| |урахування | | |

| |непропорційної | | |

| |зміни одиничної | | |

| |вартості при | | |

| |відмінності висоти | | |

| |поверху оцінюваної | | |

| |квартири у | | |

| |порівнянні з | | |

| |середньозваженою | | |

| |висотою поверху | | |

| |оціненого будинку | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 7 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | |

| |коефіцієнт на | е.заг | |

| |відмінність | | |

| |елементів об'єкта |згідно з таблицею 1 цього додатка | |

| |оцінки і об'єкта- | | |

| |аналога (заноситься| | |

| |в підсумок ст. 6 | | |

| |таблиці 1 додатка | | |

| |1.10.4) | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 8 |Узагальнений |К = К х К х К х К | |

| |поправочний | уз.кв пл.кв в.пр в.пов е.заг| |

| |коефіцієнт до | | |

| |вартості заміщення | | |

| |1 кв.м | | |

| |загальної площі | | |

| |оціненого будинку | | |

| | | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 9 |Скоригована |В = S х в (1 кв.м) х К | |

| |вартість заміщення | з.с.кв кв (о)кв уз.кв | |

| |квартири (грн) | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 10 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього додатка| |

| |фізичного зносу | фіз.кв | |

| |квартири | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 11 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | |

| |вартість квартири | інв.кв з.с.кв фіз.кв знец р | |

| |(грн) | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 12 |Вартість додаткових| В | |

| |поліпшень квартири | пол.д.кв | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 13 |Підсумкова |В = В + В | |

| |інвентаризаційна | п.інв.кв інв.кв пол.д.кв | |

| |вартість квартири з| | |

| |урахуванням | | |

| |додаткових | | |

| |поліпшень (грн) | | |

-------------------------------------------------------------------------------

де E - знак суми.

"___" __________ 20__ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.4 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ КВАРТИРИ (через вартість 1 куб.м)

Область ____________________ N ___ житлового будинку Район ______________________ N ________ літер "_______" Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі)

____________________________ ____________________________ рік побудови будинку _______ рік капітального ремонту (поліпшень) _____________

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

---------------------------------------------------------------------------------------

| Показники оціненого будинку станом на ___________ | Показники оцінюваної |

| | квартири станом на |

| | ___________ |

|---------------------------------------------------------+---------------------------|

|Будівельний|Загальна|Середньозважена|Коефіцієнт|Вартість |Загальна| Висота | Об'єм |

| об'єм, | площа |висота поверху,|фізичного |заміщення| площа, |поверху,|корисний,|

|V (1 куб.м)|квартир,| h (м) | зносу, | 1 куб.м,| S |h | V |

| |S | пов.б | К |в (куб.м)| кв | пов.кв | кв |

| | кв.б | | фіз.б | б | | | |

| | | | | | (кв.м) | (м) | (куб.м) |

| | (кв.м) | | | (грн) | | | |

|-----------+--------+---------------+----------+---------+--------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-----------+--------+---------------+----------+---------+--------+--------+---------|

| | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис | Питома | Для оцінюваної квартири |

| | | елементів |технічного| вага |------------------------------------------------------------|

| | |(матеріал, | стану | елементів |поправочний | питома | питома |фізичний |знос квартири |

| | |конструктивні| | за даними |коефіцієнт, | вага | вага | знос |(ст 8 х ст. 9)|

| | |рішення тощо)| | оціненого | К ** |елементів | елементів |елементів| (%) |

| | | | | будинку | е | після | після | (%) | |

| | | | | (%) | |врахування| приведення| | |

| | | | | | |поправок, | до 100%, | | |

| | | | | | |(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 1 |Стіни | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 2 |Перегородки | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 3 |Перекриття | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 4 |Підлоги | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 6 |Двері | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 7 |Опорядження | | | | | | | | |

| |внутрішнє | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 9 |Опалення та | | | | | | | | |

| |вентиляція | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 10 |Водопостачання | | | | | | | | |

| |гаряче | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 11 |Каналізація та | | | | | | | | |

| |водовідведення | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 12 |Газопостачання | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 13 |Електропостачання| | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 14 |Слабкострумні | | | | | | | | |

| |пристрої | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 15 |Додаткові | | | | | | | | |

| |елементи | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

| 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |

| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |

| | | | | еі| | | | | |

--------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+-----------+---------+--------------|

|За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) |

|підсумком:| | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

--------------

* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

ПОРЯДОК розрахунку вартості квартири (спрощений метод оцінки)

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

|з/п | | посилання, формули |показників|

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оціненого будинку | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 2 |Корисний об'єм |V (куб.м) = V х К , | |

| |оцінюваної квартири| розр.кв кв v | |

| |будинку - V | | |

| | кв | V | |

| |(визначається як | б | |

| |добуток загальної |де K = -------------- | |

| |площі цієї квартири| v S х h | |

| |і висоти поверху) | кв.б пов.б | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 3 |Усереднена вартість|в (1 куб.м) = = в (1 куб.м) х К | |

| |заміщення 1 куб.м | (о) кв б інф| |

| |оцінюваної квартири| | |

| |на дату оцінки | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 4 |Поправочний | К | |

| |коефіцієнт з | в.пов | |

| |урахуванням | | |

| |непропорційної | | |

| |зміни одиничної | | |

| |вартості при | | |

| |відмінності висоти | | |

| |поверху оцінюваної | | |

| |квартири у | | |

| |порівнянні з | | |

| |середньозваженою | | |

| |висотою поверху | | |

| |оціненого будинку | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 5 |Поправочний |К = E ст.7 : 100 | |

| |коефіцієнт на | е.заг | |

| |відмінність | | |

| |елементів |згідно з додатком 1.10.5 | |

| |оцінюваної квартири| | |

| |від відповідних | | |

| |елементів оціненого| | |

| |будинку (заноситься| | |

| |в підсумок ст. 6 | | |

| |додатка 1.10.5) | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 6 |Попередня вартість |В = V х в (1 куб.м) х | |

| |заміщення окремої | з.п.кв розр.кв (о)кв | |

| |квартири | | |

| | |х К х К | |

| | | в.пов е.заг | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 7 |Коефіцієнт |К згідно з додатком 1.10.5 | |

| |фізичного зносу | фіз.кв | |

| |квартири | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 8 |Інвентаризаційна |В = В х К х К х К | |

| |вартість квартири | інв.кв з.п.кв знец р фіз.кв | |

| |(грн) | | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 9 |Вартість додаткових| В | |

| |поліпшень квартири | пол.д.кв | |

|----+-------------------+-----------------------------------------+----------|

| 10 |Підсумкова |В = В + В | |

| |інвентаризаційна | п.інв.кв інв.кв пол.д.кв | |

| |вартість квартири з| | |

| |урахуванням | | |

| |поліпшень (грн) | | |

-------------------------------------------------------------------------------

де E - знак суми.

"___" __________ 20__ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.5 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 кв.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку Район ______________________ N _____ літер "______" Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі)

____________________________ ________________________ на якому поверсі розташовано

______, рік побудови _______ рік капітального ремонту (поліпшень) _______________

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

--------------------------------------------------------------------------

|Показники оціненого будинку станом на | Показники оцінюваних нежитлових |

| ___________ | приміщень станом на ________ |

|--------------------------------------+---------------------------------|

| Вартість |Середньозважена|Коефіцієнт|Корисна|Середньозважена|Вартість |

| заміщення |висота поверху,|фізичного |площа, |висота поверху,|заміщення|

| 1 кв.м | h (м) | зносу, |S | h (м) | 1 кв.м |

| корисної | пов.б | К | н.п | п.н.п |загальної|

| площі | | фіз.б | | | площі, |

|нежитлового| | |(кв.м) | | в |

|приміщення,| | | | | н.п |

| в | | | | | |

| н.п.б | | | | | (кв.м) |

| | | | | | (грн) |

| (кв.м) | | | | | |

| (грн) | | | | | |

|-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|-----------+---------------+----------+-------+---------------+---------|

| | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|N з/п|Назва елементів* | Опис | Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення |

| | | елементів |технічного| елементів |--------------------------------------------------------------|

| | |(матеріал, |стану | за даними |поправочний |питома вага|питома вага|фізичний | знос |

| | |конструктивні|елементів | оціненого | коефіцієнт,|елементів |елементів | знос | нежитлового |

| | |рішення тощо)| | будинку | К ** | після | після |елементів| приміщення |

| | | | | (%) | е |врахування |приведення | (%) |(ст. 8 х ст. 9)|

| | | | | | | поправок, | до 100%, | | (%) |

| | | | | | |(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 |Стіни | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 2 |Перегородки | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 3 |Перекриття | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 4 |Підлоги | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 6 |Двері | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 7 |Опорядження | | | | | | | | |

| |внутрішнє | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 9 |Опалення та | | | | | | | | |

| |вентиляція | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 10 |Водопостачання | | | | | | | | |

| |гаряче | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 11 |Каналізація та | | | | | | | | |

| |водовідведення | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 12 |Газопостачання | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 13 |Електропостачання| | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 14 |Слабкострумні | | | | | | | | |

| |пристрої | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 15 |Додаткові | | | | | | | | |

| |елементи | | | | | | | | |

|-----+-----------------+-------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |

| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |

| | | | | еі| | | | | |

--------------------------------------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------------|

|За | 100% |Sст. 7 : 100| S (%) | 100% | | S (%) |

|підсумком:| | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------|

де S - знак суми.

--------------

* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

ПОРЯДОК розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 кв.м)

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------------------

|N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

| | | посилання, формули |показників|

| | | | |

| | | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оціненого будинку | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 2 |Поправочний |К = E ст.7 :100 | |

| |коефіцієнт з | е.заг | |

| |урахування | | |

| |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | |

| |елементів | | |

| |вбудованих | | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень від | | |

| |елементів оціненого| | |

| |будинку | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 3 |Визначення вартості|в (1 кв.м) = в (1 кв.м) х К | |

| |заміщення | (о)н.п н.п.б інф| |

| |(відтворення) | | |

| |1 кв.м нежитлових | | |

| |приміщень на дату | | |

| |їх оцінки | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 4 |Поправочний | h | |

| |коефіцієнт на різну| н.п | |

| |висоту оцінюваних | К = ------- | |

| |нежитлових | в.п h | |

| |приміщень і висоту | с.н.п | |

| |(середньозважену) | | |

| |усіх нежитлових | | |

| |приміщень | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 5 |Визначення |В = S х в (1 кв.м) | |

| |загальної вартості | (з)н.п н.п (о)н.п | |

| |заміщення | | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень при | | |

| |показниках різної | | |

| |висоти нежитлових | | |

| |приміщень | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 6 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | |

| |фізичного зносу | фіз.н.п | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень |додатка | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 7 |Інвентаризаційна |В = | |

| |вартість нежитлових| інв.н.п | |

| |приміщень (грн) | | |

| | |= В х К х К х К х | |

| | | (з)н.п е.заг в.п знец | |

| | | | |

| | |х К х К | |

| | | р фіз.н.п | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 8 |Інвентаризаційна |В = | |

| |вартість додаткових| інв.д.е | |

| |елементів | | |

| |нежитлових |= E В х К х К х К х К | |

| |приміщень | д.е(а) інф знец р фіз.д.е| |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 9 |Підсумкова |В = В + В | |

| |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | |

| |вартість нежитлових| | |

| |приміщень з | | |

| |урахуванням | | |

| |додаткових | | |

| |поліпшень | | |

| |(елементів) (грн) | | |

-------------------------------------------------------------------------------

де E - знак суми.

Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості р

спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" __________ 20__ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.10.7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 куб.м)

Область ____________________ N __ житлового будинку Район ______________________ N _____ літер "______" Місто (селище, село) по вулиці (провулку, площі)

____________________________ ________________________ на якому поверсі розташовано

______, рік побудови _______ рік капітального ремонту (поліпшень) _______________

Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

------------------------------------------------------------------

| Показники оціненого будинку |Показники оцінюваних нежитлових|

| станом на ___________ | приміщень станом на ________ |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Вартість | Коефіцієнт | Об'єм | Вартість |

| заміщення | фізичного | будівельний, | заміщення |

| 1 куб.м, | зносу, | V (куб.м)| 1 куб.м, |

|в (куб.м) (грн) | К | н.п | в |

| б | фіз.б | | н.п (куб.м) |

| | | | (грн) |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

ОПИС елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва елементів* |Опис основних| Опис |Питома вага| Для оцінюваного нежитлового приміщення |

|з/п| | елементів |технічного| за даними | |

| | | об'єкта | стану | оціненого | |

| | | оцінки |елементів | будинку |-------------------------------------------------------------|

| | | (матеріал, | об'єкта | (%) |поправочний| питома | питома |фізичний | знос |

| | |конструктивні| оцінки | |коефіцієнт,| вага | вага | знос | нежитлового |

| | | рішення, | | | К ** | елементів | елементів |елементів| приміщення |

| | | особливості | | | е | після | після | (%) |(ст. 8 х ст. 9)|

| | | тощо) | | | | враху- | приве- | | (%) |

| | | | | | | вання | дення до | | |

| | | | | | | поправок, | 100%, | | |

| | | | | | |(гама) |(гама) | | |

| | | | | | | еі(п)| еі(о)| | |

| | | | | | | (%) | (%) | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 1 |Стіни | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 2 |Перегородки | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 3 |Перекриття | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 4 |Підлоги | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 5 |Вікна та балконні| | | | | | | | |

| |двері | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 6 |Двері | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 7 |Опорядження | | | | | | | | |

| |внутрішнє | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 8 |Інші роботи | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

| 9 |Опалення та | | | | | | | | |

| |вентиляція | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|10 |Водопостачання | | | | | | | | |

| |гаряче | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|11 |Каналізація та | | | | | | | | |

| |водовідведення | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|12 |Газопостачання | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|13 |Електропостачання| | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|14 |Слабкострумні | | | | | | | | |

| |пристрої | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|15 |Додаткові | | | | | | | | |

| |елементи | | | | | | | | |

|---+-----------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|16 |Інші елементи, не| | |% = 100% - | | | | | |

| |враховані вище***| | |- S(гама) | | | | | |

| | | | | еі| | | | | |

------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------------|

|За | 100% |Sст. 7 :100| S | 100% | | S |

|підсумком:| | | (%) | | | (%) |

--------------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

--------------

* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

ПОРЯДОК розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 куб.м)

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------------------

|N з/п | Назва | Одиниці виміру, коефіцієнти, |Розрахунок|

| | | посилання, формули |показників|

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 1 |Тип (аналог) | Номер типу | |

| |оціненого будинку | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 2 |Поправочний |К = S ст.7:100 | |

| |коефіцієнт з | е.заг | |

| |урахування | | |

| |відмінностей |згідно з таблицею 1 цього додатка | |

| |елементів | | |

| |вбудованих | | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень від | | |

| |елементів оціненого| | |

| |будинку | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 3 |Визначення вартості|в (1 куб.м) = в (1 куб.м) х К | |

| |заміщення | н.п б інф | |

| |(відтворення) | | |

| |1 куб.м нежитлових | | |

| |приміщень на дату | | |

| |їх оцінки | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 4 |Визначення |В = V х в (1 куб.м) | |

| |загальної вартості | (з) н.п н.п н.п | |

| |заміщення | | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень | | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 5 |Коефіцієнт |К згідно з таблицею 1 цього | |

| |фізичного зносу | фіз.н.п | |

| |нежитлових | | |

| |приміщень |додатка | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 6 |Інвентаризаційна |В = | |

| |вартість нежитлових| інв.н.п | |

| |приміщень | | |

| | |= В х К х К х К х К | |

| | | (з)н.п е.заг знец р фіз.н.п| |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 7 |Інвентаризаційна |В = S В х К х | |

| |вартість додаткових| інв.д.е д.е(а) інф | |

| |елементів | | |

| |нежитлових |х К х К х К | |

| |приміщень | знец р фіз.д.е | |

|------+-------------------+---------------------------------------+----------|

| 8 |Підсумкова |В = В + В (грн)| |

| |інвентаризаційна | (п)інв.н.п інв.н.п інв.д.е | |

| |вартість нежитлових| | |

| |приміщень з | | |

| |урахуванням | | |

| |додаткових | | |

| |поліпшень | | |

| |(елементів) | | |

-------------------------------------------------------------------------------

де S - знак суми.

Примітка. К - за показниками опосередкованої вартості р

спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" __________ 20__ року

Виконав __________________ Перевірив __________________ (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 1.11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ про господарські будівлі та споруди

Область ________________________ Місто (селище, село) ___________ Район __________________________ вулиця (провулок, площа) ______________ N ___

1. Господарські будівлі

-----------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|Найме- |Площа|Висота |Об'єм|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Варті-|% |Варті-|При-|

|те-|нування|осно-|(Н |(Y) в| |сть 1 |ний |сть 1 |сть |зносу|сть |міт-|

|ра |об'єкта|ви | обм.)|куб.м| |куб.м |попра-|куб.м |замі- | |інвен-|ка |

| |оцінки |(S) в|в м | | |в грн |вочний|з ура-|щення | |тари- | |

| | |кв.м | | | | |коефі-|хува- |в грн.| |заці- | |

| | | | | | | |цієнт |нням | | |йна | |

| | | | | | | | |попра-| | |в грн.| |

| | | | | | | | |вки | | | | |

|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | |

|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | |

|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | |

|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------

2. Господарські споруди

----------------------------------------------------------------------------------------------

|N за|Наймену-|Технічний|Оди- |Кіль-|Тип|Варті-|Поп-|Коеф. |Варті- |Варті-|% |Варті-|При-|

|пла-|вання |опис |ниця |кість| |сть |рав-|на |сть |сть |зносу|сть |міт-|

|ном |об'єкта | |вимі-|оди- | |одини-|ки |госп- |оди- |замі- | |інвен-|ка |

| |оцінки | |ру |ниць | |ці |до |спо- |ниці |щення | |тари- | |

| | | | | | |виміру|вар-|сіб, |виміру |в грн.| |заці- | |

| | | | | | | |то- |зне- |з ура- | | |йна в | |

| | | | | | | |сті |ціне- |хуван- | | |грн. | |

| | | | | | | | |ння, |ням | | | | |

| | | | | | | | |інфля-|попра- | | | | |

| | | | | | | | |цію |вок | | | | |

|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | | |

|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | | |

|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | | |

|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|

| | | | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------

Літер _____ Найменування __________________ Рік побудови ________ Кількість поверхів _____ Спосіб виконання робіт _________________

------------------------------------------------------------------

| N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального |

|з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта |

| |тивних |елементів |конструк-|--------------------|

| |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома |

| | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага |

| | |Передумова |за |(К) |після |

| | |щодо поправок |аналогом,| |введення|

| | |відносно |% | |попра- |

| | |аналога та їх | | |вочного |

| | |визначення | | |коефіці-|

| | | | | |єнта, % |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 1 |Фундамент | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 2 |Стіни | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 3 |Перегородки | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 4 |Перекриття | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 5 |Підлога | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 6 |Дах і покрівля| | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 7 |Вікна | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 8 |Двері | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 9 |Електрозабезп.| | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| | | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| | | | | | |

|---------------------------------+---------+-----------+--------|

| | 100 |Усього: | |

------------------------------------------------------------------

Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =

Зведений поправочний коефіцієнт К = (К х К х К х К ) = звед. заг. госп. знец. інфляц.

Літер _____ Найменування _________________ Рік побудови _________ Кількість поверхів ___ Спосіб виконання робіт____________________

------------------------------------------------------------------

| N |Найменування |Опис |Питома |Для оцінювального |

|з/п|конструк- |конструктивних|вага |об'єкта |

| |тивних |елементів |конструк-|--------------------|

| |елементів |об'єкта |тивних |Поправочний|Питома |

| | |оцінки. |елементів|коефіцієнт |вага |

| | |Передумова |за |(К) |після |

| | |щодо поправок |аналогом,| |введення|

| | |відносно |% | |попра- |

| | |аналога та їх | | |вочного |

| | |визначення | | |коефіці-|

| | | | | |єнта, % |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 1 |Фундамент | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 2 |Стіни | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 3 |Перегородки | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 4 |Перекриття | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 5 |Підлога | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 6 |Дах і покрівля| | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 7 |Вікна | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 8 |Двері | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| 9 |Електрозабезп.| | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| | | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| | | | | | |

|---+--------------+--------------+---------+-----------+--------|

| | | | 100 | Усього:| |

------------------------------------------------------------------

Узагальнений поправочний коефіцієнт К=гр.6/100 =

Зведений поправочний коефіцієнт К = ( х К х К х К ) = звед. Кзаг. госп. знец. інфляц.

"__" _____ 200 _ р.

Виконав __________________ /підпис, прізвище/

Перевірив __________________ /підпис, прізвище/

( Додаток 1.11 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005 )

Додаток 1.12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕСКІЗ

планів поверхів будинку N __________ літер ________________ вулиця (провулок, площа) ___________________________________ місто (селище, село) _______________________________________

Технічний опис

Призначення будинку ________________________ рік побудови _______

------------------------------------------------------------------

|Найменування | Характеристика |Технічний стан| % |

|конструктивних|конструктивних елементів| | зносу |

|елементів | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Фундамент | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Стіни | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Перегородки | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Перекриття | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Підлога | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Покрівля | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Вікна | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Двері | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Сходи | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Інженерне | | | |

|обладнання | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Опалення | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Електроенергія| | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Газифікація | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Водопровід | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Каналізація | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Опис | | | |

|сантехнічн. | | | |

|приладів | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Ліфтове | | | |

|обладнання | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Сміттєпровід | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Оздоблення | | | |

|зовнішнє | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Оздоблення | | | |

|внутрішнє | | | |

|--------------+------------------------+--------------+---------|

|Відомості про | | | |

|капремонт та | | | |

|реконструкцію | | | |

------------------------------------------------------------------

Технічний опис прибудов, надбудов та підвалів

------------------------------------------------------------------------

|Найменування|Літ.|Фунда-|Стіни|Перек-|Підло-|Покрі-|Інж. |Оздоб-| % |

| | |мент | |риття |га |вля |обладн.|лення | |

|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|

|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|

|------------+----+------+-----+------+------+------+-------+------+---|

------------------------------------------------------------------------

"___"_____________ 200 __ р. Виконав __________________________ (підпис, прізвище) Перевірив ________________________ (підпис, прізвище)

Додаток 1.13 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

АБРИС

земельної ділянки N________, вул. (провул., площа)_______________, місто (село, селище) ______________________, квартал _____________

Власник (користувач)______________________________________________________

__________________________________________________________________

Правовстановлювальний документ

__________________________________________________________________

Дата народження

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер

__________________________________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

------------------------------------------------------------------

|Опис |Найменування|Найменування|Найменування|Найменування |

|конст- |------------+------------+------------+--------------|

|руктивних | літер " "|літер " "|літер " "|літер " " |

|елементів | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Фундамент | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Стіни | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Перекриття| | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Підлога | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Покрівля | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Інж. обл. | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Техн. стан| | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Рік побу- | | | | |

|дови | | | | |

|----------+------------+------------+------------+--------------|

|Відсоток | | | | |

|зносу | | | | |

------------------------------------------------------------------

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД

-----------------------------------------------------------------

|Найменування | N | Опис конструкцій | Технічний стан | % зносу |

|-------------+---+------------------+----------------+---------|

|-------------+---+------------------+----------------+---------|

|-------------+---+------------------+----------------+---------|

-----------------------------------------------------------------

З описом власник ознайомлений ________________________ (підпис)

"__"_________ 200_ р. Виконав___________ Перевірив_____________ (прізвище) (прізвище)

( Додаток 1.13 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 1.14 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

АКТ польового та камерального контролю

______________________ вул. (провул., площа) ____________ N _____ (назва об'єкта)

__________________________________________________________________ місто (селище, село)

виявлено: 1. Перевірка польових робіт _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перевірив _______________________________ (підпис, прізвище)

Виявлені помилки у роботі виправив

"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________ (підпис, прізвище)

2. Перевірка камеральних робіт ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перевірив __________________________________ (підпис, прізвище)

Виявлені помилки у роботі виправив

"___"____________ 200 _ р. Виконавець ___________________________ (підпис, прізвище)

{ Додаток 1.15 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 1.16 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЖУРНАЛ внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень громадського чи виробничого будинку

N ___, літер "____", вулиця (провулок, площа) _____________,

місто (селище, село) _____________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|По-|Но- |Но- |Призначення|Розрахунок площ |Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- |

|тер|ве-|ме- |ме- |приміщень |приміщень за |льна | (кв.м) |літніх |при- |вільно |мітки |

| |рхи|ри |ри | |внутрішнім обміром|площа |----------------|при- |міщень |збудо- | |

| | |гро-|при-| | |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | |

| | |мад-|мі- | | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | |

| | |сь- |щень| | |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | |

| | |ких,| | | |рахо- |гр. 9| |жна | |туван- |нана | |

| | |ви- | | | |вана |та10)| | | |ня |площа | |

| | |роб-| | | |за | | | | |(кв.м) |при- | |

| | |нич.| | | |фор- | | | | | |міщень | |

| | |при-| | | |мулами | | | | | |(кв.м) | |

| | |мі- | | | |гр. 6) | | | | | | | |

| | |щень| | | |(кв.м) | | | | | | | |

|---+---+----+----+-----------+------------------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________ (підпис, прізвище)

Перевірив ___________________ (підпис, прізвище) ( Інструкцію доповнено додатком 1.16 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область __________________________ Інвентаризаційна Район ____________________________ справа N ____________ Місто (село, селище) _____________ Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на садибний (індивідуальний) житловий будинок

N________ вулиця (провулок, площа) ___________________________ місто (селище, село)__________________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта "___"_____________ 200_ р. господарювання ________________ (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 2.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ садибного (індивідуального) житлового будинку

вулиця (провулок, площа) ________________________ буд. N ________ місто (селище, село) ____________________________________________

Масштаб 1:500

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | Примітка |

|за |господарських |-------------------------------------------------------------------------+-----------|

|планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під | Під садом |під |під |норма|лишки|

| |споруд |площа | господарськими |двором| |доріж- |городом| | |

| | | | будівлями | | |ками та| | | |

| | | |-----------------------| |-----------------|в'їздом| | | |

| | | |усього|під |під | |фруктов.|декора- | | | | |

| | | | |будин-|господар.| |деревами|тивн. | | | | |

| | | | |ком |будівл. | | |деревами| | | | |

|------+--------------+--------+------+------+---------+------+--------+--------+-------+-------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 2.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН БУДИНКУ

вулиця (провулок, площа) ________________________ N _____________ місто (селище, село) ____________________________________________

Масштаб 1:100

Додаток 2.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану одноквартирного (садибного) житлового будинку

N____, літер"____", вулиця (провулок, площа)________________, місто (селище, село) _______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|Пове-|Номе-|Номе-|Призна-|Зага- |Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- |

|тер|рхи |ри |ри |чення |льна |квартир (кв.м) |літніх|примі- |чинно |мітки|

| | |квар-|при- |примі- |площа |-------------------|примі-|щень |збудо-| |

| | |тир |мі- |щень |при- |загальна|жит-|допо-|щень |загаль-|вана, | |

| | | |щень | |міщень|(сума |лова|міжна|(кв.м)|ного |пере- | |

| | | | | |(під- |гр.8 | | | |корис- |облад-| |

| | | | | |рахо- |та 9) | | | |тувння |нана | |

| | | | | |вана | | | | |(кв.м) |площа | |

| | | | | |за | | | | | |примі-| |

| | | | | |фор- | | | | | |щень | |

| | | | | |мулами| | | | | |(кв.м)| |

| | | | | |розра-| | | | | | | |

| | | | | |хунку | | | | | | | |

| | | | | |площ) | | | | | | | |

| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |

|---+-----+-----+-----+-------+------+--------+----+-----+------+-------+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

--------------------------------------------------------------------------------------

"____"_________________ 200_ р. Виконав__________________ (підпис, прізвище) Перевірив___________________ (підпис, прізвище)

{ Додаток 2.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 2.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-|

| |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- |

| | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- |

| | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна |

| | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-|

| | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)|

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------|

| Усього:| | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

___________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область ______________________ Інвентаризаційна справа Район ________________________ N ___________________ Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) N __ у житловому будинку (гуртожитку) N _____

(непотрібне викреслити)

вулиця (провулок, площа) _________________________________ місто (селище, село) _____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено станом на Керівник суб'єкта господарювання _____________ (підпис, прізвище) "___" ____________ 20__ року

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 3.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА квартири (кімнати, жилого блоку, секції)

(непотрібне викреслити)

1. Квартира посімейного, спільного заселення (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне викреслити) розташована на ____ поверсі

_____ поверхового будинку та складається з _____ кімнат житловою площею _____ кв.м, у тому числі 1-а кімната ______ кв.м, 2-а кімната _______ кв.м, 3-я кімната ______ кв.м, 4-а кімната _______ кв.м, кухні площею _____ кв.м, вбиральні (сполученої) площею _____ кв.м, ванної кімнати площею______ кв.м, коридору площею _____ кв.м, передпокою площею ______ кв.м, вбудованої шафи площею _____ кв.м, веранди площею _____ кв.м, комори площею _____ кв.м.

2. Квартира (кімната, жилий блок, секція) (непотрібне закреслити) обладнана балконом (терасою) _____ кв.м, лоджією

______ кв.м.

3. Загальна площа квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) _____ кв.м.

4. Висота приміщень _____ м.

5. Інвентаризаційна вартість квартири (кімнати, жилого блоку, секції) (непотрібне закреслити) ______________________ тис.грн.

6. Загальні відомості про будинок: серія проекту __________, матеріал зовнішніх стін _______________, матеріал перекриття

_______________.

7. Будинок підключено до телефонної мережі, об'єднаної диспетчерської системи та обладнано водопроводом (холодне, гаряче водопостачання), каналізацією, газопостачанням, опаленням (указати яким) _______________________________________, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, сміттєпроводом, ліфтами, замково-переговорними пристроями (кодовими замками), телевізійною антеною колективного користування, кабельним телебаченням

_______________ (непотрібне закреслити).

{ Додаток 3.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 3.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН КВАРТИРИ (кімнати, жилого блоку, секції)

(непотрібне закреслити)

Буд. N _______, вулиця (провулок, площа) _______________________, місто (селище, село) ____________________________________________

Масштаб 1:100

{ Додаток 3.2 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область __________________________ Інвентаризаційна Район ____________________________ справа N ____________ Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА САДОВИЙ (ДАЧНИЙ) БУДИНОК

Садове товариство ________________________________________ вулиця (провулок) _______________________________ N ______ місто (селище, село) _____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта господарювання ________________ "___"_____________ 200_ р. (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 4.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ

Садове товариство ________________________________________ вулиця (провулок) _______________________________ N ______ місто (селище, село) _____________________________________

Масштаб 1:500

------------------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельноої ділянки, у т.ч. |

|за |господарських |------------------------------------------------------------|

|планом|будівель та |загальна| Під будинком, |під |під |під |

| |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім |городом|

| | | | та спорудами |насад- |(твердим)| |

| | | |------------------------|женнями |покриттям| |

| | | |усього|під |під | | | |

| | | | |будин-|господар. | | | |

| | | | |ком |будівлями | | | |

| | | | | |та споруд.| | | |

|------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 4.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН САДОВОГО (ДАЧНОГО) БУДИНКУ

Садове товариство ________________________________________ вулиця (провулок) _______________________________ N ______ місто (селище, село) _____________________________________ район ____________________________________________________

Масштаб 1:100

Додаток 4.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану садового (дачного) будинку

N _____, літер " _____", вулиця (провулок, площа)_____________, місто (селище, село)__________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------

|Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|За- | Площа житлових |Площа |Площа |Само- |При- |

|тер |ве-|ме- |ме- | приміщень |галь- | квартир (кв.м) |літніх|примі- |чинно |мітки|

|за |рхи|ри |ри | |на |-----------------|примі-|щень |збудо-| |

|пла-| |ква-|при-| |площа |загальна|жит-|до-|щень |загаль-|вана, | |

|ном | |ртир|мі- | |при- |(сума |лова|по-|(кв.м)|ного |пере- | |

| | | |щень| |міщень|гр. 8 | |мі-| |корис- |облад-| |

| | | | | |(під- |та 9) | |жна| |тування|нана | |

| | | | | |рахо- | | | | |(кв.м) |площа | |

| | | | | |вана | | | | | |примі-| |

| | | | | |за | | | | | |щень | |

| | | | | |форму-| | | | | |(кв.м)| |

| | | | | |лами | | | | | | | |

| | | | | |розра-| | | | | | | |

| | | | | |хунку | | | | | | | |

| | | | | |площ) | | | | | | | |

| | | | | |(кв.м)| | | | | | | |

|----+---+----+----+-----------+------+--------+----+---+------+-------+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

-------------------------------------------------------------------------------------

"____"_______________ 200_ р. Виконав__________________ (підпис, прізвище)

Перевірив __________________ підпис, прізвище)

( Додаток 4.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 4.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-|

| |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- |

| | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- |

| | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна |

| | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-|

| | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)|

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------|

| Усього:| | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 4.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область __________________________ Інвентаризаційна Район ____________________________ справа N ____________ Реєстровий N ________

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ГАРАЖ

вулиця (провулок) _______________________________ N ______ місто (селище, село) _____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта господарювання ________________ "___"_____________ 200_ р. (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 5.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН ГАРАЖА

вулиця (провулок) _______________________________ N ______ місто (селище, село) _____________________________________ район ____________________________________________________

Масштаб 1:100

Додаток 5.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Характеристика гаража

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-|

| |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- |

| | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- |

| | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна |

| | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-|

| | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)|

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------|

| Усього:| | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 5.2 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 ) від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

______________________________ (суб'єкт господарювання)

Область ________________________ Інвентаризаційна Район __________________________ справа --------

N --------

Реєстровий --------

N --------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК

_____________________________________________________________, (призначення)

N _____, вулиця (провулок, площа) _______________________,

місто (селище, село) ____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта господарювання "____"______________ 200_ р. ______________________ (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 6.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ

----------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|--------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. |

|за |господарських |----------------------------------------------------|

|планом|будівель та |Загальна| Під будинком, |Під |Під |

| |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім |

| | | | та спорудами |насад- |(твердим)|

| | | |------------------------|женнями |покриттям|

| | | |усього|під |під | | |

| | | | |будин-|господар. | | |

| | | | |ком |будівлями | | |

| | | | | |та споруд.| | |

|------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 6.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН ПОВЕРХІВ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ

_________________________________________________ (призначення)

N ______, вулиця (провулок, площа) ______________________ місто (селище, село) _____________________________________

Масштаб 1:100

Додаток 6.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку N ___, літер " ____", вулиця (провулок, площа) ______________________________________, місто (селище, село) __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------

|Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- |

|тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | (кв.м) |літніх |при- |чинно |мітки |

|за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | |

|пла-| |груп|при-| |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | |

|ном | |при-|мі- | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | |

| | |мі- |щень| |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | |

| | |щень| | |рахо- |гр. 8| |жна | |туван- |нана | |

| | | | | |вана |та 9)| | | |ня |площа | |

| | | | | |за | | | | |(кв.м) |при- | |

| | | | | |фор- | | | | | |міщень | |

| | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | |

| | | | | |роз- | | | | | | | |

| | | | | |рахунку| | | | | | | |

| | | | | |площ) | | | | | | | |

| | | | | |(кв.м) | | | | | | | |

|----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

----------------------------------------------------------------------------------------

"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________ (підпис, прізвище)

Перевірив ___________________ (підпис, прізвище)

( Додаток 6.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 6.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних елементів | Інженерне обладнання |Висота|Площа |Об'єм |Буді- |% |Інвента-|

| |об'єкта|побу-|---------------------------------------+----------------------------------------------------|(м) |основи|(куб.м)|вельна|зносу|ризацій-|

| | |дови | | | | | | | | | | | | | | |(забу-| |вар- | |на |

| | | |фунда-|стіни|пок- |пере- |підлога|сходи|електри-|водо- |каналі-|газо- |вид |ліфт|сміттє-| |дови) | |тість | |вартість|

| | | |мент | |рівля|криття| | |ка |провід|зація |провід|опалення| |провід | |(кв.м)| |(грн.)| |(грн.) |

|-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

|-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------|

|-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+--------|

| Усього:| | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

________________________________ (суб'єкт господарювання)

Область _______________________ Інвентаризаційна Район _________________________ справа ---------

N ---------

Реєстровий N ---------

---------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок N____, вулиця (провулок, площа)________________________________, місто (селище, село) ____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта господарювання "____"_____________ 200_ р. __________________________ (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 7.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Технічна характеристика багатоповерхового будинку

Загальні відомості

Серія проекту _____________________________________ Рік побудови ______________________________________ Кількість поверхів (шт.) __________________________ Площа забудови (кв.м)______________________________ Об'єм будівлі (куб.м)______________________________ Площа житлового будинку (кв.м)_____________________ Житлова площа (кв.м) ______________________________ Площа нежитлових приміщень (кв.м) _________________ Площа балконів, лоджій і терас (кв.м) _____________ Кількість квартир (шт.) ___________________________ Кількість житлових кімнат (шт.) ___________________ Матеріал стін _____________________________________ Будівельна вартість _______________________________ Відсоток зносу ____________________________________ Інвентаризаційна вартість _________________________

{ Додаток 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ квартирного (багатоповерхового) будинку

N ___________ літер "_____"____________________________ вулиця (провулок, площа) ______________________________ місто (селище, село) __________________________________

Масштаб 1:500

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. |

|за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|планом|будівель | Загальна площа | Забудована площа | Незабудована площа |

| | |-----------------+---------------------+---------------------------------------------------------------------|

| | |за |у фактич- |під |під |під |гостеві| Обладнані майданчики | Зелені насадження |

| | |доку- |ному кори-|будинком|господарськ.|дорогами,|авто- |---------------------------+-----------------------|

| | |ментом|стуванні | |будівлями |алеями, |стоянки|дитячі|спор-|відпо-|госпо- |дерева,|газони|квітники|

| | | | | | |доріжками| | |тивні|чинку |дарські|кущі | | |

|------+--------------+------+----------+--------+------------+---------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН квартирного (багатоповерхового) будинку

N ___________ літер "_____"____________________________ вулиця (провулок, площа) ______________________________ місто (селище, село) __________________________________

Масштаб 1:200

Додаток 7.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, N___, літер " ____ ", вулиця (провулок, площа) _________________, місто (селище, село) __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------

|Лі-|По-|Но- |Но- |Призна-|Загаль-|Площа жилих квартир|Площа |Площа |Само- |При- |

|тер|ве-|ме- |ме- |чення |на | (кв.м) |літніх |примі- |чинно |мітки|

| |рхи|ри |ри |примі- |площа |-------------------|примі- |щень |збудо- | |

| | |ква-|при-|щень |при- |зага- |жит- |під- |щень |загаль-|вана, | |

| | |ртир|мі- | |міщень |льна |лова |собна|(кв.м) |ного |переоб-| |

| | | |щень| |(під- |(сума | | | |корис- |ладнана| |

| | | | | |рахо- |гр. 8 | | | |тування|площа | |

| | | | | |вана |та 9) | | | |(кв.м) |примі- | |

| | | | | |за фор-| | | | | |щень | |

| | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | |

| | | | | |роз- | | | | | | | |

| | | | | |рахунку| | | | | | | |

| | | | | |площ) | | | | | | | |

| | | | | |(кв.м) | | | | | | | |

|---+---+----+----+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+-------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

-------------------------------------------------------------------------------------

"____"_________________ 200_ р. Виконав ______________________ (підпис, прізвище) Перевірив____________________ (підпис, прізвище)

{ Додаток 7.4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

------------------------------------------------------------------

|Найменування | Опис | % |

|конструктивних | конструктивних елементів | зносу |

|елементів | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

| 1 | 2 | 3 |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Фундамент | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Стіни | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Перегородки | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Перекриття | | |

|(міжповерхові, | | |

|надпідвальні, | | |

|горищні) | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Підлога | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Покрівля | | |

|(на суміщених, | | |

|горищних дахах) | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Вікна | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Двері | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Сходи | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Оздоблення | | |

|зовнішнє | | |

|------------------+--------------------------------+------------|

|Оздоблення | | |

|внутрішнє | | |

------------------------------------------------------------------

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Водо- |Каналі-| Опалення | Гаряче водопостачання |Електро-|Гази- |Телефон|Теле- |Радіо|Ліфти|Сміттє-|

|провід|зація |--------------------------------------------+------------------------|енергія |фікація| |бачення| | |провід |

| | |цент- | Автономне |цент- |від |від | | | | | | | |

| | |ральне|-------------------------------------|ральне|газової|електро- | | | | | | | |

| | | |пічне|поквартирні|електро-|електро- | |колонки|нагрівач.| | | | | | | |

| | | | |газ. котли |водо- |калорифери| | | | | | | | | | |

| | | | | |нагрівн.| | | | | | | | | | | |

|------+-------+------+-----+-----------+--------+----------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+-----+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ БУДИНКУ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | За типами будинків | За поверхами | За кількістю кімнат |

| |-----------------------+---------------------------------+--------------------------------------------|

| | Квартирні | |в |в надзем- |в |в |одно- |дво- |три- |чотири- |п'яти- |

| |----------------| |цоколь-|них (над- |мансар-|мезоні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|

| |сек- |галерейні,|гурто-|ному |цокольним)|дному | | | | | |та |

| |ційні|коридорні |житки | | | | | | | | |більше |

|---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Кількість | | | | | | | | | | | | |

|квартир | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Кількість | | | | | | | | | | | | |

|житлових кімнат| | | | | | | | | | | | |

|---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Загальна площа | | | | | | | | | | | | |

|(кв.м) | | | | | | | | | | | | |

|---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------|

|Житлова площа | | | | | | | | | | | | |

|(кв.м) | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕЖИТЛОВІ (ВБУДОВАНІ) ПРИМІЩЕННЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Площа |Торго-|Громад-|Побуто- |Аптек|Жіночих |Роздава-|Фізкуль-|Культурно-|Груп |Бібліо-|Вистав-|Юридичних|Рагсів|Житлово-|Відділень|Банків|

|(кв.м) |вельна|ського |вого об-| |консуль-|льних |турно- |масової |коротко-|тек |кових |консуль- | |експлуа-|зв'язку | |

| | |харчу- |слугову-| |тацій |пунктів |оздоров-|роботи з |часного | |залів |тацій і | |таційних| | |

| | |вання |вання | | |молочних|чих |населенням|перебу- | | |нотаріа- | |органі- | | |

| | | | | | |кухонь |занять | |вання | | |льних | |зацій | | |

| | | | | | | | | |дітей | | |контор | | | | |

|---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------|

|Основна | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------|

|Допоміжна| | | | | | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7.7 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ квартирного (багатоповерхового) будинку, господарських будівель та споруд

------------------------------------------------------------------

|Літер за планом | Назва будинку, | Інвентаризаційна |

| |господарських будівель | вартість будинку, |

| | та споруд |господарських будівель |

| | | та споруд |

| | | (тис.грн) |

|----------------+-----------------------+-----------------------|

| 1 | 2 | 3 |

------------------------------------------------------------------

{ Додаток 7.7 в редакції Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7.8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Інвентарний номер суб'єкта господарювання

----------

----------

Експлуатаційні показники житлового будинку (будівлі), ----------

----------

вул. ________________________

-------

1. Проектна організація ------- 13. Середня площа квартири (кв.м) -------

-------

2. Генеральний підрядчик ------- 14. Кількість сходових кліток (од.) -------

------- -------

3. Експлуатаційна ------- 15. Кількість ліфтів -------

організація ------- -------

4. Дата прийняття в ------- 16. Пасажирських -------

експлуатацію ------- -------

5. Оцінка приймальної ------- 17. Грузових -------

комісії ------- -------

6. Рік останнього ------- 18. Висота техпідпілля -------

капітального ремонту ------- -------

7. Інвентаризаційна ------- 19. Кількість кухонь -------

вартість (грн) ------- -------

8. Прибиральна площа ------- 20. Кількість ванних кімнат -------

загальних коридорів, ------- -------

місць загального

користування

9. Прибиральна площа ------- 21. Кількість туалетів -------

сходів(кв.м) ------- -------

10. Середня внутрішня ------- 22. Кількість суміщених санузлів -------

висота приміщень (м) ------- -------

-------

11. Термін служби ------- 23. Площа фасадів -------

------- -------

12. Повна норма аморт. ------- 24. Площа покрівлі -------

відр., у т.ч. на кап. -------

ремонт

-------

Норма відр. на поточний------- 25. Витрати тепла кКал/год -------

ремонт -------

-------

Міжремонт. період для ------- 26. Витрати води розрахункові -------

кап. ремонту ------- куб.м/год

Розрахункова витрата газу -------

-------

Витрата ел. енергії, кВт -------

-------

Примітка. Пункти 1-12 і 25-26 заповнюються експлуатаційними організаціями.

{ Інструкцію доповнено додатком 7.8 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 7.9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Використання житлової площі

------------------------------------------------------------------

|N |Кіль- |Для посі-|Гурто-|Готелю|Маневр.|Служ-|Нежит- |

|з/п|кість |мейного |житку | |фонд |бова |лова |

| |(шт) |заселення| | | |фонд.|площа в |

| | | | | | |площа|житлових|

| | Площа | | | | | |примі- |

| | (кв.м)| | | | | |щеннях |

|---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------|

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |

|---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------|

| 1 |Кількість | | | | | | |

| |квартир | | | | | | |

|---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------|

| 2 |Кільк. | | | | | | |

| |кімнат | | | | | | |

|---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------|

| 3 |Загальна | | | | | | |

| |площа, кв.м | | | | | | |

|---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------|

| 4 |Житлова | | | | | | |

| |площа, кв.м | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Нежитлові приміщення, які використовуються для потреб експлуатаційних організацій

-------------------------------------------------------------------

| N |Площа, |ЖЕКи|Дитячі.|Клуби|Майстерні|Склад |Тепло-|Котельні|

|з/п|кв.м | |кімнати| | |житл. |вузол | |

| | | | | | |органі-| | |

| | | | | | |зацій | | |

|---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------|

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------|

| 1 |Основна,| | | | | | | |

| |кв.м | | | | | | | |

|---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------|

| 2 |Підсоб- | | | | | | | |

| |на, | | | | | | | |

| |кв.м | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------

Прибиральна площа земельної ділянки, кв.м

--------------------------------------------------------------------------------------------

| Дворова територія | Вуличний тротуар | | Крім того |

|---------------------------------------------+------------------------| | арочні |

| | у тому числі: | | у тому числі:| | проїзди |

| |---------------------------------------| |-----------------| |------------|

|Усьо-|асф. |інші |майдан- |грунт|зе- |Усього|ас- |зе- |грунт |Усього|ас- |інші |

|го |покриття |вимо-|чики | |ле- | |фальт|ле- | | |фальт|вимо- |

| | |щення|обладнані| |ні | | |ні | | | |щення |

| |------------| |---------| |на- | | |на- | | | | |

| |проїзд|тро- | |ди-|спор-| |са- | | |са- | | | | |

| | |туар | |тя-|тивні| |дже-| | |дже-| | | | |

| | | | |чі | | |ння | | |ння | | | | |

|-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------|

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------|

--------------------------------------------------------------------------------------------

Зведена відомість витрат на експлуатацію будинку

-----------------------------------------------------------------

|N |Вид витрат |Загальні витрати за період|Примітка|

|з/п | | | |

|----+----------------------+--------------------------+--------|

| 1 |Витрати на кап. ремонт| | |

|----+----------------------+--------------------------+--------|

| 2 |Витрати на утримання | | |

| |будівлі | | |

-----------------------------------------------------------------

Примітка. Заповнюються експлуатаційними організаціями.

( Інструкцію доповнено додатком 7.9 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 7.10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання

--------------------------------------------------------------------------

|N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- |

|з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- |

| | |міру| |стан |ре- |за- |това- |

| | | | |(опис |монт|міна |но за |

| | | | |дефек- | | | рік, |

| | | | |тів і | | |кільк. |

| | | | |пош- | | |стояків |

| | | | |кодж.) | | | |

|---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 1 |Фу- |Стрічкові 1. |п.м.| | | | | |

| |нда | ---------+----+-----| | | | |

| |мент | 2. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Під окр. оп. 1. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 2 |Цо- |З фасаду |кв.м| | | | | |

| |коль |-----------------------+----+-----| | | | |

| | | | | | | | | |

| | |Дворовий | " |-----| | | | |

| | | | |-----| | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 3 |Сті- |Зовнішні 1. | " | | | | | |

| |ни | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Внутрішні 1. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Колони і 1. | шт.| | | | | |

| | |стовпи ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 4 |Фаса-| Фасади лицьові |кв.м| | | | | |

| |ди | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Фасади дворові | " | | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Карнизи |п.м.| | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Балкони |кв.м| | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Еркери |шт. | | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Лоджії |кв.м| | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Пож. драбини |п.м.| | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 5 |Водо-| Труби сталеві | " | | | | | |

| |від- | ------------------+----+-----| | | | |

| |від- | Труби чавунні | " | | | | | |

| |ні | ------------------+----+-----| | | | |

| |обла-| Воронки і | | | | | | |

| |днан-| вимощення | шт.| | | | | |

| |ня | ------------------+----+-----| | | | |

| | | Покрит. | | | | | | |

| | | карнизів та ін. |п.м.| | | | | |

| | | ------------------+----+-----| | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 6 |Дахи | Покрівля 1 |кв.м| | | | | |

| | | ---------------+----+-----| | | | |

| | | Покрівля 2 | " | | | | | |

| | | ---------------+----+-----| | | | |

| | | Парапети і | | | | | | |

| | | решітки |п.м | | | | | |

| | | ---------------+----+-----| | | | |

| | | Будівельна | | | | | | |

| | | система | " | | | | | |

| | | ---------------+----+-----| | | | |

| | | Риштування |кв.м| | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями.

( Інструкцію доповнено додатком 7.10 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 7.11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання

--------------------------------------------------------------------------

|N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- |

|з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- |

| | |міру| |стан |ре- |за- |това- |

| | | | |(опис |монт|міна |но за |

| | | | |дефек- | | | рік, |

| | | | |тів і | | |кільк. |

| | | | |пош- | | |стояків |

| | | | |кодж.) | | | |

|---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 1 |Пере-|Горища 1. |кв.м| | | | | |

| |крит-| ---------+----+-----| | | | |

| |тя | 2. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Міжповерхові 1. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Надпідвальне 1. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 2 |Під- |На пере- 1. | " | | | | | |

| |логи |криттях ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Першого 1. | " | | | | | |

| | |поверху ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Підвалу 1. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | | ---------+----+-----| | | | |

| | | 3. | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 3 |Пере-| 1. | " | | | | | |

| |горо-| ------------------+----+-----| | | | |

| |дки | 2. | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 4 |Вікна|Вікна і балкон. двері | " | | | | | |

| | і |-----------------------+----+-----| | | | |

| |двері|Внутрішні двері | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Зовнішні двері | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Вітрини | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 5 |Сходи|Марші 1. | " | | | | | |

| | | -------------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Площадки 1. | " | | | | | |

| | | -------------+----+-----| | | | |

| | | 2. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Поручні |п.м.| | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 6 | |Печі | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Опалювальне устаткува- | " | | | | | |

| | |ння | | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 7 |Бла- |Вимощення |кв.м| | | | | |

| |гоус-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |трій |Ганки | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Спуск у підвал | " | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Примітка. Графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями.

( Інструкцію доповнено додатком 7.11 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 7.12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів та інженерного обладнання

--------------------------------------------------------------------------

|N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- |

|з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- |

| | |міру| |стан |ре- |за- |това- |

| | | | |(опис |монт|міна |но за |

| | | | |дефек- | | | рік, |

| | | | |тів і | | |кільк. |

| | | | |пош- | | |стояків |

| | | | |кодж.) | | | |

|---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 1 |Цент-|Радіаторів |секц| | | | | |

| |раль-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |не |Мереж |п.м.| | | | | |

| |опа- | | | | | | | |

| |лення| | | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 2 |Коте-|Котлів на газі |кв.м| | | | | |

| |льні |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Котлів на вугіллі | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Вузлів управління ТЕЦ | шт.| | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 3 |Гаря-|Мереж |п.м.| | | | | |

| |че |-----------------------+----+-----| | | | |

| |водо-|Бойлерів | шт.| | | | | |

| |пос- |-----------------------+----+-----| | | | |

| |та- |Газових колонок | " | | | | | |

| |чання| | | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 4 |Водо-|Мереж водопров. |п.м.| | | | | |

| |про- |-----------------------+----+-----| | | | |

| |від і|Раковин | шт.| | | | | |

| |кана-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |ліза-|Умивальників | " | | | | | |

| |ція |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Ванн | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Душових установок | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Водомірів | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| | |Мереж каналізації |п.м.| | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Унітазів | шт.| | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Змивних бачків | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 5 |Газо-|Мереж |п.м.| | | | | |

| |обла-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |днан-|Лічильників |шт. | | | | | |

| |ня |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Газових плит | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Агрегатів АГВ | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 6 |Вен- |Коробів у приміщеннях |п.м.| | | | | |

| |тиля-| | | | | | | |

| |ція | | | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 7 |Елек-|Мереж |п.м.| | | | | |

| |тро- |-----------------------+----+-----| | | | |

| |обла-|Лічильників силов. | шт.| | | | | |

| |днан-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |ня |Лічильників заг. корис-| " | | | | | |

| | |тування | | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Лічильників кварт. | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Щитових | " | | | | | |

| | |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Фотоелект.приборів | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 8 |Інше |Ліфт |шт. | | | | | |

| |обла-|-----------------------+----+-----| | | | |

| |днан-|Сміттєпроводів. стояків| " | | | | | |

| |ня |-----------------------+----+-----| | | | |

| | |Телеантен. колект. | " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

| 9 | |Вводів телефонної мереж| " | | | | | |

|---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------|

|10 |Під- |Насосів | " | | | | | |

| |кач. |-----------------------+----+-----| | | | |

| |уста-|Баків | " | | | | | |

| |тку- | | | | | | | |

| |вання| | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Начальник суб'єкта господарювання

Примітка. Графи 6-8 заповнюються експуатаційними організаціями.

( Інструкцію доповнено додатком 7.12 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 8 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризаці об'єктівї нерухомого майна

_____________________________ (суб'єкт господарювання)

Область ________________________ Інвентаризаційна Район __________________________ справа -------

N -------

Реєстровий -------

N -------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК

_____________________________________________________________, (призначення)

N____, вулиця (провулок, площа) ________________________,

місто (селище, село) ____________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта господарювання "____"______________ 200_ р. ______________________________ (підпис, прізвище)

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Додаток 8 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 8.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВИРОБНИЧОГО БУДИНКУ

_________________________________________________ (призначення)

N ______ вулиця (провулок, площа) ________________________ місто (селище, село) _____________________________________

Масштаб 1:500

----------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|--------------------------------------------------------------------------|

|Літер |Назва будинку,| Площа земельноої ділянки, у т.ч. |

|за |господарських |----------------------------------------------------|

|планом|будівель та |Загальна| Під будинком, |Під |Під |

| |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім |

| | | | та спорудами |насад- |(твердим)|

| | | |------------------------|женнями |покриттям|

| | | |усього|під |під | | |

| | | | |будин-|господар. | | |

| | | | |ком |будівлями | | |

| | | | | |та споруд.| | |

|------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

----------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 8.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН ВИРОБНИЧОГО БУДИНКУ

_________________________________________________ (призначення)

N ______ вулиця (провулок, площа) ________________________ місто (селище, село) _____________________________________

Масштаб 1:200

Додаток 8.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану поверхів виробничого будинку N ___, літер " ____", вулиця (провулок, площа) ______________________________________, місто (селище, село) __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------

|Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- |

|тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | (кв.м) |літніх |при- |чинно |мітки |

|за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | |

|пла-| |ви- |при-| |примі- |кори-|Осно-|до- |міщень |зага- |вана, | |

|ном | |роб-|мі- | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | |

| | |ни- |щень| |(під- |(сума|(ви- |мі- | |корис- |облад- | |

| | |чих | | |рахо- |гр. 8|роб- |жна | |туван- |нана | |

| | |при-| | |вана |та 9)|нича)| | |ня |площа | |

| | |мі- | | |за | | | | |(кв.м) |при- | |

| | |щень| | |фор- | | | | | |міщень | |

| | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | |

| | | | | |роз- | | | | | | | |

| | | | | |рахунку| | | | | | | |

| | | | | |площ) | | | | | | | |

| | | | | |(кв.м) | | | | | | | |

|----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

----------------------------------------------------------------------------------------

"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________ (підпис, прізвище)

Перевірив ___________________ (підпис, прізвище) ( Додаток 8.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 9 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Правила розрахунку загальної, корисної та розрахункової площі, будівельного об'єму, площі забудови та поверховості громадських будинків

ДБН В2.2-9-2009 "Громадські будинки і споруди. Основні положення"

Д.1 Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи технічний, мансардний, цокольний та підвальний).

Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху.

Якщо зовнішні стіни мають нахил, то площа поверху вимірюється на рівні підлоги.

Д.2 Корисна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх розташованих у ньому приміщень, а також балконів і антресолей в залах, фойє тощо, за винятком сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів і пандусів.

Д.3 Розрахункова площа громадського будинку визначається як сума площ усіх розташованих у ньому приміщень, за винятком коридорів, тамбурів, переходів, сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а також приміщень, призначених для розміщення інженерного обладнання та інженерних мереж.

Площа коридорів, що використовуються як рекреаційні приміщення в будинках навчальних закладів, у будинках лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку, кінотеатрів, клубів, центрів культури і дозвілля та інших закладів, призначених для відпочинку або очікування відвідувачів, уключається до розрахункової площі.

Площі радіовузлів, комутаційних, підсобних приміщень при естрадах і сценах, кіноапаратних, ніш завширшки не менше 1 м та заввишки 1,8 м і більше (за винятком ніш інженерного призначення), а також убудованих шаф (за винятком вбудованих шаф інженерного призначення) включаються до розрахункової площі будинку.

Д.4 Площа горища (технічного горища), технічного підпілля, якщо висота від підлоги до низу виступних конструкцій менше 1,9 м, до загальної площі будинку не включається.

Д.5 Площу приміщень будинків слід визначати за їх розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). Під час визначення площі мансардного приміщення враховується площа цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,9 м.

Д.6 Будівельний об'єм будинку визначається як сума будівельного об'єму вище позначки 0,00 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах обмежувальних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів, куполів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної із частин будинку, без урахування виступних архітектурних деталей та конструктивних елементів, підпільних каналів, портиків, терас, балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах.

Д.7 Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на опорах, а також проїздів під будинками включається до площі забудови.

Д.8 При визначенні поверховості будинку до числа поверхів включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічний поверх, мансардний, а також цокольний поверх, якщо верхній рівень його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Технічний поверх, розташований у верхній частині будинку, при визначенні поверховості будинків не враховується.

При різній кількості поверхів у різних частинах будинку, а також при розташуванні будинку на ділянці з уклоном, коли за рахунок уклону збільшується кількість поверхів, поверховість визначається окремо для кожної частини будинку.

{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 10 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Терміни та визначення

ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( n0007509-05 )

Поверхи будинків залежно від їх розташування щодо планувальної позначки землі мають таке визначення:

- поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі;

- цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більшу половини висоти приміщень;

- підвальний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень;

- технічний поверх - для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або середній частині будинку;

- мансардний поверх (мансарда, поверх у горищному просторі) - поверх, фасад якого повністю або частково створений поверхнею (поверхнями) нахиленого чи ламаного даху, при цьому лінія перетину площини даху і площини фасаду повинна бути на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху;

- горище - простір між поверхнею перекриття (дах), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху.

Сходово-ліфтовий вузол - приміщення, призначене для розташування вертикальних комунікацій - сходової клітки і ліфтів.

Ліфтовий хол - приміщення перед входом у ліфти.

Тамбур - прохідний простір між дверима, що слугує для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення.

Еркер - частина приміщення, що виступає з площини фасаду будинку, частково або повністю засклене, з метою поліпшення його освітлення та інсоляції.

Балкон - виступаюча з площини стіни фасаду огороджена площадка, яка слугує для відпочинку в літню пору року.

Лоджія - перекрите і огороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір або засклене, слугує для відпочинку в літню пору року та сонцезахисту.

Тераса - огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, яка може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом.

Веранда - засклене неопалюване приміщення, прибудоване до малоповерхового житлового будинку або вбудоване в нього.

Примітки. Терміни та визначення, що склалися у практиці технічної інвентаризації:

мезонін - надбудова над спільним дахом житлового будинку, площа якої є меншою, ніж площа розташованого нижче поверху;

квартира - сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або в двір;

житлова кімната - частина квартири, відокремлена від інших приміщень (кімнат) перегородками (внутрішніми стінами), призначена для проживання, відпочинку тощо;

передпокій - приміщення, яке має безпосередній вихід на сходову клітку, коридор загального користування, тамбур тощо;

антресоль - майданчик, що займає верхню частину об'єму приміщення житлового, громадського чи виробничого будинку, призначена для збільшення його площі, розміщення допоміжних, складських та інших приміщень.

{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від 26.11.2002, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 11 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Загальна характеристика основних конструктивних елементів, інженерного обладнання та оздоблення будинків

Фундамент - це підземна частина будинку, через яку передається навантаження від його надземної частини на грунт. Фундаменти бувають: стрічкові неперервні монолітні (бутові на складному, цементному або вапняному розчині, бутобетонні, бетонні, залізобетонні), стрічкові неперервні збірні (бетонні та залізобетонні), стовпчаті (бутові, бетонні та залізобетонні, дерев'яні стільці), перехресні бетонні та залізобетонні, пальові збірні забивні (залізобетонні, дерев'яні) буронабивні, коренеподібні.

Цоколь - це частина стіни від рівня землі чи фундаменту до рівня першого поверху. Головне призначення цоколю - захист стіни від проникнення вологи (шляхом укладання на нього горизонтальної гідроізоляції) та механічного пошкодження. При цьому слід відрізняти конструктивний цоколь від імітованого (архітектурне оформлення фасаду першого поверху).

Стіни - це основний конструктивний елемент будинку; несуть на собі корисне навантаження (перекриття, перегородки, дах) і призначені для захисту приміщень від атмосферних опадів, опору теплопередачі, інших природно-кліматичних впливів. Залежно від рішення конструктивної системи стіни бувають несучі, самонесучі або огороджувальні.

Найбільшого поширення набули стіни:

- каркасні, навісні;

- великопанельні з утеплювальним шаром з керамзиту, мінераловатних плит, цементного фіброліту;

- великопанельні одношарові з легкого бетону;

- особливо капітальні, кам'яні (цегляні товщиною 2,5-3,5 цеглини) та великоблочні на складному чи цементному розчині;

- кам'яні звичайні (цегляні товщиною 2-2,5 цеглини);

- кам'яні полегшеної кладки з цегли, шлакоблоків, черепашнику;

- дерев'яні рублені та брущаті, дерев'яні збірно-щитові, каркасно-засипні;

- глинобитні, саманні, каркасно-комишитові.

Перегородка - вертикальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє суміжні приміщення в будинку.

Перегородки бувають: панельні, монолітні та збірно-розбірні, суцільні та з прорізами, у т. ч. які не доходять до стелі; конструктивно несучі та не несучі; стаціонарні (положення яких незмінні); розсувні.

Перегородки зводяться з гіпсових, гіпсокартонних (збірно-розбірних), гіпсошлакобетонних, цементно-шлакових, фібролітових і керамічних плит, а також з цегли і дерева.

Перекриття - горизонтальна внутрішня захисна конструкція, що розподіляє по висоті суміжні приміщення в будинку. За призначенням розрізняють перекриття: міжповерхові, підвальні та горищні.

Залежно від способу влаштування конструкції перекриття бувають збірні (великопанельні на кімнату, панельні, балкові по залізобетонних, металевих, дерев'яних балках), монолітні залізобетонні, збірно-монолітні, безригельні, кесонні, шатрові, цегляні арочні та склепінчаті тощо.

Примітка. Склепінчаті перекриття найчастіше зустрічаються в старих кам'яних будинках. Склепіння бувають кам'яні або цегляні та характеризуються міцністю і довговічністю. Під час перепланування приміщень нерідко допускаються пошкодження конструкцій склепіння або повне їх знесення, пов'язане з необхідністю збільшення загальної площі приміщень, що призводить до прискорення зносу перекриття, яке конструктивно пов'язане з його склепінчатою частиною.

Великого поширення в будівництві набули залізобетонні перекриття, які використовуються у вигляді збірних конструкцій, монолітних і збірно-монолітних. Збірні залізобетонні перекриття виконуються з настилом по балках, а також з безбалковими конструкціями перекриття.

Дерев'яні перекриття використовуються рідко і в основному під час будівництва одноповерхових будівель.

Конструкції перекриття повинні відповідати нормативним вимогам щодо міцності та вогнестійкості (відповідно до призначення будинків), а також вимогам звукоізоляції, теплоізоляції. Захист від попадання вологи у внутрішні конструкції перекриття у вологих приміщеннях (санітарних вузлах) забезпечується влаштуванням спеціального гідроізоляційного шару.

Підлога - верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу конструкцію перекриття або на грунт у підвальному поверсі будинку.

До підлоги ставляться вимоги міцності, стираності, теплоізоляції, звукоізоляції, водостійкості, стійкості проти хімічного агресивного середовища, естетичності.

Матеріал для покриття підлоги вибирається відповідно до призначення приміщень: в основних приміщеннях житлових і громадських будинків та споруд - дошки, набірний або штучний паркет, ламіновані підлоги, рулонні матеріали; у санітарних вузлах - керамічні та пластмасові плитки; у вестибюлях - плити натурального каменю, мозаїчні, листові або плиткові підлоги з пластмаси.

Застосовуються підлоги з підігрівом. Теплоносіями слугують електронагрівна арматура або підігріта електричним струмом вода.

Покрівля - верхнє покриття будинку (споруди), яке захищає його від атмосферних опадів, вітру, перегріву сонцем тощо. Покрівлі бувають на суміщених і горищних дахах.

Ширина наскрізного проходу повинна бути не менше ніж 1,2 м. Висота і ширина наскрізного проходу вздовж горища в дахах з підвісними стелями визначається габаритами кроквяної системи з урахуванням вимог, наведених нижче.

За кількостю схилів та їх геометричною формою покрівлі діляться на односхилі, двосхилі, багатосхилі, купольні, плоскі з невеликим нахилом для забезпечення стоку води.

Для провітрювання і освітлення горища роблять горищні "слухові" вікна, які іноді використовуються для виходу з горища на покрівлю.

Покрівельні матеріали поділяються на дві групи: жорсткі (листи, плити, пластини) і гнучкі (рулонні). До жорстких покрівель належать: металеві (покрівельна сталь - чорна і оцинкована, чавунний покрівельний лист); кам'яні плити (з природного каменю), плити і листи з штучного матеріалу (черепиця, азбестоцемент); дерев'яні (гонт, щепа). Рулонні покрівельні матеріали - руберойд, гумобітум тощо.

Примітка. Висота наскрізного проходу вздовж горища для усіх класів даху повинна бути:

- для житлових будинків - не менше 1,6 м;

- для виробничих, адміністративно-побутових будинків - не менше 1,8 м;

- для громадських будинків - не менше 1,9 м.

Вікна - прорізи в зовнішніх стінах будинків, що призначаються для освітлення, інсоляції та провітрювання приміщення. Вікна відрізняються: за призначенням - для житлових, громадських і промислових будівель; за конструкціями - з окремими і спареними рамами і склопакетами; за матеріалом - з дерева, металу, пластмаси, металопластмаси тощо.

Основні експлуатаційні вимоги до вікон: світлопровідність, теплопровідність і звукопровідність, тривалість терміну служби, а також зручність експлуатації (відкривання, очищення).

Двері за призначенням поділяються на зовнішні (вхідні у приміщення зі сходової клітки), внутрішні, шафні, вхідні у горища, підвали тощо, а також спеціального призначення (вогнестійкі, броньовані, герметичні). За конструкцією та способом відкривання - на однопільні і двопільні, з відчиненням в один і в обидва боки, розсувні, суцільні та із заскленням.

Сходи є конструктивним елементом будинку.

Розрізняють сходи одномаршові (прямі, криволінійні), з декількома маршами, гвинтові, комбіновані та інші.

У будинках використовуються переважно сходи, що монтуються із суцільних залізобетонних маршів або набираються з окремих бетонних сходинок, що кладуться на косоури - похилі залізобетонні або сталеві балки, які спираються на сходову площадку. В одноповерхових будинках для зв'язку з внутрішнім приміщенням улаштовуються зовнішні сходи з площадкою, а іноді з ганком. Ганок може бути збудований з каменю, цегли, дерева, залізобетону тощо. У багатоповерхових будинках, де потрібне влаштування сходових кліток, підняття на рівень першого поверху здійснюється за рахунок сходової клітки без виходу назовні.

Сходинки на сходах разом із похилими балками, що приймають вагу сходинок і корисне навантаження, становлять конструктивну систему маршу.

Дерев'яні балки в дерев'яних сходах мають назву тетивів.

Марші кам'яних сходів можуть бути без косоурів у разі замурування кінців сходинок у кладку капітальних стін.

Горизонтальна частина сходинок має назву проступ, а вертикальна - підсходинок.

Сходові марші спираються на балки сходових площадок. При цьому верхня площадка перебуває на одному рівні з підлогою квартир чи інших приміщень.

Примітка. Незважаючи на конструктивний запас міцності східців, як і сходів загалом, їх технічний стан є важливим фактором під час опису і повинен включати в себе навіть незначні дефекти, що зумовлено їх функціональною важливістю та експлуатаційною безпекою. Особливу увагу слід звернути на прогини косоурів або тетив, хиткість маршів, пошкодження вузлових з'єднань елементів, випадання дерев'яних підсходинок, міцність поручнів.

Замощенням уважається спеціальне покриття вздовж зовнішнього боку стін будинку для захисту фундаментів від атмосферних опадів.

Замощення виконується на власному фундаменті - утрамбованому щебені по ущільненому грунтовому покриттю (глиняний замок) за допомогою бетонного чи асфальтобетонного покриття (відсутність замощення суттєво впливає на довговічність експлуатації будинку і тому фіксується в матеріалах інвентаризації детально).

Інженерне обладнання та оздоблення будинків

Розрізняють дві системи опалення житлових і громадських будинків та споруд - централізована і автономна.

Централізованою системою є найбільш традиційна - групова котельня на газовому чи твердому паливі (опалює квартал, мікрорайон чи групу будинків).

Автономними вважаються поквартирні опалювальні печі на твердому паливі в будинках висотою не більше двох поверхів (без врахування цокольного поверху) і в одноповерхових гуртожитках. Автономні малометражні опалювальні котли на газовому паливі допускається встановлювати у квартирах житлових будинків висотою до п'яти поверхів включно.

Значного поширення набули "дахові" котельні (на газовому паливі) різної потужності - від обігріву одного будинку до групи будинків, кварталу. Крім того, в індивідуальних житлових будинках, будинках котеджного типу застосовуються малометражні електрокотли та електрокалорифери різної модифікації з водяними та повітряними теплоносіями. Застосовуються також теплові насоси.

У більшості випадків зазначене обладнання потребує відповідної площі, а інколи окремих приміщень у будинках.

До інженерного обладнання будинків уходять мережі, устаткування та прилади опалення, водопостачання, каналізації, газифікації та вентиляції.

Опалення.

Система трубопроводів опалення і арматура.

Радіатори, калорифери, ребристі труби, водонагрівальні колонки, котли, бойлери, електроводопідігрівачі, кондиціонери.

Водопровід.

Система трубопроводів, арматура.

Раковини, водопровідні крани, душ, ванна, біде тощо.

Каналізація.

Система трубопроводів каналізації.

Унітази, змивні бачки.

Газифікація.

Система трубопроводів газифікації та арматура.

Газові плити, газові водонагрівальні прилади.

Вентиляція.

Канали вентиляції у стінах і в підвісних коробах (трубах).

Електроприлади вентиляції та кондиціювання, решітки.

Зовнішнє оздоблення фасадів будинків

Облицювання:

цементними офактуреними плитами;

керамічною плиткою;

природним камінням.

Теразитова штукатурка (тинькування):

фасадними теплоізоляційно-оздоблювальними системами з опорядженням: штукатуркою або дрібноштучними виробами, індустріальними елементами, прозорими елементами;

штукатурка по цеглі - цементним, вапняним та складним розчином.

Штукатурка по дереву.

Ліпні деталі з цементу, гіпсу.

Покриття штукатурки, бетону вапном, силікатними та полімерними сумішами, кремнеорганічними фарбами.

Захисне та грунтове покриття дерева оліфою, "пінотексом".

Фарбування покрівель олійними сумішами.

Покриття поясків, сандриків і підвіконників з оцинкованої дахової сталі. Те саме з чорної дахової сталі.

Внутрішнє оздоблення будинків

Штукатурка по кам'яних стінах, дерев'яних стінах і перегородках.

Облицювання керамічними (пластмасовими) плитками, сухою штукатуркою, обшивка дерев'яною чи пластиковою вагонкою, гіпсокартоном.

Фарбування водяними сумішами приміщень, сходових кліток напівводяними (емульсійними), безводяними (олійними, алкідними фарбами, емалями, лаками та інше) - стін, підвісних стель, столярних виробів, підлог, радіаторів, трубопроводів, сходових огорож.

Обклеювання стін шпалерами звичайними, армованими скляним волокном, рідкими шпалерами тощо.

До опоряджувальних робіт усередині приміщень включають так звані сухі (без мокрих процесів) монтажні роботи: підвісні стелі з готовими оздобленими поверхнями, гіпсокартонні плити, ламіновані підлоги, килимові покриття та інше.

Загальна характеристика присадибної земельної ділянки

Присадибна земельна ділянка - земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок з безпосереднім виходом на ділянку, допоміжні будівлі та споруди, сад, город тощо.

Межа - мінімальна за шириною земельна смуга, яка слугує відокремленням однієї ділянки від іншої (від вулиці, проїзду тощо).

Суміжними вважаються земельні ділянки, які безпосередньо примикають до загальної межі.

Забудованою площею земельної ділянки вважається площа, зайнята всіма будівлями. Забудованою слід уважати також площу під заглибленими (підземними) спорудами, під арками будинків.

Садом уважається частина земельної ділянки, зайнята плодовими насадженнями. Інші зелені насадження, у т.ч. газони, квітники, декоративні кущі та дерева, садом не вважаються.

Город на присадибній ділянці - частина земельної ділянки, зайнята городніми культурами.

Огорожа ділянки - тини, паркани, частоколи, плоти, мури та інше, що відмежловує одну ділянку від іншої (від вулиці, проїзду тощо). Вона повинна ставитися тільки на межах, визначених відповідними місцевими органами державної виконавчої влади.

Дитячі ігрові майданчики - частина земельної ділянки, обладнана пісочниками, тіньовими грибками, гойдалками, драбинками, качалками, гірками тощо.

Місця відпочинку - частина земельної ділянки, обладнана альтанками, перголами, тіньовими навісами із зелених насаджень тощо.

Квітники - частина земельної ділянки (серед газонів або окрема), на якій вирощують квіти за різноманітними композиціями, з викорисанням каміння (альпійські гірки), штучних водоймищ тощо.

{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 12 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ІНВЕНТАРНА КНИГА НА ЖИТЛОВИЙ ФОНД

------------------------------------------------------------------

|Дата |Інвентари-|Адреса: |Назва фонду|Примітки|

|запису|заційний |місто (селище, село), | | |

| |номер |вулиця (провулок, площа),| | |

| | |номер будинку | | |

|------+----------+-------------------------+-----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

Додаток 13 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

КНИГА ОБЛІКУ ЗНИЩЕНИХ СПРАВ НА БУДИНОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Дата |Дата |Реєстровий|Адреса: місто |Власник|Право- |Частка | Дані про будинок | Площа, кв.м | Вартість, грн. |Дата |Дата |Примітки|

|первинної |останнього|номер |(селище, село),|(повна |встановлю-|загальної |---------------------------------------+----------------+--------------------|і |знищення | |

|інвентари-|обстеження| |вулиця |назва) |вальні |властності|призна-|рік |повер- |матеріал| % |загальна|житлова|будівельна|інвента- |причина |документів| |

|зації | | |(провулок, | |документи | |чення |побудови|ховість|стін |зносу| | | |ризаційна|знесення| | |

| | | |площа), буд., | |(ким, коли| | | | | | | | | | | | | |

| | | |номер | |та за яким| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |номером | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |видано) | | | | | | | | | | | | | |

|----------+----------+----------+---------------+-------+----------+----------+-------+--------+-------+--------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+----------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 14 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

КЛАСИФІКАЦІЯ захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

-----------------------------------------------------------------

|Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) |

-----------------------------------------------------------------

| |

------------------------ -------------------------------

|Сховища | |Протирадіаційні укриття (ПРУ)|

------------------------ -------------------------------

| |

------------------------ -------------------------------

|За захисними | |За захисними властивостями: |

|властивостями: | |групи захисту від іонізуючого|

|клас захисту від дії | |опромінення при радіаційному |

|ударної хвилі | |зараженні (забрудненні) |

|(II, III, IV класи | |місцевості (I, II, III, IV, |

| | |V групи |

------------------------ -------------------------------

| |

-------------------------- -------------------------------

|За місткістю: | |За місткістю: |

|малі (до 150 осіб); | |до 50 осіб; |

|середні (150-600 осіб); | |більше 50 осіб |

|великі (більше 600 осіб)| | |

-------------------------- -------------------------------

| |

----------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

|За розміщенням: |

|окремо розташовані; |

|вбудовані (пристосовані) у підвальних приміщеннях, цокольних та |

|перших поверхах будівель (споруд); |

|розміщені у гірських виробках та природних порожнинах |

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

|За забезпеченням та режимом роботи вентиляції: |

|з природною вентиляцією (для ПРУ до 50 осіб); |

|з промисловим вентиляційним обладнанням: |

|режим чистої вентиляції (I режим); |

|режим фільтровентиляції (II режим); |

|режим фільтровентиляції із регенерацією повітря (III режим) |

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

|За забезпеченням електропостачання: |

|від мережі міста (об'єкта); |

|від мережі міста (об'єкта) та автономного джерела живлення |

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

|За характером конструктивних елементів: |

|монолітні конструкції; |

|збірно-монолітні конструкції: |

|балочні У-01-01 (стінові панелі, колони, балки, ригелі, |

|збірні плити, монолітна частина перекриття); |

|безбалочні У-01-02 (стінові панелі, колони з капітеллю |

|(поширення згори), збірні плити, монолітна частина перекриття) |

------------------------------------------------------------------

|

------------------------------------------------------------------

|За характером використання в мирний час: |

|виробничі приміщення; |

|складські приміщення; |

|гаражі, стоянки легкових автомобілів; |

|допоміжні приміщення лікувальних закладів; |

|навчальні приміщення; |

|культурні заклади; |

|заклади побутового обслуговування |

------------------------------------------------------------------

{ Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 15 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПИТОМА ВАГА конструктивних елементів захисних споруд, збудованих за типовими проектами з уніфікованих серійних конструкцій

-------------------------------------------------------------------

| N | Конструктивні | Серія У-01-01 | Серія У-01-02 |

|з/п|елементи споруди | (балочна) | (безбалочна) |

| | |---------------------+---------------------|

| | | для | для | для | для |

| | |водонасичених| сухих |водонасичених| сухих |

| | | ґрунтів |ґрунтів| ґрунтів |ґрунтів|

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 1 |Фундаменти, днище| 25 | 19 | 25 | 18 |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 2 |Стіни і | 15 | 16 | 16 | 17 |

| |перегородки, | | | | |

| |колони, капітелі | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 3 |Покриття (балки, | 12 | 12 | 11 | 12 |

| |збірні та | | | | |

| |монолітні | | | | |

| |конструкції) | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 4 |Захищені входи і | 19 | 23 | 20 | 23 |

| |виходи, | | | | |

| |павільйони | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 5 |Двері | 2 | 2 | 2 | 2 |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 6 |Підлоги | 5 | 6 | 5 | 6 |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 7 |Опалення, | 9 | 10 | 9 | 10 |

| |вентиляція | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 8 |Водопостачання, | 3 | 2 | 3 | 2 |

| |каналізація | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| 9 |ДЕС з | 3 | 3 | 3 | 3 |

| |трубопроводами | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

|10 |Електросилове | 2 | 2 | 2 | 2 |

| |обладнання, | | | | |

| |електроосвітлення| | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

|11 |Інше | 5 | 5 | 4 | 5 |

| |(вентиляційні | | | | |

| |шахти, фундаменти| | | | |

| |під обладнання, | | | | |

| |вводи мереж, | | | | |

| |слабкострумні | | | | |

| |мережі, | | | | |

| |автоматика, | | | | |

| |засоби | | | | |

| |пожежогасіння) | | | | |

|---+-----------------+-------------+-------+-------------+-------|

| |Разом | 100 | 100 | 100 | 100 |

-------------------------------------------------------------------

{ Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 16 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

____________________________

____________________________ (найменування (суб'єкт господарювання))

"___" ____________ 20__ року

N _________

ДОВІДКА щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди

за адресою: N ____ вулиця (провулок, площа) ________________________________________ у місті (селі, селищі) ___________________, районі ______________ Встановлено: по житловому будинку літер "____"

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

| Показники |Одиниця виміру|За проектом|Фактично|

|----------------------------+--------------+-----------+--------|

|Загальна площа квартир | кв.м | | |

|----------------------------+--------------+-----------+--------|

|Кількість поверхів | шт. | | |

|----------------------------+--------------+-----------+--------|

|Загальний будівельний об'єм | куб.м | | |

|----------------------------+--------------+-----------+--------|

|у т.ч. підземна частина | куб.м | | |

|----------------------------+--------------+-----------+--------|

|Площа вбудованих, вбудовано-| кв.м | | |

|прибудованих та прибудованих| | | |

|приміщень | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 2

----------------------------------------------------------------------

| Типи квартир | За проектом | Фактично |

| |--------------------------+--------------------------|

| |кількість| площа квартир |кількість| площа квартир |

| | квартир | (кв.м) | квартир | (кв.м) |

| | |----------------| |----------------|

| | |загальна|житлова| |загальна|житлова|

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Однокімнатні | | | | | | |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Двокімнатні | | | | | | |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Трикімнатні | | | | | | |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Чотирикімнатні| | | | | | |

|і більше | | | | | | |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Усього квартир| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------

по громадському (виробничому) будинку, захисній споруді літер "____"

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------

| Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично|

|--------------------------+---------------+------------+--------|

|Загальна площа | кв.м | | |

|--------------------------+---------------+------------+--------|

|Площа приміщень | кв.м | | |

|--------------------------+---------------+------------+--------|

|Будівельний об'єм будинку | куб.м | | |

|--------------------------+---------------+------------+--------|

|у т.ч. підземна частина | куб.м | | |

------------------------------------------------------------------

по господарських будівлях літер "____"

Таблиця 4

------------------------------------------------------------------

| Показники |Одиниця виміру |За проектом |Фактично |

|-------------------------+---------------+------------+---------|

|Площа основи (забудови) | кв.м | | |

|-------------------------+---------------+------------+---------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Примітка. ___________________________________________________

Виконав _________________________________ (прізвище, ініціали)

Керівник суб'єкта господарювання _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

{ Інструкцію доповнено додатком 16 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

Додаток 17 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ санітарно-технічних систем та спеціального інженерного обладнання захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) ( za479-10 )

{ Інструкцію доповнено додатком 17 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

______________________ (суб'єкт господарювання)

Область ____________________ Інвентаризаційна Район ______________________ справа N _____ Реєстровий N ______

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ на захисну споруду цивільного захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)

N ______, літер "______" вулиця (провулок, площа) ________________________________________ місто (селище, село) ____________________________________________ район ___________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

|Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія |

| або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної |

| (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, |

| фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи|

| юридичної особи) | |

|----------------------------------+-----------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------

Паспорт виготовлено станом на

"___" ____________ 20__ року Керівник суб'єкта господарювання _____________ (підпис, прізвище) Виконав _____________________________ (підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката, М.П.) М.П.

{ Інструкцію доповнено додатком 18 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Додаток 18.1 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН земельної ділянки захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

_______________________________________________ обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)

N _____________, літер "______" вулиця (провулок, площа) ________________________________________ місто (селище, село) ____________________________________________ район ___________________________________________________________

Масштаб 1:500

---------------------------------------------------------------------------------

| Експлікація |

|-------------------------------------------------------------------------------|

|літер |захисна споруда| площа земельної ділянки (га), у тому числі: |

| за | (сховище, |--------------------------------------------------------|

|планом|протирадіаційне|загальна| під | під | під | під системами |

| |укриття), обл. | площа |захисною|галереями|оголовками|життєзабезпечення|

| |N ____ | |спорудою| входів, | шахт | (джерело води, |

| | | | |аварійних|припливної| каналізаційний |

| | | | | виходів | та | колектор) |

| | | | | | витяжної | |

| | | | | |вентиляції| |

|------+---------------+--------+--------+---------+----------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

---------------------------------------------------------------------------------

{ Інструкцію доповнено додатком 18.1 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18.2 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ПЛАН захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)

N _____________, літер "______" вулиця (провулок, площа) ________________________________________ місто (селище, село) ____________________________________________ район ___________________________________________________________

Масштаб 1:100

{ Інструкцію доповнено додатком 18.2 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18.3 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень до плану захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)

N ______, літер "____" вулиця (провулок, площа) ________________________________________ місто (селище, село) ____________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Літер |Поверхи| Номери | Номери |Призна-| Загальна | Площа приміщень |Площа під|Площа під |При- |

| за | |основних | допо- | чення | площа | (кв.м) | гале- | оголов- |мітка|

|планом| |приміщень| міжних |примі- | приміщень | | реями |ками шахт | |

| | | |приміщень| щень |(підрахована|---------------------| входів, |припливної| |

| | | | | |за формулами|корисна|основна|допо-|аварійних|та | |

| | | | | | розрахунку | (сума | |міжна|виходів |витяжної | |

| | | | | | площі) | гр. 8 | | |(кв.м) |вентиляції| |

| | | | | | (кв.м) | та 9) | | | |(кв.м) | |

| | | | | | (сума гр. | | | | | | |

| | | | | | 7, 10, 11) | | | | | | |

|------+-------+---------+---------+-------+------------+-------+-------+-----+---------+----------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" ____________ 20__ року

Виконав _____________________________ (підпис, прізвище)

Перевірив ___________________________ (підпис, прізвище)

{ Інструкцію доповнено додатком 18.3 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18.4 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

______________________________________________, обліковий N _____ (сховище, протирадіаційне укриття)

Загальні відомості

1. Покажчик захисту (клас сховища, група ПРУ)

_____________________________________________________________

2. Тип проекту

_________________________________________________________________

3. Розташування захисної споруди (вбудовано в будинок (будівлю), кількість поверхів, окремо розташовано)

_________________________________________________________________

4. Рік вводу в експлуатацію

_________________________________________________________________

5. Місткість (осіб)

_________________________________________________________________

6. Загальна площа (кв.м)

_________________________________________________________________

7. Об'єм захисної споруди (куб.м)

_________________________________________________________________

8. Кількість входів

_________________________________________________________________

9. Кількість аварійних виходів

_________________________________________________________________

10. Будівельна (балансова) вартість

_________________________________________________________________

11. Загальний відсоток зносу

_________________________________________________________________

12. Інвентаризаційна вартість

_________________________________________________________________

Примітка. Пункти 1, 2, 5 заповнюються експлуатаційними організаціями.

{ Інструкцію доповнено додатком 18.4 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18.5 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА конструктивних елементів

------------------------------------------------------------------

|Найменування конструктивних | Опис конструктивних |% зносу|

| елементів | елементів | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Фундамент | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Покриття | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Підлога | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Зовнішні несучі стіни | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Внутрішні стіни | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Колони | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Перегородки | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Оздоблення внутрішнє | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Входи (їх павільйони, | | |

|галерея) | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Аварійні виходи (їх | | |

|павільйони, галерея) | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Тамбур, тамбур-шлюз | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Герметичні ставні | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Захисно-герметичні двері | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Вікна (для ПРУ) | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Внутрішні двері | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Сходи | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Дренаж | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Гідроізоляція | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Вимощення по периметру | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Обвалування споруди | | |

|----------------------------+---------------------------+-------|

|Загальний відсоток зносу | | |

------------------------------------------------------------------

Санітарно-технічні системи та спеціальне інженерне обладнання

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вентиляція | Водопостачання та каналізація |Сис- |Система| Сис- |Захи- |Зв'язок| Про- |Сис- |

|--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------|тема |елект- | тема | щені | |тиви- |тема |

| про- |фільт-|гер-|кла- |по- |еле- | вен- |фільт-|реге- |по- |повіт-|запір-|трубо-|без-|сані- |резер- |насо-|опа- |ропос- |елект-|ди- | |бухо- |поже-|

|типи- | ри- |ме- |пани |віт-|ктро-|тиля- | ри |нера- |віт-|роза- | на | про- |на- |тарні | вуари | си |лен- |тачан- |роос- |зельні| |ві |жога-|

| лові | пог- |тич-|над- |ро- |ручні| тори | (ФГ- | тив- |ро- | бори |арма- | води |пір-| при- | для |від- |ня, |ня |віт- |еле- | |прист-|сіння|

|фільт-| ли- | ні |мір- |води|вен- |витяж-| 70) | на |охо-| | тура | | ні | лади | збору |качки|гаря-| |лення |ктрос-| |рої | |

| ри | начі |кла-|ного | |тиля-| ної, | |уста- |лод-| | | | та |(руко-|фекаль-| |чого | | |танції| | | |

| | (ФП) |пани|тис- | |тори | при- | | нов- |жу- | | | |на- | мий- |них вод| |водо-| | | | | | |

| | |(ГК)| ку | | | точ- | | ка |вачі| | | |пір-|ники, | | |пос- | | | | | | |

| | | |(КНТ)| | | ної | | (РУ- | | | | | ні | уні- | | |тача-| | | | | | |

| | | | | | | сис- | |150/6)| | | | |ба- | тази | | |ння | | | | | | |

| | | | | | | тем | | | | | | | ки | та | | | | | | | | | |

| | | | | | | вен- | | | | | | | |інше) | | | | | | | | | |

| | | | | | | ти- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |ляції | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|------+------+----+-----+----+-----+------+------+------+----+------+------+------+----+------+-------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. У графах таблиці надаються відомості про кількість та маркування обладнання.

{ Інструкцію доповнено додатком 18.5 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 18.6 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ( z0582-01 )

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС конструктивних елементів та інженерного обладнання захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

________________________________________, обліковий N ___________ (сховище, протирадіаційне укриття)

----------------------------------------------------------------------------

| N | Частини будівель, |Од. |Кіль-|Технічний| Потреба |Відремон-|

|з/п| конструкцій інженерного |ви- |кість| стан | |товано за|

| | обладнання |міру| | (опис |-------------| рік, |

| | | | |дефектів |ремонт|заміна|кількість|

| | | | | і | | |стояків |

| | | | |пошкодж.)| | | |

|---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-------------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 1 |Фун- | |п.м | | | | | |

| | да- | | | | | | | |

| |мент | | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 2 |Пок- | |кв.м| | | | | |

| |риття| | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 3 |Під- | |-"- | | | | | |

| |лога | | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 4 |Стіни|Зовнішні |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Внутрішні |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Колони і |шт. | | | | | |

| | |перегородки | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 5 | Оз- | |кв.м| | | | | |

| |доб- | | | | | | | |

| |лення| | | | | | | |

| |внут-| | | | | | | |

| |рішнє| | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 6 |Вхід |Павільйон |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Галерея |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Тамбур, тамбур-шлюз|-"- | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 7 |Ава- |Павільйон |-"- | | | | | |

| |рій- | | | | | | | |

| | ний |-------------------+----+-----| | | | |

| |вихід|Галерея |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Оголовки аварійних |шт. | | | | | |

| | |виходів і | | | | | | |

| | |повітрозаборних | | | | | | |

| | |каналів | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 8 |Гер- |Герметичні ставні |шт. | | | | | |

| | ме- |-------------------+----+-----| | | | |

| |тичні|Герметичні двері |-"- | | | | | |

| |став-| | | | | | | |

| |ні і |-------------------+----+-----| | | | |

| |двері|Захисно-герметичні |-"- | | | | | |

| | |двері | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Внутрішні двері |-"- | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

| 9 |Сходи|Марші |кв.м| | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Площадки |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Поручні |п.м | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|10 | Во- |Дренаж |-"- | | | | | |

| | до- | | | | | | | |

| |від- |-------------------+----+-----| | | | |

| |ве- |Гідроізоляція |-"- | | | | | |

| |дення| | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Вимощення по |-"- | | | | | |

| | |периметру | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|11 |Обва-| |кв.м| | | | | |

| | лу- | | | | | | | |

| |вання| | | | | | | |

| |спо- | | | | | | | |

| |руди | | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|12 |Сис- |Протипилові фільтри|шт. | | | | | |

| |тема |-------------------+----+-----| | | | |

| |вен- |Фільтри-поглиначі |-"- | | | | | |

| | ти- |(ФП) | | | | | | |

| |ляції|-------------------+----+-----| | | | |

| | |Гермоклапани (ГК) |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Клапани надмірного |-"- | | | | | |

| | |тиску (КНТ) | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Повітроводи |п.м | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Електроручні |шт. | | | | | |

| | |вентилятори | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Вентилятори |-"- | | | | | |

| | |витяжної, приточної| | | | | | |

| | |системи вентиляції | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Фільтр ФГ-70 |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Регенеративна |-"- | | | | | |

| | |установка РУ-150/6 | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Повітроохолоджувачі|-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Повітрозабори |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Противибухові |-"- | | | | | |

| | |пристрої | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Припливні і витяжні|-"- | | | | | |

| | |системи | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|13 | Во- |Запірна арматура |-"- | | | | | |

| | до- | | | | | | | |

| |пос- |-------------------+----+-----| | | | |

| |та- |Трубопроводи |п.м | | | | | |

| |чання|водопостачання | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Безнапірні та |шт. | | | | | |

| | |напірні баки | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Душові установки |-"- | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|14 |Сис- |Санітарні прилади |- " | | | | | |

| |тема-|(рукомийники, | - | | | | | |

| |кана-|унітази тощо) | | | | | | |

| |ліза-|-------------------+----+-----| | | | |

| | ції |Трубопроводи |п.м | | | | | |

| | |каналізації | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Резервуар для збору|шт. | | | | | |

| | |фекальних вод | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Насоси відкачки |-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Запірна арматура |-"- | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|15 |Сис- |Запірна арматура |-"- | | | | | |

| |тема | | | | | | | |

| |опа- |-------------------+----+-----| | | | |

| |лення|Трубопроводи |п.м | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Гаряче |-"- | | | | | |

| | |водопостачання | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|16 |Еле- |Мережі |-"- | | | | | |

| |ктро-| | | | | | | |

| |пос- |-------------------+----+-----| | | | |

| |та- |Щитові |шт. | | | | | |

| |чан- | | | | | | | |

| | ня, |-------------------+----+-----| | | | |

| |еле- |Світильники |-"- | | | | | |

| |ктро-| | | | | | | |

| | ос- |-------------------+----+-----| | | | |

| |віт- |Заземлення |-"- | | | | | |

| |лення|електроспоживачів | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|17 | Ди- |Вузли та агрегати |-"- | | | | | |

| |зель-| | | | | | | |

| | на |-------------------+----+-----| | | | |

| |еле- |Захисні ворота, |-"- | | | | | |

| |ктро-|двері, ставні | | | | | | |

| |стан-|-------------------+----+-----| | | | |

| |ція |Оголовки |-"- | | | | | |

| | |повітрозаборних та | | | | | | |

| | |вихлопних каналів | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Противибухові |-"- | | | | | |

| | |пристрої | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Протипилові фільтри|-"- | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Гермоклапани, |-"- | | | | | |

| | |клапани надмірного | | | | | | |

| | |тиску | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Теплоізоляція, |-"- | | | | | |

| | |компенсатор на | | | | | | |

| | |вихлопній трубі | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Піддони під |-"- | | | | | |

| | |витратними | | | | | | |

| | |паливними баками | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Автоматизована |-"- | | | | | |

| | |система | | | | | | |

| | |пожежогасіння | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|18 |Сис- | |-"- | | | | | |

| |теми | | | | | | | |

| |поже-| | | | | | | |

| | жо- | | | | | | | |

| | га- | | | | | | | |

| |сіння| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|---+-----+-------------------+----+-----+---------+------+------+---------|

|19 |Зв'я-|Радіоприймач |-"- | | | | | |

| | зок | | | | | | | |

| | |-------------------+----+-----| | | | |

| | |Телефон |-"- | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Примітка. Пункти 13 - 19 і графи 6-8 заповнюються експлуатаційними організаціями.

{ Інструкцію доповнено додатком 18.6 згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 19 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

Штамп суб'єкта господарювання Найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцевого органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування

______________________________________________________ повідомляє, (найменування суб'єкта господарювання)

що за адресою: вул. (пров. площа) _______________________________, будинок N _______________________________________________________, місто (селище, село) ____________________________________________, самочинно збудовані _____________________________________________, (найменування будинку та літер)

виявлені відхилення від затвердженого проекту будівництва ________

_________________________________________________________________, при цьому збільшена (зменшена) (непотрібне закреслити) загальна (житлова) площа на ______________ кв.м.

{ Інструкцію доповнено новим додатком 19 згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 2 ( z0113-13 ) від 08.01.2013 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси