Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України

Показані 141-160 із 339 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
141Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарстваПідпункт 8 пункту 4
142створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населенняабзац 7 підпункту 8 пункту 4
143Мінрегіон з метою організації своєї діяльності здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерствапідпункт 10 пункту 5
144для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіону. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністрпункт 11
145Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань: здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства; проводить в межах повноважень, передбачених законом галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалівПідпункт 8 та 15 пункту 4
146галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалів проводить Мінрегіон відповідно до покладених на нього завданьпідпункт 15 пункту 4
147Мінрегіон погоджує в межах повноважень, передбачених законом регіональні програми у сфері житлово-комунального господарстваПідпункт 14 пункту 4
148Мінрегіон з метою організації своєї діяльності сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів Українипідпункт 3 пункту 5
149Мінрегіон подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарстваПідпункту 11 пункту 4
150затверджує державні будівельні нормиабзац другий підпункту 2 пункту 4
151Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сферпідпункт 1 п. 4
152Мінрегіон з метою організації своєї діяльності виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенціїпідпункт 2 пункту 5
153затверджує державні будівельні нормабзац другий підпункту 2 пункту 4
154забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарстваабзац перший підпункту 1 пункту 3
155Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує державні будівельні норми, зокрема з питань планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорони, склад, зміст і порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місцьАбзац другий підпункту 2 пункту 4
156Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань затверджує методологію проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовахабз 4 пп2 п4
157Мінрегіон подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо контролю у сфері житлово-комунального господарстваАбзац сьомий підпункту 11 пункту 4
158Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань проводить в межах повноважень, передбачених законом, моніторинг тенденцій розвитку будівельної галузіАбзац четвертий підпункту 15 пункту 4
159Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань здійснює вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері житлово-комунального господарствапідпункт 11 пункту 8
160подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарствапідпункт 11 пункту 4
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси