Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення

Мінрегіон України; Наказ, Порядок від 05.02.2014 № 41

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення

Реєстрація: Мін'юст України від 17.02.2014 № 303/25080

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0303-14

Текст документа від 05.02.2014:

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2014  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2014 р.
за № 303/25080

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво, реконструкцію, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 квітня 2011 року № 35 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2011 року за № 549/19287 (із змінами).

3. Департаменту регіонального розвитку та проектного управління (Бондарчук Н.Л.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Міністр

Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниЮ. КолобовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
05.02.2014  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2014 р.
за № 303/25080

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у державному бюджеті за бюджетною програмою «Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення» (далі - бюджетні кошти, бюджетна програма).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальними виконавцями бюджетної програми є бюджетні установи органів державної влади, одержувачами бюджетних коштів - державні підприємства (організації), які визначаються Міністерством та яким Міністерство делегує функції замовника робіт.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на будівництво, реконструкцію, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення, у тому числі на:

погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України, за бюджетною програмою станом на 01 січня 2014 року;

оплату фактично виконаних робіт на об’єктах, фінансування яких у 2013 році здійснювалось за рахунок бюджетної програми;

завершення спорудження об’єктів, будівництво яких здійснювалось у 2013 році за рахунок коштів бюджетної програми.

Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», а інші видатки, передбачені цим пунктом, - в установленому законодавством порядку.

4. Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі - Перелік об'єктів), формується та затверджується наказом Міністерства за пропозиціями органів державної влади або державних підприємств (організацій).

5. До Переліку об'єктів включаються об'єкти державної форми власності, об'єкти на курортах державного значення, що є пріоритетними об'єктами державного та регіонального значення, перебувають у незадовільному стані та потребують невідкладного проведення робіт з будівництва, реконструкції і проведення проектних та ремонтних робіт, придбання обладнання та об’єкти, будівництво яких здійснювалось у 2013 році за рахунок коштів бюджетної програми.

6. До Міністерства подається за підписом керівника органу державної влади або державного підприємства (організації) лист з обґрунтуванням необхідності включення кожного запропонованого об'єкта до Переліку об'єктів.

Документи приймаються протягом тижня з дати набрання чинності наказом, яким затверджено цей Порядок.

Розгляд пропозицій щодо формування Переліку об'єктів здійснює комісія, склад якої затверджується наказом Міністерства.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг проводиться в установленому законодавством порядку.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліках інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 03 числа Міністерству звіт про використання бюджетних коштів.

10. Державна казначейська служба України подає щомісяця до 15 числа Міністерству і Міністерству фінансів України інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі об'єктів.

11. Міністерство щомісяця до 05 числа подає Міністерству фінансів України звіт про використання бюджетних коштів.

12. Складання та подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
регіонального розвитку
та проектного управлінняН.Л. Бондарчук