Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 81-100 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
81здійснює інші повноваження, визначені закономпп.26 п.4
82подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування адміністративно-територіального устрою об’єднання територіальних громадабз.1 пп.11 п.4
83подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положеньЄвропейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Україниабз.3 пп.11 п.4
84проводить в межах повноважень, передбачених законом галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалівабз.1 пп.15 п.4
85проводить в межах повноважень, передбачених законом архітектурно-містобудівні конкурси професійну атестацію виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектуриабз.2 пп.15 п.4
86проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послугабз.3 пп.15 п.4
87оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягуабз.9. пп.6. п.4
88щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунокабз.10. пп.6. п.4
89організаційне та аналітичне забезпечення діяльності голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіонуабз.11. пп.6. п.4
90формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантіїабз.7. пп.7. п.4
91здійснює інші повноваження, визначені закономпідпункт 26 пункту 4
92Подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництвіабзац 5 підпункту 11 пункту 3
93Мінрегіон з метою організації своєї діяльності здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програмпідпункт 1 пункту 5
94Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органип. 11
95Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегіяп. 11
96Проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг стану реформування та розвитку житлово-комунального господарстваабзац четвертий підпункту 15 пункту 4
97здійснює інші повноваження, визначені закономпідпункт 26 пункту 4
98узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українипункт 4 підпункт 24
99порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політикипідпункт 2 пункту 4
100методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарствапункт 4 підпункт 2 абзац 6
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси