Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 21.10.2015 № 916 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за № 1617/28062 Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016 № 670 від 28.07.2017 № 9 від 14.01.2021 № 635 від 07.12.2021} Відповідно до статті 191 розділу І, статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 25 грудня 2013 року № 848 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2014 року за № 99/24876. 3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього наказу. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. В. о. Міністра І. Уманський ПОГОДЖЕНО: Голова Державної регуляторної служби України Голова Державної фіскальної служби України К.М. Ляпіна Р.М. Насіров ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.10.2015 № 916 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за № 1617/28062 ПОРЯДОК оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами I. Загальні положення 1. Цей Порядок розроблено на підставі статті 191 розділу I та статей 55, 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, статті 24 глави 4 розділу I Митного кодексу України, з урахуванням вимог статті 8 Закону України "Про звернення громадян". 2. Цим Порядком визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів (далі - рішення), а також особами-нерезидентами, визначеними підпунктом «д» підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, зареєстрованими та не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, податкових повідомлень під час адміністративного оскарження. {Абзац перший пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. 3. Цей Порядок не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, дій або бездіяльності, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення. У разі якщо скарга стосується оскарження декількох рішень контролюючого органу, щодо частини яких існує інший порядок оскарження, вимоги цього Порядку застосовуються відносно тих рішень, стосовно яких не передбачені інші процедури оскарження. 4. Не підлягають адміністративному оскарженню: грошові зобов'язання, самостійно визначені платником податків; рішення контролюючих органів, які оскаржені платником податків у судовому порядку. 5. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають такі значення: розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні – розгляд матеріалів скарги контролюючим органом, який відбувається на підставі клопотання платника податків – скаржника, податкового агента або його уповноважених представників (у тому числі адвокатів), а також: уповноважених представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику; уповноважених представників центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику; уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена; представників засобів масової інформації; розгляд матеріалів скарги у закритому засіданні – розгляд матеріалів скарги контролюючим органом, який відбувається виключно за участю платника податків – скаржника або його уповноважених представників (у тому числі адвокатів), уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена (за умови прийняття Радою бізнес-омбудсмена до розгляду скарги, поданої платником податків) та представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, встановлених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України. {Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 6. Розгляд матеріалів скарг платників податків відбувається у закритому засіданні. Розгляд матеріалів скарг у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового або надісланого в електронній формі засобами електронного зв'язку клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яке повинно містити: {Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} перелік осіб з числа передбачених у пункті 5 цього розділу, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні; надання згоди на розголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків; надання згоди контролюючому органу на присутність залучених осіб під час відкритого засідання. Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю. {Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} II. Підвідомчість розгляду скарг 1. Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. {Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} 2. Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в частині виконання функцій контролюючого органу відповідно до підпункту 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 Податкового кодексу України подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. {Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} 3. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку. {Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} {Пункт 4 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} III. Строки подання скарг 1. Скарга подається у письмовій або електронній формі засобами електронного зв'язку до контролюючого органу вищого рівня протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується. {Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021, № 635 від 07.12.2021} Подання скарги в електронній формі засобами електронного зв'язку здійснюється платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». {Пункт 1 розділу III доповнено новим пунктом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, прийняті контролюючим органом щодо нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, подаються до контролюючого органу вищого рівня протягом строків, визначених пунктом 56.3 статті 56 Податкового кодексу України. {Пункт 1 розділу III доповнено новим пунктом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Скарги нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, розглядаються у загальному порядку, визначеному для контролюючого органу вищого рівня. {Пункт 1 розділу III доповнено новим пунктом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} {Пункт 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} 2. Якщо відповідно до Податкового кодексу України контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження такого рішення протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення. Зазначений тридцятиденний строк для оскарження рішень поширюється, у тому числі, на: 1) суми податкових зобов'язань з податку на майно, нараховані контролюючими органами фізичним особам; 2) рішення про: розподіл суми грошових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації; погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, забезпечених податковою заставою, до проведення такої реорганізації; встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов'язань платника податків, який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених у процесі реорганізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави стосовно всього майна таких осіб; поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов'язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою. 3. У разі якщо останній день строків, зазначених у пунктах 1-3 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 4. Строки подання скарги на рішення контролюючих органів можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України. 5. Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними. {Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} IV. Оформлення скарги 1. Скарга платника податків подається в письмовій або електронній формі засобами електронного зв'язку та має включати таку інформацію: {Абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} прізвище, ім'я, по батькові, найменування (для юридичних осіб), податкову адресу платника податків, який подає скаргу; найменування контролюючого органу; реквізити оскаржуваного рішення; підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не встановлені взагалі; обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства; вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу; відомості щодо повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня; відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду; адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги; перелік документів, які додаються до скарги. Скарги на рішення та на дії контролюючих органів викладаються та подаються окремо. 2. Платник податків може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за необхідне надати. Копії документів, які додаються до скарги, повинні бути належним чином засвідчені. У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. {Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} 3. Скарга підписується особисто платником податків, який її подає, або його представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства. V. Порядок подання скарги 1. Скарга подається платником податків особисто або через свого представника безпосередньо до уповноваженого контролюючого органу або поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення або в електронній формі засобами електронного зв'язку; {Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Платник податків одночасно з поданням скарги до контролюючого органу вищого рівня зобов'язаний письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України) повідомити про це контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення. {Абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} 2. Днем подання платником податків скарги є: при поданні скарги безпосередньо до контролюючого органу - день фактичного отримання скарги контролюючим органом; при надсиланні скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті. при надсиланні скарги засобами електронного зв'язку - фактична дата отримання скарги контролюючим органом. {Пункт 2 розділу V доповнено новим пунктом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} 3. У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв'язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з'ясування дати отримання відділенням поштового зв'язку скарги, днем подання скарги вважається день надходження скарги до контролюючого органу. VI. Права особи, яка подала скаргу 1. Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право: брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів); {Абзац другий пункту 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розгляду; надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються предмета скарги; до прийняття рішення по скарзі відкликати її повністю або частково шляхом направлення заяви в письмовій або в електронній формах засобами електронного зв'язку до контролюючого органу, який її розглядає; {Абзац п'ятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} отримувати інформацію про розгляд скарги та одержувати рішення за результатами розгляду скарги; ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів; {Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису; {Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про: {Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення; {Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги). {Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 2. Платник податків має право заявити про намір брати участь у розгляді матеріалів скарги одночасно із поданням відповідної скарги. 3. Клопотання про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні має відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком та бути заявлене одночасно із поданням скарги. Клопотання розглядається контролюючим протягом 10 робочих днів з моменту його отримання. Про результати розгляду клопотання контролюючий орган повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги. Контролюючий орган не має права відмовити в задоволенні клопотання платника податків про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за виключенням випадків, коли в клопотанні платника податків відсутні відомості, передбачені цим Порядком та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю. {Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 4. Контролюючий орган, який розглядає скаргу, за клопотанням платника податків або з власної ініціативи, може залучити до розгляду матеріалів справи осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь в прийняті оскаржуваного рішення. {Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 5. Неявка запрошених та належним чином повідомлених згідно із пунктом 5 розділу I цього Порядку осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги. {Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} VII. Строк розгляду скарг 1. Реєстрація скарги відбувається в день її надходження до контролюючого органу. Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. 2. Контролюючий орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, що настають за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків засобами поштового зв'язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України), або надати йому під розписку. {Абзац перший пункту 2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам: {Пункт 2 розділу VII доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} зазначені конкретні посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги; {Пункт 2 розділу VII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} по суті вимог чи заперечень платника податків контролюючий орган висловив свою позицію. {Пункт 2 розділу VII доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} Рішення надсилається на адресу, зазначену платником податків у скарзі, а у разі незазначення такої адреси - на податкову адресу платника податків. 3. Керівник контролюючого органу (заступник керівника або інша уповноважена посадова особа) може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад двадцятиденний строк, визначений в пункті 2 цього розділу, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу) повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного в пункті 2 цього розділу. {Пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} 4. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (заступника керівника або іншої уповноваженої посадової особи), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, що настає за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (заступника керівника або іншої уповноваженої посадової особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку. 5. У разі якщо останній день строків, зазначених у пункті 2 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. VIII. Порядок розгляду скарг 1. За результатами проведення процедури адміністративного оскарження контролюючим органом приймається рішення. Рішення оформляються на бланку контролюючого органу, який розглянув скаргу. 2. Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом, або інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган. Контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, зобов'язаний надіслати до контролюючого органу вищого рівня, який розглядає скаргу, в електронній та/або письмовій формі всі документи, передбачені статтями 83 та 86 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, які підтверджують правомірність прийнятого рішення, протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення від платника податків про оскарження такого рішення та/або від контролюючого органу, який розглядає скаргу. {Пункт 2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 3. Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження враховуються податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків контролюючим органом, з урахуванням положень статті 53 глави 3 розділу II Податкового кодексу України. {Пункт 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 4. Контролюючий орган залишає скаргу без розгляду повністю або частково у разі, якщо: скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання; контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку; {Пункт 4 розділу VIII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} скаргу подано з пропуском строку, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 розділу ІІІ цього Порядку; {Абзац четвертий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 9 від 14.01.2021} скарга надійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати; до прийняття рішення по скарзі від платника податків, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмову від скарги) повністю чи частково; платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу; платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього самого питання. Про залишення скарги без розгляду контролюючий орган повідомляє платника податків у письмовій формі або електронній формі засобами електронного зв'язку із зазначенням причин повернення. {Абзац дев'ятий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} 5. Розгляд матеріалів скарги платника податків відбувається під час засідання. У разі якщо платником податків заявлено клопотання про участь у розгляді матеріалів скарги представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, то контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов'язаний не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення засідання із розгляду скарги повідомити електронною поштою таких осіб. У повідомленні зазначаються: дата, час і місце розгляду матеріалів скарги; найменування платника податків – юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – платника податків; дата отримання скарги; сума грошового зобов'язання або податкового боргу, сума бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків або сума зменшення суми бюджетного відшкодування, що оскаржується; інформація про можливість ознайомлення із матеріалами перевірки на вимогу таких осіб. За рішенням Ради бізнес-омбудсмена та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в розгляді скарги платника податків в контролюючому органі вищого рівня беруть участь їх представники, незалежно від наявності клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги. {Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} IX. Зміст рішення про результати розгляду скарги та його вручення 1. Контролюючий орган у разі розгляду скарги перевіряє правомірність та обґрунтованість рішення, що оскаржується, та приймає рішення про результати розгляду скарги. 2. За результатами розгляду скарги контролюючий орган приймає одне з таких рішень: 1) повністю задовольняє скаргу платника податків та скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується; 2) частково задовольняє скаргу платника податків та в окремій частині скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується; 3) залишає скаргу без задоволення, а рішення контролюючого органу, яке оскаржується, без змін; 4) зменшує (збільшує) суму грошового зобов'язання. Під час прийняття цих рішень контролюючий орган має право зменшити (збільшити) суму грошового зобов'язання або податкового боргу, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків та у відповідній частині суми штрафних (фінансових) санкцій. 3. Рішення про результати розгляду скарги складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин: 1) у вступній частині рішення зазначаються: найменування платника податків - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків; дата отримання скарги (дата і номер визначаються за даними реєстраційної картки або журналу реєстрації вхідної кореспонденції); 2) описова частина рішення має містити: дату і номер рішення контролюючого органу, яке було оскаржено платником податків; вимоги, зазначені у скарзі платника податків, та стислий зміст його позиції; стислий виклад обставин, встановлених перевіркою, та докази, на яких ґрунтуються висновки контролюючого органу; 3) у мотивувальній частині рішення вказуються: результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення; пропозиції (у разі наявності) представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена; мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, пропозиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена, за умови, що такі пропозиції були надані контролюючому органу за 5 робочих днів до граничної дати прийняття рішення за скаргою платника податків; або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково; посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги; {Підпункт 3 пункту 3 розділу IX в редакції Наказу Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016} 4) у резолютивній частині рішення зазначається висновок про повне чи часткове задоволення скарги або про залишення скарги без задоволення. У рішенні про результати розгляду скарги також зазначається про право особи, яка подала скаргу, у разі її незгоди з прийнятим рішенням оскаржити таке рішення до контролюючого органу вищого рівня у строки, визначені законодавством, або в судовому порядку. 4. Контролюючий орган має право виправити допущені при оформленні рішення про результати розгляду скарги описки чи арифметичні помилки, не змінюючи при цьому суть такого рішення. Виправлення проводиться шляхом направлення листа платнику податків, в якому зазначається зміст виправлених помилок. 5. Рішення за результатами розгляду скарги платника податків приймає керівник контролюючого органу (його заступник або уповноважена особа). Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (надається) платнику податків. {Абзац перший пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 670 від 28.07.2017} Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі - платнику податків, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи - платника податків під розписку або надіслано засобами поштового зв'язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв'язку (з дотриманням вимог,визначених пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України) на адресу, зазначену у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а у разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника податків. {Абзац другий пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі - платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її законному представнику під розписку чи надіслано засобами поштового зв'язку (з повідомленням про вручення) чи електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України) на адресу, зазначену у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а у разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника податків. {Абзац третій пункту 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} 6. У разі якщо пошта не може вручити платнику податків рішення за результатами розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти рішення за результатами розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків або з інших причин, рішення за результатами розгляду скарги вважається врученим платнику податків у день, вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення. 7. Копія рішення, прийнятого контролюючим органом вищого рівня за результатами розгляду скарги платника податків, надсилається для виконання до контролюючих органів, рішення яких оскаржувалось. X. Особливості розгляду скарг осіб-нерезидентів 1. Розгляд скарг осіб-нерезидентів здійснюється у порядку, визначеному статтею 56 Податкового кодексу України. 2. Особа-нерезидент може подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, скаргу протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання особою-нерезидентом податкового повідомлення нерезиденту, складеного відповідно до статті 581 Податкового кодексу України. 3. Скарга на податкове повідомлення особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість, подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації, державною або англійською мовою. Скарга на податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість, подається в порядку, встановленому міжнародними договорами України, а в разі відсутності міжнародного договору України з країною особи-нерезидента - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 4. Скарга на податкове повідомлення особі-нерезиденту розглядається протягом 90 календарних днів, що настають за днем отримання такої скарги, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовжений. Якщо протягом 90 календарних днів вмотивоване рішення за скаргою не надсилається: особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість, через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість, у порядку, встановленому міжнародними договорами України, а в разі відсутності міжнародного договору України з країною особи-нерезидента - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, така скарга вважається повністю задоволеною на користь особи-нерезидента з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку. 5. Рішення за скаргою на податкове повідомлення особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість, надсилається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням про надсилання такого рішення на електронну адресу особи-нерезидента, зазначену нею при реєстрації, відповідно до статті 2081 Податкового кодексу України. Рішення за скаргою на податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість, надсилається в порядку, визначеному міжнародними договорами України, а в разі відсутності міжнародного договору України з країною особи-нерезидента - у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у разі розгляду скарги особи-нерезидента перевіряє правомірність та обґрунтованість податкового повідомлення, що оскаржується, та приймає рішення про результати розгляду скарги за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. {Порядок доповнено новим розділом X згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук Додаток 1 до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (пункт 6 розділу І) КЛОПОТАННЯ платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги {Порядок доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 849 від 28.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021} Додаток 2 до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (пункт 6 розділу X) РІШЕННЯ про результати розгляду скарги на податкове повідомлення особі-нерезиденту {Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 635 від 07.12.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси