Про Кабінет Міністрів України

Показані 1-20 із 80 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населеннюст.20. ч.1. п.3. пп.5
2у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвиткуст.20. ч.1. п.1. пп.1
3у сфері економіки та фінансів визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах) утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використанняст.20. ч.1. п.1. пп.11
4у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку державист.20. ч.1. п.1. пп.12
5у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці Українист.20. ч.1. п.1. пп.13
6у сфері економіки та фінансів розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету Українист.20. ч.1. п.1. пп.14
7у сфері економіки та фінансів обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позикст.20. ч.1. п.1. пп.15
8у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворенняст.20. ч.1. п.1. пп.17
9у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльностіст.20. ч.1. п.1. пп.18
10у сфері економіки та фінансів організовує та забезпечує здійснення митної справист.20. ч.1. п.1. пп.19
11у сфері економіки та фінансів бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштівст.20. ч.1. п.1. пп.20
12у сфері економіки та фінансів визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконанняст.20. ч.1. п.1. пп.2
13у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадянст.20. ч.1. п.2. пп.1
14у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносинст.20. ч.1. п.2. пп.2
15у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів і соціальних гарантійст.20. ч.1. п.2. пп.3
16у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населенняст.20. ч.1. п.2. пп.4
17у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов’язаньст.20. ч.1. п.2. пп.5
18у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладівст.20. ч.1. п.2. пп.6
19у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами Українист.20. ч.1. п.2. пп.7
20у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров’я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарстваст.20. ч.1. п.2. пп.8
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси