Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 321-339 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
321розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;пп. 3 п. 4
322забезпечення формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;підпункт 2 пункту 3
323забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах, функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;пп. 20 п.4
324здійснює інші повноваження, визначені законом.пп.26 п.4
325сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;пп4.п4
326подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:порядку формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, які підлягають регулюванню; абз.8 пп.4 п.3
327проводить в межах повноважень, передбачених законом:моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;абз.4 пп. 15 п. 4
328проводить в межах повноважень, передбачених законом: моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;абз.4 пп. 15 п. 4
329узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;пп. 24 п 4
330оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;пп.13 п.5
331розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;пп. 12 п. 5
332інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;пп. 25 п.4
333узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;пп. 24 п 4
334проводить в межах повноважень, передбачених законом: моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;абз.4 пп. 15 п. 4
335координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;пп. 4 п. 5
336сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;пп. 3 п 5
337проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;абз.4 пп. 15 п. 4
338подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої владиабз. 2 пп.11 п.4
339подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої владиабз. 2 пп.11 п.4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси