Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

Мін'юст України; Наказ, Програма, Перелік від 23.12.2015 № 2727/5

Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

Реєстрація: Мін'юст України від 25.12.2015 № 1638/28083

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1638-15

Текст документа від 23.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2015  № 2727/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1638/28083

Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

Відповідно до статті 37 Закону України «Про нотаріат» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, що додається.

2. Пункт 15 Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року № 779/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 602/27047, після слів «керівником стажування» доповнити словами «відповідно до Програми стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав».

3. Департаменту з питань нотаріату забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту з питань нотаріату, начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування», але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.12.2015 № 2727/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1638/28083

ПРОГРАМА
стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

1. Ця Програма встановлює порядок проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування (далі - стажист) з метою набуття такою особою практичного досвіду щодо вчинення нею нотаріальних дій з питань оформлення спадкових прав.

2. Перелік питань, що вивчаються стажистом під час проходження стажування, та завдань, які необхідно йому виконати, зазначається в індивідуальному плані стажування, який складається керівником стажування в межах Переліку питань для вивчення під час стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, наведеного в додатку до цієї Програми, та затверджується начальником відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції). В індивідуальному плані визначаються строки з проставленням дат і годин, відведених на вивчення і засвоєння кожної теми.

3. Стажист повинен ознайомитись зі своїм робочим місцем та режимом роботи в державній нотаріальній конторі (у приватного нотаріуса) у перший день стажування.

4. Під час стажування під контролем і за допомогою керівника стажування стажист зобов'язаний вивчити:

Конституцію України;

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини;

Конвенцію про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року;

інші міжнародні договори України, норми яких стосуються нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій;

Закон України «Про нотаріат» та інші акти законодавства України з урахуванням особливостей нотаріальної діяльності.

5. Під час стажування стажист повинен засвоїти порядок вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, правила ведення нотаріального діловодства в межах компетенції, обмеження щодо вчинення нотаріальних дій, порядок оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні, правила ведення статистичної звітності.

6. За період стажування стажист повинен вивчити порядок ведення Спадкового реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Єдиного реєстру довіреностей.

З метою оволодіння практичними навичками роботи з вищевказаними реєстрами стажист повинен пройти навчання на державному підприємстві «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (у його філіях).

7. З метою оволодіння практичними навичками із застосуванням законодавства при вчиненні нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав стажист за участю керівника стажування та під його особистим контролем:

бере участь у наданні консультацій особам, у наданні правової оцінки документам, поданим нотаріусу для вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав;

бере участь у формуванні спадкових справ, нарядів згідно з номенклатурою справ;

бере участь у виїзді, якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори або приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса;

складає проекти свідоцтв, інших документів;

визначає розмір плати за вчинення нотаріальних дій;

бере участь у складанні актів опису спадкового майна під час вжиття заходів щодо його охорони.

8. За час проходження стажування стажист повинен ознайомитись із практикою оформлення спадкових справ, порядком прийняття спадщини та відмови від неї; порядком визначення обов'язкової частки у спадщині, порядком встановлення місця і часу відкриття спадщини, кола спадкоємців, складу спадкового майна.

9. При ознайомленні з практикою посвідчення заповітів стажист повинен вивчити положення, що стосуються додержання таємниці заповіту, встановлення особи заповідача, порядок складання та посвідчення заповіту, порядок зміни і скасування заповітів, а також процедуру державної реєстрації заповітів, змін до них та скасування заповітів у Спадковому реєстрі.

10. До індивідуального плану стажування включаються й інші питання та завдання, які забезпечують належне проходження стажування.

11. Після кожної опрацьованої теми керівник стажування проводить співбесіду зі стажистом для визначення рівня його знань з питань цієї теми, про що проставляється відмітка в індивідуальному плані стажування.

У разі недостатнього засвоєння стажистом конкретної теми вона вивчається повторно.

12. Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування згідно із затвердженою програмою стажування, виконання індивідуального плану та підготовку стажиста до нотаріальної діяльності.

Директор Департаменту
з питань нотаріату


О.А. Мартинюк


Додаток
до Програми стажування уповноваженої
посадової особи органу місцевого
самоврядування в державній нотаріальній
конторі або у приватного нотаріуса
з питань оформлення спадкових прав
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
питань для вивчення під час стажування уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав

I. Конституційне право

1. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина, встановлені Конституцією України.

2. Нормативно-правові акти, які визначають засади нотаріату в Україні.

3. Дія законів та інших нормативно-правових актів у часі. Основні конституційні засади.

II. Цивільне право

1. Загальні засади цивільного законодавства та учасники цивільних відносин.

2. Підстави виникнення та здійснення цивільних прав та обов'язків.

3. Захист цивільних прав та інтересів.

4. Цивільна дієздатність фізичної особи. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

6. Оголошення фізичної особи померлою.

7. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Встановлення опіки та піклування судом.

8. Права та обов'язки опікуна. Правочини, які не може вчиняти опікун.

9. Права та обов'язки піклувальника. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду.

10. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

11. Управління майном особи, над якою встановлено опіку.

12. Припинення опіки та піклування.

13. Основні засади здійснення підприємницької діяльності фізичною особою.

14. Поняття, види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи.

15. Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи.

16. Поняття речі. Нерухомі та рухомі речі.

17. Державна реєстрація прав на нерухомість.

18. Цінні папери. Спадкування цінних паперів.

19. Представництво за законом. Представництво за довіреністю.

20. Форма довіреності.

21. Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності.

22. Поняття, зміст та суб'єкти права власності. Здійснення права власності.

23. Право державної, комунальної та приватної власності.

24. Підстави набуття права власності. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва.

25. Момент набуття права власності за договором.

26. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.

27. Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової власності.

28. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.

29. Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності.

30. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

31. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

32. Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. Час і місце відкриття спадщини.

33. Поняття заповіту та вимоги до його форми. Права заповідача.

34. Право на обов'язкову частку у спадщині.

35. Посвідчення заповіту подружжя.

36. Скасування та зміна заповіту. Недійсність заповіту.

37. Черговість спадкування за законом.

38. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

39. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

III. Цивільно-процесуальне право

1. Право звернення до суду. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи.

2. Обов'язковість судових рішень.

3. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.

4. Види судових рішень. Додаткове рішення суду.

5. Роз'яснення рішення суду. Набрання рішенням суду законної сили.

6. Порядок розгляду скарг, заяв щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні.

IV. Сімейне право

1. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності.

2. Об'єкти права спільної сумісної власності. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові.

3. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Договори подружжя між собою.

4. Договір подружжя про порядок користування нерухомим майном.

5. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

6. Договір про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

7. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

8. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

9. Договір подружжя про надання утримання.

10. Договір про припинення права на утримання, що укладається взамін набуття права власності на нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

11. Шлюбний договір, зміст та форма його укладення. Зміна умов шлюбного договору. Відмова від шлюбного договору.

12. Право спільної сумісної власності батьків і дітей.

13. Управління та розпорядження майном дитини. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо жилих приміщень.

V. Господарське право

1. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Установчі документи господарського товариства.

2. Поняття підприємства колективної власності.

3. Приватні підприємства.

4. Фермерське господарство. Орендне підприємство.

5. Майно та майнові права суб'єктів підприємництва.

VI. Земельне право

1. Зміст права власності на землю.

2. Земельна ділянка як об'єкт права власності.

3. Суб'єкти права власності на землю. Право власності на землю громадян та юридичних осіб.

4. Право власності на землю територіальних громад та держави.

5. Спільна власність на землю.

6. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

7. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.

8. Право постійного користування земельною ділянкою.

9. Право оренди земельної ділянки.

10. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

11. Підстави набуття права на землю.

12. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

13. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

14. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод.

VII. Нотаріат

1. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.

2. Вимоги до уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування, яка має право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

3. Додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

4. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

5. Правила ведення нотаріального діловодства. Звітність уповноважених осіб органів місцевого самоврядування.

6. Мова нотаріального діловодства.

7. Справляння державного мита за вчинення нотаріальних дій.

8. Пільги при справлянні державного мита за вчинення нотаріальних дій.

9. Місце вчинення нотаріальних дій. Строки вчинення нотаріальних дій.

10. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

11. Перевірка дієздатності громадян та дієздатності і правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах.

12. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.

13. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

14. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

15. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв.

16. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

17. Заходи, що вживаються посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушення закону.

18. Реєстрація нотаріальних дій.

19. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа.

20. Порядок посвідчення заповітів.

21. Порядок посвідчення заповіту подружжя.

22. Порядок зміни і скасування заповітів.

23. Порядок посвідчення довіреностей. Реєстрація довіреностей у Єдиному реєстрі довіреностей.

24. Вжиття заходів до охорони спадкового майна.

25. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя.

26. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них.

27. Засвідчення справжності підпису на документах.

28. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом.

29. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом.

30. Спадковий реєстр.

31. Особливості видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті реабілітованого у встановленому порядку громадянина.

32. Ведення книги обліку спадкових справ та алфавітної книги спадкових справ.

33. Прийняття уповноваженими особами орану місцевого самоврядування документів, складених за кордоном.

34. Застосування положень Закону України «Про міжнародне приватне право» у частині цивільних правовідносин.

35. Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року у частині визначення порядку зносин, надання правової допомоги, майнових правовідносин та спадкування.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси