Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 101-120 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
101розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенціїпункт 5 підпункт 12
102оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенціїпункт 5 підпункт 13
103порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об’єктів житлової та соціальної сфери, у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду; методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства; порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання, методичні рекомендації щодо проведення моніторингу процесів підтоплення міст і селищ міського типу пп. 2 п. 4 Положення про Мінрегіон
104сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів Українипп. 3 абз. 5
105забезпечує виконання інших функцій в межах компетенції Управління, що випливають із покладених на Департамент завданьпункт 4 підпункт 26
106інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майнапункт 4 підпункт 2 абзац 5
107подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: контролю у сфері житлово-комунального господарствапункт 3 підпункт 11
10819) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії; 26) здійснює інші повноваження, визначені закономпункт 4 підпункти 19,26
109п.4 пп. 8 абз.5 здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства; п. 5 пп. 2 виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенціїп.4 пп. 8 абз.5 ; п. 5 пп. 2
110Мінрегіон під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціямип. 7 Положення про Мінрегіон
111Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує методологію проектування, будівництва та реконструкції об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовахабз 4 пп2 п4
112затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політикипункт 4 підпункт 2 абзац 5
113порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства; у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування; порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачанняпп. 2 п. 4 Положення про Мінрегіон
114проводить в межах повноважень, передбачених законом, моніторинг вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузіАбзац четвертий підпункту 15 пункту 4
115погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністрабзац восьмий підпункту 3 пункту 10
116погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністраційпідпункт 13 пункту 10
117проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузіАбзац четвертий підпункту 15 пункту 4
118Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: утворює та визначає в межах повноважень, передбачених законом, функції, права та обов’язки метрологічної служби для координації (проведення) робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду у визначених сферах діяльностіпідпункт 17 пункту 4
119Мінрегіон з метою організації своєї діяльності: здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерствапідпункт 10 пункту 5
120моніторинг тенденцій розвитку будівельної галузіАбзац четвертий підпункту 15 пункту 4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси