Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 41-60 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
41затверджує уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенціїабз.8пп. 2 п.4
42забезпечує в межах повноважень, передбачених законом реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, прийняття рішень про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, визначення офіційного видання, в якому публікуються такі рішенняабз.1 пп. 7 п.4
43забезпечує в межах повноважень, передбачених законом нормативне, науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на об’єкті “Укриття” та інших об’єктах Чорнобильської АЕСабз.3 пп. 7 п.4
44забезпечує в межах повноважень, передбачених законом здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення)абз.4 пп. 7 п.4
45забезпечує в межах повноважень, передбачених законом розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення)абз.5 пп. 7 п.4
46забезпечує в межах повноважень, передбачених законом стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації Україниабз.6 пп. 7 п.4
47затверджує склад та вимоги щодо змісту, порядок формування запиту на інформацію, що надходить з метою обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром, порядок та структуру формування відповіді, форму обміну інформацією, обмінний формат даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедуру взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог щодо обміну інформацієюабз.10 пп. 2 п.4
48затверджує разом із держателями інформаційних систем органів виконавчої влади порядок обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами та зміст таких данихабз.11 пп. 2 п.4
49здійснює відповідно до законодавства проведення в установленому порядку моніторингу соціально-економічних та інших показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивнимиабз.1 пп. 6 п.4
50здійснює відповідно до законодавства розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і проведення моніторингу їх виконанняабз.2 пп. 6 п.4
51здійснює відповідно до законодавства щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання коштів, передбачених на зазначені потреби в державному бюджетіабз.3 пп. 6 п.4
52здійснює відповідно до законодавства загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництваабз.4 пп. 6 п.4
53здійснює відповідно до законодавства загальну координацію транскордонного співробітництва, у тому числі підготовки та реалізації програм і проектів, та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництваабз.5 пп. 6 п.4
54здійснює відповідно до законодавства сприяння здійсненню заходів з відновлення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень внаслідок проведення антитерористичної операціїабз.6 пп. 6 п.4
55здійснює відповідно до законодавства оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягуабз.7 пп. 6 п.4
56здійснює відповідно до законодавства щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунокабз.8 пп. 6 п.4
57здійснює управління у сфері містобудування шляхом планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації та проведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування проведення містобудівного моніторингу на державному рівніабз.2 пп.8 п.4
58здійснює організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та реалізації інфраструктурних проектів підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльностіабз.3 пп.8 п.4
59здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарстваабз.4 пп.8 п.4
60здійснює методичне забезпечення з питань інженерно-сейсмометричних спостережень, інженерного захисту територій та об’єктів, сейсмічного мікрорайонування територій технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і споруд, розроблення технічних регламентівабз.5 пп.8 п.4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси