Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Національний банк; Постанова від 23.12.2015 № 922

Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v0922500-15

Текст документа від 08.04.2017:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2015  № 922

Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 29 від 31.03.2017}

Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 29 від 31.03.2017 }

2. Зобов'язати банки:

до 31 грудня 2016 року дообладнати виготовлений до 2012 року (включно) панцерований автотранспорт відповідно до вимог Інструкції сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами, крім того автотранспорту, що використовуватиметься виключно для забезпечення супроводження валютних цінностей під час їх перевезень;

здійснювати міжобласні перевезення валютних цінностей автотранспортом не нижче 3 класу захисту згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", обладнаним сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами.

3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзаців п'ятого, восьмого та одинадцятого підпункту 1 пункту 1 , які набирають чинності з 01 січня 2016 року.

Голова

В.О. Гонтарева

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси