Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 181-200 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
181Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах, функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництвіПідпункт 20 пункт 4
182методики визначення нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарстваАбзац шостий підпункту 2 пункту 4
183Мінрегіон здійснює відповідно до законодавства проведення в установленому порядку моніторингу соціально-економічних та інших показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг стану реформування та розвитку житлово-комунального господарстваАбзац другий підпункту 6 та абзац четвертий підпункту 15 пункту 4
184Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністрстаття 11
185Основними завданнями Мінрегіону забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства, зокрема щодо поводження з побутовими відходамиАбзац п'ятий підпункту 1 пункту 3
186Мінрегіон з метою організації своєї діяльності здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм та виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенціїстаття 5
187Мінрегіон відповідно до покладених на нього завданьзатверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об’єктів житлової та соціальної сфери, у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; індекси балансової вартості об’єктів житлового фондуАбзац п'ятий підпункту 2 пункту 4
188Мінрегіон з метою організації своєї діяльності:оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенціїПідпункт 13 статті 5
189Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: здійснює інші повноваження, визначені закономПідпункт 26 пункту 4
190Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує нормативно-правові акти з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереженняАбзац підпункту 2 пункту 4
191Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіонуп. 11
192Мінрегіон інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферахПідпункт 25 пункту 4
193Мінрегіон здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програмПідпункт 1 пункту 5
194Мінрегіон з метою організації своєї діяльності оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенціїпідпункт 11 пункту 5
195Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населенняАбзац 7 підпункту 8 пункту 4
196Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює методичне забезпечення з питань інженерно-сейсмометричних спостережень, інженерного захисту територій та об'єктів, сейсмічного мікрорайонування територійАбзац 6 підпункту 8 пункту 4
197подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництвіПідпункт 11 стаття 4
198забезпечує функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництвіпідпункт 20 пункту 4
199Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює організаційне забезпечення з питань реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фондуАбзац 5 підпункту 8 пункту 4
200Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферахПідпункт 25 пункту 4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси