Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 121-140 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
121. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує державні будівельні норми, зокрема з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам’яток архітектури і містобудування, планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорони, порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництвадругий підпункту 2 пункту 4
1224. Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: затверджує: державні будівельні норми, зокрема з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам’яток архітектури і містобудування, планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорони, порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництваАбзац другий підпункту 2 пункту 4
123забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів паливап.3, пп.2
124здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управлінняп.5, пп.14
125погоджує в межах повноважень, передбачених законом, проекти експериментального будівництва; умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тис. осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання; регіональні програми у сфері житлово-комунального господарствапідпункт 14 пункту 4
126Проводить в межах повноважень, передбачених законом моніторинг стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послугабзац четвертий підпункту 15 пункту 4
127Здійснює відповідно до законодавства проведення в установленому порядку оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягупідпункт 6 пункту 4
128Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресійабзац п'ятий підпункту 2 пункту 4
129координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенціїп.5, пп.4
130Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує державні будівельні норми, зокрема з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам’яток архітектури і містобудування, планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорониабзац 2 підпункту 2 пункту 4
131Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань утворює та забезпечує функціонування центрального фонду будівельних норм, здійснює наповнення фондуПідпункт 16 пункту 4
132Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює методичне забезпечення з питань технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і спорудабзац 6 підпункту 8 пункту 4
133. Мінрегіон з метою організації своєї діяльності:виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенціїпідпункт 2 пункту 5
134забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарствапідпункт 3 пункту 3
135Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарствапідпункт 21 пункту 4
136Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українипідпункт 24 пункту 4
137моніторинг підготовки та проходження опалювального сезонуАбзац четвертий підпункту 15 пункту 4
138Мінрегіон організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарстваПідпункт 21 пункту 4
1393. Основними завданнями Мінрегіону є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства, зокрема поводження з побутовими відходамиАбзац п'ятий підпункту 1 пункту 3
140вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері житлово-комунального господарстваабзац 5 підпункту 11 пункту 4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси