Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи

Мінагрополітики України; Наказ, Інструкція, Акт, Форма типового документа, Дозвіл від 08.02.2014 № 60

Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи

Реєстрація: Мін'юст України від 15.04.2014 № 423/25200

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0423-14

Текст документа від 08.02.2014:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2014  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2014 р.
за № 423/25200

Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи

Відповідно до статті 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», підпункту 7.172 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства від 09 жовтня 2001 року № 94 «Про затвердження Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року за № 900/6091.

3.Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
О.А. Проскуряков


В.М. Сівець


В.М. ГоржеєвМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.02.2014  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2014 р.
за № 423/25200

ІНСТРУКЦІЯ
про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний для усіх користувачів мисливських угідь порядок проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, оформлення та видачі дозволів на його проведення.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

акт діагностичного відстрілу мисливських тварин (далі - акт діагностичного відстрілу) - документ, який засвідчує факт діагностичного відстрілу мисливської тварини із зазначенням виду, віку, статі та причини її відстрілу, форма якого наведена в додатку 1 до цієї Інструкції;

вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин (далі - діагностичний відстріл) - вилучення з природних популяцій тварин з метою проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи;

державна ветеринарно-санітарна експертиза мисливських тварин - комплекс лабораторних і спеціальних досліджень, які проводяться спеціалістами державної служби ветеринарної медицини для оцінки ветеринарно-санітарного стану та визначення захворювань серед мисливських видів тварин;

дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу (далі - дозвіл на діагностичний відстріл) - документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на проведення діагностичного відстрілу мисливських тварин, форма якого наведена в додатку 2 до цієї Інструкції;

розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - документ про здійснення протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів, у якому вказуються місце проведення відстрілу, види тварин, яких необхідно відстріляти для проведення досліджень, їх кількість, можливі хвороби тварин, на які будуть проводити дослідження.

II. Мета та підстави для проведення діагностичного відстрілу

2.1. Діагностичний відстріл проводиться з метою оцінки епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед мисливських тварин.

У разі виявлення осередку хвороб користувач мисливських угідь зобов’язаний поінформувати про це територіальні органи Держветфітослужби України.

2.2. Підставою для видачі дозволу на діагностичний відстріл є розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя про потребу проведення діагностичних відстрілів.

III. Видача дозволів на діагностичний відстріл

3.1. Дозволи на діагностичний відстріл на території мисливських угідь України (крім територій та об’єктів природно-заповідного фонду) видаються Держлісагентством України.

3.2. Дозволи на діагностичний відстріл на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду видаються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

3.3. Дозволи на діагностичний відстріл видаються працівникам, які уповноважені здійснювати охорону мисливських угідь, а для територій та об’єктів природно-заповідного фонду - працівникам, які уповноважені здійснювати охорону територій природно-заповідного фонду.

3.4. Для отримання дозволу на діагностичний відстріл на території мисливських угідь (крім територій та об’єктів природно-заповідного фонду) користувачі мисливських угідь подають до Держлісагентства України заяву про його надання. До заяви додається розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У заяві зазначаються місце проведення діагностичного відстрілу (мисливське господарство, лісництво, обхід, урочище тощо), посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій необхідно видати дозвіл на діагностичний відстріл, вид і кількість тварин, що підлягають діагностичному відстрілу, та необхідна кількість бланків актів діагностичного відстрілу.

3.5. Для отримання дозволу на діагностичний відстріл на території природно-заповідного фонду заява про його надання направляється в обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації. До заяви додається розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, у якому має бути вказано, що відстріл слід проводити саме на території (об’єкті) природно-заповідного фонду.

У заяві зазначаються місце проведення діагностичного відстрілу (об’єкт природно-заповідного фонду, лісництво, обхід, урочище тощо), посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій необхідно видати дозвіл, вид і кількість тварин, що підлягають діагностичному відстрілу, та необхідна кількість бланків актів діагностичного відстрілу. До заяви додаються ліміт добування мисливських тварин у межах відповідної території або об’єкта природно-заповідного фонду та рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи про доцільність проведення діагностичного відстрілу на зазначеній території.

3.6. Дозволи на діагностичний відстріл видаються протягом місяця з дати отримання заяви особі, зазначеній у заяві, уповноваженій здійснювати охорону мисливських угідь, територій природно-заповідного фонду. У разі відсутності затвердженого в установленому законодавством порядку ліміту добування мисливських тварин дозвіл на діагностичний відстріл не видається, про що користувач мисливських угідь письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви.

3.7. Разом із дозволом на діагностичний відстріл користувачі отримують в органі, який видає дозволи, бланки актів діагностичного відстрілу.

3.8. Реєстрація видачі дозволів на діагностичний відстріл та бланків актів діагностичного відстрілу повинна здійснюватись у спеціальних журналах, які мають бути прошнуровані, сторінки пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника органу, який їх видає.

3.9. Протягом 10 днів після закінчення строку дії дозволу він повертається органу, який його видав, разом зі звітом про проведену роботу, оригіналами використаних актів діагностичного відстрілу та невикористаними бланками цих актів.

IV. Порядок проведення діагностичного відстрілу

4.1. Діагностичний відстріл здійснюється протягом строку, визначеного в дозволі, незалежно від строків сезону полювання працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, для територій природно-заповідного фонду - працівниками, уповноваженими здійснювати охорону цих територій, які отримали відповідні дозволи для його проведення.

4.2. Діагностичний відстріл проводиться безпосередньо особою, яка має дозвіл на його проведення, службове посвідчення, посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю, в присутності спеціаліста державної служби ветеринарної медицини. Забороняється проведення полювання під час діагностичного відстрілу.

4.3. При проведенні діагностичного відстрілу добуваються хворі, підозрілі на захворювання, а також старі та ослаблені тварини.

4.4. Діагностичний відстріл може проводитись з підходу, із засідок чи веж, з під’їзду на гужовому транспорті.

4.5. Відмітка про добування тварин робиться особою, яка провела відстріл, на зворотному боці дозволу на діагностичний відстріл на місці відстрілу тварини до початку її транспортування (перенесення, перевезення). Акт діагностичного відстрілу складається у двох примірниках на місці добування тварин. Перший примірник подається органу, який видав дозвіл на діагностичний відстріл, другий залишається користувачу мисливських угідь.

4.6. У разі поранення тварини, яка підлягає діагностичному відстрілу, необхідно організувати її добір. До початку добору особа, яка отримала дозвіл на діагностичний відстріл, робить на зворотному боці дозволу відмітку про поранення тварини. Під час добору добування інших тварин забороняється.

4.7. Добір проводиться в межах угідь користувача, де проводиться діагностичний відстріл. При переході пораненої тварини в угіддя іншого користувача добір проводиться лише за попереднім погодженням з користувачем цих угідь.

V. Оформлення результатів діагностичного відстрілу

5.1. Тварини, добуті в порядку діагностичного відстрілу протягом мисливського сезону, вважаються добутими в межах ліміту цього сезону, а тварини, добуті в міжсезоння, - у межах ліміту наступного мисливського сезону.

5.2. На усіх добутих в порядку діагностичного відстрілу тварин, добування яких здійснюється за ліцензіями, користувачі мисливських угідь закривають відповідні ліцензії на їх добування.

5.3. Усі добуті у порядку діагностичного відстрілу тварини реєструються у спеціальному журналі, який ведеться користувачем мисливських угідь. Журнал повинен бути прошнурований, скріплений печаткою та підписом керівника користувача мисливських угідь, сторінки журналу мають бути пронумеровані. У журналі вказуються: дата виїзду для проведення діагностичного відстрілу, прізвище особи, яка провела відстріл, номер дозволу на діагностичний відстріл, прізвище спеціаліста державної служби ветеринарної медицини, який був присутній при відстрілі, місце проведення відстрілу (лісництво, обхід, урочище тощо), його результати (вид, вік та стать добутої тварини), результати державної ветеринарно-санітарної експертизи та номер ліцензії (для тварин, добування яких здійснюється за ліцензіями). Копії актів діагностичного відстрілу зберігаються разом із журналом.

5.4. Головний державний інспектор ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, який видав розпорядження про проведення діагностичних відстрілів, у 10-денний строк після проведення державної ветеринарно - санітарної експертизи письмово повідомляє користувача мисливських угідь про результати експертизи.

5.5. Добуті в результаті проведення діагностичного відстрілу тварини залишаються у розпорядженні користувача мисливських угідь.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. ГетяДодаток 1
до Інструкції про вибірковий
діагностичний відстріл мисливських
тварин для проведення державної
ветеринарно-санітарної експертизи
(пункт 1.2 розділу І)

АКТ
діагностичного відстрілу мисливських тварин


Додаток 2
до Інструкції про вибірковий
діагностичний відстріл мисливських
тварин для проведення державної
ветеринарно-санітарної експертизи
(пункт 1.2 розділу І)

ДОЗВІЛ
на проведення вибіркового діагностичного відстрілу

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси