Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 21-40 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
21затверджує програми підвищення енергоефективності у будівельній галузі кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектуриабз.2 пп. 2 п.4
22затверджує правила передачі назв географічних об’єктів України літерами латинського чи іншого алфавіту в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданняхабз.29 пп. 2 п.4
23затверджує правила передачі українською мовою назв географічних об’єктів, що розташовані на території інших держав, а також географічних об’єктів, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої державиабз.30 пп. 2 п.4
24затверджує нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів паливаабз.31 пп. 2 п.4
25затверджує методологію проектування, будівництва та реконструкції об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовахабз.3 пп 2 п.4
26забезпечує в межах повноважень, передбачених законом перевірку, перегляд, скасування галузевих нормативних документів у визначених сферах діяльностіабз.2 пп. 7 п.4
27затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна регламенти енергетичного аудиту об’єктів житлової та соціальної сфери, у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства індекси балансової вартості об’єктів житлового фондуабз.4 пп. 2 п.4
28здійснює повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництвіабз.1 пп.8 п.4
29затверджує методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарстваабз.5 пп. 2 п.4
30подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої владиабз.2 пп.11 п.4
31подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства проведення експертизи і затвердження проектів будівництва державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництвіабз.4 пп.11 п.4
32подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо нормативного забезпечення ведення містобудівного кадастру на державному, регіональному, районному та міському рівніабз.5 пп.11 п.4
33подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарстваабз.6 пп.11 п.4
34подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо порядку формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, які підлягають регулюваннюабз.7 пп.11 п.4
35подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільстваабз.8 пп.11 п.4
36подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі Україниабз.9 пп.11 п.4
37подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо виконання завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей (Донбасу)абз.10 пп.11 п.4
38подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо актів законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), з питань Державного земельного кадастру, а також щодо розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльностіабз.11 пп.11 п.4
39затверджує порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання, методичні рекомендації щодо проведення моніторингу процесів підтоплення міст і селищ міського типуабз.6 пп. 2 п.4
40затверджує порядок технічного забезпечення Єдиного веб-порталу та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади а також методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації формування індикаторів розвитку інформаційного суспільстваабз.7 пп. 2 п.4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси