Про затвердження Правил з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

Міненерговугілля України; Наказ, Правила від 13.02.2014 № 149

Про затвердження Правил з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

Реєстрація: Мін'юст України від 15.04.2014 № 421/25198

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0421-14

Текст документа від 13.02.2014:

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2014  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2014 р.
за № 421/25198

Про затвердження Правил з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО. МусійО. МірошниченкоГ.В. Осовий
В. АкопянА. Бойко


О.А. МиколайчукВ.А. ШайтанМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
13.02.2014  № 149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2014 р.
за № 421/25198

ПРАВИЛА
з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з експлуатацією великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

1.2. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників (водіїв), які виконують роботи з експлуатацією великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час транспортування гірничої маси, монтажу, налагодження, ремонту, технічної діагностики та експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що використовуються під час розробки копалин відкритим способом.

1.3. Позначення та скорочення:

АТЦ - автотранспортний цех;

ГТЦ - гірничотранспортний цех;

ІТП - інженерно-технічний працівник;

КТП - контрольно-технічний пункт;

ЛЕП - лінія електропередачі;

СІН - система інформації про небезпеку.

IІ. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни та поняття «відкрита розробка родовищ», «кар’єр», «копальня», «корисні копалини», «вибій» вживаються у значеннях, наведених в Гірничому законі України.

Інші терміни вживаються у таких значеннях:

великовантажний та інший технологічний транспортний засіб - великовантажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляються, і відходів виробництва відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 8;

гірнича маса - зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин;

недостатня видимість - видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху);

робочий майданчик уступу - майданчик уступу, призначений для розміщення основного робочого обладнання;

темна пора доби - частина доби від заходу сонця до сходу сонця відповідно до Правил дорожнього руху;

уступ кар’єру - частина товщі гірських порід у кар’єрі, що мають форму уступу (сходинки).

IІІ. Загальні вимоги

3.1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

3.2. Роботодавець забезпечує навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці, до виконання робіт не допускаються.

Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва повинен розробити і затвердити відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

3.3. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

3.4. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, та вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840 (далі - Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів).

3.5. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюються з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

3.6. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

3.7. Роботодавець розробляє і затверджує план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

3.8. Роботодавець повинен забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

3.9. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

3.10. Працівники АТЦ (ГТЦ) повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 серпня 2008 року № 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2008 року за № 832/15523 (далі - НПАОП 0.00-3.10-08).

3.11. Освітлення приміщень АТЦ (ГТЦ) повинно відповідати вимогам чинних будівельних норм.

3.12. Роботодавець забезпечує позначення знаками безпеки небезпечних зон у виробничих приміщеннях і на робочих місцях відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

IV. Вимоги безпеки під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

1. Загальні вимоги

1.1. Допуск працівників (водіїв) до керування великовантажними автомобілями та іншими технологічними транспортними засобами здійснюється відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

1.2. Посадова особа АТЦ (ГТЦ) повинна організовувати та забезпечувати проведення медичного контролю водіїв перед виїздом на лінію відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

1.3. Водію заборонено: виїжджати з АТЦ (ГТЦ) на несправному великовантажному автомобілі або іншому технологічному транспортному засобі; керувати великовантажним автомобілем або іншим технологічним транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин; керувати великовантажним автомобілем або іншим технологічним транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції на виникнення небезпеки під час руху автотранспорту та увагу за ситуацією на автодорозі.

1.4. Під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів необхідно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

1.5. Під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів у вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах повинна бути забезпечена вибухо-, пожежобезпечність (великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби повинні бути обладнані спеціальними іскрогасниками; робочі поверхні вантажозахватних засобів повинні бути виконані з матеріалів, що не утворюють іскри).

2. Вимоги безпеки під час експлуатації великовантажних автомобілів

2.1. Швидкість руху великовантажних автомобілів при в’їзді та виїзді з воріт АТЦ (ГТЦ), на перехрестях, переїздах, поворотах з обмеженою видимістю, під час розворотів повинна бути не більше ніж 5 км/год.

Швидкість руху великовантажних автомобілів у кар’єрі визначається з урахуванням вантажопідйомності автосамоскиду; типу і категорії автодоріг; параметрів автодоріг - ширини, поперечного та повздовжнього ухилу, величини радіуса кривої по осі автодороги.

Перед зрушенням великовантажного автомобіля з місця водій повинен переконатися у відсутності працівників на шляху руху та завчасно подати попереджувальний звуковий сигнал.

2.2. Водій великовантажного автомобіля під час руху повинен виконувати вимоги, що передбачені дорожніми знаками, підтримувати швидкість великовантажного автомобіля з урахуванням інтенсивності руху, дорожніх та атмосферних умов.

У разі виникнення небезпеки для руху, а також під час зустрічного роз’їзду з транспортом, що перевозить працівників, водій великовантажного автомобіля повинен завчасно зменшити швидкість аж до повної зупинки.

2.3. Під час руху великовантажного автомобіля не допускаються різке гальмування, зупинки та повороти, якщо вони не викликані виникненням на дорозі несподіваних перешкод, що можуть призвести до аварій.

2.4. Під час руху великовантажного автомобіля заднім ходом водій повинен переконатися, що поблизу немає інших технологічних транспортних засобів, працівників або будь-яких перешкод. Під час руху заднім ходом водій повинен ввімкнути безперервний звуковий сигнал. Рух великовантажного автомобіля назад дозволяється при включеній трансмісії.

2.5. З настанням темної пори доби водій повинен включати освітлювальні прилади. У разі осліплення світлом зустрічного великовантажного автомобіля або іншого технологічного транспортного засобу необхідно включити аварійну сигналізацію та, не змінюючи полоси руху, зменшити швидкість або зупинитися.

2.6. При необхідності залишити кабіну великовантажного автомобіля водію необхідно вжити запобіжних заходів, що виключають можливість самовільного зрушення великовантажного автомобіля з місця. Стоянкове гальмо повинно бути включене, дверці кабіни зовні закриті на замок.

2.7. Для запобігання втраті керування великовантажним автомобілем та відмові двигуна необхідно включити допоміжний привод керма та здійснити безпечну зупинку автомобіля, з’їхати на узбіччя та зупинити великовантажний автомобіль на узбіччі проїжджої частини за можливості на горизонтальній ділянці дороги, а якщо це сталось у кар’єрі, повернути передні колеса в бік уступу або обваловки та загальмувати його за допомогою гальмівної стоянкової системи і встановити під колеса противідкатні упори.

Якщо обсяг ремонту відповідає дозволеному в дорозі та за наявності інструменту водій повинен усунути поломку. У темний час доби на неосвітлювальній ділянці дороги на великовантажному автомобілі, що ремонтується, повинні бути включені аварійні габаритні або стоянкові вогні.

У разі неможливості усунути несправність водій повинен викликати технічну допомогу для буксирування несправного великовантажного автомобіля та повідомити про це свого безпосереднього керівника. Забороняється залишати несправний великовантажний автомобіль з вимкненими габаритними вогнями на проїжджій частині дороги.

2.8. Під час роботи великовантажного автомобіля в кар’єрі забороняються:

обгін великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів на кар’єрних автодорогах;

рух великовантажного автомобіля з піднятим кузовом, ремонт та розвантаження під лінією електропередач (ЛЕП);

рух великовантажного автомобіля заднім ходом до місця навантаження (розвантаження) на відстань більше ніж 30 м (за винятком випадків риття траншей);

переїзд через кабель, прокладений на ґрунті без спеціального запобіжного укриття, що попереджає його пошкодження;

перевезення працівників у кузові великовантажного автомобіля, на його підніжках, бортах, крилах, східцях, капоті;

перевезення сторонніх працівників у кабіні;

зупинення великовантажного автомобіля на ухилах дороги (спуску чи підйомі);

запуск двигуна з використанням руху великовантажного автомобіля під уклін;

рух великовантажного автомобіля на затяжних спусках з вимкнутим двигуном;

залишення великовантажного автомобіля із включеним двигуном під час його ремонту та обслуговування;

рух великовантажного автомобіля, якщо тиск повітря в гальмівній системі не відповідає вимогам інструкції заводу-виробника транспортного засобу;

розвантаження великовантажного автомобіля на дорогах та в інших місцях, крім перевантажувальних пунктів та відвалів, якщо це не викликано необхідністю підсипки та будівництва доріг або технічною поломкою автомобіля з подальшою евакуацією спеціальним тягачем;

вихід водія з кабіни великовантажного автомобіля під час опускання та підіймання кузова, а також під час завантажування гірничої маси;

усування несправностей на великовантажному автомобілі в зоні маневрування під час заїзду під завантаження, біля екскаватора та в місцях маневрування під час заїзду для розвантаження (відвал, перевантажувальний пункт тощо);

переїзд через залізничні колії в непередбачених для цього місцях;

зміна визначеного маршруту руху великовантажного автомобіля;

спати в кабіні з увімкненим двигуном.

У разі зупинки великовантажного автомобіля на ухилі дороги через технічну несправність водій повинен вжити заходів, що унеможливлять самовільний рух великовантажного автомобіля (вимкнути двигун, включити стоянкове гальмо, уперти колеса в запобіжний вал, підкласти під колеса упори (башмаки)).

2.9. Під час встановлення великовантажного автомобіля під завантаження необхідно дотримуватись таких вимог:

великовантажний автомобіль (автопоїзд), що чекає завантаження, повинен знаходитися за межами радіуса дії ковша екскаватора на відстані не менше ніж 10 м від великовантажного автомобіля, що перебуває під завантаженням. Відстань між іншими великовантажними автомобілями повинна бути не менше ніж 5 м;

під час очікування завантаження великовантажний автомобіль повинен знаходитися за межами радіуса дії ковша екскаватора і бути загальмований стоянковим гальмом;

під час руху заднім ходом великовантажного автомобіля до екскаватора водій повинен подавати безперервний звуковий сигнал.

Початок маневрування для подачі великовантажного автомобіля під завантаження повинен проводитися тільки після ввімкнення звукового сигналу відповідальним працівником з управління екскаватором (машиністом екскаватора), що повинен виконувати водій.

Сигнали означають таке:

один короткий - стоп;

два коротких - подача під завантаження;

три коротких - початок завантаження;

один довгий - закінчення завантаження і дозвіл від’їзду автомобіля.

Поданий під завантаження великовантажний автомобіль повинен бути поставлений на стоянкове гальмо.

Схеми маневрів великовантажних автомобілів та встановлення їх під завантаження біля екскаватора повинні бути визначені технологічними інструкціями проведення виймально-навантажувальних робіт, які розробляються для копалин відкритим способом відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Технологічні інструкції повинні містити вимоги, дотримання яких забезпечить безпечне для працівників ведення технологічних процесів і робіт згідно з ГОСТ 3.1120-83 «ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации».

2.10. Під час завантажування машиністом екскаватора гірничої маси у кузов великовантажного автомобіля необхідно дотримуватись таких вимог:

великовантажний автомобіль необхідно встановити так, щоб унеможливити переміщення ковша екскаватора над кабіною великовантажного автомобіля;

одностороннє або понад габаритне завантаження, а також завантаження, що перевищує визначену вантажопідйомність автомобіля, забороняються;

забороняється виходити з кабіни під час завантажування великовантажного автомобіля або виглядати з неї;

під час завантаження водій повинен перебувати у кабіні у захисній касці і триматися обома руками за кермо, а двері і скло кабіни необхідно закрити;

водію забороняється проводити перевірку правильності завантаження кузова під час завантажування великовантажного автомобіля;

забороняється стороннім особам перебувати у кабіні та на підніжках, а також проводити технічне обслуговування та ремонт великовантажного автомобіля під час його завантажування;

водій під час завантажування великовантажного автомобіля екскаватором повинен виконувати сигнали машиніста екскаватора;

робочі майданчики уступів для завантажування великовантажних автомобілів повинні бути горизонтальними (допускається уклін не більше 1%);

місця навантажування в темний час доби повинні освітлюватися.

2.11. Кабіна великовантажного автомобіля повинна бути перекрита захисним козирком, що забезпечує безпеку водіїв під час навантажування. У разі відсутності захисного козирка водій повинен вийти з кабіни до початку завантажування та перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора.

2.12. Рух завантаженого великовантажного автомобіля до місця розвантаження повинен розпочинатися тільки після дозвільного сигналу машиніста екскаватора і повинен регулюватися стандартними знаками відповідного значення або дороговказами при суворому дотриманні Правил дорожнього руху.

Забороняється рух великовантажного автомобіля з нерівномірно завантаженим кузовом.

Рух великовантажного автомобіля до місця розвантажування повинен здійснюватись без перевищення встановленої швидкості.

Дистанція між великовантажними автомобілями під час руху повинна бути не менше ніж 50 м.

Місця роботи великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів у темний час доби повинні бути освітлені відповідно до вимог Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 березня 2010 року № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 червня 2010 року за № 356/17651 (далі - НПАОП 0.00-1.24-10).

2.13. Експлуатація великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів на відвалах та на перевантажувальних пунктах повинна здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.24-10.

2.14. Перед підійманням кузова для розвантаження великовантажний автомобіль повинен бути загальмований запасним або стоянковим гальмом.

2.15. Великовантажний автомобіль можна встановлювати в секторі розвантаження з таким розрахунком, щоб під час маневрування великовантажного автомобіля бульдозер знаходився у полі зору водія великовантажного автомобіля на відстані не менше ніж 15 м.

2.16. Якщо на відвалі знаходиться декілька великовантажних автомобілів, водій кожного з них повинен так встановити свій великовантажний автомобіль для розвантаження, щоб інші великовантажні автомобілі знаходились з лівого видимого боку, а відстань до найближчого з них була не менше ніж 5 м.

2.17. Водію забороняється:

здійснювати розвантаження, якщо несправний підіймальний механізм кузова:

проводити розвантаження великовантажного автомобіля при відсутності запобіжного валу ближче як за 5 м від краю розвантажувального майданчика;

розвантажувати великовантажний автомобіль, якщо немає знаків, що регулюють розвантаження, або встановлено знак «Розвантаження заборонено»;

наїжджати на захисний вал під час руху заднім ходом;

розвантажувати великовантажний автомобіль на відвалі у разі появи тріщин просідання на поверхні розвантажувального майданчика (про це водій повинен негайно повідомити відповідальну особу кар’єру).

2.18. У разі подачі відповідальним працівником з управління бульдозером (машиністом бульдозера), що працює на відвалі, перевантажувальному пункті, переривчастих звукових сигналів водій великовантажного автомобіля повинен негайно припинити роботу до з’ясування причин.

2.19. На території діючих відвалів дороги, маневрові майданчики, місця розвантаження та завантаження повинні систематично очищатися від кусків породи та руди, а в зимовий період - від снігу.

2.20. Під час розвантаження породи в приймальний бункер дробарно-щебеневої установки необхідно дотримуватися таких вимог:

під час руху та розвороту заднім ходом на відстані не більше ніж 30 м необхідно користуватися встановленою на майданчику приймального бункера схемою маневрів;

подавати великовантажний автомобіль під розвантаження матеріалу в бункер тільки після відповідного дозвільного сигналу відповідального працівника по керуванню дробарно-щебеневою установкою.

2.21. Під час руху великовантажного автомобіля водій повинен постійно слідкувати за показниками на приладовій дошці та за справною роботою вузлів, механізмів, систем та агрегатів автомобіля, стежити за положенням кузова під час руху, фіксацією рукоятки клапана управління механізмом підіймання кузова в нейтральному положенні.

3. Вимоги безпеки під час експлуатації гідромоніторних зрошувальних машин

3.1. Під час зрощування вибоїв водою працівники не повинні перебувати в зоні дії гідромоніторної зрошувальної установки. Під час грози, а також в умовах недостатньої видимості зрошування вибоїв заборонено. Від ЛЕП гідромоніторна зрошувальна установка повинна бути розташована на відстані не менше двократної дальності польоту струменя рідини.

3.2. Гідромоніторну зрошувальну установку необхідно встановлювати на відстані не менше ніж 15 м від краю вибою.

3.3. Перед зрошенням вибою рідиною за допомогою гідромоніторної зрошувальної установки екскаватор повинен бути зупинений, розвернутий стрілою від вибою та знеструмлений або зупинений двигун внутрішнього згорання. Водій гідромоніторної зрошувальної установки повинен переконатися, що в районі робіт відсутні ЛЕП. За наявності ЛЕП керувати гідромонітором треба так, щоб уникнути потрапляння струменя рідини на дроти або кабель.

3.4. Під час роботи гідромоніторної зрошувальної установки забороняється проведення інших робіт в районі зрошення та перебувати у секторі дії установки.

3.5. Не дозволяється проводити змив бутів та негабаритів за допомогою гідромоніторних зрошувальних установок.

3.6. Після закінчення роботи по зрошенню вибою водій гідромоніторної зрошувальної установки повинен відключити подачу води, опустити сопло гідромонітора та повідомити про це машиніста екскаватора по радіостанції.

4. Вимоги безпеки під час експлуатації буксирного тягача на базі великовантажного автомобіля

4.1. У разі виходу з ладу великовантажного автомобіля та неможливості усунення на місці несправності, що виникла, великовантажний автомобіль необхідно розвантажити та доставити до АТЦ (ГТЦ) за допомогою буксирного тягача, обладнаного радіостанцією для оперативного керування евакуацією несправних великовантажних автомобілів з місця їх аварійної зупинки.

Буксирування повинно проводитися відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

4.2. Розвантажувати несправний великовантажний автомобіль необхідно за допомогою гідросистеми буксирного тягача на горизонтальному відрізку дороги або на уклоні не більше ніж 7%.

Буксирний тягач необхідно встановлювати паралельно з великовантажним автомобілем, що розвантажується, на відстані не менше ніж 1 м. На момент розвантаження в кабіні великовантажного автомобіля повинен бути водій. Працівник, який керує розвантаженням, повинен перебувати у видимій зоні водія буксирного тягача. Якщо зона розвантаження великовантажного автомобіля знаходиться поруч із проїжджою частиною або на дорозі, повинні бути встановлені два сигнальники. Перебування працівників у зоні розвантаження та ближче ніж 10 м від великовантажного автомобіля на момент розвантаження забороняється.

Місця розвантаження великовантажного автотранспорту узгоджуються з відповідальним працівником рудника (кар’єру).

4.3. Максимальна швидкість буксирування несправного великовантажного автомобіля не повинна перевищувати 20 км/год.

4.4. Під час зчеплення та буксирування у темний час доби місце робіт повинно бути освітлене.

4.5. Під час буксирування у світлий час доби незалежно від умов видимості на тягачі повинно бути ввімкнене ближнє світло фар, а на великовантажному автомобілі, що буксирується, в будь-який час доби - габаритні вогні.

4.6. Забороняється:

буксирувати великовантажний автомобіль по слизьких дорогах, у тому числі під час ожеледиці;

буксирувати великовантажний автомобіль з нерозвантаженим або частково розвантаженим кузовом;

перевозити працівників на майданчиках та підніжках тягача;

перебувати у кабіні несправного великовантажного автомобіля під час буксирування з вимкненим двигуном.

4.7. Зчеплення великовантажного автомобіля, який необхідно буксирувати, з буксирним тягачем повинні виконувати не менше двох працівників.

5. Вимоги безпеки під час експлуатації колесознімача (маніпулятора)

5.1. Знімання та встановлення коліс на великовантажних автомобілях необхідно виконувати за допомогою колесознімача (маніпулятора) на спеціально відведеному рівному майданчику з твердим покриттям.

5.2. У зоні роботи маніпулятора забороняються перебування сторонніх працівників, перевезення або перенесення вантажу.

5.3. Під час знімання, встановлення та транспортування коліс необхідно дотримуватися таких вимог:

перед початком роботи водій повинен оглянути великовантажний автомобіль, переконатися у надійності встановлення його на спеціальних підставках та у наявності упорів під колесами;

всі операції зі знімання та встановлення коліс повинні виконуватись згідно з інструкцією з експлуатації конкретного типу маніпулятора, що надається заводом-виробником;

забороняється знімати та встановлювати колеса на великовантажний автомобіль з робочим тиском у шинах (тиск у шинах не повинен перевищувати 0,08-0,1 МПа (0,8-1,0 кгс/см - 2 );

забороняється проведення робіт у нічний час у разі освітленості робочої зони нижче норми.

5.4. Забороняється проводити роботи маніпулятором безпосередньо під дротами ЛЕП.

5.5. Забороняється перевезення працівників колесознімачем.

5.6. Після закінчення роботи працівник маніпулятора зобов’язаний:

поставити маніпулятор на відведене місце для стоянки;

зупинити двигун і поставити маніпулятор на стоянкове гальмо.

V. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

1. Загальні вимоги

1.1. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» та чинним нормативно-правовим актам і нормативним документам з питань пожежної безпеки.

1.2. Обладнання повинно відповідати вимогам ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки», ДСТУ ГОСТ 12.2.061 : 2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

1.3. Технічне обслуговування великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів необхідно проводити в спеціальних приміщеннях або на постах, оснащених необхідним обладнанням, пристроями, приладами, інструментами, матеріалами та запасними частинами.

1.4. Під час заповнення антифризом системи охолодження забороняється засмоктувати рідину ротом.

1.5. Під час технічного обслуговування автомобілів з електричною трансмісією операції з технічного обслуговування необхідно проводити при вимкненому двигуні та вимкненому електричному колі.

1.6. Під час обслуговування агрегатів і вузлів великовантажних автомобілів або ремонту кузова та кабіни на висоті необхідно дотримуватися вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (далі - НПАОП 0.00-1.15-07).

1.7. Під час переміщення по драбинах та площадках (крилах, капотах) необхідно триматися за поручні таким чином, щоб постійно було три місця опору (двома руками і однією ногою або двома ногами і однією рукою).

Підніматися по східцях на автомобіль і спускатися з нього необхідно тільки обличчям до автомобіля.

1.8. Автомобілі-цистерни для перевезення легкозаймистих, вибухонебезпечних, токсичних вантажів, а також резервуари для їх зберігання перед ремонтом необхідно повністю очистити від залишків цих продуктів.

1.9. Ремонтувати бензобаки, заправні колонки, резервуари, насоси, комунікації і тару з-під бензину можна тільки після повного видалення залишків бензину.

1.10. Виявлені неякісні зварні шви повинні бути вирубані та знову заварені. Карбувати зварні шви на ємкості з-під паливно-мастильних матеріалів, що ремонтуються, забороняється.

2. Вимоги безпеки під час миття великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, агрегатів та деталей

2.1. На пости технічного обслуговування та поточного ремонту великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби повинні надходити після того, як вони будуть очищені від бруду, снігу та вимиті. Очищенню та миттю підлягають деталі та агрегати, що надходять для ремонту.

2.2. Миття великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів може здійснюватись як на спеціально відведених відкритих майданчиках, так і в механізованих пунктах мийки.

Під час миття необхідно використовувати шлангові установки з підігрівом води (до 60-70 ° С) або без підігріву.

За температури навколишнього середовища нижче 0 ° С температура води для ручного миття технологічних транспортних засобів повинна бути не нижчою 20 ° С.

2.3. Пост ручного миття повинен розташовуватися в зоні, ізольованій від відкритих струмонесучих провідників та обладнання.

2.4. Машиніст мийних машин повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-3.10-08.

2.5. Робоче місце машиніста мийних машин під час механізованого миття повинно розташовуватись у водонепроникній кабіні.

Напруга електричного керування мийною установкою повинна бути не більше ніж 42 В.

Застосовувати для миття легкозаймисті рідини забороняється.

2.6. Концентрація лужних розчинів, що використовуються під час миття, не повинна перевищувати 5%. Після миття деталей та агрегатів лужним розчином їх необхідно промити гарячою водою.

3. Перевірка технічного стану та технічне обслуговування великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів і агрегатів

3.1. Технічний стан великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів та їх агрегатів необхідно перевіряти при вимкненому двигуні та включеному стоянковому гальмі, за винятком випадків, коли проводяться перевірка двигуна, регулювання системи живлення, електрообладнання, випробування гальм, що необхідно здійснювати під час руху в спеціально відведених для цього місцях.

3.2. Під час огляду великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів для освітлення затемнених місць необхідно використовувати переносні світильники напругою не більше 42 В із запобіжною сіткою.

3.3. Під час зовнішнього огляду великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів необхідно здійснювати перевірку герметичності систем (підтікання масла, охолоджувальної рідини), робочого процесу двигуна (колір відпрацьованих газів), наявності зазорів у сполученнях (стукіт, люфти), зміни початкової форми (прогини, ум’ятини), цілісність елементів конструкції, кріплення вузлів та деталей, стан шин.

3.4. Перевірку та випробовування гальма на ходу необхідно проводити на горизонтальному майданчику або горизонтальній ділянці дороги з рівним, сухим, чистим цементним або асфальтобетонним покриттям, розміри яких унеможливлюють наїзд на працівників, будівлі, споруди.

Регулювати гальмівну систему необхідно тільки після повної зупинки автомобіля при увімкненому двигуні.

3.5. Напруга акумуляторної батареї повинна перевірятися навантажувальною вилкою або вольтметром. Забороняється перевіряти напругу коротким замиканням.

3.6. Технічне обслуговування великовантажних автомобілів повинно проводитися на спеціалізованих постах, що мають оглядову канаву, підйомник, підйомно-транспортний механізм та відповідні прилади, пристрої та інвентар.

Пости технічного обслуговування, пов’язані з роботою двигунів великовантажних автомобілів, повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами для виведення відпрацьованих газів.

3.7. Технічне обслуговування великовантажних автомобілів допускається проводити тільки при вимкненому двигуні, увімкненій стоянковій гальмівній системі та якщо під колеса підкладено упори та вивішено на рульове колесо табличку з написом «Двигун не запускати! Працюють люди».

Під час технічного обслуговування та ремонту великовантажного автомобіля кількома ланками (бригадами) таблички «Двигун не запускати! Працюють люди» вивішуються кожною ланкою (бригадою).

3.8. Працівники та водій під час виконання робіт з технічного обслуговування великовантажного автомобіля повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-3.10-08.

3.9. Під час обслуговування великовантажного автомобіля з піднятим кузовом кузов повинен бути зафіксований.

3.10. На посту обслуговування великовантажного автомобіля перебування сторонніх осіб заборонено.

3.11. Забороняється перебувати під вантажем під час знімання та встановлення вузлів та агрегатів великовантажного автомобіля піднімально-транспортними механізмами та пристроями.

3.12. Перед зніманням агрегатів та деталей, пов’язаних із системами охолодження та змащування великовантажного автомобіля, необхідно попередньо злити охолоджувальну рідину, масло та паливо в резервуари, уникаючи проливання рідин. Охолоджувальна рідина (вода) зливається в резервуар з написом на ньому «Антифриз. Отруйний». Місця випадкового проливання рідини повинні бути своєчасно посипані піском та прибрані.

3.13. Підіймати (навіть короткочасно) вантажі вагою більше ніж зазначено для даного підіймального механізму забороняється.

3.14. Під час підіймання або опускання вантажу вантажні канати кранів та підіймальних механізмів повинні перебувати у суворо вертикальному положенні. Переміщувати вантаж підтягуванням, поворотом крана або підійманням при косому натягуванні вантажного каната забороняється.

3.15. Під час демонтажу та монтажу циліндрів пiдвiсок і пневмогідроакумуляторів великовантажного автомобіля необхідно випустити газ з їх порожнин.

Для гарантування повної відсутності тиску азоту в робочих порожнинах перед подальшим розбиранням агрегатів повинні бути відкриті зарядні клапани.

Забороняється заряджати порожнини агрегатів киснем, оскільки це може призвести до вибуху.

Під час заряджання порожнин стисненим газом необхідно плавно подавати газ з балона через знижувальний редуктор.

3.16. Під час розбирання і збирання цилiндрiв пiдвiски і пневмогідроакумуляторів та установки їх на великовантажні автомобілі необхідно використовувати пристрої та застосовувати прийоми, що забезпечують безпечне виконання робіт.

3.17. Під час демонтажу циліндра стоянкової гальмівної системи необхідно загальмувати великовантажний автомобіль стоянковим гальмом, підкласти з обох сторін одного колеса два противідкатні упори, після чого розгальмувати великовантажний автомобіль, випустити повітря з ресиверів та зняти циліндр.

Розбирати циліндр стоянкової гальмівної системи без спеціального пристрою забороняється.

3.18. Під час перевірки рівня масла та рідини в агрегатах, а також стану акумуляторних батарей забороняється користуватися відкритим вогнем.

3.19. Під час обслуговування кузова та кабіни необхідно додержуватися вимог НПАОП 0.00-1.15-07.

3.20. Щозміни на пунктах обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом здійснюється перевірка технічного стану транспортного засобу на визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам відповідно до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137.

3.21. Під час проведення огляду великовантажного автомобіля з електромеханічною трансмісією необхідно перевіряти щільність прилягання кришок колекторних люків електричних машин, справність електропривода пробним вимиканням ходу великовантажного автомобіля уперед та назад, а після закінчення роботи великовантажного автомобіля - ступінь нагріву редукторів мотор-колiс, редукторів приводу вентиляторів та збуджувачів, а також коробки відбору потужності, гальмових барабанів та насосів.

Операції з технічного обслуговування великовантажного автомобіля, у тому числі огляду електричних машин та апаратів, контактів, колекторів машин, щіткових вузлів клемників, з’єднання проводів, необхідно проводити тільки за умови вимкненого двигуна та виключеного електричного кола згідно з інструкцією заводу-виробника автомобіля.

3.22. При увімкненому двигуні водію великовантажного автомобіля та іншого технологічного транспортного засобу забороняється відкривати шафу з силовою апаратурою, кришки мотор-колiс, ящик гальмівних колодок. Водію забороняється змінювати регулювальні параметри блоків керування, вносити зміни в електросхеми, застосовувати некалібровані плавкі вставки, закорочувати елементи електросхем.

3.23. Знімати кожухи та огородження агрегатів і вузлів великовантажного автомобіля дозволяється тільки при вимкнених двигуні та вимикачі акумуляторних батарей. Під час обслуговування приладів електрообладнання на великовантажному автомобілі необхідно за допомогою замка-вимикача вимкнути акумуляторну батарею. 3абороняється торкатися руками до металевих частин корпусу тягового електродвигуна під час короткого замикання його обмоток.

3.24. Під час настройки та регулювання тягового електропривода необхідно виконувати правила електробезпеки, що викладені в інструкціях з експлуатації та регулювання тягового електропривода.

3.25. 3абороняється виходити з кабіни великовантажного автомобіля, якщо перемикач електротрансмiсiї не встановлено в положення «вимкнуто», а також якщо великовантажний автомобіль не загальмовано запасною або стоянковою гальмівною системою.

Забороняється заходити в кабіну або виходити з неї, якщо відкрито кришку люка, що знаходиться праворуч від кабіни.

3.26. Розбирати та ремонтувати гальмівну систему дозволяється, переконавшися, що тиск у балонах (ресиверах) та пневмогідроакумуляторах не перевищує атмосферний.

3.27. Монтаж та демонтаж пневмогiдроакумуляторiв необхідно проводити тільки при розрядженому газовому вiдсiку.

4. Вимоги безпеки під час монтажу та технічного обслуговування автомобілів з електричною трансмісією

4.1. Для забезпечення безаварійної та безпечної роботи з переміщення вантажу на монтажному майданчику та під час розвантаження із залізничної платформи необхідно виконувати такі вимоги:

розвантажування великовантажного автомобіля та його вузлів із залізничної платформи виконувати в присутності технологічного персоналу, який відповідає за переміщення вантажу;

не допускати перевантаження вантажопідйомних машин, стежити за правильністю стропування i зачеплення вантажу;

на монтажному майданчику мати необхідну кількість справних, що мають маркування та відповідають характеру вантажу, зачалювальних та вантажозахоплювальних пристроїв;

не допускати перебування працівників у небезпечній зоні дії вантажопідйомних машин;

не дозволяти розвантажувати вантаж із залізничних вагонів, якщо вони не вiдчепленi від потяга та не загальмовані;

під час виконання розвантажувальних та монтажних робiт необхідно дотримуватись схем стропування вузлів та агрегатів відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07).

4.2. Роботи по зварюванню металів необхідно проводити відповідно до вимог Правил охорони праці під час зварювання металів, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14 грудня 2012 року № 1425, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 січня 2013 року за № 63/22595 (НПАОП 28.52-1.31-13).

4.3. Запуск двигуна, вмикання та вимикання електродвигуна проводяться тільки водієм за командою відповідального працівника - електрика, що виконує монтажно-налагоджувальні роботи. Під час роботи двигуна водій повинен перебувати у кабіні великовантажного автомобіля. Електрикам забороняється виконувати запуск двигуна та управляти великовантажним автомобілем.

4.4. Вимірювання вимкнення в шафі з силовою апаратурою необхідно здійснювати при вимкненому двигуні. У кабiнi водія над панеллю приладів необхідно розміщувати плакат «Не вмикати! Працюють люди».

4.5. Під час налагоджувально-регулювальних робіт з обох боків біля входу у великовантажний автомобіль повинні бути вивішені плакати «Стій! Небезпечно для життя», а на дверях шафи з силовою апаратурою - плакат «Під напругою! Небезпечно для життя».

4.6. Пошук несправностей під час роботи двигуна та за наявності напруги на затискачах тягового генератора проводиться двома працівниками.

4.7. Перед вмиканням напруги люки електричних машин та двері шафи з силовою апаратурою повинні бути закриті. На дверях шафи вивішують плакат «Стій! Небезпечно для життя».

4.8. Огляд електричних машин та апаратів, підтяжка з’єднань дротів з апаратами та клемниками, контроль та зміна щіток проводяться при вимкненому двигуні. Великовантажний автомобіль повинен бути загальмований стоянковим гальмом, під колеса підкладено упори.

4.9. Перемикання у схемі керування або регулювання (знімання та встановлення на місце дротів на клемниках та апаратах, а також силових дротів тощо) повинні проводитися при вимкненій схемі електропривода та зупинці двигуна.

4.10. Заміна запобiжникiв повинна проводитися при вимкненому двигуні.

4.11. Перед вмиканням в коло електронагрiвача масла та електродвигуна циркуляційного насоса великовантажний автомобіль повинен бути надійно заземлений. Дроти, що з’єднують електронагрiвачi та електродвигун з джерелом живлення, повинні мати справну ізоляцію.

4.12. Під час заповнення гальмівною рідиною системи керування гальмами необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976. Забороняється користуватися відкритим вогнем i палити.

4.13. Під час пробного пуску двигуна для заповнення робочої гальмівної системи гальмівною рідиною та під час перевірки працездатності привода робочих гальм працівникам забороняється перебувати біля трубопроводів високого тиску.

4.14. Під час перевірки механізму підйому кузова необхідно переконатися, що у зоні підйому немає електродротів, дротів зв’язку, та загальмувати великовантажний автомобіль стоянковим гальмом.

4.15. Несправності, виявлені у процесі підготовки великовантажного автомобіля до введення в експлуатацію, необхідно усувати на спеціально відведених майданчиках або на постах у цеху при вимкненому двигуні та загальмованому стоянковому гальмі великовантажного автомобіля.

4.16. 3абороняється усувати витікання, а також розбирати та демонтувати елементи систем та вузлів за наявності тиску повітря, газу або рідини в них.

5. Вимоги безпеки під час поточного ремонту великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів і агрегатів

5.1. Під час виникнення на великовантажному автомобілі або іншому технологічному транспортному засобі несправностей та неможливості усунення їх на місці транспортний засіб повинен бути попередньо розвантажений та доставлений у ремонтну зону автогосподарства за допомогою буксирного тягача.

5.2. Розміщення великовантажного автомобіля або іншого технологічного транспортного засобу на пост ремонту здійснюється під безпосереднім керівництвом відповідального працівника.

5.3. Перед тим як розпочати ремонт, працівник повинен переконатися у тому, що великовантажний автомобіль, інший технологічний транспортний засіб або агрегат, установлений на призначене для цього місце, надійно закріплений та знаходиться в стійкому положенні.

5.4. Не дозволяється розбирати великовантажні автомобілі, інші технологічні транспортні засоби і агрегати, що висять на підйомно-транспортних засобах без установлення спеціальних стійких опор. Забороняється використовувати як опори випадкові речі, що не пристосовані для цієї мети.

5.5. Під час ремонту великовантажного автомобіля та іншого технологічного транспортного засобу необхідно знімати, транспортувати вузли та агрегати за допомогою підйомно-транспортних механізмів, обладнаних пристосуваннями (захоплювачами).

5.6. Ремонт агрегатів та вузлів повинен проводитися на спеціальних стендах, пристроях з використанням контрольно-випробувального устаткування.

6. Вимоги безпеки під час акумуляторних робіт

6.1. На дверях приміщення для зарядження акумуляторів повинні бути знаки безпеки з написами «Вогненебезпечно», «Палити заборонено».

6.2. Витяжні вентиляційні системи, що видаляють повітря з приміщень заряджання кислотних та лужних акумуляторних батарей, повинні бути окремими.

6.3. У приміщенні для заряджання акумуляторів та у приміщенні приготування електроліту світильники, обладнання, що використовуються, повинні бути виготовлені у вибухобезпечному виконанні.

6.4. Бутлі з кислотою, електролітом повинні переноситися на спеціальних ношах або інших пристроях, що унеможливлюють падіння бутлів, а під час перевезення повинні бути надійно закріплені на візках. Пробки на бутлях повинні бути щільно закриті.

Посудини з кислотою, лугом та електролітом повинні мати відповідні написи.

6.5. Зарядні пристрої та апаратура (реостати, реле зворотного струму) повинні встановлюватися у приміщенні, відділеному стіною від приміщення, в якому проводиться зарядження батарей.

Стіна повинна забезпечувати непроникність для газів, що виділяються у процесі зарядження.

6.6. Акумуляторні батареї, встановлені для зарядження, з’єднуються між собою дротами з наконечниками, що щільно прилягають до клем батарей та унеможливлюють іскріння. З’єднувати затискачі акумуляторних батарей дротом (закруткою) не допускається.

6.7. Не допускається під час зарядження заміряти напругу на клемах за допомогою навантажувальної вилки, а також перевіряти наявність напруги акумуляторних батарей коротким замиканням.

6.8. Для огляду акумуляторних батарей повинні застосовуватися переносні світильники у вибухобезпечному виконанні напругою, що не перевищує 42 В.

6.9. Забороняється:

заходити до зарядної з відкритим вогнем;

користуватися в зарядній електронагрівальними приладами;

зберігати в акумуляторному приміщенні пляшки з сірчаною кислотою або посудини з лугом більше від добового використання, а також порожні бутлі та посудини;

спільно зберігати та заряджати кислотні та лужні акумуляторні батареї.

6.10. Робочі місця для ремонту акумуляторних батарей повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

6.11. Плавити свинець та заповнювати ним форми під час виливання деталей акумуляторів i паяти їх треба тільки у витяжних шафах. Роботи, пов’язані з дотиком до свинцю та його оксидів, повинні виконуватися у гумових рукавицях.

6.12. У разі попадання кислоти, лугу або електроліту на вiдкритi частини тіла необхідно негайно промити цю ділянку тіла спочатку великою кількістю води, а потім нейтралізуючим розчином, а при попаданні їх у очі - негайно звернутися до лікаря.

6.13. Електроліт, пролитий на стелаж, верстак тощо, необхідно витерти ганчір’ям, змоченим в 10%-му нейтралізуючому розчині, а пролитий на підлогу - спочатку посипати тирсою, зібрати її, потім це місце змочити нейтралізуючим розчином та витерти насухо.

6.14. Забороняється зберігати продукти харчування та вживати їжу в приміщенні акумуляторного вiддiлення.

7. Вимоги безпеки під час мідницько-радіаторних робіт

7.1. Для видалення шкідливих викидів під час мідницьких робіт робочі місця паяння, лудження та зачищення повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

7.2. На дільниці, де здійснюється травлення кислотою, повинна бути влаштована витяжна шафа, де зберігають флюс та матеріали для його виготовлення у кiлькостi, що не перевищує добової потреби. Припой зберігають у металевих ящиках. Для травлення кислотою повинні застосовуватись кислототривкі ємності.

7.3. Перед ремонтом, паянням або зварюванням ємність з-під вибухо-, пожежонебезпечних та отруйних рідин повинна бути промита (знезаражена) гарячою водою з каустичною содою, пропарена, просушена гарячим повітрям до повного видалення залишків цих рідин з наступним аналізом повітряного середовища в ємності за допомогою газоаналізатора.

7.4. Паяти радіатори, наливні баки та інші великі деталі необхідно на спеціальних підставках (стендах), обладнаних для стікання припою.

7.5. Тиск стисненого повітря під час випробування радіатора не повинен перевищувати величини, визначеної для цього радіатора.

7.6. Під час роботи з паяльною лампою забороняється:

розпалювати несправну паяльну лампу;

заливати лампу пальним більше ніж на 3/4 об’єму;

використовувати для заправки етилований бензин;

заправляти паяльну лампу пальним, виливати пальне та розбирати паяльну лампу поблизу відкритого вогню;

наливати пальне в неохолоджену лампу; випускати стиснене повітря через наливний отвір запаленої лампи або при неохолодженому пальнику;

працювати з паяльною лампою поблизу розташування легкозаймистих та горючих речовин;

розпалювати паяльну лампу, наливаючи пальне через ніпель пальника.

7.7. Під час виявлення несправностей (пiдтiкання резервуара, пропускання палива через нарізку пальника, деформація резервуара) робота з цією лампою повинна бути негайно припинена.

7.8. Свинець та кольорові метали необхідно плавити тільки у витяжній шафі. Ємність з розплавленим металом забороняється ставити на вологу підлогу.

8. Вимоги безпеки під час шиномонтажних та вулканізаційних робіт

8.1. Монтаж та демонтаж шин в АТЦ (ГТЦ) необхідно виконувати на спеціально відведеній ділянці, обладнаній колесозйомником, шиномонтажним стендом, необхідним обладнанням, інструментом та пристосуванням.

8.2. Вулканізаційні роботи повинні проводитись у приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

Все електрообладнання, у тому числі й вулканізатори, повинно бути заземлене.

8.3. Верстати для шорсткування повинні бути обладнані пристроями для місцевого відсмоктування пилу та мати огородження привода.

8.4. Під час знімання коліс під вивішений великовантажний автомобіль або інший технологічний транспортний засіб необхідно ставити підставки, виготовлені для даної марки транспортного засобу, а під колеса, що не піднімаються, підкласти упори (противiдкатні башмаки).

Перед відкручуванням гайок кріплення коліс необхідно випустити повітря з шин, що знімаються. Під час знімання задніх здвоєних коліс необхідно випустити повітря з обох шин.

Перед встановленням колеса на великовантажний автомобіль або інший технологічний транспортний засіб необхідно попередньо підкачати шину повітрям до тиску 0,08-0,1 МПа (0,8-1,0 кгс/см - 2 ) та переконатися у правильності встановлення замкового кільця.

Під час підкачування шини забороняється перебувати навпроти замкового кільця.

Накачування та підкачування знятих з автомобіля шин необхідно виконувати із застосуванням запобіжних пристроїв, що унеможливлюють вилітання кілець.

Накачувати шини повітрям до потрібного тиску можна тільки після установлення i повного закріплення колеса на ступицi.

8.5. Допускається знімання та встановлення коліс за допомогою вилкових автонавантажувачів на автомобілях вантажопідйомністю від 25 до 75 т. 3абороняється знімати та встановлювати колеса на великовантажних автомобілях вантажопідйомністю 75 т i більше без застосування колесознімача.

8.6. Під час накачування шин на спеціально відведеній дільниці повинні бути встановлені манометри, що пройшли випробування, або дозатор тиску повітря.

8.7. Під час роботи з пневматичним стаціонарним підйомником для переміщення шин великого розміру обов’язкова фіксація піднятої шини стопорним пристроєм.

VI. Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

1. Загальні вимоги

1.1. Великовантажний автомобіль та інший технологічний транспортний засіб повинен бути зареєстрований відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 8.

Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється.

1.2. Перед виїздом з АТЦ (ГТЦ) технічний стан великовантажного автомобіля або іншого технологічного транспортного засобу повинен перевірятися посадовою особою, відповідальною за їх безпечну експлуатацію.

2. Вимоги безпеки до зберігання великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

2.1. Великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби дозволяється зберігати в опалюваних та неопалюваних приміщеннях, під навісами та на спеціально відведених відкритих майданчиках.

2.2. Автомобілі-цистерни для перевезення горючих та легкозаймистих речовин повинні зберігатися на відкритих майданчиках, під навісом або в ізольованих одноповерхових приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією у вибухобезпечному виконанні.

2.3. Великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що потребують ремонту, повинні зберігатися окремо від справних великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів.

2.4. Після розміщення великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів у приміщенні для стоянки двигун повинен бути вимкнений.

2.5. На великовантажних автомобілях та інших технологічних транспортних засобах, що поставлені на місце стоянки, повинна бути вимкнена подача палива та електроживлення, замкнені двері кабіни. Вони повинні бути загальмовані стоянковими гальмами.

2.6. У приміщеннях, призначених для стоянки, а також на стоянках під навісом або на майданчиках забороняється: палити, користуватись відкритим вогнем; проводити будь-який ремонт технологічних транспортних засобів; залишати відкритим горловини паливних баків, підзаряджати акумуляторні батареї (у приміщеннях); мити або протирати бензином деталі або агрегати, а також руки та одяг; зберігати паливо, за винятком палива в баках технологічних транспортних засобів; заправляти технологічні транспортні засоби паливом, а також зливати паливо з баків.

3. Вимоги безпеки до великовантажних автомобілів

3.1. Кабіна великовантажного автомобіля повинна відповідати таким вимогам:

вітрове та бокове скло не повинно мати тріщин та затемнень, що ускладнюють видимість;

бокове скло повинно плавно пересуватись рукою або за допомогою підйомного механізму;

на сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, пружини, що виступають, та гострі кути;

сидіння та спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручне розташування водія;

замки всіх дверей повинні бути справними;

опалювальний пристрій кабіни в холодний період року повинен бути справним.

3.2. У гальмівних системах великовантажного автомобіля не допускаються:

зміна конструкцій гальмівних систем, застосування гальмівної рідини вузлів або окремих деталей, не передбачених моделлю великовантажного автомобіля;

невиконання норм ефективності гальмування робочої гальмівної системи під час дорожніх випробувань;

порушення герметичності пневматичного та гідравлічного гальмівного приводу.

Забороняється використовувати стоянкову гальмівну систему, що не забезпечує надійної фіксації великовантажного автомобіля з повним навантаженням на схилі, крутішому 16%, а також важіль (рукоятку) стоянкової гальмівної системи, що не фіксується в робочому положенні.

3.3. У рульовому механізмі не допускаються:

люфт, що перевищує граничне значення;

непередбачені конструкцією значні взаємні переміщення деталей та вузлів рульового механізму або переміщення їх відносно шасі, кабіни, рами великовантажного автомобіля;

різьбові з’єднання, не затягнуті або надійно не зафіксовані;

пошкодження або відсутність передбаченого конструкцією підсилювача рульового управління;

встановлення деталей зі слідами залишкової деформації та іншими дефектами, а також використання деталей і робочих рідин, не передбачених для цієї моделі великовантажного автомобіля.

3.4. У колесах і шинах не допускаються:

місцеві пошкодження шини (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшаровують каркас, відшарування протектора та боковини;

розмір шин або допустиме навантаження, що не відповідають моделі великовантажного автомобіля;

встановлення на одну вісь великовантажного автомобіля шин з різним рисунком протектора;

встановлення на передню вісь великовантажного автомобіля шини з одним класом протектора, а на інші осі - шини, відновлені за другим класом ремонту;

відсутність кріплення або наявність тріщин ободів коліс.

3.5. Під час роботи дизельного двигуна великовантажного автомобіля не допускаються:

негерметичність паливної системи, систем змащення та охолодження;

несправність системи випуску відпрацьованих газів.

3.6. Світлова і звукова сигналізація повинна бути справною.

3.7. Електрообладнання великовантажного автомобіля повинне забезпечувати надійний запуск двигуна, безвідмовну роботу приладів освітлення, сигналізації та електричних контрольних приладів, а також запобігати іскроутворенню в дротах та затискачах. Проводи електрообладнання повинні мати непошкоджену ізоляцію.

3.8. Небезпечні елементи великовантажного автомобіля повинні бути пофарбовані відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки.

3.9. Перед виїздом із АТЦ (ГТ) водій повинен перевірити комплектність та технічну справність великовантажного автомобіля.

3.10. У разі виявлення несправності великовантажного автомобіля водій не має права виїжджати із АТЦ (ГТЦ) або продовжувати роботу.

4. Вимоги безпеки до заправлення великовантажного автомобіля та іншого технологічного транспортного засобу паливно-мастильними матеріалами

4.1. Під час заправлення великовантажного автомобіля та іншого технологічного транспортного засобу паливом чи мастилом на стаціонарній заправці водій повинен перебувати на естакаді.

4.2. Насоси для перекачування дизельного палива, а також насоси та агрегати, встановлені в загальному приміщенні насосної дизельного палива, повинні бути укомплектовані електродвигунами у вибухобезпечному виконанні.

Резервуари для зберігання дизельного палива та мастильних матеріалів, трубопроводи та насоси повинні бути заземлені. Площадки та драбини резервуарів повинні бути виконані з вогнестійких матеріалів.

4.3. Заправка великовантажного автомобіля та іншого технологічного транспортного засобу може проводитись безпосередньо в кар’єрі за допомогою пересувних паливо-, мастилозаправників. Паливороздавальний пістолет повинен бути виготовлений з матеріалу, що не утворює іскор.

Заправку великовантажних автомобілів необхідно проводити у спеціально обладнаних місцях при вимкненому двигуні.

Автомобіль-заправник та великовантажний автомобіль під час заправки паливно-мастильними матеріалами повинні бути загальмовані стоянковими гальмами.

4.4. Паливозаправник повинен бути обладнаний пристроєм для відведення статичної електрики (тросом з штирем).

Зливні рукава заправника повинні конструктивно забезпечувати зняття статичної електрики.

4.5. Паливозаправник повинен використовувати таблицю СІН, яка характеризує небезпеку вантажу, що перевозиться.

5. Вимоги безпеки до запуску великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів при температурі повітря нижче 0°С

5.1. Зона зберігання великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів повинна бути обладнана системою повітряного або іншого виду обігріву, колонами для подавання гарячої води, стовпами з розетками для підключення до мережі постійного струму під час пуску двигунів.

Для фіксованого встановлення великовантажних автомобілів зупинка повинна бути обладнана колесовідбійними брусами або бетонними упорами.

5.2. Під час застосування індивідуальних передпускових підігрівачів необхідно дотримуватись таких вимог:

під час розігріву двигуна підігрівачем водій не повинен відходити від великовантажного автомобіля;

у разі виникнення пожежі водій повинен негайно перекрити кран на паливному баці, вимкнути підігрівач і потім приступити до гасіння пожежі;

не дозволяється підігрівати двигун у закритих приміщеннях;

систему охолодження потрібно заливати антифризом;

пуск підігрівача без охолоджувальної рідини у котлі охолоджувальною рідиною забороняється;

не допускається одночасна робота підігрівача та двигуна;

після розігріву двигуна спочатку вимикають підігрівач, потім запускають двигун.

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О.М. Онищенко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси