Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей

Верховна Рада України; Закон від 23.12.2015 № 900-VIII

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 900-19

Текст документа від 23.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.31)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у частині шістнадцятій статті 43 після слів "на момент призначення" доповнити словами "або виплати", а слова "призначена пенсія підлягає негайному перерахунку" замінити словами "пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку";

2) статтю 63 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських".

У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.

2. Абзац перший пункту 3 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 22, ст. 145) після слів "Міністерстві внутрішніх справ України" доповнити словами "Національній поліції".

3. Пункт 15 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"За колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених Законом України "Про міліцію", зберігається і здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2015 року
№ 900-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси