Про місцеві державні адміністрації

Показані 1-20 із 146 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань соціального захисту, зайнятості населення, праці таст.13. ч.1.п. 10
2Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцева державна адміністрація забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праціст.24. ч.1.п.9
3Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцева державна адміністрація здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттюст.24. ч.1.п.10
4Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцева державна адміністрація визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств тощост.24. ч.1.п.11
5Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати. Місцева державна адміністрація розробляє та здійснює заходи щодо сприяння працевлаштуванню вивільнених працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного навчанняст.24. ч.1.п.12
6Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної владист.25. ч.1.п.1
7До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань заробітної платист.13. ч.1.п. 11
8Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документаціїст.25. ч.1.п.13
9Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій)ст.25. ч.1.п.23
10Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радамист.14. ч.1
11Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин. Місцева державна адміністрація сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власностіст.26. ч.1.п.4
12Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин. Місцева державна адміністрація сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експортст.26. ч.1.п.5
13Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин. Місцева державна адміністрація організовує прикордонну і прибережну торгівлюст.26. ч.1.п.6
14Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин. Місцева державна адміністрація сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонуванняст.26. ч.1.п.7
15Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівняст.14. ч.2
16До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань соціально-економічного розвитку відповідних територійст.13. ч.1.п. 2
17До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань бюджету, фінансів та облікуст.13. ч.1.п. 3
18Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку. Місцева державна адміністрація визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потребст.17. ч.1.п. 3. абз.2
19Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку. Місцева державна адміністрація проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потребст.17. ч.1.п. 3. абз.3
20До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політикист.13. ч.1.п. 4
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси