Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб'єктів охоронної діяльності

МВС України; Наказ, Інструкція, Дозвіл, Форма типового документа, Опис від 26.03.2014 № 245

Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб'єктів охоронної діяльності

Реєстрація: Мін'юст України від 10.04.2014 № 402/25179

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0402-14

Текст документа від 27.09.2016:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2014  № 245


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2014 р.
за № 402/25179

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 771 від 09.08.2016 }

Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України „Про охоронну діяльність”, а також з метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Інструкцію про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності, що додається;

2) технічний опис бланка дозволу на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору, що додається.

2. Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Бакумов С.Ф.) забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків дозволів на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору.

3. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України (Сіренко А.П.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.03.2014  № 245


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2014 р.
за № 402/25179

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності (далі - дозвіл).

2. З метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності Департаментом Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - ДДАІ МВС України) видається дозвіл, форма якого наведена в додатку до цієї Інструкції.

3. Обладнання транспортних засобів реагування кольорографічними схемами (написами), світловими сигналами здійснюється відповідно до вимог пунктів 3.3, 3.4 розділу ІІІ Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, затвердженого наказом МВС України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 746/23278 (далі - Порядок).

4. У цій Інструкції терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України „Про охоронну діяльність”.

ІІ. Заходи реагування при порушенні правил встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

1. При виявленні недійсного дозволу, тобто строк дії якого закінчився або який виданий не на цей транспортний засіб, такий дозвіл вилучається, про що працівником Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - Державтоінспекція МВС України) складається рапорт. Рапорт разом з вилученим дозволом надсилається до ДДАІ МВС України для подальшого вжиття заходів відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі виявлення ознак підроблення дозволу працівник Державтоінспекції МВС України повинен здійснити звірку вказаних у дозволі відомостей з даними транспортного засобу та через чергового по підрозділу Державтоінспекції МВС України перевірити правомірність видачі дозволу. При отриманні підтвердження про наявність ознак підроблення дозволу працівник Державтоінспекції МВС України повинен ужити заходів, передбачених чинним законодавством України.

3. У разі виявлення факту встановлення та використання спеціального світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору на транспортному засобі з порушенням вимог розділу ІІІ Порядку дозвіл вилучається.

4. Експлуатація транспортного засобу реагування суб’єкта охоронної діяльності з порушенням вимог розділу ІІІ Порядку забороняється.

ІІІ. Одержання, облік, зберігання та видача бланків дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

1. Виготовлення необхідної кількості бланків дозволів на замовлення ДДАІ МВС України забезпечує Департамент матеріального забезпечення МВС України.

Бланки дозволів виготовляються друкарським способом з нумерацією та захистом. ДДАІ МВС України забезпечує контроль за обліком, одержанням, зберіганням та використанням бланків дозволів.

2. Під час приймання бланків дозволів уповноважена посадова особа ДДАІ МВС України:

перевіряє зовнішній стан, цілісність упаковки, наявність пломб, пакувальних листів, відомості з наклеєного пакувального листа;

розкриває упаковку, перевіряє відповідність кількості, серії і нумерації бланків дозволів, які надійшли, кількості, серії і нумерації бланків дозволів, що зазначені у накладних чи пакувальних листах підприємства-виробника.

3. У разі виявлення нестачі (надлишку), бракованих бланків дозволів про це складається акт, який направляється виробнику, крім того, додаються накладні, пакувальні листи, пломби або сургучеві печатки від пакувальних місць, у яких виявлено нестачу (надлишок) або браковану продукцію, а також повідомляється про цілісність упаковки при її одержанні.

4. Видача бланків дозволів здійснюється на підставі:

1) заяви суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;

2) завірених відповідно до вимог законодавства копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;

3) завірених відповідно до вимог законодавства копій документів, якими визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України „Про охоронну діяльність”;

4) акта обстеження кожного транспортного засобу на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України „Про охоронну діяльність”, розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99 „Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги” (далі - ДСТУ 3849-99), завіреного підписом керівника відповідного управління (відділу) Державтоінспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, Управління Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та його печаткою;

5) завіреної відповідно до вимог законодавства копії ліцензії на провадження охоронної діяльності.

5. Заяви та матеріали до них на отримання дозволів розглядаються протягом 30 днів з дня отримання уповноваженою особою ДДАІ МВС України, яка перевіряє достовірність реєстраційних відомостей та належність транспортних засобів, які зазначено в заяві.

Дозвіл ламінується в спеціальну плівку та видається строком дії на три роки.

6. За наявності обґрунтованих підстав для відмови у видачі дозволу заявнику надсилається письмова обґрунтована відповідь.

7. Підстави для відмови у видачі дозволу:

подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 4 цього розділу;

транспортний засіб не знаходиться у власності суб’єкта охоронної діяльності - заявника;

невідповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України „Про охоронну діяльність”, розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99.

8. З метою забезпечення контролю за правильністю витрачання бланків дозволів в ДДАІ МВС України ведеться облік видачі цих дозволів.

9. Категорично забороняється проставляти на незаповнених бланках дозволів печатки та (або) підписи уповноважених осіб ДДАІ МВС України, а також передавати незаповнені бланки дозволів власникам (користувачам) транспортних засобів.

10. Зіпсовані при заповненні бланки дозволів знищуються щокварталу способом, який унеможливлює їх повторне використання, про що складається акт.

Т.в.о. першого заступника
начальника Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції
С.І. БудникДодаток
до Інструкції про порядок видачі
та обліку дозволів на встановлення
та використання спеціальних
світлових сигнальних пристроїв
автожовтого (оранжевого) кольору
на транспортних засобах реагування
суб’єктів охоронної діяльності
(пункт 2 розділу І)

ДОЗВІЛ
на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

Лицьовий бік

Зворотний бік


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.03.2014  № 245

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

1. Бланки дозволів виготовляються на замовлення Державтоінспекції МВС України розміром 105х75 міліметрів (±0,5) з друкованими графічними зображеннями і текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланки дозволів виготовляються на папері масою 235 г/м - 2 без власної флуоресценції з двома видами захисних волокон.

3. На лицьовому боці бланка дозволу способом офсетного друку надруковано:

фарбами жовтого та червоного кольору - дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, - текст у вигляді лінії, яка виконана мікротекстом „ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯМВСУКРАЇНИ” та розміщена на відстані 21 міліметра від нижнього краю дозволу;

фарбами блакитного, рожевого, жовтого та чорного кольорів - емблему Державтоінспекції МВС України у верхній частині дозволу;

фарбою чорного кольору - слова „АВТОЖОВТОГО (ОРАНЖЕВОГО) КОЛЬОРУ” та серію бланка.

У нижній частині дозволу на відстані 8 міліметрів від краю в сітках виділено біле поле для позначення серії та номера бланка дозволу.

4. На зворотному боці бланка дозволу надруковано:

фарбами жовтого та червоного кольору - дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору - текст у вигляді лінії у лівій нижній частині дозволу, яка виконана мікротекстом „ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯМВСУКРАЇНИ”, та реквізити підприємства - виготовлювача цих бланків, які також виконані мікротекстом;

фарбою білого кольору - чотири поля суцільного забарвлення для внесення інформації про транспортний засіб;

невидимою при денному світлі фарбою - зображення, які під дією ультрафіолетового проміння набувають блакитного свічення.

5. Номер бланка дозволу, що складається із шести арабських цифр, та серію, позначену двома літерами українського алфавіту, виконано на лицьовому боці бланка дозволу у білому полі способом високого друку фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення.

6. Внесення на бланк дозволу інформації щодо транспортного засобу здійснюється способом принтерного друку. Виправлення не допускаються.

Т.в.о. першого заступника
начальника Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції
С.І. Будник

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси