Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Мін'юст України; Наказ, Форма, Заява від 06.01.2016 № 15/5

Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Реєстрація: Мін'юст України від 06.01.2016 № 14/28144

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0014-16

Текст документа від 23.11.2016:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.01.2016  № 15/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 14/28144

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3268/5 від 18.11.2016 }

Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1327/5 від 06.05.2016
№ 3150/5 від 02.11.2016}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ :

1. Затвердити форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

1) від 14 грудня 2012 року № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об'єднання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2100/22412;

2) від 02 листопада 2015 року № 2140/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1357/27802.

3. Установити, що:

1) документи у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подані до 01 січня 2016 року на розгляд Міністерству юстиції України та його територіальним органам, у тому числі через посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, підлягають розгляду державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор), посадовими особами Міністерства юстиції України та його територіальних органів у строки та у порядку, передбачені законодавством, що діяло на дату подання таких документів;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

2) до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

оприлюднення установчих документів юридичної особи здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;

оприлюднення рішення про державну реєстрацію символіки громадського формування (змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі, втрату чинності символіки), зображення та опис символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України;

{Підпункт 2 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) за результатом проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду або державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду, надаються державним реєстратором у паперовій формі шляхом виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці разом з наданням копії відповідного рішення державного реєстратора, оформленого відповідно до законодавства;

{Підпункт 2 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

3) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в частині передачі інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі,  такі примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі.

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

У разі подання заявником примірника судового рішення, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор при проведенні державної реєстрації на підставі такого примірника судового рішення обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в цьому реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

{Підпункт 3 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду;

{Підпункт 3 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

4) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відомості, передбачені частиною дев’ятою статті 13 цього Закону, отримуються на письмовий запит державного реєстратора крім випадків, коли такі відомості були подані безпосередньо заявником.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр"
О.В. Волошина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію символіки

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію громадського формування, що не має статусу юридичної особи

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, структурне утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію створення юридичної особи

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа  або модельного статуту

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 15/5

ЗАЯВА
про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

{Форма заяви із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1327/5 від 06.05.2016 , № 3150/5 від 02.11.2016 }

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференс

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси