Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній інспекції сільського господарства України

Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Висновок, Форма типового документа від 08.02.2014 № 59

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній інспекції сільського господарства України

Реєстрація: Мін'юст України від 14.04.2014 № 418/25195

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0418-14

Текст документа від 08.02.2014:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2014  № 59


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 418/25195

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній інспекції сільського господарства України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній інспекції сільського господарства України, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
сільського господарства України
М.С. ПоєдинокЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.02.2014  № 59


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за №  418/25195

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній інспекції сільського господарства України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) територіальних органів Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держсільгоспінспекції України (далі - органи Держсільгоспінспекції України).

2. Подання про погодження призначення кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби органу Держсільгоспінспекції України (далі - претендент) вноситься керівником цього органу до юридичної служби апарату Держсільгоспінспекції України після проходження претендентом стажування, або після висування з кадрового резерву, або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством для прийняття на роботу.

3. Подання готується в довільній формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження претендента, громадянства, освіти, займаної ним посади, посади, на яку претендент рекомендується, стажу роботи за фахом, рівня фахової та професійної підготовки, спроможності забезпечити виконання функцій на дорученій ділянці роботи, відомостей про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншої процедури, визначеної для прийняття на посаду, відомостей щодо судимості або перебування під слідством.

Якщо претендент не перебував у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні зазначається, з якої причини не рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву на дану посаду.

До подання додаються біографічна довідка, копія трудової книжки, копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, засвідчені кадровою службою відповідного органу Держсільгоспінспекції України, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних.

За бажанням претендента до подання додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

4. Юридична служба апарату Держсільгоспінспекції України розглядає документи, що надійшли на погодження, та не пізніше ніж на третій робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою з’ясування рівня знань чинного законодавства України з питань, що належать до компетенції відповідного органу Держсільгоспінспекції України.

Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в юридичній службі апарату Держсільгоспінспекції України.

5. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається керівником юридичної служби апарату Держсільгоспінспекції України та оформлюється висновком за формою згідно з додатком до цього Порядку у двох примірниках, один примірник якого у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, надсилається відповідному органу Держсільгоспінспекції України.

6. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, юридична служба апарату Держсільгоспінспекції України у триденний строк повертає їх без розгляду.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є підставою для відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. Рішення щодо відмови у погодженні призначення претендента на посаду може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

9. Матеріали щодо погодження претендента повертаються відповідному органу Держсільгоспінспекції України.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. ДемидовДодаток
до Порядку погодження
кандидатур претендентів
на посади керівників юридичних
служб у Державній інспекції
сільського господарства України
(пункт 5)

ВИСНОВОК
юридичної служби апарату Держсільгоспінспекції України щодо погодження (відмови у погодженні) призначення кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси