Про місцеве самоврядування в Україні

Показані 21-40 із 296 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
21Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лихаст. 34. ч.1. п.б. пп.5
22Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавствомст. 34. ч.1. п.б. пп.6
23Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власностіст. 34. ч.1. п.б. пп.7
24Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, областіст.43. ч.1. п.14
25Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього доглядуст. 34. ч.1. п.б. пп.10
26Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місцьст. 34. ч.1. п.б. пп.12
27Повноваження у сфері соціального захисту населення. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осібст. 34. ч.1. п.б. пп.16
28До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених упункті "б" частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством пільгст. 34. ч.2
29Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послугст.35. п.а. пп.1
30Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власностіст.35. п.а. пп.2
31Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів залучення іноземних інвестицій для створення робочих місцьст.35. п.а. пп.3
32Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетівст. 28. п. а. пп.1
33Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із нихст.43. ч.1. п.15
34Повноваження в галузі оборонної роботи. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавстваст.36. п.2
35Повноваження в галузі оборонної роботи. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон Українист.36. п.6
36Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послугист. 28. п. а. пп.2
37Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених закономст.37. п.2
38Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноваженьст.26. ч.1. п.15
39Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громадст. 28. п. а. пп.3
40Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджетуст. 28. п. а. пп.4
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси